Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NIEUDANA FUZJA W PRZEMYŚLE LOTNICZYM HONEYWELL & GENERAL ELECTRIC

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NIEUDANA FUZJA W PRZEMYŚLE LOTNICZYM HONEYWELL & GENERAL ELECTRIC"— Zapis prezentacji:

1 NIEUDANA FUZJA W PRZEMYŚLE LOTNICZYM HONEYWELL & GENERAL ELECTRIC

2 Rozwinięcie skrótów używanych w prezentacji
GE General Electric KE ( EC – European Commission ) – Komisja Europejska CFI ( Court of First Instance obecnie od 2009 EGC ) - Sąd Pierwszej Instancji Unii Europejskiej

3 19 października 2000 roku, firma United Technologies Corporation (UTC) poinformowała o prowadzeniu rozmów na temat fuzji z Honeywell. Trzy dni później, połączenie zostało ogłoszone. Ale nabywcą został GE, a nie UTC.

4 General Electric Jedna z największych firm na świecie ( 7 w 2014 roku wg Forbes ) Przychód: 148,589 mld USD (2014) Działalność General Electric obejmuje niemal każdą branżę, energetyka, produkcja tworzyw sztucznych, przemysł kosmiczny i lotniczy, kolej, aparatura pomiarowa, sprzęt medyczny, bankowość, nieruchomości, telewizja– NBC Universal Przemysł lotniczy: Producent silników lotniczych Główni konkurenci: Pratt & Whitney, Rolls Royce oraz IAE (PW/RR joint venture).

5 Honeywell - amerykański koncern przemysłowy związany z automatyką przemysłową, budynków, ciepłowniczą, a także wiodący producent awioniki (nawigacja, sterowanie), pomocniczych jednostek napędowych, zasilania, rozruszników, systemów kontroli środowiska, systemów oświetleniowych samolotu, akcesoriów i sterowników do silników, kół i urządzeń hamujących. (40-50% udziału w rynku komponentów awioniki)

6 Struktura rynku silników – segmenty & główni gracze
SEGMENTACJA RYNKU SILNIKÓW DO SAMOLOTÓW Duże Samoloty Komercyjne > 30 mln USD Samoloty Regionalne < 30mln USD Korporacyjne mln USD ( > 100 pasażerów ) ŚREDNIE ( pasażerów ) MAŁE ( pasażerów ) ( < 50 pasażerów ) General Electric Rolls Royce Honeywell Pratt & Whitney Producenci Samolotów pozostawiają późniejszy dobór silników do Samolotów Liniom Lotniczym W przypadku samolotów korporacyjnych dobierane są zazwyczaj silniki producenta (Honeywell) Zgodność z certyfikatami komponentów dostarczanych przez innych producentów (Honeywell)

7 FUZJA Działania obu koncernów obejmowały swoim zakresem prawie cały świat, w tym również terytorium Unii Europejskiej. Skutki fuzji pomiędzy tymi dwiema firmami odczuwalne były by również na naszym kontynencie. Zgodę na połączenie wydał już Departament Sprawiedliwości USA, pozostało więc tylko uzyskać zgodę dla swojej fuzji od Komisji Europejskiej. Po pozytywnym zatwierdzeniu przez Departament Sprawiedliwości nikt nie spodziewał się negatywnej opinii KE, nigdy wcześniej nie zdarzyło się aby KE zablokowała połączenie na które wcześniej zgodziły się władze USA.

8 ZABLOKOWANIE FUZJI PRZEZ KE
3 lipca w 2001 roku Komisja Europejska uznała fuzję pomiędzy koncernami GE i Honeywell o łącznej wartości 42mld dolarów „za niezgodną ze wspólnym rynkiem” powołując się na: ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 4064/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, która mówi: „Koncentrację, która stwarza lub umacnia pozycję dominującą, w wyniku czego skuteczna konkurencja na wspólnym rynku lub jego znaczącej części zostałaby znacząco utrudniona, uznaje się za niezgodną ze wspólnym rynkiem”

9 ZABLOKOWANIE FUZJI PRZEZ KE cd.
Uzasadnienie decyzji Komisji Europejskiej: Fuzja mogłaby spowodować „umocnienie dominującej pozycji GE na rynku silników do dużych samolotów komercyjnych i silników do dużych samolotów regionalnych oraz stworzenia pozycji dominującej na rynku silników odrzutowych samolotów korporacyjnych.” „Nowy podmiot stworzyłby dominującą pozycję na rynku komponentów lotniczych awioniki i nie-awioniki oraz na rynku małych turbin gazowych gdzie Honeywell cieszył się wiodącą pozycją.” Przede wszystkim największą obawę Komisji Europejskiej budziła kwestia integracji poziomej sprzedaży produktów w tzw. pakietach produktowych (eng. bundles) co dawałoby możliwości na zbudowanie dominującej pozycji poprzez obniżenie cen.

