Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie pracy nauczyciela. PODSTAWA PROGRAMOWA  1. Cele ogólne – czego mamy nauczyć  2. Treści programowe – realizując je mamy nauczyć umiejętności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie pracy nauczyciela. PODSTAWA PROGRAMOWA  1. Cele ogólne – czego mamy nauczyć  2. Treści programowe – realizując je mamy nauczyć umiejętności."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie pracy nauczyciela

2 PODSTAWA PROGRAMOWA  1. Cele ogólne – czego mamy nauczyć  2. Treści programowe – realizując je mamy nauczyć umiejętności zapisanych w celach ogólnych  Trzeba tak zaplanować pracę, aby realizując treści programowe zrealizować na danym etapie kształcenia wszystkie cele ogólne

3 PROGRAMY NAUCZANIA  1. Wybór nie może być przypadkowy  2. Wybierając program kierujemy się  - potencjałem uczniów, którzy do nas trafiają  - własnym przekonaniem, że to program właściwy dla nas  Ideałem byłoby, żeby nauczyciele sami pisali programy, na których będą pracować.

4 PLANY PRACY  Powinny być napisane przez nauczyciela prowadzącego i uwzględniać  1. predyspozycje i możliwości intelektualne uczniów  2. właściwe dla danej grupy tempo pracy  3. możliwości nauczyciela  - środki dydaktyczne  - ilość godzin przeznaczonych na realizację

5 PODRĘCZNIK  Podręcznik ma wspomagać pracę nauczyciela, a nie uczyć. Powinien inspirować, a nie ograniczać.  Dużo cenniejsze w procesie nauczania są: - samodzielnie tworzone przez nauczyciela karty pracy (pod kątem konkretnej grupy uczniów) - własne pomysły na przekazywanie uczniom wiedzy - stosowanie różnorodnych środków dydaktycznych (w tym multimedialnych)  Korzystanie z Internetu: YouTube, e-podręczniki, wolne podręczniki

6 OCENIANIE  Powinno mieć charakter motywujący i wspierający ucznia (podkreślamy dobre strony)  Na każdej lekcji, w każdej sytuacji dydaktycznej (nie koniecznie ocena)  W budowie PZO dobrze byłoby wykorzystywać jedną z taksonomii celów nauczania np. Niemierki (zapamiętywanie, zrozumienie, zastosowanie w sytuacjach typowych, zastosowanie w sytuacjach problemowych), wtedy łatwo zbudować dobre PZO

7 NAUCZANIE  Na początku lekcji określamy na co uczeń ma zwrócić uwagę (co chcemy by uczniowie potrafili po lekcji) i w podsumowaniu lekcji wracamy do tego, uczniowie muszą mieć świadomość co jest najważniejsze wtedy to zapamiętają.  Zawsze nawiązujemy do tego co uczniowie już znają  Nie stawiamy przed uczniem zbyt trudnych zadań, ponieważ go to zniechęca, stosujemy zasadę stopniowania trudności  Nie stawiamy przed uczniem zadań, które przekraczają jego możliwości rozwojowe

8  Pokazujemy uczniowi różne drogi dojścia do celu i zostawiamy mu prawo wyboru.  Jak najczęściej powracamy do metody czynnościowej w nauczaniu matematyki  Zwracamy uwagę by w zadaniach nie było zbyt wielu informacji, które nie są potrzebne do rozwiązania  Treść zadań nie powinna być zbyt rozbudowana bo to utrudnia ich analizę  Pytania formułujemy precyzyjnie bo uczeń nie zawsze zgadnie o co nam chodzi.

9


Pobierz ppt "Planowanie pracy nauczyciela. PODSTAWA PROGRAMOWA  1. Cele ogólne – czego mamy nauczyć  2. Treści programowe – realizując je mamy nauczyć umiejętności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google