Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze - Wisły ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec Tel. 158 650 216, fax. 158 650 216

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze - Wisły ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec Tel. 158 650 216, fax. 158 650 216"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze - Wisły ul. Ruszczańska 27, Połaniec Tel , fax

2 Przyrodniczym elementem dominującym w krajobrazie jest Wisła wraz z dopływami - malowniczymi rzeczkami wijącymi się wśród pagórkowatych terenów pokrytych polami i lasami. Jest to więc raj dla wędkarzy i grzybiarzy, amatorów spacerów i wędrówek - pieszych i rowerowych. Czyste ekologicznie tereny sprzyjają rozwojowi rolnictwa i sadownictwa, dlatego też pola uprawne i sady są tak charakterystyczne dla tego obszaru. Nazwa Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły Historia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły powstało, by aktywizować społeczności lokalne do wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i poprawy jakości życia mieszkańców.  r. – założenie stowarzyszenia  r. – wybór władz  r. – rejestracja w KRS  r. – przyjęcie LSR  r. – podpisanie umowy ramowej  r. – uzyskanie statusu OPP

3 LGD Dorzecze Wisły obejmuje teren 6 gmin: Gminę - Łubnice Gminę - Oleśnica Gminę - Osiek Gminę - Połaniec Gminę - Rytwiany Gminę - Tuczępy Obszar działalności jest spójny terytorialnie, łączą go tradycje kulturowe i przyrodnicze, a także chęć do współpracy oraz wspólny pomysł na rozwój. W nowym okresie programowania obszar działalności będzie obejmował 5 gmin: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany. Mapki obszaru LGD Dorzecze Wisły Obszar działania Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły

4 Teren LGD Dorzecze Wisły graniczy od północy z Miastem i Gminą Staszów, a także Gminą Szydłów, od zachodu z Miastem i Gminą Busko - Zdrój, od południowego zachodu z Gminą Pacanów, od południa ze znajdującą się w województwie małopolskim Gminą Szczucin, od południowego wschodu ze znajdującymi się w województwie podkarpackim Gminami Czermin, Borowa, Gawłuszowice i Padew Narodowa, od wschodu z Gminami Baranów Sandomierski oraz Łoniów. Obszar działalności LGD Dorzecze Wisły zajmuje około 551 km 2, w jego skład wchodzi ok. 38 tys. mieszkańców i leży na południowy wschód od stolicy województwa świętokrzyskiego - Kielc. Gminy wchodzące w skład LGD administracyjnie przynależą do dwóch powiatów województwa świętokrzyskiego, powiatu ziemskiego Busko-Zdrój - Gmina Tuczępy oraz powiatu ziemskiego staszowskiego - Miasto i Gmina Połaniec i Osiek, Gmina Łubnice, Oleśnica i Rytwiany. Obszar działalności LGD Dorzecze Wisły w nowym okresie programowania stanowić będzie 5 gmin zajmujących powierzchnię około 467 km 2, w którego skład wchodzić będzie ok. 34 tys. mieszkańców.

5 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły W dniu roku została podpisana umowa na realizację działań w ramach programu Leader w Programie Rozwojów Obszarów Wiejskich (PROW) na lata Na realizację działań w ramach operacji: 1)wdrażanie lokalnej strategii rozwoju: - małe projekty, - odnowa i rozwój wsi, - tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2) wdrażanie projektów współpracy, 3) funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja zaplanowano w latach 2009 – 2015 łączną kwotę ,00 zł.

6 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły Małe projekty w LGD – Dorzecze Wisły TROCHĘ STATYSTYKI

7 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły odbyło się 7 naborów gdzie złożono 100 wniosków na kwotę zł limit środków z umowy ramowej wynosił ,50 zł 29 wniosków nie wybrano do finansowania w LGD lub odrzucono na etapie weryfikacji w Departamencie PROW zawarto 71 umów na kwotę zł co stanowi 99,99% limitu nie zrealizowano 2 umów na kwotę zł co stanowi 3,20 % ostatecznie rozliczono 69 wniosków na płatność końcową ,00 zł co stanowi 96,80 %

8 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły Beneficjent: Gmina Połaniec Projekt: „Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Miasta Połańca przy ul. Kołłątaja oraz ul. Krakowskiej Dużej” Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Gmina Połaniec Projekt: „Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Miasta Połańca przy ul. Kołłątaja oraz ul. Krakowskiej Dużej” Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu Projekt: „Kościuszkowskie manewry – kultywowanie tradycji kościuszkowskich na obszarze LGD Dorzecze Wisły” Kwota dofinansowania : 5 050,00 zł Beneficjent: Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu Projekt: „Kościuszkowskie manewry – kultywowanie tradycji kościuszkowskich na obszarze LGD Dorzecze Wisły” Kwota dofinansowania : 5 050,00 zł

