Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf.  Na tle bogatszych państw europejskich bezwzględna wielkość potencjału polskiej infrastruktury lotniczej prezentuje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf.  Na tle bogatszych państw europejskich bezwzględna wielkość potencjału polskiej infrastruktury lotniczej prezentuje."— Zapis prezentacji:

1 Prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf

2  Na tle bogatszych państw europejskich bezwzględna wielkość potencjału polskiej infrastruktury lotniczej prezentuje się miernie, ale w odniesieniu do wielkości ruchu lotniczego nie obserwuje się dramatycznego deficytu przepustowości lotnisk. (J. Burnewicz).

3  W Polsce jest użytkowanych 14 portów lotniczych.  W sumie w Polsce istnieje formalnie 89 lotnisk o nawierzchni utwardzonej, jednak ich stan w większości przypadków nie kwalifikuje się do wykorzystania.

4 http://euro- dane.com.pl/lo tniska-w- polsce-2014

5

6  https://www.youtube.com/watch?v=ZOWaFZt G3Xostyczna\PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..flv https://www.youtube.com/watch?v=ZOWaFZt G3Xostyczna\PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..flv

7  W latach 2000-2008 całkowita długość polskiej sieci kolejowej uległa skróceniu o 10,5% (-2 364 km) co spowodowało zmniejszenie jej średniej gęstości w kraju z 7,2 do 6,5 km/100 km2.

8  W szeregu województw wyłączono z eksploatacji znacznie większy odsetek tych linii: w lubuskim 20,7%, w warmińsko- mazurskim 19,9%, w zachodnio-pomorskim  19,7%, w wielkopolskim 18,8%, w kujawsko- pomorskim 17,6%, pomorskim 16,4%. Jedynie  w województwie śląskim wzrosła długość sieci kolejowej o 9,5%.

9  czas dojazdu koleją do stolic województw nawet z ich peryferyjnych obszarów zamyka się w granicach 60-75 minut, natomiast czasy przejazdów między stolicami województw są znacznie większe, a w relacji z Warszawą czas ten najczęściej wynosi 210- 420 minut.

10 http://bip.plk- sa.pl/files/public/raport_roczny/interaktywne/2012/RaportRoczny_P LK2012.swf

11

12

13

14  starzenie sie wszystkich elementów infrastruktury wskutek drastycznego ograniczenia napraw po roku1990,  wysoki odsetek torów ułożonych na podkładach drewnianych, które w dużej części przekroczyły nominalny okres eksploatacji (w przypadku drewna miękkiego wynoszący 17-18 lat),

15  układy torowe na stacjach nie dostosowane do współczesnych potrzeb,  perony nie zapewniające komfortu podróżnym przy wsiadaniu i wysiadaniu,  zły stan obiektów inżynieryjnych, w tym także z ograniczeniami prędkości,

16  niski stopień automatyzacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym,  brak systemów bezpiecznej kontroli jazdy pozwalających na kursowanie pociągów z prędkością powyżej 160 km/h,

17  niewystarczająca liczba skrzyżowań wielopoziomowych z drogami kołowymi (w ciągach eksploatowanych linii kolejowych znajduje się ponad 14 200 skrzyżowań z drogami kołowymi i przejść dla pieszych z czego ok. 2 700 jest strzeżonych przez pracowników.),  mała liczba przejazdów wyposażonych w aktywne zabezpieczenia (tylko około 20%).

18  wejście w rynek przewozów ładunków wysoko przetworzonych  wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie przewozami i pozwalającymi na efektywne wykorzystanie zasobów (taboru, jednostek ładunkowych, personelu)

19  wdrożenie systemów umożliwiających nadzór nad przesyłką i przekazywanie klientom informacji o jej stanie,  przystosowanie parku wagonów do przyszłej struktury ładunków i nowoczesnych technologii przewozu / przeładunku

20

21  żegluga śródlądowa ma marginalne znaczenie w polskim systemie transportowym,  w 2008 roku stanowiła zaledwie 0,5% udziału w wielkości pracy przewozowej ładunków.  Głównym przedmiotem przewozów takie ładunki jak: węgiel kamienny, rudy metali, piasek, żwir, kamienie, surowce wtórne i odpady komunalne.

