Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEORIA GIER. Czym jest gra?  Warunki:  Co najmniej dwóch graczy (gracz rozumiany jest jako pojedynczy podmiot lub koalicja)  Istnieją co najmniej dwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEORIA GIER. Czym jest gra?  Warunki:  Co najmniej dwóch graczy (gracz rozumiany jest jako pojedynczy podmiot lub koalicja)  Istnieją co najmniej dwie."— Zapis prezentacji:

1 TEORIA GIER

2 Czym jest gra?  Warunki:  Co najmniej dwóch graczy (gracz rozumiany jest jako pojedynczy podmiot lub koalicja)  Istnieją co najmniej dwie strategie czyli drogi postępowania  W wyniku każdej gry każdy z graczy otrzymuje pewną wygraną, której wysokość zależy od strategii zastosowanych przez wszystkich graczy Model matematyczny sytuacji konfliktowej

3 Klasyfikacja gier Szopa M. 2010. Teoria gier w negocjacjach i podejmowaniu decyzji

4 Teoria gier  Pierwszy raz pojawiła się w książce „The Theory of Games and Economic Behavior” autorstwa Johna von Neumanna (matematyk) oraz Oskara Morgensterna (ekonomista) opublikowanej w połowie lat 50-tych  Szerokie zastosowania m.in. w:  Ekonomii  Naukach politycznych i społecznych  Biologii ewolucyjnej  Filozofii  Informatyce https://www.pokersnowie.com/blog/2013/06/25/basic-guide-game-theory

5 Teoria gier  Dziedzina matematyki, która powstała w połowie lat 50-tych XX wieku  Jest narzędziem do rozpatrywania modeli podejmowania optymalnych decyzji, w sytuacjach z udziałem co najmniej dwóch graczy  Podejmowanie decyzji w układach z wieloma uczestnikami, zwanymi graczami lub agentami  Gracze nie znają strategii swoich przeciwników  Każdy z graczy ma swoje preferencje, które określają jego sposób działania  Działania graczy muszą być zgodne z ustalonymi regułami  Nagrodą jest wypłata, którą każdy z graczy stara się maksymalizować

6 Z czego składa się gra?  Zbiór wszystkich graczy D = {1,2,3,…,P n }  Zbiór reguł gry R  Zbiór możliwych strategii S  Zbiór możliwych ruchów jakie gracz może wykonać w trakcie gry  Zbiór możliwych wyników W to wartości funkcji określonych na zbiorze strategii  Możliwe wypłaty ui(w) dla każdego gracza P i i dla każdego wyniku ze zbioru W  Korzyści jakie odniesie gracz, jeżeli uzyska w grze określony wynik  Mogą być różne dla różnych graczy  ui(w) nazywana jest funkcją wypłaty

7 Przykład gry Wybieranie strony monety:  Dwóch graczy wybiera niezależnie orła lub reszkę i informuje o swoim wyborze sędziego  Zbiór graczy D = {P 1, P 2 }  Zbiór zasad R:  Gracz może wybrać jedną z dwóch opcji: orła lub reszkę  Wybór gracza musi być niezależny od wyboru drugiego gracza  Gracz 1 wygrywa jeżeli obydwu graczy wybierze tą samą stronę monety  Gracz 2 wygrywa jeżeli dwóch graczy wybierze różne strony monety  Zbiór strategii S:  Wybór orła lub reszki czyli S 1 =S 2 ={orzeł, reszka}

8  Zbiór możliwych wyników W:  W={wygrana, przegrana}  S 1 x S 2 = {(orzeł, orzeł), (orzeł, reszka), (reszka, orzeł), (reszka, reszka)}  Przykładowe wypłaty: Wybieranie strony monety Wypłaty są równe:  u1(wygrana) = 100  u1(przegrana) = 0  u2 (wygrana) = 100  u2 (przegrana) = 0 A gdyby gracz 2 zyskiwał więcej na wygranej gracza 1 niż swojej?  u1(wygrana) = 100  u1(przegrana) = 0  u2 (wygrana) = 10  u2 (przegrana) = 100 Gracze zawsze dążą do maksymalizacji swoich wyników (maksymalnej wypłaty), ale niekoniecznie do „wygranej” w grze !