9 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły Beneficjent: Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu Projekt: „Muzyczne popołudnia przy fontannach – cykl plenerowych spotkań ze sztuką” Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu Projekt: „Muzyczne popołudnia przy fontannach – cykl plenerowych spotkań ze sztuką” Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach Projekt: „Wyposażenie świetlic wiejskich w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu” Kwota dofinansowania : ,00 zł Beneficjent: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach Projekt: „Wyposażenie świetlic wiejskich w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu” Kwota dofinansowania : ,00 zł

10 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły Beneficjent: Dom i Biblioteka Sichowska im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów Projekt: Kampania promocyjna autorskiego programu kulturalno- edukacyjnego pt. „WEHIKUŁ CZASU” Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Dom i Biblioteka Sichowska im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów Projekt: Kampania promocyjna autorskiego programu kulturalno- edukacyjnego pt. „WEHIKUŁ CZASU” Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach Projekt: „Fresh dance – warsztaty taneczne dla dzieci z obszaru LGD Dorzecze Wisły Kwota dofinansowania : 5 000,00 zł Beneficjent: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach Projekt: „Fresh dance – warsztaty taneczne dla dzieci z obszaru LGD Dorzecze Wisły Kwota dofinansowania : 5 000,00 zł

11 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły Beneficjent: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Projekt: „Impreza plenerowa - Dni Osieka” Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Projekt: „Impreza plenerowa - Dni Osieka” Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Projekt: „Wszystkie dzieci nasze są - Dzień dziecka w Osieku” Kwota dofinansowania : ,00 Beneficjent: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Projekt: „Wszystkie dzieci nasze są - Dzień dziecka w Osieku” Kwota dofinansowania : ,00

12 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły Beneficjent: Centrum Kultury w Łubnicach Projekt: „Łubnice Artystycznie – Biesiada Łubnicka” Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Centrum Kultury w Łubnicach Projekt: „Łubnice Artystycznie – Biesiada Łubnicka” Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Centrum Kultury w Łubnicach Projekt: „I Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko - Fotograficzny Kwota dofinansowania : ,00 Beneficjent: Centrum Kultury w Łubnicach Projekt: „I Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko - Fotograficzny Kwota dofinansowania : ,00

13 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły Beneficjent: Gmina Oleśnica Projekt: „Dni Oleśnicy - Oleśnica na kartkach literatury - śladami St. Żeromskiego” Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Gmina Oleśnica Projekt: „Dni Oleśnicy - Oleśnica na kartkach literatury - śladami St. Żeromskiego” Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Gmina Tuczępy Projekt: „TUCZEPY Organizacja cyklicznej imprezy kulturalnej służącej podnoszeniu jakości życia mieszkańców wsi oraz podtrzymywania tradycji obrzędów ludowych” Kwota dofinansowania : 8 500,00 Beneficjent: Gmina Tuczępy Projekt: „TUCZEPY Organizacja cyklicznej imprezy kulturalnej służącej podnoszeniu jakości życia mieszkańców wsi oraz podtrzymywania tradycji obrzędów ludowych” Kwota dofinansowania : 8 500,00

14 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły Odnowa i rozwój wsi w LGD – Dorzecze Wisły TROCHĘ STATYSTYKI

15 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły odbyło się 5 naborów gdzie złożono 26 wniosków na kwotę ,00 limit środków z umowy ramowej wynosił ,00 zł 1 wniosek nie wybrano do finansowania w LGD zawarto 25 umów na kwotę ,00 zł co stanowi 100,00% limitu nie zrealizowano 1 umowy na kwotę ,00 zł co stanowi 2,81% ostatecznie rozliczono 24 wnioski na płatność końcową ,00 zł co stanowi 97,19%

16 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły Beneficjent: Gmina Rytwiany Projekt: „Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach" Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Gmina Rytwiany Projekt: „Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach" Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Gmina Rytwiany Projekt: „ Rozbudowa bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Rytwiany" Kwota dofinan. : ,00 zł Beneficjent: Gmina Rytwiany Projekt: „ Rozbudowa bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Rytwiany" Kwota dofinan. : ,00 zł

