Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NKP NOWE KRAJE PRZEMYSŁOWE i Ameryka Łacińska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NKP NOWE KRAJE PRZEMYSŁOWE i Ameryka Łacińska"— Zapis prezentacji:

1 NKP NOWE KRAJE PRZEMYSŁOWE i Ameryka Łacińska
WYKŁAD 12 NKP NOWE KRAJE PRZEMYSŁOWE i Ameryka Łacińska

2 NKP NOWE KRAJE PRZEMYSŁOWE
KOREA POŁUDNIOWA, SINGAPUR, TAIWAN, HONGKONG EKSPANSJA LATA DYNAMICZNY WZROST EKSPORTU SILNY WZROST UDZIAŁU W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM RZĄDY AUTORYTARNE A WEWNETRZNE REFORMY EKONOMICZNE POLITYKA PROEKSPORTOWA SILNY WZROST OSZCZĘDNOŚCI KRAJOWYCH I INWESTYCJI ROLA ZAGRANICZNYCH INWESTYCJI W-12 NKP

3 NKP W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
UDZIAŁ KRAJOW NKP PIERWSZEJ I DRUGIEJ GENERACJI W EKSPORCIE WIĘKSZY OD JAPONII. PONAD 700 MLD USD ŁACZNE REZERWY WALUTOWE 2 KROTNIE WIĘKSZE OD REZERW JAPONII UDZIAŁ W EKSPORCIE 3-KROTNIE WIĘKSZY NIŻ W ŚWIATOWYM PKB ZNACZNE NADWYŻKI EKSPORTOWE APRECJACJA KURSÓW WALUTOWYCH ROSNĄCY EKSPORT KAPITAŁU POSTĘPUJĄCA INTEGRACJA REGIONALNA W-12 NKP

4 NKP NOWE KRAJE PRZEMYSŁOWE
REFORMY A WZROST OSZCZĘDNOŚCI I NAPŁYW FDI ZRÓŻNICOWANA ROLA PAŃSTWA W GOSPODARCE STOPNIOWA LIBERALIZACJA IMPORTU LIBERALIZACJA OBROTÓW KAPITAŁOWYCH W 1994/95 ZWIĄZANIE KURSOW WALUTOWYCH Z DOLAREM USA KRAJE NKP A STANY ZJEDNOCZONE I JAPONIA ZWIAZKI TAIWANU,HONGKONGU I SINAGPURU Z CHINAMI. ZAMORSKI KAPITAŁ CHINSKI. DRUGA GENERACJA NKP: TAILANDIA, MALEZJA, FILIPINY, INDONEZJA W-12 NKP

5 SINGAPUR BYŁA KOLONIA BRYTYJSKA NIEPODLEGŁOŚĆ W 1965
4,5 MLN MIESZKANCOW, 80% CHIŃCZYCY OD 1965 RZĄDZI KRAJEM PARTIA LUDOWA MAJĄCA 65% UDZIAŁ W PARLAMENCIE DŁUGOLETNIE RZĄDY LEE KUAN YEW OBECNIE PREMIEREM GOH CHOK TONG ODRZUCENIE BRYTYJSKIEGO MODELU PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO SILNA WŁADZA PAŃSTWOWA OD TRZECIEGO ŚWIATA DO PIERWSZEGO W-12 NKP

6 SINGAPUR REGULOWANY KONSERWATYWNY SYSTEM BANKOWY. SILNY NADZÓR BANKOWY
ZRÓWNOWAZONY BUDZET. OGRANICZONE FUNKCJE OPIEKUNCZE PAŃSTWA DUŻE WYDATKI PANSTWA NA INFRASTRUKTURĘ WYSOKIE NADWYŻKI BUDZETOWE NISKA INFLACJA WYSOKI POZIOM OSZCZĘDNOŚCI W-12 NKP

7 SINGAPUR PAŃSTWO OŚWIECONE
ADMINISTRACJA PROFESJONALNA DOBRZE PŁATNA. NISKA KORUPCJA UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE, FUNDUSZOWE (20%+20%). WYCOFANIE Z FUNDUSZU MOŻLIWE PO 55 ROKU ŻYCIA NA CELE MEDYCZNE, EDUKACYJNE, INWESTYCYJNE CENTRALNY FUNDUSZ ZARZĄDZJACY OSZCZĘDNOŚCIAMI LUDNOŚCI. UPAŃSTWOWIENIE OSZCZĘDNOŚCI W-12 NKP

