Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASTOSOWANIE DWUKROTNEJ SYMULACJI MONTE CARLO W WYCENIE OPCJI REALNYCH mgr Marcin Pawlak Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASTOSOWANIE DWUKROTNEJ SYMULACJI MONTE CARLO W WYCENIE OPCJI REALNYCH mgr Marcin Pawlak Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 ZASTOSOWANIE DWUKROTNEJ SYMULACJI MONTE CARLO W WYCENIE OPCJI REALNYCH mgr Marcin Pawlak Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw

2 Slajd nr 2 Plan wystąpienia 0. Porównanie 2MC i klasycznych metody wyceny opcji realnych 1.Cel pracy 2.Cele cząstkowe 3.Hipoteza badawcza 4.Metody realizacji celów pracy 5.Zakres pracy 6.Plan pracy

3 Slajd nr 3 Podstawowe założenia Klasyczne metody2MC Nie występują podatkiPodatki są uwzględnione Efektywność rynków kapitałowych Efektywność rynków kapitałowych – koszt kapitału Jedno źródło ryzykaMożliwość złożenia wielu źródeł ryzyka towarzyszących inwestycji wraz z korelacjami i autokorelacjami Log-normalny rozkład wartości aktywa bazowego ze stałym poziomem zmienności Geometryczny ruch Browna determinują wartość aktywa bazowego Zmiany wartości projektu determinowane przez stochastyczne zmienne wejściowe

4 Slajd nr 4 Parametry wyceny Klasyczne metody2MC Zmienność aktywa bazowego wyznaczana za pomocą danych historycznych (w tym proxy), arbitralnie i poprzez złożenie Zmienność jako złożenie wszystkich modelowanych parametrów Wartość aktywa bazowego (znalezienie aktywa bliźniaczego) Wartość projektu wyliczona z modelu Znana i stała cena wykonania (np. deterministyczne nakłady inwestycyjne) Dowolność modelowania ceny wykonania – stochastyczny parametr

5 Slajd nr 5 Wykonanie opcji Klasyczne metody2MC JednokrotneMożliwe wielokrotne Obserwacja wartości aktywa bazowego (wartości projektu) Obserwacja zmiennej decyzyjnej (opcje bermudzkie) Wartość projektu w momencie wykonania jest deterministyczna Wartość projektu w momencie wykonania jest stochastyczna Koniec analizy w momencie wykonania opcji (wartość w momencie wykonania) Po wykonaniu opcji obserwacja wartości do końca trwania projektu

6 Slajd nr 6 Zastosowanie w praktyce Klasyczne metody2MC Konieczność identyfikacji opcjiMożliwość wyceny sytuacji decyzyjnych podobnych do opcji Adaptacja teorii do konkretnych przypadków opcji i ich złożeń Modelowanie złożeń opcji i opcji o wielu źródłach ryzyka Brak optymalnego momentu wykonania opcji Możliwość określenia momentu wykonania opcji na podstawie obserwacji kluczowych parametrów Wartość opcji na moment wykonania Rozkłady wartości opcji, modelu bazowego i z opcją, zmiennej decyzyjnej, ile razy opcja została wykonana, itp.

7 ZASTOSOWANIE DWUKROTNEJ SYMULACJI MONTE CARLO W WYCENIE OPCJI REALNYCH mgr Marcin Pawlak Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw

8 Slajd nr 8 1. Cel pracy Celem pracy jest ocena przydatności i warunków zastosowania w praktyce dwukrotnej symulacji Monte Carlo do wyceny różnych typów opcji realnych.

9 Slajd nr 9 2. Cele cząstkowe usystematyzowanie wiedzy na temat wyceny opcji realnych oraz symulacji Monte Carlo weryfikacja zastosowania dwukrotnej symulacji Monte Carlo do wyceny różnych typów opcji realnych porównanie założeń metod wyceny opcji realnych sformułowanie rekomendacji dotyczących stosowania symulacji Monte Carlo w wycenie opcji realnych

10 Slajd nr 10 3. Hipoteza badawcza Dwukrotna symulacja Monte Carlo ze względu na przyjmowane założenia jest łatwiejsza w aplikacji w ocenie efektywności inwestycji zawierających opcje realne niż dotąd stosowane klasyczne metody opcji realnych

