Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2010 roku mgr Marlena Włodkowska mgr inż. Sebastian Chrzanowski Biuro Karier.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2010 roku mgr Marlena Włodkowska mgr inż. Sebastian Chrzanowski Biuro Karier."— Zapis prezentacji:

1 Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2010 roku mgr Marlena Włodkowska mgr inż. Sebastian Chrzanowski Biuro Karier Łomża, 2015

2 Charakterystyka populacji Badaniem objęto absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy w 2010 roku ukończyli studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na jednym z następujących kierunków:  informatyka,  pielęgniarstwo I i II stopnia,  technologia żywności i żywienie człowieka,  wychowanie fizyczne,  zarządzanie.

3 Badanie przeprowadzano w miesiącach sierpień – październik 2015 Grupa objęta badaniem – absolwenci po 5 latach od obrony pracy dyplomowej 427 – liczba absolwentów w 2010 roku, 128 - liczba absolwentów, którzy wzięli udział w badaniu (30% ogółu absolwentów w roku 2010 128 - liczba absolwentów, którzy wzięli udział w badaniu (30% ogółu absolwentów w roku 2010)

4 Grupa absolwentów objętych badaniem Kierunek Liczba absolwentów Liczba badanych % zwrot ankiet % udziału poszczególnych kierunków do ogółu Informatyka612338%18% Pielęgniarstwo I72913%7% Pielęgniarstwo II802835%22% Technologia Żywności i Żywienie Człowieka543667%28% Wychowanie Fizyczne581119%9% Zarządzanie1022121%16% Ogółem:42712830

5 Grupa absolwentów objętych badaniem Problemem, jak corocznie, okazał się kontakt do absolwentów. Wysłano ankietę mailem –niewielki odzew wśród absolwentów. Powtórnie – również kilka osób wypełniło ankietę. Dopiero kontakty telefoniczne pomogły. Na uwagę jednak zasługuje fakt iż z ponad 65% absolwentów – nie można było się skontaktować, a to za sprawą:  nieaktualny adres mailowy bądź telefon,  brak zgody na udział w badaniu,  nie odebrany telefon.

6 Grupa absolwentów objętych badaniem  67 absolwentów studiów stacjonarnych (52%) oraz 61 niestacjonarnych (48%);  Absolwenci, którzy uzyskali dyplom inżyniera – 46%, licencjata – 32%, magistra – 22%;  Absolwenci, którzy uzyskali na dyplomie ocenę bardzo dobrą – 48%, ocenę dobrą plus – 23%, dobrą – 22%, dostateczną plus i dostateczną – 7%.

7 Kontynuacja studiów  Ponad 43% badanych absolwentów kontynuowało naukę,  6% badanych absolwentów planuje w przyszłości rozpocząć studia II stopnia;  7% badanych ukończyło kształcenie na studiach podyplomowych.

8 Status na rynku pracy pracujenie pracuje Informatyka87%13% Pielęgniarstwo I100%0% Pielęgniarstwo II100%0% Technologia Żywności i Żywienie Człowieka58%42% Wychowanie Fizyczne91%9% Zarządzanie81%19% Ogółem:82%18%

9 Zgodność wykształcenia z zatrudnieniem taknieczęściowo Informatyka35%25%40% Pielęgniarstwo I100%-- Pielęgniarstwo II96%-4% Technologia Żywności i Żywienie Człowieka48%29%24% Wychowanie Fizyczne20%60%20% Zarządzanie65%24%12% Ogółem:63%20%17%

10 Forma zatrudnienia  umowa o pracę –65%,  własna działalność gospodarcza – 13%,  umowa zlecenie – 5%  umowa na zastępstwo – 1%, Sektor pracodawcy  sektor prywatny 29%,  publicznym 45%,  własna działalność gospodarcza– 9%

11 Branże w jakich są zatrudnieni absolwenci Inne głównie: produkcja, usługi

12 Zajmowane stanowisko w pierwszym miejscu pracy i obecnym - liczby odpowiedzi: pierwsza praca – 66, obecna praca 104 Kierunek Stanowisko Pierwsza pracaObecna praca Kierownicze Pracownik umysłowy Pracownik fizyczny Właściciel firmy Kierownicze Pracownik umysłowy Pracownik fizyczny Właściciel firmy Informatyka 183-41133 Pielęgniarstwo I -2231243 Pielęgniarstwo II 212--22162 Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 359-478- Wychowanie Fizyczne 22212322 Zarządzanie -51301013 Ogółem: 83417713542413

