Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Życie i nauczanie św. Jana Pawła II o zwycięstwie nad złem w świetle fatimskiego orędzia Matki Bożej Część I Wojciech Kosek Kęty, 27. czerwca 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Życie i nauczanie św. Jana Pawła II o zwycięstwie nad złem w świetle fatimskiego orędzia Matki Bożej Część I Wojciech Kosek Kęty, 27. czerwca 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Życie i nauczanie św. Jana Pawła II o zwycięstwie nad złem w świetle fatimskiego orędzia Matki Bożej Część I Wojciech Kosek Kęty, 27. czerwca 2015 r.

2

3 Biblijny chrystocentryzm w nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca w nauczaniu św. Jana Pawła II i Stolicy Apostolskiej

4 Niech będzie wiadomo wam, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez Niego ten człowiek stanął zdrowy! że w imię Jezusa Nazarejczyka, którego wyście ukrzyżowali,

5 Watykan, 13. maja 1981 r.

6

7

8

9

10

11 Objawienie Matki Bożej w Cova da Iria 13 października 1917 r. Cud słońca

12 Objawienie Matki Bożej w Cova da Iria 13 lipca 1917 r. Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Aby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do Mego Niepokalanego Serca. Będzie głód, prześladowanie Kościoła i Ojca świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o:  poświęcenie Rosji Memu Niepokalanemu Sercu,  Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Na koniec Moje Niepokalane Serce zatryumfuje i przez pewien czas zapanuje pokój.

13 Objawienie Matki Bożej w Cova da Iria 13 lipca 1917 r. Matka Boża w tym objawieniu:  poleca przyjmować w pierwsze soboty Komunię Świętą wynagradzającą,  poleca sprawować nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca,  zapowiada tryumf Jej Niepokalanego Serca.

14 Objawienie Matki Bożej w Cova da Iria 13 lipca 1917 r. Matka Boża w tym objawieniu nie wyjaśnia:  Komu i za co wynagradzać przyjmując w pierwsze soboty Komunię Świętą wynagradzającą...  jak ma być sprawowane nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca,  czym będzie tryumf Jej Niepokalanego Serca.

15 Stolica Apostolska wyjaśnia znaczenie praktyki przyjmowania Komunii świętej wynagradzającej w pierwsze soboty

16

17

18

19

20 Dyrektorium..., nr 174c: W pobożności ludowej formy kultu Niepokalanego Serca Maryi naśladują cześć oddawaną Sercu Chrystusa – przy zachowaniu nieprzekraczalnego dystansu między Synem, prawdziwym Bogiem, i Maryją, która jest tylko stworzeniem – przez:  oddanie się Jej poszczególnych wiernych, rodzin, wspólnot zakonnych i narodów;  zadośćuczynienie przez modlitwę, umartwienie, dzieła miłosierdzia;  praktykę pięciu pierwszych sobót miesiąca.

21 Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oświadcza w 174. numerze Dyrektorium:

22 Odnośnie praktyki przyjmowania Komunii świętej w kolejne pięć pierwszych sobót miesiąca, to tu również mają zastosowanie wszystkie wskazania, dotyczące dziewięciu pierwszych piątków miesiąca: wyeliminowawszy wszelkie przecenianie elementu czasowego i umieściwszy poprawnie przyjmowanie Komunii Świętej w ramach celebracji eucharystycznej, tę pobożną praktykę należy spełniać jako właściwą okazję do tego, aby przeżywać intensywnie, z nastawieniem czerpiącym natchnienie u Niepokalanej, tajemnicę paschalną Chrystusa, która celebrowana jest w Eucharystii.

23

24 jak kochać Jezusa w Eucharystii, jak kochać Jezusa w Eucharystii, aby głęboko jednoczyć się z Nim w Jego paschalnej ofierze. aby głęboko jednoczyć się z Nim w Jego paschalnej ofierze. Stolica Apostolska o Komunii świętej w pierwsze soboty. Wnioski z analizy tekstów: Niepokalana Maryja jest dla nas wzorem: Niepokalana Maryja jest dla nas wzorem:

25 jak kochać Jezusa w Eucharystii, jak kochać Jezusa w Eucharystii, aby głęboko jednoczyć się z Nim w Jego paschalnej ofierze. aby głęboko jednoczyć się z Nim w Jego paschalnej ofierze. Stolica Apostolska o Komunii świętej w pierwsze soboty. Wnioski z analizy tekstów: Niepokalana Maryja jest dla nas wzorem: Niepokalana Maryja jest dla nas wzorem:

26 Stolica Apostolska o Komunii świętej w pierwsze soboty. Wnioski z analizy tekstów: Niepokalana Maryja jest dla nas wzorem: Niepokalana Maryja jest dla nas wzorem: jak kochać Jezusa w Eucharystii, jak kochać Jezusa w Eucharystii, aby głęboko jednoczyć się z Nim w Jego paschalnej ofierze. aby głęboko jednoczyć się z Nim w Jego paschalnej ofierze.

27

28

29

30 Stolica Apostolska o Komunii świętej w pierwsze soboty. Wnioski z analizy tekstów: Niepokalana Maryja jest dla nas wzorem: Niepokalana Maryja jest dla nas wzorem: jak kochać Jezusa w Eucharystii, aby głęboko jednoczyć się z Nim w Jego paschalnej ofierze.