17 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły Beneficjent: Gmina Osiek Projekt: „ Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Bukowa, Długołęka, Matiaszów, Niekurza, Niekrasów, Osiek" Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Gmina Osiek Projekt: „ Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Bukowa, Długołęka, Matiaszów, Niekurza, Niekrasów, Osiek" Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Gmina Oleśnica Projekt: „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Sufczyce" Kwota dofinan. : ,00 zł Beneficjent: Gmina Oleśnica Projekt: „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Sufczyce" Kwota dofinan. : ,00 zł

18 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły Beneficjent: Gmina Oleśnica Projekt: „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w miejscowościach Borzymów, Podlesie" Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Gmina Oleśnica Projekt: „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w miejscowościach Borzymów, Podlesie" Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Gmina Połaniec Projekt: „Zwiększenie atrakcyjności wizerunku miejscowości na terenie Gminy Połaniec poprzez budowę, modernizację oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych - ETAP II" Kwota dofinan. : ,00 zł Beneficjent: Gmina Połaniec Projekt: „Zwiększenie atrakcyjności wizerunku miejscowości na terenie Gminy Połaniec poprzez budowę, modernizację oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych - ETAP II" Kwota dofinan. : ,00 zł

19 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły Beneficjent: Gmina Połaniec Projekt: „Budowa i doposażenie świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisły" Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Gmina Połaniec Projekt: „Budowa i doposażenie świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisły" Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Gmina Połaniec Projekt: „Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec w miejscowościach: Zdzieci Nowe, Zdzieci stare, Kraśnik, Rybitwy, Ruszcza Kępa, Maśnik" Kwota dofinan. : ,00 zł Beneficjent: Gmina Połaniec Projekt: „Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec w miejscowościach: Zdzieci Nowe, Zdzieci stare, Kraśnik, Rybitwy, Ruszcza Kępa, Maśnik" Kwota dofinan. : ,00 zł

20 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły Beneficjent: Gmina Łubnice Projekt: „Budowa otwartej strefy rekreacji w miejscowości Budziska gm. Łubnice" Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Gmina Łubnice Projekt: „Budowa otwartej strefy rekreacji w miejscowości Budziska gm. Łubnice" Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Gmina Tuczępy Projekt: „Nadbudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Nieciesławicach (kategorii IX) remontu wewnętrznego, elewacji zewnętrznej, budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie placu wokół budynku” Kwota dofinan. : ,00 zł Beneficjent: Gmina Tuczępy Projekt: „Nadbudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Nieciesławicach (kategorii IX) remontu wewnętrznego, elewacji zewnętrznej, budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie placu wokół budynku” Kwota dofinan. : ,00 zł

21 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły Beneficjent: Gmina Łubnice Projekt: „Budowa otwartej strefy rekreacji w miejscowości Gace Słupieckie gm. Łubnice" Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Gmina Łubnice Projekt: „Budowa otwartej strefy rekreacji w miejscowości Gace Słupieckie gm. Łubnice" Kwota dofinan.: ,00 zł Beneficjent: Gmina Tuczępy Projekt: „Przebudowa kortu tenisowego w miejscowości Tuczępy oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Jarosławicach” Kwota dofinan. : ,00 zł Beneficjent: Gmina Tuczępy Projekt: „Przebudowa kortu tenisowego w miejscowości Tuczępy oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Jarosławicach” Kwota dofinan. : ,00 zł

22 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w LGD – Dorzecze Wisły TROCHĘ STATYSTYKI

23 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły odbyło się 2 naborów gdzie złożono 2 wnioski na kwotę ,50 zł limit środków z umowy ramowej po przesunięciach wynosił ,50 zł 1 wniosek odrzucono na etapie weryfikacji w Departamencie ARiMR zawarto 1 umowę na kwotę ,50 zł co stanowi 100,00% limitu ostatecznie rozliczono 1 wniosek na płatność końcową ,50 zł co stanowi 100%

24 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w LGD – Dorzecze Wisły TROCHĘ STATYSTYKI

25 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły odbyło się 4 nabory gdzie złożono 6 wniosków na kwotę ,50 zł limit środków z umowy ramowej po przesunięciach wynosił ,00 zł 5 wniosków odrzucono na etapie weryfikacji w Departamencie ARiMR zawarto umowę na kwotę ,00 zł co stanowi 100,00% limitu ostatecznie rozliczono 1 wniosek na płatność końcową ,00 zł co stanowi 100%

26 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły Ostatecznie w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Rozliczono 95 wniosków na kwotę ,00 zł co odpowiada 97,15% limitu z umowy ramowej. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