10 W czym tkwił problem? Urzędnicy Komisji Europejskiej zwrócili szczególną uwagę na skutki konglomeracyjne, kwestię integracji poziomej oraz możliwości sprzedaży produktów komplementarnych w pakietach. KE doszła do wniosku iż GE ,ze swoją dominującą pozycją wśród producentów silników lotniczych, po połączeniu z Honeywell ,liderem wśród producentów awioniki, jako nowe przedsiębiorstwo będzie oferować na rynku uzupełniające się produkty razem. W rezultacie firma zyskałaby niekwestionowaną przewagą nad konkurentami obniżając znacznie swoje ceny. To mogłoby doprowadzić do wycofania się z rynku rywali i ostatecznie wzmocnienia dominacji połączonych firm. Aby dokładnie zrozumieć problem należy zrozumieć istotę koncentracji firm.

11 Rodzaje koncentracji występujących pomiędzy firmami

12 Koncentracja horyzontalna
„W mikroekonomii i zarządzaniu strategicznym to pojęcie opisujące rodzaj posiadania i kontroli. Jest to strategia wykorzystywana w biznesie czy korporacji, która ma na celu sprzedanie danego produktu na jak największej ilości rynków. Integracja horyzontalna może być osiągnięta poprzez wewnętrzną bądź zewnętrzną ekspansję, opierającą się na fuzjach i przejęciach firm działających w tych samych branżach, na tym samym poziomie łańcucha wartości, oferujących podobne produkty i usługi, np. Wytwórca samochodów łączy się z innym wytwórcą samochodów. Pojęciem będącym w bliskiej relacji z integracją horyzontalną jest ekspansja horyzontalna. Jest to ekspansja firmy w obrębie sektora, w którym firma jest już obecna, mająca na celu powiększenie udziału w rynku poszczególnego produktu czy usługi.”

13 Koncentracja wertykalna
''Integracja wertykalna w mikroekonomii i zarządzaniu to pojęcie opisujące styl kontrolowania zarządzania, poprzez połączenie technologicznie odrębnych faz produkcji, dystrybucji, sprzedaży lub innych procesów gospodarczych w obrębie jednej firmy. Zintegrowane wertykalnie firmy są zjednoczone poprzez hierarchię, na której czele stoi wspólny właściciel. Na ogół każdy członek hierarchii wytwarza innego rodzaju produkt czy usługę, mające na celu zaspokoić wspólną potrzebę.''

14 Koncentracja konglomeratowa
„Koncentracja konglomeratowa, to taka w której brak jest rynków wspólnych między przedsiębiorcami w niej uczestniczącymi – przedsiębiorcy nie są konkurentami, a dokonywana koncentracja nie spowoduje połączenia horyzontalnego czy wertykalnego prowadzonej przez nich działalności.  W tym przypadku rynki produktowe i terytorialne, na których uczestnicy koncentracji działają, są zupełnie różne i niezbieżne, podmioty te nawet potencjalnie nie będą powiązane ze sobą relacją sprzedawca- odbiorca. Połączenie takie zajdzie przykładowo w sytuacji gdy przedsiębiorca przejmujący postanawia rozszerzyć swoją działalność na inne, dotychczas nie objęte przedmiotem jego zainteresowania rynki, na których działa podmiot przejmowany”.

15 Fakty - Firmy których dotyczyła fuzja nie są dla siebie konkurentami.
Nie stwierdzono integracji pionowej pomiędzy klientem a dostawcą. Stwierdzono iż obszary w których pracują firmy, jak również typy prowadzonych przez nie działalności ,nie powielają się.