9 Typy gier w zależności od przebiegu rozgrywki  Gracze mogą wykonywać swoje ruchy:  naprzemiennie (gry pozycyjne) – reprezentowane za pomocą drzewa  równocześnie (gry symultaniczne) – reprezentowany za pomocą macierzy  W zależności od tego kiedy gracze dowiadują się o swoich działaniach wyróżniamy gry:  z pełną informacją (wszystkie gry naprzemienne)  z niepełną informacją

10 Matematyczne modele gier  Drzewa:  Służą do reprezentacji gier o naprzemiennej sekwencji ruchów  Pokazują kolejność działań wykonywanych przez graczy  Reprezentują gry w postaci rozwiniętej - gracze w poszczególnych ruchach są poinformowani na temat struktury gry  Macierze  Nie pokazują sekwencji ruchów, ale wypłaty otrzymywane na skutek wybrania przez graczy określonej kombinacji strategii  Reprezentują gry w postaci strategicznej - gracze przy poszczególnych ruchach nie są poinformowani na temat struktury gry

11 Wypłata  Wygrane (wypłaty) otrzymywane na skutek wybrania przez graczy określonej kombinacji strategii  W modelach przedstawiamy wartości liczbowe, które rzadko odpowiadają prawdziwym wypłatom, jakie gracze otrzymują w trakcie rozgrywki  Wartości liczbowe symbolizujące wypłatę są pewnym porządkiem, symbolem tego ile gracz zyskuje a ile traci

12 Strategia dominująca  Strategia, której zastosowanie przyniesie graczowi, taką samą, a przynajmniej w jednym wypadku wyższą wypłatę, niż zastosowanie jednej z pozostałych strategii  Macierz wypłat przykładowej gry:  Strategią dominującą jest B, ponieważ nigdy nie przyniesie gorszego wyniku niż A StrategiaS1S2S3S4 A1234 B1235

13 Podział ze względu na sumę wypłat  Gra o sumie niezerowej:  Wielkość wygranej jednego z graczy nie jest bezwzględnie równa przegranej drugiego  Każdy w graczy może coś zyskać na grze  Brak czystego konfliktu, może się pojawić jedynie niezgodność interesów  Gracze nie rywalizują o jedno dobro, współpraca czasami się opłaca  Gra o sumie stałej:  Wypłata jednego gracza może się zwiększyć jedynie kosztem wypłaty innych graczy  Zawsze mamy do czynienia z konfliktem  Podtypem są gry o sumie zerowej

14 Gry o sumie zerowej  Suma wartości oczekiwanej wypłat dla wszystkich uczestników dla każdego wyniku w grze wynosi 0  Strategia zwiększająca zysk jednego gracza zmniejsza wypłatę pozostałych  Opisują pewien konflikt, rywalizację lub konkurencję  Gry antagonistyczne – są to gry o sumie zerowej, dla dwóch graczy, w których gracze nie współpracują  Szachy jako przykład gry o sumie zerowej: Czarne wygrywają Białe wygrywają U czarne10 U białe01

15 Dylemat wspólnych zasobów  Jako przykład gry o sumie niezerowej  Nazwa pochodzi od artykułu Garretta Hardina z 1968 roku "Tragedy of the Commons” Przykład: Krowy na pastwisku  Jest 5 gospodarzy, każdy z nich ma dwie krowy, które może wypasać na wspólnym pastwisku  Wypłata – ilość paszy zjedzona na pastwisku przez krowy gospodarza  Pastwisko ma ograniczoną powierzchnie – im więcej krów tym mniejsza wydajność pastwiska

16 Dylemat wspólnych zasobów Ilość cudzych krów na pastwisku 012345678 Ilość własnych krów na pastwisku 0000000000 111109876543 2201816141210864  Macierz wypłat dla przykładowego gospodarza:  Zakładamy, że każdy gospodarz jest identyczny  Każdemu z gospodarzy z osobna opłaca się najbardziej wypuścić dwie krowy na pastwisko  Zakładając współpracę wszystkim gospodarzom opłaca się wypas jednej krowy na gospodarza  Ile jednostek zarobi gospodarz, który się wyłamie i wypuści dwie krowy?