8 SINGAPUR ROLA PAŃSTWA. TRADYCJA KONFUCJAŃSKA,
PAŃSTWO AUTORYTARNE BUDOWANE NA TRADYCJI I PRAWIE KONTROLA MEDIÓW, TELEKOMUNIKACJI, ENERGETYKI, OSZCZĘDNOŚCI LUDNOŚCI SEKTORY STRATEGICZNE SILNE PAŃSTWO OGRANICZAJĄCE ETATYZM KONSREWATYWNA POLITYKA MONETARNA I FISKALNA PANSTWO OTWARTE,LIBERALNE W-12 NKP

9 SINGAPUR 35 LETNIA DYNAMIKA WZROSTU NA POZIOMIE 7-8% ROCZNIE
NISKA INFLACJA 1,5-2% ROCZNIE NADWYŻKI BUDŻETOWE NISKIE BEZROBOCIE CA 2,5% WYSOKA NADWYŻKA NA RACHUNKU BIEŻĄCYM WYSOKI POZIOM REZERW DEWIZOWYCH WYSOKI POZIOM FDI CZŁONEK ASEANU,OECD,IMF,SOH, ROSNĄCE INWESTYCJE ZA GRANICĄ WYSOKA MIĘDZYNARODOWA KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI W-12 NKP

10 JAPONIA I CHINY A NKP AZJI P-W
JAPONIA JAKO WZORZEC DLA REFORM SYSTEMOWYCH I POLITYKI GOSPODRCZEJ JAPOŃSKIE REPARACJE , POMOC GOSPODARCZA ,TECHNOLOGIE I KAPITAŁ JAPONIA JAKO RYNEK ZBYTU I ZRÓDŁO ZAGRANICZNYCH KAPITAŁÓW ROSNACA ROLA CHIN. AKTYWIZACJA ZAMORSKIEGO CHIŃSKIEGO KAPITAŁU STABILIZUJACY I STYMULUJACY WPŁYW CHIN NA KRAJE NKP W-12 NKP

11 WYKŁAD 12 AMERYKA ŁACIŃSKA

12 AMERYKA ŁACIŃSKA 1930-75 W LATACH 1930-75 ROSNĄCA ROLA PAŃSTWA
ARGENTYNA , MEKSYK, BRAZYLIA, WENEZUELA, KOLUMBIA I DO 1973 CHILE ZNACJONALIZOWALY PRZDSIEBIORSTWA W STRATEGICZNYCH SEKTORACH PANSTWO INWESTOWAŁO W ROZWÓJ PRZEMYSŁU I INFRASTRUKTURĘ WZROSŁO ZAANGAŻOWANIE PAŃSTWA W EDUKACJĘ ,ZDROWIE,OCHRONĘ SPOŁECZNĄ REALIZOWANO POLITYKĘ ANTYIMPORTOWĄ OGRANICZONO IMPORT KAPITAŁU W-12 NKP

13 AMERYKA ŁACIŃSKA PANSTWO ZADŁUŻAŁO SIĘ ZA GRANICĄ. ROSŁO ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE. OGRANICZANO IMPORT KWITNIE ETATYZM STAGNACJI GOSPODARCZEJ TOWARZYSZY WYSOKA INFLACJA MIASTA I GOSPODARKA KOMUNALNA PRZEŻYWAJĄ KRYZYS POSTEPUJE DEKAPITZALIZACJA ZNACJONALIZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW ROZWIJA SIĘ CZARNY RYNEK KAPITAŁY UCIEKAJĄ ZA GRANICĘ W-12 NKP

14 AMERYKA ŁACIŃSKA ARGUMENTY ZA NACJONALIZACJĄ I ETATYZACJA ORAZ POLITYKĄ ANTYIMPORTOWĄ : KRYZYS LAT 30-YCH, MARKET FAILURE, UNIEZALEŻNIENIE OD ZAGRANICZNYCH MONOPOLI, STABILIZACJA ZATRUDNIENIA, AKTYWIZACJA WŁASNEGO KAPITALU, POTRZEBY ROZWOJU INSTYTUCJI PUBLICZNYCH, ZMNIEJSZENIE NIEROWNOSCI SPOŁECZNYCH,ROZWOJ PRZEMYSLU I NOWYCH STRATEGICZNYCH DZIEDZIN ETC. ARGUMENTY ZA PRYWATYZACJĄ :SPADAJACA EFEKTYWNOŚC ZARZĄDZANIA, BRAK INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH, ZLE FUNKCJONUJACY SEKTOR TELEKOMUNKIKACJI,ZDROWIA,ROSNACA INFLACJA,NIEDOBORY,ROSNACE ZADLUZENIE ZAGRANICZNR,ROSNACY DEFICYT BUDZETOWY,STAGNACJA W-12 NKP

