Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe założenia działalności gospodarczej. 1. Definicja działalności gospodarczej Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe założenia działalności gospodarczej. 1. Definicja działalności gospodarczej Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana,"— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe założenia działalności gospodarczej

2 1. Definicja działalności gospodarczej Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

3 2. Cechy działalności gospodarczej  zawodowy charakter działalności  podporządkowywanie się zasadom racjonalnego gospodarowania  powtarzalność działań (standaryzacja transakcji, seryjność produkcji, stała współpraca)  uczestnictwo w obrocie gospodarczym

4 3. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej  podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest dostępne dla każdego obywatela na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa  państwo udziela przedsiębiorcom pomocy publicznej na zasadach i w formach określonych w odrębnych przepisach, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji  właściwy organ jest obowiązany do załatwienia spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki  przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów

5 4. Przepisy prawne regulujące poszczególne obszary działalności gospodarczej  prawo pracy oraz obowiązków i praw pracodawcy i pracownika, także w zakresie ubezpieczenia pracowników i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  przepisy dotyczące form opodatkowania dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek  prawa autorskie i prawa o ochronie danych osobowych  szczegółowe zasady prowadzenia procesu produkcji gastronomicznej w kontakcie pracowników z żywnością

6 Wykonała mgr inż. Ewa Chełchowska


Pobierz ppt "Podstawowe założenia działalności gospodarczej. 1. Definicja działalności gospodarczej Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google