22  Przyczyn niskiego udziału żeglugi śródlądowej na rynku przewozowym należy upatrywać przede wszystkim w złym stanie technicznym dróg wodnych oraz zbyt małej retencji zbiornikowej dla odpowiedniego wyrównywania przepływów wody w rzekach.

23  W Polsce jest 3640 km sieci dróg wodnych. Obecnie tylko 5 % długości polskich dróg wodnych spełnia kryteria stawiane drogom wodnym (klasy IV i wyższej, tj. dla statków o ładowności od 1000 i 1250 ton)i jest to kilka niepołączonych odcinków o długości zaledwie 214 km, z czego połowa to niepołączone ze sobą odcinki Wisły (jest to 5,5% długości wszystkich dróg wodnych)

24

25  na Odrze i kanale Gliwickim: Gliwice, Kędzierzyn-Koźle, Wrocław, Głogów, Nowa Sól, Cigacice  na drodze wodnej Wisła-Odra: Kostrzyn, Krzyż, Ujście, Czarnków i Bydgoszcz,  na Wiśle: Chełmno, Grudziądz, Toruń i Tczew,  na Warcie: Poznań  na Nogacie: Malbork.

26  Odra obsługuje 80% ładunków żeglugi śródlądowej w ruchu krajowym  Jednym z czynników ograniczających żeglugę śródlądową jest konstrukcja mostów odrzańskich, z których kilka posiada zbyt niskie prześwity w odniesieniu do najwyższej wody żeglownej

27  Na terenie Polski funkcjonują cztery porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście) oraz 57 pozostałych portów i przystani morskich  Geopolityczną słabością polskich portów morskich jest ich oddalenie od oceanicznych szlaków żeglugowych, a także słabość lądowych połączeń transportowych z głównymi ośrodkami gospodarczymi na ich zapleczu.

28

29  zbyt małe głębokości basenów portowych,  niedostateczne dopuszczalne obciążenia nabrzeży,  szczupłe zaplecze nabrzeży przeładunkowych,  znaczna dekapitalizacja pozostałych elementów infrastruktury portowej.

30  Port w Hamburgu to najważniejszy port morski Niemiec, należący do głównych portów kontenerowych na świecie.  Rocznie odprawia się tu około 10 tys. statków morskich i tyle samo barek.

31  Na specjalnych terminalach przeładunkowych składuje się ponad 100 milionów ton towarów, w tym duża ilość kontenerów.  Port oferuje nie tylko przeładunek. Dzięki nowoczesnym systemom komunikacyjnym, zapewnia również kompletny service logistyczny – od magazynowania, opracowywania i transportu do światowej dystrybucji.

32

33

34

35

36 https://www.youtube.com/watch?v=dnlRw7ytyIc

37 http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Niesamowite-maszyny- suwnice-w-DCT-n81771.html

38  74 hektarowy terminal, specjalizujący się w ładunkach kołowych (głównie samochodach) w Hamburgu. Terminal ten nie tylko odprawia nowoczesne statki RoRo (przeznaczone do transportu ładunków tocznych oraz pojazdów), czy statki ConRo (przeznaczonych do transportu kontenerów oraz ładunków tocznych i pojazdów), lecz także zajmuje się logistyką owoców i towarów niekonwencjonalnych.

39  załadunek ogromnego statku typu RoRo – czyli statku przeznaczonego do transportu ładunków tocznych oraz pojazdów dokonywany jest na12 regulowanych poziomach, na których jest w stanie przewieźć jednorazowo około pięciu i pół tysiąca samochodów osobowych

40

41

42

43  Magazyn w pełni zautomatyzowany. Rozładunek ze statku odbywa się za pomocą dwóch dźwigów, które rozładowują z luku cztery palety z towarem naraz. Następnie palety te są przewożone wózkami widłowymi do magazynu na automatyczne stanowisko, gdzie następuje ich skanowanie.  Jeśli paleta z ładunkiem jest w nienaruszonym stanie, zostaje przetransportowana do magazynu wysokiego składowania, gdzie czeka na załadunek. Jeśli zaś ładunek bądź paleta są uszkodzone, trafiają do specjalnego magazynu, gdzie następuje naprawa palety lub wymiana części uszkodzonego ładunku.

