Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZDANIE. ZDANIE Zdaniem w sensie logicznym jest takie wyrażenie, które jest prawdziwe albo fałszywe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZDANIE. ZDANIE Zdaniem w sensie logicznym jest takie wyrażenie, które jest prawdziwe albo fałszywe."— Zapis prezentacji:

1 ZDANIE

2 ZDANIE Zdaniem w sensie logicznym jest takie wyrażenie, które jest prawdziwe albo fałszywe.

3 ZDANIE Wyrażenie jest prawdziwe, gdy opisuje rzeczywistość tak, jak się ona ma. Wyrażenie jest fałszywe, gdy opisuje rzeczywistość nie tak, jak się ona ma.

4 ZDANIE Prawdę oraz fałsz nazywamy wartościami logicznymi, dlatego możemy powiedzieć, że zdaniem w sensie logicznym jest takie wyrażenie, które ma wartość logiczną.

5 ZDANIE Wartość logiczna zdania jest czymś obiektywnym, to znaczy nie zależy od poglądów tej czy innej osoby. Od tego, czy ktoś dane zdanie uważa za prawdziwe, czy fałszywe, nie zmienia się wartość logiczna zdania.

6 ZDANIE ZDANIA SYNTETYCZNE Zdania, których wartość logiczna nie jest przesądzona przez samo znaczenie występujących w nich słów. „Wrocław leży nad Odrą.” „Jaś jest studentem prawa”

7 ZDANIE ZDANIA NIESYNTETYCZNE O wartości logicznej niektórych zdań przesądza samo znaczenie użytych w nich słów.

8 ZDANIE ZDANIA ANALITYCZNE Zdania, których prawdziwość przesądzona jest ze względu na samo znaczenie użytych w nich słów. „Jan jest mężem Zosi wtedy i tylko wtedy, gdy Zosia jest żoną Jana.”

9 ZDANIE ZDANIA WEWNĘTRZNIE KONTRADYKTORYCZNE Zdania, których fałszywość przesądzona jest ze względu na samo znaczenie użytych w nich słów. „Niektórzy studenci nie są studentami.” „Prawo niesprawiedliwe nie jest prawem.”

10 ZDANIE Wyrażeniem niezupełnym jest takie wyrażenie, które nie jest zdaniem w sensie logicznym, ale które w określonej sytuacji funkcjonuje tak jak zdanie w sensie logicznym, gdyż osoby posługujące się nim zdają sobie sprawę ze stosownych jego uzupełnień. „To był trudny egzamin.”

11 ZDANIE Funkcją zdaniową jest takie wyrażenie zawierające co najmniej jedną zmienną wolną, które po wstawieniu za wszystkie występujące w nim zmienne wolne stosownych wyrażeń przekształca się w zadanie w sensie logicznym. „X jest studentem.”

12 ZDANIE Funkcja zdaniowa nie ma określonej wartości logicznej, ale powstawać z niej mogą zdania prawdziwe czy fałszywe, i to w dwojaki sposób: 1) przez konkretyzację, czyli podstawienie odpowiednich wyrażeń na miejsce wszystkich występujących w danej funkcji zmiennych, 2) przez kwantyfikację, czyli przez poprzedzenie funkcji kwantyfikatorem ogólnym czy szczegółowym, w odniesieniu do wszystkich występujących w danej funkcji zmiennych nazwowych.

13 ZDANIE Zdaniem prostym jest takie zdanie, w którym nie występuje żaden spójnik. „Staś zawsze siada w pierwszym rzędzie na wykładzie z logiki.”

14 ZDANIE Zdaniem złożonym jest takie zdanie, w którym występuje przynajmniej jeden spójnik. „Jaś jest na wykładzie z logiki lub Staś jest na wykładzie z logiki.”

15 ZDANIE „Jaś jest na wykładzie z logiki.” Nieprawda, że „Jaś jest na wykładzie z logiki”.

16 ZDANIE p ~ p 1 0 0 1 1) Jeżeli funktor negacji uzupełnia się zdaniem prawdziwym, powstaje zdane fałszywe; 2) Jeżeli funktor negacji uzupełnia się zdaniem fałszywym, powstaje zdanie prawdziwe.

17 ZDANIE „Jaś jest na wykładzie z logiki.” „Staś jest na wykładzie z logiki.” „Jaś jest na wykładzie z logiki i Staś jest na wykładzie z logiki.”

18 ZDANIE Koniunkcja p q p · q 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Warunkiem wystarczającym i zarazem koniecznym prawdziwości koniunkcji jest prawdziwość obu zdań składowych. Natomiast fałszywość choćby jednego zdania składowego jest warunkiem wystarczającym fałszywości koniunkcji.

19 ZDANIE „Jaś zna Kasię.” „Jaś zna Stasia.” „Jaś zna Kasię lub Jaś zna Stasia.”

20 ZDANIE Alternatywa nierozłączna (zwykła). p q p v q 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 Warunkiem wystarczającym prawdziwości alternatywy zwykłej jest prawdziwość choćby jednego argumentu zdaniowego (prawdziwość obu zdań składowych nie jest konieczna). Warunkiem wystarczającym i zarazem koniecznym fałszywości alternatywy zwykłej jest fałszywość obu zdań składowych.

21 ZDANIE „Zosia mieszka w akademiku.” „Zosia mieszka na stancji.” „Zosia mieszka w akademiku albo Zosia mieszka na stancji.”

22 ZDANIE Alternatywa rozłączna. p q p ┴ q 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 Jest prawdziwa, gdy jeden i tylko jeden z argumentów zdaniowych jest prawdziwy oraz jeden i tylko jeden jest fałszywy. Dla fałszywości alternatywy rozłącznej wystarcza, aby argumenty były tej samej wartości (oba prawdziwe albo oba fałszywe).

