Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Bezpieczne ferie 2016”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Bezpieczne ferie 2016”."— Zapis prezentacji:

1 „Bezpieczne ferie 2016”

2 W okresie letniego wypoczynku małopolska Policja przeprowadzi wzmożone działania prewencyjne pn. „Bezpieczne Wakacje 2015” Głównym celem działań będzie pomoc kierującym i pasażerom w bezpiecznym dotarciu do celu podróży, poprzez: - nadzorowanie głównych szlaków komunikacyjnych województwa, - udzielanie wskazówek i rad kierującym, - upłynnianie ruchu i kierowanie pojazdów na drogi objazdowe, - eliminowanie z ruchu „piratów drogowych” i nietrzeźwych kierujących, - eliminowanie z ruchu autobusów niesprawnych technicznie.

3 będą kierować autokary na wyznaczone miejsca.
Kontrola autobusów Organizatorzy wyjazdów turystycznych, opiekunowie zorganizowanych grup oraz rodzice mogą zgłaszać pod nr tel. 997 i 112 potrzebę kontroli autobusu przed wyjazdem w trasę. Dodatkowo w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu można będzie dokonywać sprawdzeń autokarów na wyznaczonych punktach kontrolnych po wcześniejszym zgłoszeniu u dyżurnego KMP w danym mieście: Kraków - nr tel / – parking Małopolskiego Centrum Motoryzacji Al. Pokoju 81 Tarnów - nr tel / – ul. Bandrowskiego – droga prowadząca do rampy Nowy Sącz - nr tel / – ul. Bulwar Narwiku (po przeciwnej stronie sklepu Biedronka) W przypadku nawarstwienia się liczby zgłaszanych kontroli, dyżurni jednostek będą kierować autokary na wyznaczone miejsca. Ze względów organizacyjnych (konieczność obsługi wszystkich zgłoszeń) prośby o policyjną kontrolę należy zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem

4 Co powinno Cię zaniepokoić:
UWAGA Odprowadzając dziecko do autobusu, którym ma wyjeżdżać na kolonie, zwróć szczególną uwagę na jego stan techniczny i przyjrzyj się kierującemu. Co powinno Cię zaniepokoić: - chwiejny krok, bełkotliwa mowa kierowcy, - zapach alkoholu od kierowcy, - wycieki płynów eksploatacyjnych, - zużyte lub uszkodzone skorodowane elementy karoserii autobusu, - stan opon, - niesprawne oświetlenie autobusu, - nienaturalne hałasy słyszalne podczas uruchomienia autobusu. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek niepokojące sygnały, które mogą świadczyć o nieprawidłowościach mających wpływ na bezpieczną podróż Twojego dziecka natychmiast powiadom Policję!

5 Zakazy ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton obowiązujące w okresie wakacji (nie dotyczące autobusów): Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach Dz .U. Nr 147 Poz. 1040 - w piątki – w godz – 22.00; - w soboty – w godz ; - w niedziele – w godz – 22.00; - 14 sierpnia (wtorek) – w godz – 22.00 - 15 sierpnia ( środa ) – w godz – 22.00

6 Utrudnienia na małopolskich drogach
Informacje o utrudnieniach na drogach możemy uzyskać: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie – całodobowy dyżur pod numerem tel. 19 – 111 Autostrada A4 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – dyżur w godz – pod numerami tel. (12) 616 – , (12) 616 – 74 – 21, (12) 616 – 74 – 43 6

7 Trasy dojazdu do Zakopanego

8 Kraków (droga krajowa nr 7) – Myślenice (droga krajowa nr 7) – Skomielna Biała (droga krajowa nr 7) – Rabka( droga krajowa nr 47) – Nowy Targ –(droga krajowa nr 47) – Zakopane. Kraków Głogoczów Myślenice Skomielna Biała Rabka Nowy Targ Zakopane

9 Kraków (droga krajowa nr 7) – Rabka (droga krajowa nr 7) – Jabłonka (droga wojewódzka nr 957) – Czarny Dunajec (droga wojewódzka nr 958) – Zakopane. Kraków Głogoczów Myślenice Skomielna Biała Rabka Jabłonka Czarny Dunajec DW 958 Zakopane

