Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niezależność i pluralizm mediów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niezależność i pluralizm mediów"— Zapis prezentacji:

1 Niezależność i pluralizm mediów

2 Pluralizm mediów Prawo do funkcjonowania w państwie nieograniczonej liczby niezależnych środków masowego przekazu. Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950 r. – artykuł 10 – zakładała wolność słowa. Artykuł 11. Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej – gwarancja poszanowania wolności i pluralizmu mediów. Polega na funkcjonowaniu wielu mediów, jak i na różnorodności ich rodzajów i przedstawianych przez nie treściach. Komercjalizacja mediów – reklama podstawowym źródłem utrzymania. Koncentracja kapitału medialnego – wynika z zaciętej konkurencji pomiędzy wydawcami oraz z rosnących wraz z postępem technologicznym kosztów działalności.

3 Rodzaje pluralizmu mediów
Pluralizm strukturalny – funkcjonowanie w państwie odpowiednich rozwiązań prawnych, które ustalają relacje i zasady funkcjonowania mediów publicznych i prywatnych. Pluralizm zawartości – możliwość przekazywania przez media różnych idei i opinii.

4 Podstawowe modele funkcjonowania środków masowego przekazu w państwach demokratycznych
Model dualny – przewiduje współistnienie dwóch kategorii mediów, tj. publicznych i komercyjnych. Pozwala to na utrzymanie swoistej równowagi między interesem publicznym i prywatnym, gwarantując też pluralizm światopoglądowy, ale też uzależniając częściowo mass media od świata polityki. Model rynkowy – przewiduje niezależność mediów i dominację własności prywatnej. Państwo zachowuje jedynie wpływ na koncesje częstotliwości radiowych i telewizyjnych. Mass media w takim systemie nie są skutecznie zabezpieczone przed wpływem szeroko rozumianego biznesu.

5 Etyka w mediach Karta Etyczna Mediów – 1995 r. – opracowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Zawiera siedem podstawowych zasad: Zasada prawdy Zasada obiektywizmu Zasada oddzielania informacji od komentarza Zasada uczciwości Zasada szacunku i tolerancji Zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy Zasada wolności i odpowiedzialności

6 Internet źródłem informacji
Odgrywa coraz większą rolę w życiu społecznym Funkcja komunikacyjna – niedostępna w innych typach mediów (czat, kamery internetowe) Krytycyzm wobec zamieszczanych informacji Najbardziej rzetelne informacje znajdziemy na stronach instytucji publicznych oraz e-wydaniach znanych encyklopedii (PWN). Na wiarygodności powinno zależeć portalom informacyjnym


Pobierz ppt "Niezależność i pluralizm mediów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google