17 Dylemat więźnia Dwóch znanych policji złodziei zostało zatrzymanych na kradzieży. Podejrzani są o poważniejsze przestępstwo, jednak brak jest wystarczających dowodów na ich winę. Aresztowanych umieszczono w osobnych pomieszczeniach oraz zaproponowano wyrok w zawieszeniu za wsypanie wspólnika i dostarczenie dowodów na jego udział w zbrodni.

18 Dylemat więźnia  Macierz wypłat:  W przypadku, gdy obaj nie przyznają się do winy otrzymują niewielki wyrok za kradzież na której zostali złapani (np. 1 rok)  Jeżeli jeden aresztowany obciąży drugiego, sam dostanie wyrok w zawieszeniu, a drugi dostanie wyrok za poważniejsze przestępstwo (np. 20 lat)  Jeżeli oboje się przyznają otrzymują karę za kradzież i popełnienie zbrodni, nieco złagodzoną ze względu na współpracę z wymiarem sprawiedliwości (np. 5 lat) Więzień B Przyznaje sięZaprzecza zarzutom Wiezień A Przyznaje się5, 50 (A), 20(B) Zaprzecza zarzutom20 (A), 0 (B)1, 1

19 Najlepsza strategia?  Co powinien zrobić więzień A? Która strategia jest dla niego najbezpieczniejsza, a który rezultat (wygrana) byłby najlepszy?  Ile wynosi oczekiwana odsiadka w więzieniu dla gracza A, w zależności od prawdopodobieństwa przypisywanego przez jednego gracza poszczególnym decyzjom, których może dokonać drugi gracz?  Gracz I zakłada, że prawdopodobieństwo przyznania się jego samego (P(I)) oraz gracza II (P(II)) jest równe czyli wynosi 0,5 P(I) * P(II) * wypłata dla gracza I + (1-P(I)) * P(II) * wypłata dla gracza I P(I) * (1-P(II)) * wypłata dla gracza I + (1-P(I)) * (1- P(II)) * wypłata dla gracza I = 0,5 * 05 * 5 + 0.5 * 0.5 * 20 + 0.5 * 0.5 * 0 + 0.5 * 0.5 * 1 = 6,5

20 Równowaga Nasha John Forbes Nash (1928-2015) Amerykański matematyk i ekonomista Prowadził badania nad teorią gier Był noblistą w dziedzinie ekonomii Został sportretowany w filmie „Piękny umysł” Szczególny stan w którym każdy uczestnik wybiera najlepszą z możliwych strategii. Strategia ta jest najlepszą możliwą odpowiedzią na zachowanie innych graczy.

21 Strategia równowagi  Stan równowagi wg Nasha  Taki wybór strategii dokonany przez graczy, że dowolna zmiana strategii przez jednego gracza (przy równoczesnym braku zmiany strategii przez pozostałych graczy) nie spowoduje wzrostu wygranej tego gracza  Jeżeli gra posiada tylko jedną strategię równowagową Nasha to jest to jedyne rozwiązanie tej gry  Często gra ma więcej niż jedną strategie równowagową

22 Teoria gier w naukach przyrodniczych

23 Ewolucyjna teoria gier  Poszczególne gatunki i/lub geny traktowane są jako gracze  Reguły gry określa selekcja naturalna  Przy zadanym środowisku każdy osobnik danego gatunku ma tym większą wypłatę, im większą liczbę potomków spłodzi dzięki swoim cechom  Dostosowanie jakie warunkuje dana strategia może być zależne od jej częstości występowania w populacji  Nie rozważamy już osobników wybierających określone strategie, ani równowagowych położeń pojedynczych gier, ale grę poszczególnych strategii grających przeciwko sobie