10 Kraków – Wieliczka (droga wojewódzka 964) – Dobczyce – Kasina Wielka –Mszana Dolna (droga krajowa nr 28) – Skomielna Biała (droga krajowa nr 7) – Rabka Zdrój (droga krajowa nr 47) – Zakopane. Kraków Wieliczka Dobczyce DW964 Mszana Dln. Skomielna Biała Nowy Targ DK 47 Zakopane

11 Kraków (droga krajowa nr 7) – Rabka (droga wojewódzka nr 958) – Czarny Dunajec (droga wojewódzka nr 958) – Zakopane. Kraków Głogoczów Myślenice Skomielna Biała Rabka DW 958 Czarny Dunajec DW 958 Zakopane

12 Kraków (droga krajowa nr 7) – Głogoczów (droga krajowa nr 52) – Wadowice (droga krajowa nr 28) – Sucha Beskidzka – Skomielna Biała (droga krajowa nr 7) – Rabka (droga krajowa nr 47) - Zakopane. Kraków Głogoczów Wadowice Myślenice DW 28 Sucha Beskidzka Skomielna Biała Rabka Nowy Targ Zakopane

13 Chrzanów (droga wojewódzka nr 933) – Oświęcim (droga krajowa nr 44) – Zator (droga krajowa nr 44 i droga krajowa nr 28) – Wadowice (droga krajowa nr 28) – Sucha beskidzka – Skomielna Biała (droga krajowa nr 7) – Rabka (droga krajowa nr 47) – Zakopane. Chrzanów Kraków Oświęcim Wadowice DK 28 Skomielna Biała Rabka Nowy Targ Zakopane

14 Tarnów – Autostrada A4 – Brzesko (droga krajowa nr 75) – Nowy Sącz (droga wojewódzka nr 969) – Nowy Targ (droga krajowa nr 49) – Bukowina Tatrzańska (droga wojewódzka nr 961) – Poronin (droga krajowa nr 7) – Zakopane. A4 Brzesko DK 75 Nowy Sącz DW 969 Nowy Targ DK 49 DW 961 Zakopane

15 Ułatwienia dla kierowców Czas przejazdu Kraków – Myślenice – Rabka Zdrój - Zakopane
Informacje dotyczące czasu przejazdu do danego miejsca oraz średnia prędkość pojazdu są zamieszczone na tzw. „tablicach zmiennej treści” zamontowanych przy jezdni. Na stronie internetowej znajduje się informacja o systemie przejazdu na odcinku Kraków – Myślenice – Rabka Zdrój – Zakopane. Dzięki temu kierowcy będą informowani o aktualnych warunkach jazdy na tych odcinkach drogi. - System pozwoli kierowcom zaplanować wyjazd, zwłaszcza w okresie wakacji, gdy ruch na drogach jest znacznie większy.

16 Porady dla wyruszających w podróż

17 Przed wyjazdem pamiętaj sprawdzić:
- czy masz przy sobie wszystkie wymagane przepisami dokumenty i czy są one aktualne, - czy Twój samochód jest sprawny technicznie (ogumienie, oświetlenie) i jest odpowiednio wyposażony, - czy leki, które zażywasz pozwalają na bezpieczne kierowanie pojazdem, - aktualną sytuację na drogach za pomocą kamer monitorujących ruch drogowy.

18 Zaplanuj podróż - przed wyjazdem w długą trasę wsiadaj do
samochodu wypoczęty, - oblicz wcześniej ile będzie wynosiła trasa Twojej podróży. - staraj się robić postoje na odpoczynek, - zabierz ze sobą mapę lub GPS pamiętaj, że nawigacja nie zawsze wskazuje dobrą drogę – jej stosowanie nie zwalnia od myślenia i oceny sytuacji na drodze.

19 Ważna rada Zapięcie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących pojazdem i przewożenie dzieci w fotelikach ochronnych w razie jakiegokolwiek zdarzenia drogowego uratują życie i zdrowie. Pamiętaj W momencie zderzenia, przy prędkości zaledwie 50 km/h, masa ciała nie zapiętego pasem bezpieczeństwa wzrasta aż 40 krotnie i w krytycznym momencie jego tzw. masa zderzeniowa osiąga wartość zbliżoną do 3 TON.

