Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces zarządzania Planowanie Organizowanie Przewodzenie Kontrolowanie Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces zarządzania Planowanie Organizowanie Przewodzenie Kontrolowanie Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008."— Zapis prezentacji:

1 Proces zarządzania Planowanie Organizowanie Przewodzenie Kontrolowanie Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

2 Planowanie Wytyczanie celów organizacji i określanie, jak można je najlepiej osiągnąć. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

3 Cele organizacji Rodzaje celów: – Misja – deklaracja ukazująca podstawowy cel organizacji. – Cele strategiczne – skoncentrowane na ogólnych problemach, skierowane do najwyższego kierownictwa. – Cele taktyczne – skoncentrowane na sposobach realizacji działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych. – Cele operacyjne – koncentrują się na okresowych problemach, wspomagają osiąganie celów taktycznych. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

4 Jakie to cele? Wyznaczyć i przyciągnąć 2 nowe segmenty rynku w ciągu 5 lat. Zapewnić inwestorom 14% zysk przez przynajmniej 10 lat. Prowadzenie lokali przygotowujących szybkie i smaczne posiłki, sprzedawane po rozsądnych cenach. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

5 Cele organizacji Mogą być różne dla różnych działów organizacji: Mogą się różnić horyzontem czasowym: – Cele długookresowe (ok. 10 lat) – Cele średniookresowe (ok. 5 lat) – Cele krótkookresowe Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008 Cel strategicznyOtworzyć 10 nowych sklepów Dział MarketinguDział Kadr Cel operacyjnyWprowadzić strategię promocyjną Zatrudnić i przeszkolić nowych pracowników

6 Organizowanie Decydowanie o najlepszym grupowaniu działań i zasobów organizacji. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

7 Etapy organizowania Projektowanie stanowisk pracy Grupowanie stanowisk pracy Ustalanie hierarchii Rozdzielanie uprawnień decyzyjnych Koordynacja czynności pomiędzy stanowiskami Różnicowanie stanowisk pracy Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

8 Projektowanie stanowisk pracy Określenie obowiązków i zakresu odpowiedzialności pracownika w związku z wykonywaną przez niego pracą. Specjalizacja stanowisk pracy – zakres, w jakim ogólne działanie organizacji jest podzielone na mniejsze części składowe. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

9 Grupowanie stanowisk pracy Proces łączenia stanowisk pracy zgodnie z logicznym układem: – Na podstawie funkcji - łączenie stanowisk wymagających tych samych lub podobnych czynności (marketing, księgowość, produkcja). – Według wyrobów - łączenie stanowisk wokół produktu lub grupy produktów. – Według klientów - grupowanie stanowisk niezbędnych do reagowania na potrzeby poszczególnych klientów lub ich grup. – Według lokalizacji - na podstawie określonych miejsc lub obszarów geograficznych. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

10 Ustalanie hierarchicznej zależności Zasady: – Jedność rozkazodawstwa – każda osoba w organizacji powinna podlegać tylko jednej osobie – Zasada skalarna – od najniższego szczebla do najwyższego powinna przebiegać wyraźna i nieprzerwana linia władzy Zasady ustalania rozpiętości kierowania: – Ilość pracy nadzorczej menedżera (im mniej, tym mniejsza rozpiętość kierowania) – Zakres występowania standaryzowanych procedur (im większy, tym większa rozpiętość kierowania) – Podobieństwo nadzorowanych zadań (im bardziej podobne, tym większa rozpiętość kierowania) – Częstotliwość występowania problemów (im częściej, tym mniejsza rozpiętość kierowania) – Preferencje przełożonych i podwładnych Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

11 Struktura organizacyjna – Projektowanie stanowisk pracy – Grupowanie stanowisk pracy – Ustalanie hierarchicznej zależności – Rozdzielanie uprawnień decyzyjnych – Koordynacja czynności pomiędzy stanowiskami – Różnicowanie stanowisk pracy Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

12 Koordynacja czynności stanowisk Hierarchia kierownicza – jeden menedżer obejmuje zwierzchnictwo nad współzależnymi wydziałami. Role łącznikowe – menedżer ułatwia przepływ informacji pomiędzy wydziałami. Zespoły zadaniowe i wydział integrujący– składa się po jednym przedstawicielu z każdego wydziału. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

13 Różnicowanie stanowisk pracy Stanowisko liniowe – znajduje się w bezpośrednim łańcuchu wydawania poleceń i jest odpowiedzialne za osiąganie celów. Stanowisko sztabowe – ma za zadanie służenie wsparciem, doświadczeniem, radą stanowiskom liniowym. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

14 Przewodzenie Motywowanie – ogół działań mający skłonić ludzi do zachowywania się w określony sposób. Przywództwo – proces kształtowania celów oraz motywowania ludzi do osiągania tych celów. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

15 Motywowanie Koncepcja wzmacniania: – Wzmocnienie pozytywne – powiązanie zachowania pożądanego z nagrodą. – Unikanie – unikanie niemiłych konsekwencji niepożądanego zachowania. – Kara – powiązanie niepożądanego zachowania z niemiłymi następstwami. – Eliminacja – niezwracanie uwagi na niepożądane zachowanie w celu jego osłabienia. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

16 Jak zmotywować pracownika do: Punktualnego przychodzenia do pracy? Zaprzestania opowiadania wulgarnych dowcipów? Używania Internetu jedynie do pracy? Rzucenia zwyczaju picia alkoholu w miejscu pracy? Zmiany stylu ubierania się ze sportowego na bardziej elegancki? Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

17 Motywowanie Upełnomocnienie – umożliwienie pracownikom podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów w zakresie ich odpowiedzialności. Uczestnictwo – możliwość uczestniczenia pracowników w procesie podejmowania decyzji. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

18 Siatka przywództwa Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

19 Kontrolowanie Proces działania kierownictwa organizacji, którego celem jest korygowanie i regulowanie wszelkich czynności dla zapewnienia ich przyszłej sprawności i skuteczności. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

20 Proces kontroli Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008 Ustalenie norm Ustalenie potrzeby działania korygującego Porównanie wyników z normami Zmierzenie wyników Utrzymanie status quo Korekta odchyleń Zmiana norm

21 Typy kontroli Kontrola operacji – koncentruje się na procesach przekształcających zasoby w produkty i usługi. Kontrola finansowa – zajmuje się zasobami finansowymi organizacji. Kontrola strukturalna – sprawdza przydatność poszczególnych elementów struktury do realizacji przypisanych im celów. Kontrola strategiczna – koncentruje się na ocenie skuteczności strategii w osiąganiu celów. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

22 Zadanie Cel – przygotowanie koncertu/ wystawy/ konferencji/ imprezy na zakończenie studiów. 1.Wymienić w punktach poszczególne cele operacyjne, które pozwolą zrealizować główny cel. 2.Przydzielić osobę (grupę osób) do realizacji każdego celu. 3.Ustalić kolejność realizacji celów. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008

23 Przykład Przygotowanie urodzin ZadanieOsoba odpowiedzialnaKolejność wykonywania Przygotowanie listy gościKierownik przedsięwzięcia1 Przygotowanie i wysłanie zaproszeń Kierownik ds. organizacji 2 Przygotowanie miejsca3 Zatrudnienie sprzątaczki4 Zatrudnienie DJ – a Kierownik ds. animacji 4 Zatrudnienie kucharza3 Zatrudnienie kelnerów3 Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008


Pobierz ppt "Proces zarządzania Planowanie Organizowanie Przewodzenie Kontrolowanie Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google