24 Gra gołąb-jastrząb  Populacja zwierząt w której dochodzi do konkurencji między samcami w okresie godowym  Typy zachowań samców nazywamy strategiami  Przyjmujemy, że strategie są dziedziczne  Przyjęcia danej strategii z punktu widzenia zasady maksymalizacji dostosowania, może być: korzystne, niekorzystne lub neutralne  Dla uproszczenia przyjmiemy, że dostępne są tylko dwa typy zachowań: gołąb oraz jastrząb

25 Gra gołąb-jastrząb Strategie:  Gołąb (G) - strategia wycofania się  Unika walki niezależnie od okoliczności  Ogranicza się do demonstracji siły  Jastrząb (J) - strategia agresji  Zawsze dąży do walki  W przypadku przeciwnika jastrzębia walczy do końca Które wzorce zachowań powinny być częściej spotykane w populacji i od czego to zależy?

26 Gra gołąb-jastrząb  Rezultat – wygrana lub przegrana, pomijamy możliwość remisu  Korzyścią jest wzrost dostosowania wzrost sukcesu reprodukcyjnego wzrost wielkości terytorium  Korzyść jest zmienną losową określoną na dwuelementowym zbiorze zdarzeń elementarnych Ω G,J  Korzyść (K) lub strata (korzyść ujemna) wyraża ilościowo wielkość wygranej i zależy od tego, którzy partnerzy wchodzą w konflikt

27 Gra gołąb-jastrząb  Macierz wypłat  Osobnik, który wygrywa zyskuje α  Osobnik zraniony traci γ Średnie wygrane dla gracza 1 względem 2: Macierz wypłat jest symetryczna dla obydwu graczy!

28 Strategia a jej częstość  W populacji występuje frakcja p stosująca strategię jastrząb (J) oraz frakcja 1-p stosująca strategie gołąb (G)  Prawdopodobieństwo spotkania J = p  Prawdopodobieństwo spotkania G = 1- p  Zmienną losową S j oznaczamy przyrost dostosowania dla stosującego zawsze strategię J, natomiast S G przyrost stosującego zawsze strategie G Gra gołąb-jastrząb SGSG SJSJ p 1-p

29  Wartość oczekiwana zmiennej S J  Średni wzrost dostosowania dla stosującego zawsze strategie J  Wartość oczekiwana zmiennej S G  Średni wzrost dostosowania dla stosującego zawsze strategie G Gra gołąb-jastrząb

30  Jeżeli wielkość straty przewyższa możliwy zysk czyli α < γ, korzyści ze stosowania obydwu strategii zrównają się kiedy  Jeżeli to D(J,p) < D( G, 1-p) czyli warto stosować G  Jeżeli to D(J,p) > D( G, 1-p) czyli warto stosować J  Po pewnym czasie powinna ustalić się równowaga osobników stosujących strategie G i J Gra gołąb-jastrząb

31 Stan równowagi http://www.indiana.edu/~curtweb/S318/S318/lecturexi/lecturexi.html

32 Gra gołąb-jastrząb  Proporcja jastrzębi będzie tym mniejsza im więcej można stracić w walce w stosunku do zysku  Inna interpretacja?  Strategia mieszana – zakładamy, że osobnik jest nosicielem genów, które z prawdopodobieństwem p powodują przyjęcie strategii J, oraz z prawdopodobieństwem 1-p przyjęcie strategii G  Strategie J i G nazywamy czystymi

33 Strategia ewolucyjnie stabilna (ESS) „... definiuje się jako taką strategię, której od momentu gdy zostanie przyjęta przez większość członków populacji, nie jest w stanie wyprzeć żadna inna strategia alternatywna” Richard Dawkins

34 Strategia ewolucyjnie stabilna (ESS)  Pojęcie wprowadzone przez Maynarda Smitha  Teoria ta rozważa grę poszczególnych strategii grających przeciwko sobie  Zbiór strategii wziętych w określonych proporcjach jest strategią ewolucyjnie stabilną (ESS) jeśli: żaden osobnik nie może zwiększyć swojego dostosowania (rozrodczego) poprzez zmianę strategii na inną żaden mutant korzystający z innej strategii nie ma szans dokonania „inwazji” na badaną populację