44

45

46

47

48

49

50

51  Międzynarodowe stowarzyszenie oznaczania towarów kodami kreskowymi EAN/GS1, w celu ich jednoznacznej i automatycznej identyfikacji, służącej przesyłaniu informacji handlowych z wykorzystaniem elektronicznej wymiany danych

52 Misją stowarzyszenia Global System 1 jest wprowadzenie globalnego, międzybranżowego systemu identyfikacji i automatycznego przekazywania danych o produktach i usługach, opartego na standardzie akceptowanym w handlu międzynarodowym. 1977 – powstanie stowarzyszenia EAN International, 1990 – dołączenie do stowarzyszenia polskich producentów (jednostka reprezentująca EAN w Polsce to – Centrum Kodów Kreskowych – CKK) od 2005 – Centrum GS1 Polska 2005 – zmiana nazwy systemu na GS1

53  Do unikalnej identyfikacji jednostek handlowych na całym świecie służy Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN - ang: Global Trade Item Number)  Jednostka handlowa jest to dowolna jednostka (produkt lub usługa), która może być wyceniana, zamawiana lub fakturowana w celach handlowych pomiędzy uczestnikami w dowolnym punkcie łańcucha dostaw. Źródło: http://www.ean.p l/gs1.php?id=44 Źródło: http://www.ean.p l/gs1.php?id=44

54  Kody kreskowe  Fale radiowe (RFID – Radio Frequency Identification)  Systemy głosowe  Systemy wizyjne

55  Graficzne odzwierciedlenie określonych znaków danych i znaków pomocniczych poprzez kombinację jasnych i ciemnych kresek, ustaloną według przyjętych reguł budowy danego kraju, w celu ich maszynowego odczytu

56  GTIN – 13  GTIN - 8  GTIN – 14  ITF - 14  GS1/EAN – 128  GS1 DataBar

57 Struktura kodu kreskowego GTIN - 13

58 Źródło: http://www.ean.pl/ gs1.php?id=44 Źródło: http://www.ean.pl/ gs1.php?id=44 Prefiks GS1 Indywidualny numer towaru Cyfra kontrolna 590T1 T2 T3 T4K

59 GTIN-13: 5412150000154 GTIN-14: 15412150000151 GTIN-13: 5412150000154 Źródło: http://www.ean.pl/ gs1.php?id=44 Źródło: http://www.ean.pl/ gs1.php?id=44 Identyfikator jednostki wysyłkowej

60 Źródło: http://www.ean.pl/ symboliki.php?a= 4 Źródło: http://www.ean.pl/ symboliki.php?a= 4 Kody te umożliwiają zakodowanie informacji dotyczących np. daty trwałości, numeru serii produkcyjnej, miar handlowych i logistycznych, numerów lokalizacyjnych, relacji usługowych i innych informacji biznesowych (zgodnie z identyfikatorami zastosowania). Identyfikator zastosowani a

61  Jednostka logistyczna jest to jednostka o dowolnym składzie, utworzona dla potrzeb przechowywania lub transportu, która musi być identyfikowana i śledzona w całym łańcuchu dostaw.  Skanowanie SSCC umożliwia śledzenie fizycznie przemieszczanych jednostek. Otwiera również możliwości wdrożenia wielu różnych aplikacji, takich jak przeładunek kompletacyjny, trasowanie przesyłek, automatyczne przyjmowanie towaru itp. http://www.gs1pl.org/gs1.php?id= 48

62  159098765000000121  159098765000000138  159098765000000145

63

64 Segment dostawcy Segment odbiorcy Segment przewoźnika

65 Źródło: http://www.ean.pl/ symboliki.php?a= 3 Źródło: http://www.ean.pl/ symboliki.php?a= 3 Kod ITF (Interleaved Two of Five) jest kodem numerycznym stosowanym dla oznaczania jednostek handlowych zbiorczych (hurtowych).. Identyfikator opakowania Numer systemu Producent Numer jednostki Cyfra kontrolna Kreski wspornikowe

