Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niezależność i pluralizm mediów. Pluralizm mediów  Prawo do funkcjonowania w państwie nieograniczonej liczby niezależnych środków masowego przekazu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niezależność i pluralizm mediów. Pluralizm mediów  Prawo do funkcjonowania w państwie nieograniczonej liczby niezależnych środków masowego przekazu."— Zapis prezentacji:

1 Niezależność i pluralizm mediów

2 Pluralizm mediów  Prawo do funkcjonowania w państwie nieograniczonej liczby niezależnych środków masowego przekazu.  Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950 r. – artykuł 10 – zakładała wolność słowa.  Artykuł 11. Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej – gwarancja poszanowania wolności i pluralizmu mediów. Polega na funkcjonowaniu wielu mediów, jak i na różnorodności ich rodzajów i przedstawianych przez nie treściach.  Komercjalizacja mediów – reklama podstawowym źródłem utrzymania.  Koncentracja kapitału medialnego – wynika z zaciętej konkurencji pomiędzy wydawcami oraz z rosnących wraz z postępem technologicznym kosztów działalności.

3 Rodzaje pluralizmu mediów  Pluralizm strukturalny – funkcjonowanie w państwie odpowiednich rozwiązań prawnych, które ustalają relacje i zasady funkcjonowania mediów publicznych i prywatnych.  Pluralizm zawartości – możliwość przekazywania przez media różnych idei i opinii.

4 Podstawowe modele funkcjonowania środków masowego przekazu w państwach demokratycznych  Model dualny – przewiduje współistnienie dwóch kategorii mediów, tj. publicznych i komercyjnych. Pozwala to na utrzymanie swoistej równowagi między interesem publicznym i prywatnym, gwarantując też pluralizm światopoglądowy, ale też uzależniając częściowo mass media od świata polityki.  Model rynkowy – przewiduje niezależność mediów i dominację własności prywatnej. Państwo zachowuje jedynie wpływ na koncesje częstotliwości radiowych i telewizyjnych. Mass media w takim systemie nie są skutecznie zabezpieczone przed wpływem szeroko rozumianego biznesu.

5 Etyka w mediach  Karta Etyczna Mediów – 1995 r. – opracowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Zawiera siedem podstawowych zasad:  Zasada prawdy  Zasada obiektywizmu  Zasada oddzielania informacji od komentarza  Zasada uczciwości  Zasada szacunku i tolerancji  Zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy  Zasada wolności i odpowiedzialności

6 Internet źródłem informacji  Odgrywa coraz większą rolę w życiu społecznym  Funkcja komunikacyjna – niedostępna w innych typach mediów (czat, kamery internetowe)  Krytycyzm wobec zamieszczanych informacji  Najbardziej rzetelne informacje znajdziemy na stronach instytucji publicznych oraz e-wydaniach znanych encyklopedii (PWN).  Na wiarygodności powinno zależeć portalom informacyjnym


Pobierz ppt "Niezależność i pluralizm mediów. Pluralizm mediów  Prawo do funkcjonowania w państwie nieograniczonej liczby niezależnych środków masowego przekazu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google