13 Gdzie znajduje się firma, w której jest Pani/Pan zatrudniony? Inne: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, małopolskie Łomża obszar woj. podlaskiego (poza Łomżą) zagranica inne woj. Informatyka 35%5% 55% Pielęgniarstwo I -44%-56% Pielęgniarstwo II 25%32%-43% Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 45%30%5%20% Wychowanie Fizyczne 40%30%- Zarządzanie 50%31%6%13% Ogółem:34%27%3%36%

14 Liczba zatrudnionych osób w firmach/instytucjach, w których pracują absolwenci powyżej 250 do 250 osób do 50 osób do 10 osób firma jednoosobowa Informatyka45%20%15%10% Pielęgniarstwo I56%44%0% Pielęgniarstwo II86%0% 7% Technologia Żywności i Żywienie Człowieka50%10%40%0% Wychowanie Fizyczne10%30%40%10% Zarządzanie13%6%44%19% Ogółem:50%14%21%8%

15 Motywy podjęcia zatrudnienia niezgodnego z wykształceniem  brak możliwości znalezienia pracy zgodnej z zawodem – 50%,  wyższe wynagrodzenie – 19%,  bardziej interesująca praca – 12%,  preferowany zawód nie związany ściśle ze studiami – 4%,  inna przyczyna (np. rozpoczęcie pracy przed studiami, bariera językowa) – 15%.

16 Skuteczne metody poszukiwania pracy

17 Moment znalezienia pierwszej pracy przed uzyskaniem dyplomu do 6 m-cy 6-12 m-cy ponad 1 rok Informatyka40% 5%15% Pielęgniarstwo I44%33%11% Pielęgniarstwo II50%39%7%4% Technologia Żywności i Żywienie Człowieka67%29%5%0% Wychowanie Fizyczne60%10%20%10% Zarządzanie53%29%6%12% Ogółem: 53%32%8%7%

18 Satysfakcja z obecnie wykonywanej pracy taknietrudno powiedzieć Informatyka65%15%20% Pielęgniarstwo I67%22%11% Pielęgniarstwo II61%11%29% Technologia Żywności i Żywienie Człowieka52%29%19% Wychowanie Fizyczne50%30%20% Zarządzanie65%12%24% Ogółem: 60%18%20%

19 Czy zdaniem Pani/Pana kwalifikacje zdobyte na w PWSIP pomogły: w znalezieniu pracy w wykonywaniu pracy

20 Potrzeba rozszerzenia programu studiów pod kątem dostosowania do potrzeb rynku pracy  blisko 70% absolwentów nie widzi potrzeby rozszerzenia programu studiów pod kątem dostosowania do potrzeb rynku pracy;  30% jest zdania, iż programy należy rozszerzyć tak, aby dostosować je do potrzeb rynku pracy; w tym tylko 46% podało zakres rozszerzenia (niemniej są to praktycznie pojedyncze odpowiedzi):  większości respondentów program studiów powinien być bardziej praktyczny, a w mniejszym stopniu teoretyczny,  utworzenie studiów magisterskich,  języki obce,  inne kierunki studiów.

21 Poziom znaczenia wymienionych kompetencji (w skali 1-5) bezpośrednio po studiach w porównaniu do wymagań pracodawców Kompetencje ŚREDNIA A – bezpośrednio po studiach B – wymagania pracodawcy Kreatywność 3,714,1 Umiejętność pracy zespołowej 4,064,37 Umiejętność pracy w warunkach stresu 3,44,43 Samodzielność pracy 3,984,45 Umiejętność rozwiązywania problemów 3,74,48 Umiejętność komunikowania się 4,034,44 Umiejętności informatyczne 3,443,68 Znajomość języków obcych 2,983,14 Specjalistyczna wiedza teoretyczna 3,713,85 Specjalistyczne umiejętności zawodowe 3,484,07

22 Doświadczenie na rynku pracy a ukończony kierunek studiów Ponad połowa badanych jest zadowolona z ukończonego kierunku studiów 80% badanych jest zadowolonych ze studiowania PWSIiP w Łomży ten sam kierunek w PWSIiP ten sam kierunek na innej uczelni inny kierunek w PWSIiP inny kierunek na innej uczelni Informatyka61%17%9%13% Pielęgniarstwo I78%0% 22% Pielęgniarstwo II75%11% 4% Technologia Żywności i Żywienie Człowieka42%3%44%11% Wychowanie Fizyczne45%9%18%27% Zarządzanie38%5%43%14% Ogółem: 55%8%25%12%

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2010 roku mgr Marlena Włodkowska mgr inż. Sebastian Chrzanowski Biuro Karier."

Podobne prezentacje


Reklamy Google