15 AMERYKA ŁACIŃSKA. LATA 90-TE
RADYKALNA ZMIANA STOSUNKU DO SEKTORA PAŃSTWOWEGO I KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO PRYWATYZACJA I OTWARCIE NA KAPITAŁ ZAGRANICZNY REALNE STOPY PROCENTOWE I REFORMA SYSTEMU BANKOWEGO WZROST OSZCZĘDNOŚCI I INWESTYCJI OGRANICZENIE SUBSYDIOWANIA REDUKCJA PROGRAMOW SOCJALNYCH REFORMY UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH DEWALUACJE I POPIERANIE EKSPORTU W-12 NKP

16 AMERYKA ŁACIŃSKA LATA 90-TE
PORZUCENIE KONCEPCJI PRZEMYSŁÓW STRATEGICZNYCH ,NACJONALIZACJI I SILNEGO SEKTORA PAŃSTWOWEGO ODEJŚCIE OD KONCEPCJI PRODUKCJI ANTYIMPORTOWEJ WALKA Z INFLACJA ZA POŚREDNICTWEM RESTRYKCYJNEJ POLITYKI MONETARNEJ I OGRANICZANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROSNACE ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE ODEJSCIE OD ETATYZMU DERERGULACJA I PRYWATYZACJA W-12 NKP

17 AMERYKA ŁACIŃSKA. CHILE
SILNY WZROST UDZIAŁU PAŃSTWA GOSPORARCE W LATACH (Z 14% DO 40%) 1973 PRZEWRÓT WOJSKOWY GENERALA PINOCHETA. ZABÓJSTWO PREZYDENTA ALLENDE.REPRESJE. PRYWATYZACJA 550 PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH SPADEK UDZIAŁU SEKTORA PANSTWOWEGO Z 40% DO 16% PKB ROZWIAZANIE CORFO( STATE DEVELOPMENT CORPORATION),ENDENSA( STATE ELECTRICITY COMPANY,ENAMI (STATE MINING CORP.),ENAP (STATE PETROLEUM COMPANY) PRYWATYZACJA PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO, INSTYTUCJI FINANSOWYCH LIBERALIZACJA IMPORTU I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W-12 NKP

18 AMERYKA ŁACIŃSKA. CHILE
PRYWATYZACJA DEFICYTOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW ZAMIANA DŁUGU ZAGRANICZNEGO NA AKCJE ZADLUŻONYCH PRZEDSIĘBIORSTW PRYWATYZACJA POWSZECHNA. KAPITALIZM LUDOWY PRYWATYZACJA JAKO ELEMENT WALKI Z INFLACJĄ POBUDZENIE KONKURENCJI ROZWÓJ RYNKU KAPITAŁOWEGO LIBERALIZACJA RYNKU,DEREGULACJA CEN W-12 NKP

19 AMERYKA ŁACIŃSKA. CHILE
REFROMY I RECESJA W (-13%) ORAZ RECESJA W 1982/83 (-14%) RESTRYKCYJNA POLITYKA MONETARNA I FISKALNA POCZATKOWO KONTROLA PŁAC DEWALUACJA I KONTROLA KURSU A NASTEPNIE KOTWICA ANTYIFLACYJNA ELIMINACJA KONTROLI CEN LIBERALIZACJA STOPY PROCENTOWEJ I RYNKU KAPITAŁOWEGO ELIMINACJA SUBSYDIOW OBNIŻKA PODATKU DOCHODOWEGO 1974 LIBERALIZACJA IMPORTU, POPIERANIE EKSPORTU ZAMIANA WYSOKICH I ZROZNICOWANYCH CEŁ NA 10% CŁA W-12 NKP

20 AMERYKA ŁACIŃSKA CHILE
REALNA ,RYNKOWA STOPA PROCENTOWA PRYWATYZACJA SYSTEMU BANKOWEGO ZNIESIENIE OGRANICZEN KREDYTOWYCH LIBERALIZACJA IMPORTU KAPITAŁU ZROWNANIE ZAGRANICZNEGO KAPITAŁU Z KRAJOWYM SWOBODA REPATRYJACJI ZYSKOW REFORMA SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.WPROWADZENIE OBOWIĄZKOWEGO PROGRAMU UBEZPIECZN FUNDUSZOWYCH ROZWÓJ RYNKU KAPITAŁOWEGO W-12 NKP

21 AMERYKA ŁACIŃSKA ARGENTYNA
KRYZYS LAT 30-TYCH JUAN PERON NACJONALIZM ,ROZBUDOWA SEKTORA PANSTWOWEGO,INFLACJA CHAOS GOSPODARCZY I POLITYCZNY RZADY WOJSKOWYCH UCIECZKA KAAPITAŁOW 1989 CARLOS MENEM PREZYDENTEM REFORMA MONETARNA I FISKALNA DEREGULACJA I PRYWATYZACJA LIBERALIZACJA IMPORTU ZACHĘTY DLA ZAGRANICZNEGO KAPITAŁU W-12 NKP