16 GE nie zgadza się z decyzją KE i odwołuje się do sądu pierwszej instancji UE.

17 Odwołanie do Sądu Pierwszej Instancji KE vs CFI Integracja horyzontalna
KE CFI Zagrożenie: Honeywell posiadający szeroką ofertę produktów awiacyjnych: 50-60% awioniki, w przypadku fuzji z firmą o podobnym profilu miał szanse na osiągniecie absolutnej dominacji na rynku (Honeywell zajmował pozycję dominującą (50% udziału). GE był dominującą firmą na rynku nawet bez uwzględnienia jego roli w aliansie CFMI Kontrargument CFI Konkurencja na rynku silników lotniczych była już na tyle silna, że nie było mowy o możliwości osiągnięcia absolutnej dominacji przez GE nawet po połączeniu z Honeywell. Zmierzenie realnego udziału rynkowego w przemyśle lotniczym jest niezwykle trudne, ponieważ producenci często operują, łącząc siły między sobą w formie joint venture. Niektóre modele silników wycofują z produkcji, a są nadal serwisowane. Serwis się składa na udział rynkowy i nie może być ignorowany przy jego obliczaniu, a znalezienie informacji o silnikach serwisowanych, choć zdjętych z produkcji jest niełatwe i te dane są rzadko uwzględniane w statystykach.

18 Odwołanie do Sądu Pierwszej Instancji KE vs CFI Integracja wertykalna
KE CFI Zagrożenie: Komisja Europejska zidentyfikowała potencjalne zagrożenia związane z firmą GE Capital Aviation Services i starterami do silników Honeywell GE Capital Aviation Services (GECAS) - spółka leasingowa GE – była podejrzewana o przeprowadzanie podejrzanych transakcji. Spółka zawierała umowy leasingowe zanim jeszcze klient zgłosi chęć zakupu samolotu. Dodatkowo stosowała politykę wyłączności – wprawie wszystkie samoloty, które nabywała posiadały silniki GE lub CFMI - Dzięki temu linie lotnicze otrzymywały gotowy produkt, co nie było zwykle możliwe, gdyby kupowały bezpośrednio od producenta. Gdyby fuzja doszła do skutku, mogłaby postępować z produktami Honeywell w ten sam sposób. Kontrargument CFI Nie ma dowodów na to, że fuzja rozszerzyłaby te praktyki wyłączności na produkty Honeywell, a nawet jeśli, nie koniecznie doprowadzi to do zdobycia pozycji dominującej

19 Odwołanie do Sądu Pierwszej Instancji KE vs CFI Integracja wertykalna cd.
KE CFI Zagrożenie: Honeywell, będąc głównym dostawcą starterów do silników mógł mieć możliwość wydłużania czasu realizacji zamówień dla klientów korzystających z silników od innych dostawców niż GE lub podnieść ceny starterów, co doprowadziłoby do zwiększenia cen przez konkurencję. Kontrargument CFI : KE nie wzięła pod uwagę Artykułu 82 Traktatu o zakazie nadużywania pozycji dominującej: zakłócenie dostaw silników przez fuzję byłoby jawnym naruszeniem tego artykułu.

20 Odwołanie do Sądu Pierwszej Instancji KE vs CFI Połączenie konglomeratowe
KE CFI Zagrożenie: Finansowa siła GE dzięki jej ramieniu o profilu finansowym GE Capital sprawiała, że miała przewagę nad P&W i RR, w szczególności jeśli chodzi o podejmowanie ryzykownych inwestycji w R&D Ryzykowne i agresywne strategie cenowe z dużymi obniżkami od cen katalogowych silników Kontrargument CFI : CFI przedstawił podobne argumenty do tych związanych z GECAS: GE Capital prawdopodobnie wpłynęło na osiągnięcie pozycji dominującej przez GE, ale nie oznacza to, że to samo stanie się z produktami Honeywell

21 Odwołanie do Sądu Pierwszej Instancji KE vs CFI Bundling ( pakiety)
KE CFI Zagrożenie: GE i Honeywell będą miały możliwość łączenia silników i awioniki w pakiety, co może spowodować dyskwalifikację cenową i/bądź ofertową swoich konkurentów. Dzięki zróżnicowanej ofercie GE i Honeywell bundle mogą być jedyne w swoim rodzaju, których nie było wcześniej na rynku; Takie pakiety mogłyby mieć dwie formy Mixed bundling – ma miejsce, kiedy uzupełniające się produkty są sprzedawane w pakiecie po obniżonej cenie Pure bundling – ma miejsce, kiedy produkty mogą jedynie zostać zakupione w zestawie, nie będąc w ofercie jako oddzielne produkty Kontrargumenty CFI Wprowadzenie pure bundlingu mogło być szkodliwe: wprowadzając taką strategię, GE i Honeywell łatwo mogliby stracić klientów, którzy nie byliby zainteresowani pakietem, nawet po obniżonej cenie, a chcieliby zakupić tylko jeden produkt z pakietu Ceny silników i awioniki różnią się od siebie i tworzenie takich pakietów byłoby problematyczne