20

21 UWAGA! Za przekroczenie prędkości na obszarze zabudowanym o 50 km/h kierującemu zostanie zatrzymane prawo jazdy! DECYZJA o zatrzymaniu prawa jazdy jest wydawana przez Starostę na okres 3 miesięcy i ma rygor natychmiastowej wykonalności. Kierowanie pojazdem pomimo wydania decyzji przez Starostę lub pomimo zatrzymania prawa jazdy skutkuje: - przedłużeniem okresu, na który zatrzymano prawo jazdy - do 6 miesięcy - cofnięciem uprawnień – w razie kolejnego ujawnienia kierowania pojazdem mimo zatrzymanego prawa jazdy (decyzja Starosty o cofnięciu uprawnień) ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA – NOWY PRZEPIS - Niestosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami rodzi odpowiedzialność karną z art. 180a kk – kara pozbawienia wolności do 2 lat Alternatywą dla samorządów gminnych, a zarazem narzędziem w zakresie ochrony porządku publicznego, jest powoływanie do życia straży gminnych (miejskich). Samorządy uzyskały tę możliwość w 1990 r. wraz z wejściem w życie ustawy o samorządzie terytorialnym. Straże gminne i miejskie funkcjonują obecnie na podstawie ustawy o strażach gminnych. Tworzone są fakultatywnie przez organ stanowiący gminy. To właśnie rada gminy decyduje o statusie organizacyjnym straży, strukturze organizacyjnej, czy też liczbie etatów. Ponieważ całość kosztów związanych z funkcjonowaniem straży pokrywana jest z budżetu gminy, rada w każdym momencie może zdecydować zarówno o likwidacji jednostki straży, jak i o zmianie statusu organizacyjnego, czy też liczby etatów. Straż jest formacją umundurowaną, w całości podporządkowaną organom gminy: w zakresie finansowym – radzie gminy, w materii organizacyjnej – wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta). W Polsce prywatny sektor usług ochrony pojawił się na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Pierwsze koncesje na wykonywanie usług ochrony osób i mienia zostały wydane po 1 stycznia 1989r, na podstawie przepisów Ustawy o działalności gospodarczej. Do roku 1998, czyli do czasu wejścia w życie Ustawy o ochronie osób i mienia, prywatny sektor ochrony funkcjonował w oparciu o przepisy ogólne, czyli przepisy wskazanej wyżej ustawy, przepisy Kodeksu Karnego, Kodeksu Postępowania Karnego, Dekretu o Straży Pocztowej i Ustawy o Straży Przemysłowej. Szybko okazało się, iż zapisy wymienionych aktów normatywnych nie przystają do nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Brak regulacji szczególnych powodował, iż w połowie lat dziewięćdziesiątych w prywatnym sektorze ochrony miało miejsce wiele nadużyć, które zostały przedstawione w informacji Najwyższej Izby Kontroli z 1997 roku. Raport ten przyśpieszył prace nad ustawą, która określiła zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zakres uprawnień i wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony oraz zasady wykonywania nadzoru nad funkcjonowaniem prywatnego sektora ochrony w Polsce. W celu regulacji rynku „usług ochrony”, Sejm RP uchwalił Ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Akt ten określa obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie, zasady tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych służb ochrony, zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wymagane kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony oraz nadzór nad funkcjonowaniem ochrony osób i mienia.

