Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doradztwo zawodowe w szkołach – jak wdrożyć i prowadzić?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doradztwo zawodowe w szkołach – jak wdrożyć i prowadzić?"— Zapis prezentacji:

1 Doradztwo zawodowe w szkołach – jak wdrożyć i prowadzić?

2 Program 1. Jakie jest znaczenie i formy realizacji doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach? 2. Od czego zacząć? – warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego 3. Czym jest monitoring szkół w zakresie doradztwa zawodowego realizowany przez kuratoria i MEN w roku szkolnym 2015/2016 ?

3 Znaczenie i formy realizacji Przychodzi uczeń do… https://youtu.be/vXEoGEL62u4

4 Znaczenie i formy realizacji Dlaczego doradztwo w szkole? Czy się da? Michał i co dalej?.....

5 Znaczenie i formy realizacji Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,  gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,  prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

6 Znaczenie i formy realizacji  koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę,  współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego,  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7 Znaczenie i formy realizacji Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) - jest to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System powinien określać: role i zadania nauczyciela w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy.

8 Znaczenie i formy realizacji Źródło: zasoby Centrum doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu / www.cdzdm.pl

9 Znaczenie i formy realizacji

10 Jak jest w naszej szkole?

11 Od czego zacząć? 1. Stworzenie programu 2. Współpraca wewnątrz i poza szkolna 3. Umiejętności doradcze: indywidualne - rozmowa doradcza grupowe - prowadzenie warsztatów wiedza w zakresu rynku pracy, zawodów i edukacji 4. Narzędzia do pracy

12 Obszary do pracy z młodzieżą:

13 GIMNAZJUM – przykład działań na 3 lata WARSZTATY KL. I – Kim jestem – poznaję siebie KL. II – Kim mogę być? - poznaję świat zawodów KL.III – Kim chcę być – rynek pracy i edukacja Kl. 1 Kim jestem – poznaję siebie Warsztat 1 Osobowość a zawód i środowisko pracy Warsztat 2 Zainteresowania motorem planowania przyszłości zawodowej Warsztat 3 Umiejętności - mocne i słabe strony Warsztat 4 Jakie cele sobie wyznaczam wg jakich wartości? Warsztat 6 Podejmowanie decyzji zawodowych Warsztat 7 Czy samoocena ma wpływ na moją karierę? Od czego zacząć?

14 KL. 2 Kim mogę być? - poznaję świat zawodów Warsztat 1 Czym jest zawód i dlaczego warto pracować? Warsztat 2 Jak być szczęśliwym - praca w życiu człowieka Warsztat 3 Zawody przyszłości i bez przyszłości Warsztat 4 Przewodnik po zawodach oraz Klasyfikacja zawodów i specjalności Warsztat 5 Relacja JA – ŚRODOWISKO – ZAWÓD Warsztat 6 Moje miejsce pracy – analiza środowiska specyficznego Warsztat 7 Motywacja w miejscu pracy – co mnie motywuje a co demotywuje? Od czego zacząć?

15 KL.3 – Kim chcę być – rynek pracy i edukacja Warsztat 1 „Współczesny rynek pracy” Warsztat 2 „ Możliwości kształcenia ponadgimnazjalnego” Warsztat 3 „Mój rozwój zawodowy” Warsztat 4 „Edukacja – zawód – praca” Warsztat 5 „Świat pracy” Warsztat 6 „Programy rynku pracy” Od czego zacząć?

16 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Diagnozowanie predyspozycji zawodowych Praca z obszarami: Zainteresowania Umiejętności Wartości Osobowość Mocne i słabe strony Ustalanie celów i automotywowanie Ewaluacja efektów Samoocena Świat zawodów Oferta edukacyjna lokalna i centralna Podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych SPOTKANIA Z PRAKTYKAMI Spotkania z absolwentami, którzy odnieśli sukces zawodowy Spotkania z wolontariuszami Spotkania z przedstawicielami zawodów Spotkania z pracodawcami Spotkania z przedstawicielami NGO Od czego zacząć?

17 Czym jest monitoring szkół?

18 C.d.n. WWW.AKADEMIAWEBINARU.PL

19


Pobierz ppt "Doradztwo zawodowe w szkołach – jak wdrożyć i prowadzić?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google