22 Pomimo wielu uchybień i błędnych argumentacji ze strony Komisji Europejskiej , ostatecznie CFI nie wyraziło zgody na dokonanie koncentracji, ponieważ groziła ona powstaniem monopolu na rynku silników odrzutowych do dużych samolotów regionalnych, a także w istotny sposób wzmacniała i tak bardzo silną już pozycję General Electric na rynkach silników odrzutowych do samolotów handlowych oraz na rynku małych morskich turbin gazowych. Tym samym CFI podtrzymało decyzję Komisji Europejskiej.

23 Punkt widzenia USA Analiza fuzji przeprowadzona przez USA znacząco odbiega od tej przeprowadzonej przez Komisję Europejską. - Pozycja GE może i była wiodąca, ale nie dominująca, zważając na to, że P&W i R&R cieszyły się rosnącymi zyskami i inwestowały w rozwój przyszłych generacji silników - największe kontrowersje budziła kwestia bundlingu: Platt Majoras, ówczesna przewodnicząca FTD stwierdziła, że nawet jeśli takie praktyki spowodowałyby utratę udziałów na rynku lub spadek sprzedaży u konkurencji, będzie to korzystne dla konsumentów.

24 Podsumowanie Firmy decydują się na fuzję Departament Sprawiedliwości USA wydaje zgodę na połączenie się obu koncernów Trwają rozmowy z Komisją Europejską nad zatwierdzeniem transakcji postawiono dwa warunki KE zażądała : wydzielenia znacznej części Honeywell General Electric miało wydzielić lub nawet pozbyć się spółki Gecas , która wypożycza samoloty liniom lotniczym.   (Warunki te nie zostały przyjęte przez GE) KE podejmuje odmowną decyzję - w prasie amerykańskiej pojawiły się głosy, iż decyzja de facto ma charakter polityczny, a jej celem jest ochrona europejskiego producenta samolotów, Airbusa, przed wzmocnieniem siły przetargowej jednego z jego głównych dostawców, czyli General Electric.

25 Podsumowanie General Electric kieruje skargę na decyzję Komisji do Sądu pierwszej instancji , a potem także do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości . Sąd nie podzielił stanowiska co do występowania w danej sytuacji negatywnych skutków charakterystycznych dla koncentracji wertykalnych i konglomeratowych. Komisja Europejska m.in. nie dowiodła w jaki sposób po przejęciu Honeywell, General Electric mogłaby wykorzystywać swą siłę finansową i handlową związaną z działalnością na rynkach silników odrzutowych. Sąd uznał również, że Komisja Europejska nie przedstawiła wiarygodnych argumentów uzasadniających przypuszczenie, jakoby po dokonaniu koncentracji GE mogła stosować sprzedaż wiązaną silników odrzutowych oraz awioniki i innych urządzeń produkowanych do tej pory przez Honeywell. Sam fakt, że jakiś przedsiębiorca jest w stanie zaoferować odbiorcom szerszą gamę produktów niż jego konkurencji, nie może stanowić samodzielnej podstawy do zakazu koncentracji. Finalnie wspomniane wyżej instytucje stwierdziły, iż KE słusznie nie zgodziła się na dokonanie tej koncentracji . Jak słusznie zauważyła Komisja Europejska w swej decyzji, koncentracja groziła powstaniem monopolu na rynku silników odrzutowych do dużych samolotów regionalnych, a także w istotny sposób wzmacniała i tak bardzo silną już pozycję General Electric na rynkach silników odrzutowych do samolotów handlowych oraz na rynku małych morskich turbin gazowych. Tym samym Decyzja Komisja Europejskiej została utrzymana.

26 Spór pokazał jak bardzo USA i Unia Europejska różnią się od siebie, jeśli chodzi o politykę antymonopolową. "UE bardziej martwi się tym, czy nie zostaną złamane prawa konkurencji, podczas gdy USA koncentrują się na zyskach konsumentów" - pisał amerykański "Wall Street Journal" w wydaniu europejskim.

27 AUTORZY: Magdalena Rzepniewska Kamila Jelenkovic Karolina Urbańska
Krzysztof Nakielski


Pobierz ppt "NIEUDANA FUZJA W PRZEMYŚLE LOTNICZYM HONEYWELL & GENERAL ELECTRIC"

Podobne prezentacje


Reklamy Google