35 Strategia ewolucyjnie stabilna (ESS)  W grze gołąb-jastrząb strategia ewolucyjnie stabilna to:  Strategia czysta J – jeżeli wartość wygranej bardzo przewyższa koszt ewentualnej przegranej  Strategia mieszana – Jeżeli straty w razie przegranej przewyższają maksymalny zysk, bardziej opłaca się stosować strategie mieszaną, czyli wymiennie strategie czyste G i J

36 Inne dostępne strategie w grze gołąb- jastrząb  Pozer (chojrak) - na początku przystępuje do ataku, ale jeżeli przeciwnik się nie przestraszy, ucieka. W starciu z jastrzębiem zachowuje się więc jak gołąb, w starciu z gołębiem jak jastrząb  Odwetowiec (mściciel) - na początku walki zachowuje się jak gołąb. Jeżeli przeciwnik zaatakuje, odpłaca mu tym samym. W starciu z jastrzębiem zachowuje się jak jastrząb, w starciu z gołębiem jak gołąb

37 Wirusy DI  Podczas infekcji produkty wytwarzane przez zainfekowaną komórkę są wspólne dla wszystkich wirusów  Wirusy DI (defective-interfering) nie posiadają genów odpowiadających za syntezę części nowych produktów, zamiast tego korzystają z tego co wytworzyły inne wirusy  Zakłada się, że przy niskiej frekwencji wirusy DI będą lepiej dostosowane i będą zwiększały swoją frekwencję do pewnej granicy  Równowaga pomiędzy „zwykłymi” wirusami oraz wirusami DI jest bardzo często obserwowana w przyrodzie, szczególnie u wirusów roślinnych

38  Jako przykład wykorzystano Bakteriofaga ɸ 6 z rodziny Cystoviridae (Turner, P. E. A Virus Booster for Game Theory, ASM news)  Obserwuje się bardzo dużo spontanicznych mutacji (od 10 -3 do 10 -5 na replikacje) przez co jest bardzo dobrym modelem  Zależności obserwowane u tych bakteriofagów tłumaczono z poprzez dylemat więźnia z teorii gier Teoria gier i bakteriofagi

39 Dziękuję za uwagę „Cała ta opowieść o jastrzębiach i gołębiach jest oczywiście naiwnie prosta. Jest modelem, czymś co w rzeczywistości nie występuje w przyrodzie, ale ma nam pomóc w zrozumieniu zjawisk, które naprawdę w naturze istnieją.” Richard Dawkins

40 Literatura  Wrzosek D. 2011. Matematyka dla biologów.  Kostecki R. Wprowadzenie do teorii gier. Materiały dostępne na stronie: http://www.fuw.edu.pl/~kostecki/teoria_gier.pdf http://www.fuw.edu.pl/~kostecki/teoria_gier.pdf  Nogal P. Dylemat więźnia jako przykład wykorzystania teorii gier. http://jmf.wzr.pl/pim/2012_4_2_7.pdf http://jmf.wzr.pl/pim/2012_4_2_7.pdf  Sigmund K., Nowak M.A. 2014. Evolutionary game theory. Current Biology, Vol 9 No 14.  Turner P.E. 2003. A Virus Booster for Game Theory.  Roztański T. 2003. http://coin.wne.uw.edu.pl/tkopczewski/MIKROsite/teoria_gier_ksiazka/ch 01.html http://coin.wne.uw.edu.pl/tkopczewski/MIKROsite/teoria_gier_ksiazka/ch 01.html  Wybrane schematy i rysunki: http://www.britannica.com/topic/game- theoryhttp://www.britannica.com/topic/game- theory


Pobierz ppt "TEORIA GIER. Czym jest gra?  Warunki:  Co najmniej dwóch graczy (gracz rozumiany jest jako pojedynczy podmiot lub koalicja)  Istnieją co najmniej dwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google