31 jak kochać Jezusa w Eucharystii, aby głęboko jednoczyć się z Nim w Jego paschalnej ofierze. Stolica Apostolska o Komunii świętej w pierwsze soboty. Wnioski z analizy tekstów: Niepokalana Maryja jest dla nas wzorem: Niepokalana Maryja jest dla nas wzorem:

32 jak kochać Jezusa w Eucharystii, jak kochać Jezusa w Eucharystii, aby głęboko jednoczyć się z Nim w Jego paschalnej ofierze. aby głęboko jednoczyć się z Nim w Jego paschalnej ofierze. Stolica Apostolska o Komunii świętej w pierwsze soboty. Wnioski z analizy tekstów: Niepokalana Maryja jest dla nas wzorem: Niepokalana Maryja jest dla nas wzorem:

33 Stolica Apostolska o Komunii świętej w pierwsze soboty. Wnioski z analizy tekstów: Niepokalana Maryja jest dla nas wzorem: Niepokalana Maryja jest dla nas wzorem: jak kochać Jezusa w Eucharystii, jak kochać Jezusa w Eucharystii, aby głęboko jednoczyć się z Nim w Jego paschalnej ofierze. aby głęboko jednoczyć się z Nim w Jego paschalnej ofierze.

34 Stolica Apostolska o Komunii świętej w pierwsze soboty. Wnioski z analizy tekstów: Niepokalana Maryja jest dla nas wzorem: Niepokalana Maryja jest dla nas wzorem: jak kochać Jezusa w Eucharystii, jak kochać Jezusa w Eucharystii, aby głęboko jednoczyć się z Nim w Jego paschalnej ofierze. aby głęboko jednoczyć się z Nim w Jego paschalnej ofierze.

35 Stolica Apostolska o Komunii świętej w pierwsze soboty. Wnioski z analizy tekstów: Kult Niepokalanego Serca Maryi polegać ma nade wszystko na: Kult Niepokalanego Serca Maryi polegać ma nade wszystko na: upodobnieniu się do Maryi upodobnieniu się do Maryi w umiejętności miłowania Jezusa w Eucharystii. w umiejętności miłowania Jezusa w Eucharystii.

36 Watykan, 25. marca 1984 r. Ocalony Ojciec Święty wypowiada słowa zawierzenia przed figurą Maryi z Fatimy

37 Watykan, 25. marca 1984 r. Ocalony Ojciec święty wypowiada słowa zawierzenia przed figurą Maryi z Fatimy

38 Watykan, 25 marca 1984 r. Gdy dzisiaj staję przed Tobą, Matko Chrystusowa, pragnę wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z Odkupicielem naszym...

39 Watykan, 25 marca 1984 r. Gdy dzisiaj staję przed Tobą, Matko Chrystusowa, pragnę wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z Odkupicielem naszym......

40 Watykan, 25 marca 1984 r. Gdy dzisiaj staję przed Tobą, Matko Chrystusowa, pragnę wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z Odkupicielem naszym w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które tylko w Jego Boskim sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić!

41 Watykan, 25 marca 1984 r. Moc tego poświęcenia trwa przez wszystkie czasy, ogarnia wszystkich ludzi, ludy i narody, przewyższa zaś wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach.

42 Watykan, 25 marca 1984 r. Odkupieńcze dzieło Chrystusa ma się stawać przecież udziałem świata przez Kościół.

43 Watykan, 25 marca 1984 r. O, jakże głęboko czujemy potrzebę poświęcenia za ludzkość i świat: za nasz współczesny świat w jedności z samym Chrystusem!

44 Watykan, 25 marca 1984 r. O, jakże nas przeto boli wszystko, co w Kościele, w każdym z nas, jest przeciwne świętości i poświęceniu!

45 Watykan, 25 marca 1984 r. Jakże nas boli to, że wezwanie do pokuty, nawrócenia, modlitwy nie spotkało się i nie spotyka z takim przyjęciem, jak powinno!

46 Watykan, 25 marca 1984 r. Jakże nas boli, że tak ozięble uczestniczymy w dziele Chrystusowego Odkupienia! Że tak niewystarczająco dopełniamy w swoim ciele to, czego „nie dostaje cierpieniom Chrystusa” (Kol 1, 24).

47 Testament Ojca świętego Jana Pawła II

48 Testament, 12-18. III 2000 r., nr 1«Zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo przez Maryję» – zwykł był powtarzać Prymas Tysiąclecia słowa swego Poprzednika, kard. Augusta Hlonda.

49 Testament, 12-18. III 2000 r., nr 2 W dniu 13. maja 1981 r., w dniu zamachu na Papieża podczas audiencji na placu św. Piotra, Opatrzność Boża w sposób cudowny ocaliła mnie od śmierci.

50 Testament, 12-18. III 2000 r., nr 2 Ten, który jest jedynym Panem Życia i śmierci, sam mi to życie przedłużył, niejako podarował na nowo. Odtąd ono jeszcze bardziej do Niego należy.

51 Zobacz Część II w osobnym pliku


Pobierz ppt "Życie i nauczanie św. Jana Pawła II o zwycięstwie nad złem w świetle fatimskiego orędzia Matki Bożej Część I Wojciech Kosek Kęty, 27. czerwca 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google