23 ZDANIE „Kaziu mówi po angielsku.” „Zenek mówi po angielsku.” „Bądź Kaziu mówi po angielsku, bądź Zenek mówi po angielsku.”

24 ZDANIE Dysjunkcja. p q p / q 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 Jest prawdziwa, jeśli przynajmniej jedno ze zdań składowych jest fałszywa. Prawdziwość obu zdań składowych jest warunkiem wystarczającym fałszywości dysjunkcji.

25 ZDANIE „Marysia jest pływaczką.” „Marysia jest studentką.” „Marysia jest pływaczką wtedy i tylko wtedy, gdy Marysia jest studentką.”

26 ZDANIE Równoważność. p q p ≡ q 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 Jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy oba zdania składowe są tej samej wartości logicznej, fałszywa – jeśli zdania są odmiennej wartości logicznej.

27 ZDANIE „Wrocław jest miastem.” „Opole jest miastem.” „Jeżeli Wrocław jest miastem, to Opole jest miastem.”

28 ZDANIE Implikacja. p q p → q 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 Implikacja jest fałszywa jedynie wtedy, gdy pierwsze jej zdanie składowe (poprzednik) jest prawdziwe, a drugie (następnik) - fałszywe. W pozostałych trzech przypadkach implikacja jest prawdziwa.

29 ZDANIE „Jaś jest piłkarzem.” „Jaś jest studentem.” „Ani Jaś jest piłkarzem, ani Jaś jest studentem.”

30 ZDANIE Binegacja. p q p ↓ q 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 Warunkiem wystarczającym i zarazem koniecznym prawdziwości binegacji jest fałszywość obu zdań składowych. Natomiast prawdziwość choćby jednego zdania składowego jest warunkiem wystarczającym fałszywości binegacji.

31 ZDANIE Wrocław leży nad Odrą. Nie jest tak, że Wrocław leży nad Odrą. ZDANIA SPRZECZNE Zdanie Z 1 oraz Z 2 są wzajem sprzeczne wtedy, gdy jedno z tych zdań jest negacją drugiego. Z dwóch zdań wzajem sprzecznych jedno i tylko jedno jest prawdziwe oraz jedno i tylko jedno jest fałszywe.

32 ZDANIE Wrocław leży nad Wisłą. Wrocław leży nad Narwią. ZDANIA PRZECIWNE Zdanie Z 1 oraz Z 2 są wzajem przeciwne wtedy, gdy wykluczone jest, aby oba były prawdziwe, chociaż dopuszczalne jest, że są oba fałszywe. Z dwóch zdań przeciwnych co najwyżej jedno jest prawdziwe, a przynajmniej jedno jest fałszywe. Nie jest przy tym wykluczone, że oba są fałszywe.

33 ZDANIE Nie jest tak, że Wrocław leży nad Wisłą. Nie jest tak, że Wrocław leży nad Narwią. ZDANIA PODPRZECIWNE Zdanie Z 1 oraz Z 2 są wzajem podprzeciwne wtedy, gdy wykluczone jest, aby były oba fałszywe, chociaż dopuszczalne jest, że oba są prawdziwe. Z dwóch zdań podprzeciwnych co najwyżej jedno jest fałszywe, a przynajmniej jedno jest prawdziwe. Nie jest przy tym wykluczone, że oba są prawdziwe.

34 ZDANIE Jeżeli Jaś uczył się systematycznie logiki, to zdał egzamin z logiki. Jeżeli przed ekranem stoi wykładowca, to za wykładowcą znajduje się ekran. Jeżeli Jaś jest starszy od Stasia, to Staś jest młodszy od Jasia. Jeżeli Jaś jest na ćwiczeniach i Staś jest na ćwiczeniach, to Jaś jest na ćwiczeniach.

35 ZDANIE WYNIKANIE ZDAŃ Ze zdania Z 1 wynika zdanie Z 2 wtedy, gdy spełnione są łącznie dwa warunki: implikacja której poprzednik stanowi zdanie Z 1, a następnik zdanie Z 2 jest prawdziwa, implikacja której poprzednik stanowi zdanie Z 1, a następnik zdanie Z 2 jest prawdziwa, prawdziwość tej implikacji opiera się na pewnym związku między tym, co stwierdza zdanie Z 1, a tym, co stwierdza zdanie Z 2. prawdziwość tej implikacji opiera się na pewnym związku między tym, co stwierdza zdanie Z 1, a tym, co stwierdza zdanie Z 2.

36 ZDANIE Jeżeli Jaś uczył się systematycznie logiki, to zdał egzamin z logiki. ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY

37 ZDANIE Jeżeli przed ekranem stoi wykładowca, to za wykładowcą znajduje się ekran. ZWIĄZEK STRUKTURALNY

38 ZDANIE Jeżeli Jaś jest starszy od Stasia, to Staś jest młodszy od Jasia. ZWIĄZEK ANALITYCZNY

39 ZDANIE Jeżeli Jaś jest na ćwiczeniach i Staś jest na ćwiczeniach, to Jaś jest na ćwiczeniach. ZWIĄZEK LOGICZNY

40 ZDANIE Gdy ze zdania Z 1 wynika zdanie Z 2, to zdanie Z 1 jest RACJĄ, a zdanie Z 2 jest NASTĘPSTWEM. Prawdziwość RACJI przesądza o prawdziwości następstwa.


Pobierz ppt "ZDANIE. ZDANIE Zdaniem w sensie logicznym jest takie wyrażenie, które jest prawdziwe albo fałszywe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google