22 ARGENTYNA . PLAN D. CAVALLO
1991 WYMIANA PIENIĄDZA UZALEŻNIENIE PODAŻY PIENIĄDZA OD REZERW DEWIZOWYCH REALNE STOPY PROCENTOWE WPROWADZENIE PEŁNEJ WYMIENIALNOŚCI PESO.STABILIZACJA KURSU PESO LIKWIDACJA INDEKSACJI REDUKCJA ZATRUDNIENIA I PŁAC W SEKTORZE PAŃSTWOWYM PLAN 1995 R PODNOSZENIA KONKURENCYJNOŚCI ZAMIANA CZĘŚCI DŁUGU ZAGRANICZNEGO NA AKCJE PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW W-12 NKP

23 ARGENTYNA PRYWATYZACJA
W 1990 R 50% SEKTOR PAŃSTWOWY PRYWATYZACJA METODY PRYWATYZACJI : PRZETARG I PUBLICZNA SPRZEDAŻ AKCJI, ZAMIANA ZADLUŻENIA NA AKCJE PRYWATYZACJA PUBLICZNA A PREFERENCJE DLA DROBNYCH INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH PRYWATYZACJA TELEKOMUNIKACJI, SEKTORA NAFTOWEGO, TRANSPORTU, ENERGETYKI W-12 NKP

24 ARGENTYNA KRYZYS FINANSOWY
ZWIĄZANIE PESO Z DOLAREM AMERYKANSKIM POGARSZANIE ROWNOWAGI BUDZETOWEJ. NARASTAJĄCA INFLACJA DEWALUCJA REALA W BRAZYLII UTRATA KONKURENCYJNOSCI EKSPORTU ARGENTYNSKIEGO ROSNACY DEFICYT HANDLOWY ROSNACE RYZYKO KRYZYSU WALUTOWEGO.UCIECZKA KAPITAŁÓW ZAŁAMANIE KURSU PESO I SYSTEMU FINANSOWEGO W-12 NKP

25 MEKSYK DOMINACJA PARTII REWOLUCYJNO-INSTYTUCJONALNEJ RZADZACEJ KRAJEM OD LAT TRZYDZIESTYCH MONOPOLE,KORUPCJA OD 1973 SILNY WZROST ROLI SEKTORA PAŃSTWOWEGO PANSTWO WYKUPYWALO BANKRUTUJACE PRZEDSIEBIORSTWA.ZAPEWNIALO ZATRUDNIENIE NIEWYPŁACALNOŚĆ MEKSYSKU W 1982R W-12 NKP

26 MEKSYK ZAPOCZĄTKOWANIE REFORM GOSPODARCZYCH W 1983R
PRYWATYZACJA 1000 PRZEDSIEBIORSTW PANSTWOWYCH. DOCHODY BUDZETOWE PONAD 20 MLD DOL DOCHODY Z PRYWATYZACJI FINANSUJĄ SPLATĘ CZĘŚCI ZADLUŻENIA ZAGRANICZNEGO RESTRYKCYJNA POLITYKA MONETARNA I FISKALNA TRUDNOŚCI GOSPODARCZE 1994/95 PRYWATYZACJA BANKOW 50 MLD DOL . POMOC USA I MFW UTWORZENIE NAFTA W-12 NKP

27 BRAZYLIA INFLACJA I ROSNACE ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE
NIEKONSEKWENTNE REFORMY GOSPODARCZE PROGRAM DŁUG ZA AKCJE ODEJSCIE OD POLITYKI ANTYIMPORTOWEJ OGRANICZONA PRYWATYZACJA REDUKCJA SUBSYDIOW DEREGULCJA LIBERALIZACJA NAPŁYWU ZAGRANICZNEGO KAPITAŁU W-12 NKP

28 BRAZYLIA PLAN HERNANDO M. CARDOZO REFORMA FISKALNA, PRYWATYZACJA
DEWALUCJA.PODWARTOSCIOWY KURS WALUTOWY. POPIERANIE EKSPORTU NEUTRALNA POLITYKA MONETARNA FDI WSPÓŁPRACA Z MFW I BANKIEM ŚWIATOWYM SUKCES RZADÓW PREZYDENTA LULA W-12 NKP


Pobierz ppt "NKP NOWE KRAJE PRZEMYSŁOWE i Ameryka Łacińska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google