22 „Młodzi Kierowcy”: Kierującemu (tzw. „młody kierowca”), który w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił: przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (Rozdział XXI kk -m.in.: katastrofa, wypadek drogowy, jazda w stanie nietrzeźwości) lub 3 wykroczenia z poniższej listy: zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub spowodowanie kolizji będąc pod wpływem alkoholu (art.86 par. 1 lub par. 2 kw), prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu (art. 87 par. 1 kw), niestosowanie się do ograniczenia prędkości – dot. przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h (art. 92a kw), kolizja poza drogą publiczną (art. 98 kw) policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem i na podstawie wniosku komendanta wojewódzkiego Policji – Starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień Alternatywą dla samorządów gminnych, a zarazem narzędziem w zakresie ochrony porządku publicznego, jest powoływanie do życia straży gminnych (miejskich). Samorządy uzyskały tę możliwość w 1990 r. wraz z wejściem w życie ustawy o samorządzie terytorialnym. Straże gminne i miejskie funkcjonują obecnie na podstawie ustawy o strażach gminnych. Tworzone są fakultatywnie przez organ stanowiący gminy. To właśnie rada gminy decyduje o statusie organizacyjnym straży, strukturze organizacyjnej, czy też liczbie etatów. Ponieważ całość kosztów związanych z funkcjonowaniem straży pokrywana jest z budżetu gminy, rada w każdym momencie może zdecydować zarówno o likwidacji jednostki straży, jak i o zmianie statusu organizacyjnego, czy też liczby etatów. Straż jest formacją umundurowaną, w całości podporządkowaną organom gminy: w zakresie finansowym – radzie gminy, w materii organizacyjnej – wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta). W Polsce prywatny sektor usług ochrony pojawił się na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Pierwsze koncesje na wykonywanie usług ochrony osób i mienia zostały wydane po 1 stycznia 1989r, na podstawie przepisów Ustawy o działalności gospodarczej. Do roku 1998, czyli do czasu wejścia w życie Ustawy o ochronie osób i mienia, prywatny sektor ochrony funkcjonował w oparciu o przepisy ogólne, czyli przepisy wskazanej wyżej ustawy, przepisy Kodeksu Karnego, Kodeksu Postępowania Karnego, Dekretu o Straży Pocztowej i Ustawy o Straży Przemysłowej. Szybko okazało się, iż zapisy wymienionych aktów normatywnych nie przystają do nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Brak regulacji szczególnych powodował, iż w połowie lat dziewięćdziesiątych w prywatnym sektorze ochrony miało miejsce wiele nadużyć, które zostały przedstawione w informacji Najwyższej Izby Kontroli z 1997 roku. Raport ten przyśpieszył prace nad ustawą, która określiła zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zakres uprawnień i wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony oraz zasady wykonywania nadzoru nad funkcjonowaniem prywatnego sektora ochrony w Polsce. W celu regulacji rynku „usług ochrony”, Sejm RP uchwalił Ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Akt ten określa obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie, zasady tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych służb ochrony, zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wymagane kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony oraz nadzór nad funkcjonowaniem ochrony osób i mienia.

23 Policja przeciw pijanym kierującym
Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie w 2006 roku wprowadził na terenie Małopolski zaostrzoną procedurę kontrolną badania stanu trzeźwości kierujących. Policjanci przy każdej kontroli drogowej, niezależnie od przyczyny podjęcia interwencji, sprawdzają stan trzeźwości kierującego.

24 Nietrzeźwi kierujący będą natychmiast eliminowani z ruchu
Niestety często okazuje się, że nietrzeźwi kierowcy siadają „za kierownicę” narażając przez to siebie i swoich pasażerów na niebezpieczeństwo. Przypominamy! Jeżeli badanie stanu trzeźwości wykaże: od 0,2 do 0,5 promila lub od 0,1 do 0,25 mg/dm³, to kierujący odpowie za popełnienie wykroczenia Jeżeli badanie stanu trzeźwości wykaże powyżej 0,5 promila lub powyżej 0,25 mg/dm³, to kierujący odpowie za popełnienie przestępstwa PAMIĘTAJ - PIŁEŚ NIE JEDŹ

25 Porady dla pieszych

26 CHCESZ BYĆ WIDOCZNY I BEZPIECZNY NA DRODZE – UŻYWAJ ODBLASKÓW
„Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku” Posiadając jakikolwiek element odblaskowy, po zmroku jesteś widoczny dla kierującego z odległości około 150 m. Gdy odblasku nie posiadasz kierowca zobaczy Cię dopiero w odległości około 30 m. Uwaga co 2. ofiara śmiertelna na małopolskich drogach to pieszy!

27 Małopolska Policja życzy szerokiej drogi !


Pobierz ppt "„Bezpieczne ferie 2016”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google