Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komponent Czytania ze Zrozumieniem na egzaminie ACERT: teksty, zadania, wymagania formalne Krystyna Ciesielska październik 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komponent Czytania ze Zrozumieniem na egzaminie ACERT: teksty, zadania, wymagania formalne Krystyna Ciesielska październik 2015."— Zapis prezentacji:

1 Komponent Czytania ze Zrozumieniem na egzaminie ACERT: teksty, zadania, wymagania formalne Krystyna Ciesielska październik 2015

2 Plan Jak wybrać tekst – a może napisać samemu? Czy to jest ten poziom? Co poza zadaniem Prawda/Fałsz? Wymagania formalne – pomoc czy utrudnienie? Jak adaptować tekst?

3 Komponent dwuczęściowy – tekst ogólny i specjalistyczny Tematyka aktualna, skorelowana z programem, bez aspektów wrażliwych Teksty popularyzujące nowe osiągnięcia Teksty pozbawione błędów merytorycznych, niewywołujące dysonansu poznawczego Teksty spójne, logiczne, bez powtórzeń; stanowiące zamkniętą całość Jak wybrać tekst – a może napisać samemu? (1)

4 Jak wybrać tekst – a może napisać samemu? (2) Możliwość adaptowania tekstu : licencje Creative Commons i Open Government Licence Możliwość wykorzystania tekstu do celów niekomercyjnych/edukacyjnych: pojęcie „fair use” – artykuł Code of Best Practices in Fair Use for Media Literacy Education dostępny tutaj https://teaching.berkeley.edu/sites/teaching.berkeley.edu/file s/FairUseBestPractices.pdf https://teaching.berkeley.edu/sites/teaching.berkeley.edu/file s/FairUseBestPractices.pdf Inne niż prawne aspekty adaptowania tekstów do celów egzaminacyjnych

5 Czy to jest ten poziom? (1)  Doświadczenie własne  Opisy poziomu B2 i innych w systemie CEFR  Ogólnodostępne przykłady i zadania  http://www.englishprofile.org/english-grammar-profile/egp- online http://www.englishprofile.org/english-grammar-profile/egp- online  http://www.englishprofile.org/wordlists http://www.englishprofile.org/wordlists Cambridge University Press is making the A1-C2 English Vocabulary Profile available free of charge to teachers and educationalists around the world for the time being.

6 Czy to jest ten poziom? (2) http://www.examenglish.com/B2/b2_reading.htm […]The recreation ground has recently undergone major improvements including a perimeter running track, new playground equipment and seating. It is heavily used by families, sports teams and dog walkers, and is regularly used for village events. Cricket and football teams regularly use the recreation ground and it is not uncommon for balls to enter the field. Cricketers are worried that they may become liable for damage to solar panels. If teams are forced to relocate, this would adversely affect the character of the village, and may jeopardize participation in the children’s teams. This goes against the National Planning Policy Framework which requires developments to promote high quality public space and encourage the active and continual use of public areas.[…]

7 Możemy sądzić, że to jednak nie jest ten poziom http://www.englishprofile.org/wordlists/text-inspector the A1 recreation B2 ground B1 has A1 recently B1 undergone C1 major B2 improvements B1 including A2 a A1 perimeter running A1 track B1 new A1 playground A2 equipment B1 and A1 seating C2 it A1 is A1 heavily B1 used A1 by A2 families A1 sports A1 teams A2 and A1 dog A1 walkers C1 and A1 is A1 regularly B1 used A1 for A1 village A1 events B1 cricket A2 and A1 football A1 teams A2 regularly B1 use A1 the A1 recreation B2 ground B1 and A1 it A1 is A1 not A1 uncommon C1 for A1 balls A1 to A1 enter A2 the A1 field A2 cricketers are A1 worried A1 that A1 they A1 may A1 become A2 liable C1 for A1 damage B1 to A1 solar B2 panels C1 if A2 teams A2 are A1 forced B2 to A1 relocate C1 this A1 would A1 adversely affect B2 the A1 character B1 of A1 the A1 village A1 and A1 may A1 jeopardize participation in A1 the A1 children A1 s teams A2

8 Co poza zadaniem Prawda/Fałsz? Zadania wielokrotnego wyboru Szukasz odpowiedzi na konkretne pytania - czy znajdziesz w tekście odpowiedź? W którym akapicie poruszane jest zagadnienie? Uzupełnij luki podanymi zdaniami Znajdź słowo o podanym znaczeniu Wprowadź nagłówek Uporządkuj akapity Wyciągnij wnioski z tekstu

9 Wymagania formalne - tekst specjalistyczny Długość tekstu: około 500 słów / 380 do 420 słów Proporcja pięciu wypełniaczy do całego tekstu : 15% do 20% Dystraktor : musi logicznie pasować do tekstu, wykluczenie go musi znaleźć uzasadnienie w tekście Wypełniacze: muszą mieć zaczepy z obu stron (poprzez słownictwo, najlepiej fachowe; zaimki, treść). Muszą być jednoznaczne, ale nie tak proste, żeby w ogóle nie wymagały namysłu ze strony studenta. Wybór słów w zadaniu 2: maksymalnie techniczne, charakterystyczne dla kierunku lub języka akademickiego (law, evaluate, monitor, adjust, charge… )

10 Trzeba zminimalizować frazy puste ( nazwiska, tytuły, nazwy instytucji, daty…) Tekst musi stanowić zamkniętą całość. Dobry tekst jest nieprzegadany, spójny, czytelny, realizuje to, co zapowiada w pierwszym zdaniu i w pierwszym akapicie, jest streszczalny. Każde zdanie coś wnosi. Tekst ma początek, rozwinięcie i zakończenie. Zdania i akapity logicznie się ze sobą łączą i są niesprzeczne. Zbyt długi tekst oryginalny stanowi problem przy adaptacji. Jeżeli weźmie się początkowe akapity, tekst się nie zdąży rozwinąć i nie będzie stanowił spójnej całości. Jeżeli weźmie się kolejne akapity, będą one odwoływać się do pominiętej treści. Tekst staje się momentami nieczytelny, trzeba dopowiadać sobie szczegóły. Jak adaptować tekst

11 Na co zwracać uwagę przy adaptacji na błędy ortograficzne, w tym generowane przez Worda na nowo powstałe słowa na błędy w materiale źródłowym na spójność nazewnictwa w obrębie zadania na rodzaj tekstu, z którego korzystamy (autorzy nie muszą być ekspertami) na skróty w tekście (najpierw pełna nazwa, potem skrót)

12 Prezentacja pokrywa się częściowo z prezentacją "Pomoc w przygotowaniu zadań English for Special Purposes - Reading Comprehension", przygotowaną przez mgr inż. Krystynę Ciesielską i mgr inż Dorotę Żarnowską w lutym 2015 dla pracowników CJiK PP.

13 Powodzenia w przygotowaniu i przeprowadzaniu egzaminu ACERT !


Pobierz ppt "Komponent Czytania ze Zrozumieniem na egzaminie ACERT: teksty, zadania, wymagania formalne Krystyna Ciesielska październik 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google