Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady etyki prawniczej. Definicja etyki zawodowej Etyka zawodowa wyznacza ramy postępowania zgodnego z ogólnymi regułami przyjętymi przez dane środowisko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady etyki prawniczej. Definicja etyki zawodowej Etyka zawodowa wyznacza ramy postępowania zgodnego z ogólnymi regułami przyjętymi przez dane środowisko."— Zapis prezentacji:

1 Zasady etyki prawniczej

2 Definicja etyki zawodowej Etyka zawodowa wyznacza ramy postępowania zgodnego z ogólnymi regułami przyjętymi przez dane środowisko zawodowe jako imperatywy postępowania profesjonalnego, uczciwego, solidnego oraz respektowania pożądanych relacji z otoczeniem społecznym. To normy opisujące:  wzór osobowy,  cele etyczne zawodu,  normy postępowania w danej sytuacji zawodowej,  konflikty etyczne w praktyce danego zawodu.

3 Definicja etyki prawniczej Etyka prawnicza to zbiór norm moralnych zawodów prawniczych, pochodzących z czterech systemów normatywnych-religii, obyczajów, moralności i prawa. Oficjalne regulacje etyki prawniczej:  Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu  Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów KRS  Kodeks Etyki Radcy Prawnego  Kodeks Etyki Doradców Podatkowych  Zbiór Zasad Etycznych Prokuratora  Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza  Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego

4 Poziomy etyki prawniczej Normy spisane – odpowiadające na pytania jak prawnicy powinni postępować ze względów moralnych. Własne przekonania moralne prawnika Poziom postępowania prawnika oceniany według kryteriów moralnych

5 Zasady etyki prawniczej  Zasada zaufania  Zasada poufności  Zasada konfliktu interesów  Zasada uczciwości  Zasada kompetencji  Zasada akwizycji i reklamy  Zasada honorowania wynagrodzenia

6 Zasada zaufania Dwa aspekty: 1)W odniesieniu do relacji prawnik-klient- oznacza przede wszystkim ochronę zaufania klienta do prawnika poprzez konsekwentną pomoc w realizacji interesów klienta. 2) W odniesieniu do relacji niezindywidualizowanych- oznacza obowiązek dbania o zaufanie społeczeństwa do prawników i zawodów prawniczych.. Z zasady lojalności wyprowadzić można wiele zasad etyki prawniczej, przede wszystkim ochronę tajemnicy zawodowej i unikanie konfliktu interesów.

7 Zasada poufności  Odnosi się do faktu, że interesy klienta objęte są tajemnicą zawodową;  Prawnik ma obowiązek dołożyć możliwych starań w celu niedopuszczenia ujawnienia lub wykorzystania poufnych informacji lub tajemnic klienta przez prawników, współpracowników lub inne osoby, z wyjątkiem ściśle określonych przypadków;  Dylemat moralny: osoba popełniająca przestępstwo a rola obrońcy (przedstawienie sprawy w dobrym świetle).

8 Zasada kompetencji  Profesjonalne przygotowanie prawnika do danej sprawy: wykorzystanie wiedzy ogólnej, sumienne zbadanie, rozwiązanie i rozstrzygnięcie sprawy;  Refleks sytuacyjny – wykorzystanie w odpowiednim momencie posiadanej wiedzy i zdolności;  Sztuka komunikacji – właściwe wykonywanie obowiązków pod presją mediów;  „Dobry prawnik łączy w sobie cechy dobrego profesjonalisty z cechami moralnie dobrego człowieka”.

9 Zasada akwizycji i reklamy Sprzeczne z godnością zawodu prawnika i niedopuszczalne jest:  Korzystanie z usług pośredników;  Narzucanie komukolwiek swej pomocy prawnej;  Pozyskiwanie klientów w sposób niezgodny z zasadami lojalności wobec kolegów;  Umieszczanie reklam w prasie lub innych środkach masowego przekazu.

10 Zasada honorowania wynagrodzenia Zasada związana z opłacaniem pracy prawników- różnica pomiędzy etyką adwokacką i radcowską a sędziowską: Adwokat i radca prawny działają z woli klienta (za pieniądze klienta w ramach łączącej ich umowy) lub udzielanie pomocy prawnej z urzędu, Sędzia i prokurator działają w interesie publicznym, opłacani ze środków publicznych.  Skrupulatność adwokata w stosunku do klienta w sprawach finansowych;  Adwokatowi nie wolno:  uzależniać wydania klientowi pism i dokumentów od uprzedniego uregulowania przez klienta opłat i kosztów przypadających na rzecz adwokata,  zaniechać czynności prowadzonej sprawy z tego powodu, że klient nie wniósł ustalonego honorarium, a w szczególności nie wolno mu odmówić stawiennictwa na rozprawie.

11 Podstawowe sankcje za naruszenie norm etyki prawniczej Sankcje za naruszenie norm etyki prawniczej : Pozbawienie sprawowanego urzędu; Zawieszenie w czynnościach służbowych; Upomnienie, nagana ( w formie ustnej lub pisemnej ; prywatna lub publiczna).


Pobierz ppt "Zasady etyki prawniczej. Definicja etyki zawodowej Etyka zawodowa wyznacza ramy postępowania zgodnego z ogólnymi regułami przyjętymi przez dane środowisko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google