11 Slajd nr 11 4. Realizacja celów pracy będzie się odbywała za pomocą: krytycznej analizy źródeł naukowych charakterystyki 2MC jako metody wyceny opcji realnych eksperymentu naukowego polegającego na porównaniu założeń i wycen dokonanych za pomocą 2MC i klasycznych metod weryfikacji lub falsyfikacji hipotezy potwierdzenia lub odrzucenia przydatności 2MC do wyceny opcji realnych dokonanej na podstawie analizy założeń klasycznych metod i 2MC oraz wynikających z nich implikacji uzasadnienia i uogólnienia zasad stosowania 2MC w wycenie opcji realnych na podstawie badanych przykładów (studium indywidualnych przypadków) oraz zaprezentowanej metodyki

12 Slajd nr 12 5. Zakres pracy systematyka metod wyceny opcji realnych metoda wyceny opcji realnych wykorzystująca dwukrotną symulację Monte Carlo aplikacja dwukrotnej symulacji Monte Carlo w projektach związanych z górnictwem, gazem ziemnym i łupkowym, inwestycje w nieruchomości, projekty innowacyjne porównanie założeń i wyników wycen opcji realnych dokonanych za pomocą 2MC i alternatywnymi metodami przedstawienie wniosków i rekomendacji dotyczących możliwości zastosowania opisywanej metody w wycenie opcji realnych

13 Slajd nr 13 6. Plan pracy Rozdział 1. Wprowadzenie do teorii opcji realnych 1.Geneza i założenia teorii opcji realnych 2.Klasyczne metody wyceny opcji realnych 3.Problemy związane z wykorzystaniem opcji realnych w praktyce (metoda + przydatność

14 Slajd nr 14 Rozdział 2. Zastosowanie symulacji Monte Carlo w finansach 1.Koncepcja symulacji Monte Carlo 2.Zastosowanie symulacji Monte Carlo w ocenie efektywności inwestycji 3.Wycena opcji za pomocą symulacji Monte Carlo

15 Slajd nr 15 Rozdział 3. Wycena opcji realnych za pomocą dwukrotnej symulacji Monte Carlo 1.Idea dwukrotnej symulacji Monte Carlo i jej podstawowe założenia 2.Etapy budowy symulacyjnego modelu oceny efektywności inwestycji na potrzeby wyceny opcji realnych 3.Wycena opcji realnych za pomocą dwukrotnej symulacji Monte Carlo i interpretacja otrzymanych wyników

16 Slajd nr 16 Rozdział 4. Analiza przypadków zastosowania dwukrotnej symulacji Monte Carlo do wyceny opcji realnych 1.Zastosowanie dwukrotnej symulacji Monte Carlo w wycenie inwestycji górniczej – opcja wyjścia 2.Ocena efektywności inwestycji polegającej na wydobyciu gazu ziemnego przy pomocy dwukrotnej symulacji Monte Carlo – opcja etapowej realizacji projektu 3.Wycena opcji przełączania wejść na przykładzie wyceny nieruchomości przy zastosowaniu dwukrotnej symulacji Monte Carlo 4.Ocena możliwości zastosowania dwukrotnej symulacji Monte Carlo do wyceny opcji rozszerzenia towarzyszącej wprowadzaniu na rynek innowacyjnego produktu

17 Slajd nr 17 Rozdział 5. Ocena możliwości zastosowania dwukrotnej symulacji Monte Carlo do wyceny opcji realnych 1.Porównanie wyników wycen opcji realnych dokonanych za pomocą dwukrotnej symulacji Monte Carlo i alternatywnymi metodami 2.Porównanie założeń 2MC i klasycznych metod wyceny opcji realnych 3.Analiza przydatności dwukrotnej symulacji Monte Carlo do wyceny opcji realnych 4.Przedstawienie rekomendacji dotyczących stosowania symulacji Monte Carlo w wycenie opcji realnych

18 ZASTOSOWANIE DWUKROTNEJ SYMULACJI MONTE CARLO W WYCENIE OPCJI REALNYCH mgr Marcin Pawlak Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw


Pobierz ppt "ZASTOSOWANIE DWUKROTNEJ SYMULACJI MONTE CARLO W WYCENIE OPCJI REALNYCH mgr Marcin Pawlak Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google