66  https://www.youtube.com/watch?v=3SpipNe AzcE  https://www.youtube.com/watch?v=NkfHVYv 5nUo

67  GS1 DataBar – jest standardem obowiązującym w handlu detalicznym od 1 stycznia 2010 r.  Został on opracowany w celu rozwiązania problemów:  związanych z kodowaniem bardzo małych obiektów (podzespoły elektroniczne, lekarstwa, fiolki),  towarów o zmiennej ilości wymagających podania - oprócz numeru identyfikacyjnego produktu - również wagi lub ceny, a także  pojedynczych produktów rolnych, np. owoców. http://www.skk.com.pl/pl/technologie/k ody_kreskowe

68  Symbol GS1 DataBar-14 ma24 mm szerokości i 8,25 mm wysokości. http://www.gs1 pl.org/gs1.php? id=148

69  Więcej informacji, mniej miejsca

70  24 mm szerokości i 3,25 mm wysokości. http://www.g s1pl.org/gs1. php?id=149

71  Symbol GS1 DataBar-14 Spiętrzony - jest obniżoną, dwurzędową wersją symbolu GS1 DataBar-14. Został on zaprojektowany do umieszczania na małych przedmiotach, które nie będą odczytywane przez czytniki wielokierunkowe. Symbol ten będzie miał 12,5 mm szerokości i 3,25 mm wysokości. http://www.gs1 pl.org/gs1.php? id=150

72 DataBar-14 umożliwia umieszczenie na etykiecie dodatkowych informacji, jak np..: -Datę ważności, - kraj pochodzenia produktu, -Numer partii i wagę.

73  KROK 1  Zapoznaj się z "Warunkami ogólnymi uczestnictwa w systemie GS1 w Polsce  KROK 2  Ustal, ile produktów lub jednostek będziesz oznaczał kodami kreskowymi, a następnie wypełnij FORMULARZ WNIOSKU Źródło: http://www.gs1pl.org/gs1.php?id=197

74 KROK 3 Dołącz dokumenty:  aktualny (nie starszy niż 2 miesiące) wypis z rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany (kserokopia)  REGON (kserokopia);  pisemne upoważnienie do zawarcia umowy - niezbędne w sytuacji, gdy dokumenty są podpisywane przez osobę nieuprawnioną do zawierania umów w imieniu firmy. Źródło: http://www.gs1pl.org/gs1.php?id=197

75  KROK 4  Dokonaj opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat (a + b):  a. opłata rejestracyjna  b. opłata roczna Źródło: http://www.gs1pl.org/gs1.php?id=197

76 a. Opłata rejestracyjna Opłata rejestracyjna Pula numerów towarowych (GTIN) Pula numerów jednostek logistycznych (SSCC) Wysokość opłaty do 100do 10 milionów250 zł do 1 000do 100 milionów500 zł do 10 000do 1 miliarda1 000 zł do 100 000do 10 miliardów3 000 zł Źródło: http://www.gs1pl.org/gs1.php?id=197

77 Opłata roczna - uzależniona i obniżana w zależności od daty podpisania umowy, naliczana w zależności od przychodów firmy ogółem w roku ubiegłym Przychody ogółem netto Miesiąc przystąpienia do systemu GS1 grudzień* styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad Wysokość opłaty rocznej do 2 mln zł100 zł75 zł50 zł25 zł od 2 mln zł do 5 mln zł200 zł150 zł100 zł50 zł od 5 mln zł do 10 mln zł500 zł375 zł250 zł125 zł od 10 mln zł do 20 mln zł1 000 zł750 zł500 zł250 zł od 20 mln zł do 50 mln zł1 800 zł1 350 zł900 zł450 zł od 50 mln zł do 100 mln zł2 600 zł1 950 zł1 300 zł650 zł od 100 mln zł do 500 mln zł3 400 zł2 550 zł1 700 zł850 zł powyżej 500 mln zł4 200 zł3 150 zł2 100 zł1 050 zł b. Opłata roczna Źródło: http://www.gs1pl.org/gs1.php?id=197


Pobierz ppt "Prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf.  Na tle bogatszych państw europejskich bezwzględna wielkość potencjału polskiej infrastruktury lotniczej prezentuje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google