Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyzwania edukacji 15- latków DR MACIEJ JAKUBOWSKI EVIDENCE INSTITUTE UNIWERSYTET WARSZAWSKI 20 STYCZNIA 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyzwania edukacji 15- latków DR MACIEJ JAKUBOWSKI EVIDENCE INSTITUTE UNIWERSYTET WARSZAWSKI 20 STYCZNIA 2016."— Zapis prezentacji:

1 Wyzwania edukacji 15- latków DR MACIEJ JAKUBOWSKI EVIDENCE INSTITUTE UNIWERSYTET WARSZAWSKI 20 STYCZNIA 2016

2 Czy struktura systemu szkolnego ma znaczenie? Najlepsze systemy edukacyjne mają bardzo różną strukturę: ◦Holandia – szkoła od 4 roku życia, selekcja w wieku 10 lat, bardzo silna stratyfikacja, wolny wybór, każdy podmiot może prowadzić szkołę ◦Finlandia – szkoła od 7 roku życia, brak selekcji, edukacji modułowa, jednolity system edukacji publicznej z dużą autonomią szkół W 1998 zmiana struktury służyła osiągnięciu konkretnych celów: ◦Olbrzymie różnice między szkołami ◦Brak dobrze wyposażonych szkół zbiorczych na terenach wiejskich ◦Ograniczony dostęp do edukacji ogólnej i na studia

3 Cele tej reformy zostały osiągnięte  W Polsce różnice między szkołami spadły z poziomu najwyższego w OECD do najniższego, porównywalnego z krajami skandynawskimi  Wysoka dostępność szkolnictwa wyższego, które wciąż oznacza znacznie lepsze wynagrodzenia i niższe bezrobocie  Poprawa infrastruktury: znaczne inwestycje w gimnazja wiejskie, infrastrukturę edukacyjną, dowóz uczniów itp. Wg autorów reformy gimnazja miały łączyć się ze szkołami średnimi i tego celu nie osiągnięto Jest to jednak znowu tylko kwestia organizacyjna, która nie wydaje się kluczowa dla jakości nauczania

4 Jakie wyzwania pozostały?  Silna zależność między pochodzeniem społecznym a osiągnięciami uczniów Prawdziwe wyzwanie na dzisiaj: jak wspierać słabszych uczniów? Co zadziałało w innych krajach? ◦Indywidualizacja nauczania ◦Dodatkowe zajęcia ◦Letnie szkoły ◦Współpraca nauczycieli ◦Koordynacja z innymi instytucjami wspierającymi rodzinę ◦Współpraca z rodzicami

5 Jakie osiągnięcia mają polscy 15- latkowie?  PISA 2012: Polska wśród najlepszych krajów w UE - na równi z Finlandią, Holandią i Estonią. Biorąc pod uwagę, że Polska to wciąż kraj o niższych zasobach ekonomicznych i społecznych, to osiągnięcia 15-latków należą do najlepszych na świecie  PIAAC: Nasi nastolatkowie to najlepiej wykształcona generacja ostatnich kilkudziesięciu lat! To są fakty! Polscy uczniowie posiadają znacznie wyższe umiejętności czytania ze zrozumieniem złożonych tekstów czy też rozwiązywania problemów matematycznych metodami analitycznymi

6 Czego brakuje polskim 15-latkom? Podkreślane są kwestie wychowawcze, przemoc, utylitarny stosunek do edukacji, pokolenie „wychowane pod testy” itd. Badania pokazują inny obraz: polscy 15-latkowie rzadziej wskazują na przemoc w szkole niż w wielu innych krajach, mają pragmatyczne podejście do edukacji i planów na dalsze życie, mają zazwyczaj dobre relacje z nauczycielami i szkołą, potrafią myśleć analitycznie i rozwiązywać złożone problemy Polska w tych kwestiach wypada przyzwoicie i można oczekiwać poprawy, ale czy zmiana struktury jest odpowiedzią na te problemy? Potrzebne jest raczej wsparcie psychologów, rozwój umiejętności społecznych, emocjonalnych…

7 Jakie są wyzwania edukacji 15-latków na świecie?  Polscy pracodawcy nie narzekają na brak umiejętności „akademickich”  Potrzebne jest rozwijanie tzw. „21st century skills”: pracy w grupie, komunikacji, samorozwoju, inteligencji emocjonalnej, odpowiedzialności, planowania itp.  Jak te umiejętności rozwijać? ◦Praca grupowa i projektowa ◦Indywidualizacja nauczania i samodzielne uczenie się ◦Języki obce ◦Umiejętności cyfrowe Koniec z ławkami i nauczycielem przy tablicy!

8 Jak to osiągnąć?  Likwidacja gimnazjów to dezorganizacja systemu z dużymi osiągnięciami  Zmiana struktury na wiele lat ograniczy efekty innych reform Czego potrzebujemy?  Nauczyciele – programy i sieci doskonalenia opierające się o praktykę a nie teorię  Programy nauczania i praca z uczniami odpowiadające wyzwaniom XXI wieku  Silni liderzy  Wspieranie wewnętrznej ewaluacji i oceniania kształtującego  Reforma szkolnictwa wyższego! Skierujmy energię na dalszy rozwój polskiej edukacji a nie na bezcelowe i kosztowne zmiany struktury!


Pobierz ppt "Wyzwania edukacji 15- latków DR MACIEJ JAKUBOWSKI EVIDENCE INSTITUTE UNIWERSYTET WARSZAWSKI 20 STYCZNIA 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google