27 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły W ramach działania 431. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja przysługiwało ,00 zł na co złożyło się: 1)Koszty bieżące funkcjonowanie LGD: ,00 zł 2)Badania nad obszarem objętym LSR: ,00 zł 3)Informowanie o obszarze działania LGD: ,00 zł 4)Szkolenia zespołu biorącego udział w LGD: ,00 5)Wydarzenia o charakterze promocyjnym: ,00 zł Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

28 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły LGD – Dorzecze Wisły zawiązała partnerstwo z LGD „Perły Czarnej Nidy”, LGD PONIDZIE oraz Stowarzyszeniem Ziemia Jędrzejowska – GRYF, efektem którego zwiększono atrakcyjność turystyczną województwa świętokrzyskiego poprzez utworzenie, rewitalizację i promocję szlaków turystycznych. Budżet projektu „Atrakcje Krajoznawczo – Turystyczne – Inicjatywa Wspólna” o akronimie AKTIW wynosił ,00 zł, z czego dla LGD Dorzecze Wisły przypadło ,00 zł co stanowiło 100% kosztów kwalifikowalnych Wdrażanie projektów współpracy

29 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły W ramach podpisanej umowy LGD Dorzecze Wisły zrealizowała poniższe zadania:  opracowano dokumentację techniczną,  oznakowano szlak kajakowy,  opracowano publikacją promującą szlak wspólnie z partnerami projektu,  opracowano wspólnego logotypu,  opracowano publikację promującą szlak wodny w Połańcu i Rytwianach,  stworzono wspólną stronę internetową,  zorganizowano szereg imprez promujących szlak wodny Wdrażanie projektów współpracy

30 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły 421. Wdrażanie projektów współpracy

31 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły 1. Pozyskanie środków w kwocie 6 000,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację wizyty studyjnej LGD Dorzecze Wisły Nowego Żmigrodu. 20 osób na co dzień podejmujących inicjatywy w życiu społecznym, kulturalnym i edukacyjnym na terenie wzięło udział w wizycie studyjnej w Gminie Nowy Żmigród, położonej w woj. Podkarpackim. Pozostałe projekty realizowane przez LGD

32 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły 2. Pozyskanie środków w ramach w kwocie ,00 zł do realizacji operacji, która miała na celu powstanie nowych propozycji usług z zakresu sportu i rekreacji na terenie obszaru LGD Dorzecze Wisły. Opracowano m.in. „Studium zagospodarowania turystycznego szlaku wodnego na rzece Czarnej jako wyjściową koncepcję wykonania do dalszych prac. 3. Pozyskanie środków w kwocie ,00 zł za pośrednictwem Miasta i Gminy Połaniec na realizację projektu pn. „Wyznaczanie szlaków turystycznych w Mieście i Gminie Połaniec”. Pozostałe projekty realizowane przez LGD

33 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły 4. Pozyskanie środków w kwocie ,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach na realizację projektu „Kajakowy szlak edukacji ekologicznej w gm. Rytwiany i gm. Połaniec”. Zadanie miało na celu stworzenie ścieżki edukacyjnej na nowotworzonym szlaku kajakowym, odcinek ok. 20 km, a którym występuje ciekawa roślinność i zwierzyna. Pozostałe projekty realizowane przez LGD

34 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły 5. Pozyskanie środków w kwocie ,00 zł za pośrednictwem LGR „Świętokrzyski Karp” na realizację projektu pn. „Szlak wodny na rzece Czarnej na odcinku gmina Rytwiany – gmina Połaniec nową atrakcją turystyczną regionu”. Celem projektu było zagospodarowanie terenu na terenie gminy Rytwiany oraz Połaniec pod szlak wodny, inwestycja w infrastrukturę lokalną dotychczas niewykorzystaną pod rozwój turystyki wodnej. Operacja zakładała udrożnienie koryta poprzez usunięcie przeszkód a także wyposażenie poszczególnych stanic przy Punktach Obsługi Wodnego Ruchu Turystycznego POWRT, koszty związane z zatrudnieniem inspektora nadzoru, zakup promocyjnych gadżetów, zakup kajaków z wyposażeniem. Pozostałe projekty realizowane przez LGD

35 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły Pozostałe projekty realizowane przez LGD

36 Dziękuję za uwagę! ul. Ruszczańska 27, Połaniec Tel , fax


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze - Wisły ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec Tel. 158 650 216, fax. 158 650 216"

Podobne prezentacje


Reklamy Google