Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentuje: Zuzanna Orszulik

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentuje: Zuzanna Orszulik"— Zapis prezentacji:

1 Prezentuje: Zuzanna Orszulik
Drewno Prezentuje: Zuzanna Orszulik

2 Gatunki drewna Stosuje się różne kryteria podziału, np.:
w zależności od miejsca pochodzenia: gatunki krajowe gatunki egzotyczne w zależności od ulistnienia: gatunki iglaste gatunki liściaste w zależności od występowania twardzieli gatunki twardzielowe gatunki beztwardzielowe w zależności od budowy mikroskopowej gatunki rozpierzchłonaczyniowe gatunki pierścieniowonaczyniowe w zależności od twardości gatunki twarde gatunki miękkie

3 Co to jest drewno? Drewno – surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty. Zajmuje się ono między rdzeniem, a łykiem i korą. Drewno jest naturalnym materiałem do robienie np. mebli i innych rzeczy.

4 Do czego wykorzystuje się drewno?
Drewno należy do najstarszych materiałów używanych przez człowieka, zarówno do celów konstrukcyjnych jak i jako nośnik energii (spalanie). Pierwotnie stosowane było jako podstawowy materiał budowlany do budowy chałup i domów mieszkalnych, budowli gospodarczych, kościołów, mostów, a także budowli obronnych. Wykorzystywano pnie o zróżnicowanym zakresie obróbki (z czasem przecinane na połówki), deski, a nawet plecionki z cienkich gałęzi. Przez tysiąclecia budowano z drewna ściany, stropy i dachy, kryte dranicami lub gontem. Drewna używano do wykonywania mebli, sprzętów domowych, naczyń (z czasem w konstrukcji klepkowej) i narzędzi, a także do ogrzewania i oświetlania pomieszczeń (łuczywo). Z drewna budowano środki transportu: łodzie (pierwotnie dłubane w jednym pniu) i okręty, wozy i sanie. Przez dwa stulecia było podstawowym materiałem do wykonywania obudowy górniczej w kopalniach.

5 Do czego jest potrzebne drewno?
Np. domy drewniane, meble, różne ozdoby, jak i dużo innych rzeczy Drewno jest surowcem, którego w niektórych rzeczach nie da się zastąpić. Jest kilka takich rzeczy, które można zrobić tylko z drewna.

6 Z czego uzyskujemy drewno?
Drewno uzyskujemy z drzew, są różne rodzaje drzew, może być drewno z drzew iglastych, lub liściastych.

7 Drzewa w Polsce:

8 Drewno opałowe Drewno zalicza się do odnawialnych źródeł energii. Do XIX wieku było najpopularniejszym paliwem na świecie; wyparte zostało podczas rewolucji przemysłowej przez węgiel kamienny, brunatny i olej opałowy (oraz inne pochodne ropy naftowej) o większej wartości opałowej. Ten surowiec drzewny może być pozyskiwany z lasów, jako drewno grube, a także drobne odpady drzewne o ograniczonych możliwościach wykorzystania w przemyśle, a także drewno opałowe pozyskiwane na plantacjach drzew szybkorosnących (tzw. plantacje energetyczne). Innym źródłem drewna opałowego mogą być zakłady przemysłu drzewnego (odpady w postaci opołów, trocin, zrębków, wiórów, odprysków, kory) oraz odpady komunalne (zużyte przedmioty drewniane). Drewno opałowe jest także wykorzystywane w formie przerobionej, w postaci brykietów czy pelletów. Około 50% światowych zasobów drewna przetwarzanych jest na opał. Wskaźnik ten jest mniejszy w krajach rozwiniętych, większy w krajach rozwijających się, gdzie drewno wciąż jest najpopularniejszym paliwem; nadmierna eksploatacja tego surowca prowadzi do pustynnienia.

9 Rodzaje drewna Rodzaje drewna: gatunki krajowe gatunki egzotyczne
gatunki iglaste gatunki liściaste gatunki twardzielowe gatunki beztwardzielowe gatunki rozpierzchłonaczyniowe gatunki pierścieniowonaczyniowe gatunki twarde gatunki miękkie

10 Źródła https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunki_drewna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drewno_%28technika%29 https://pl.wikipedia.org/wiki/Drewno_opa%C5%82owe


Pobierz ppt "Prezentuje: Zuzanna Orszulik"

Podobne prezentacje


Reklamy Google