Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D ORADZTWO P ODATKOWE Jak efektywnie zarządzać podatkami?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D ORADZTWO P ODATKOWE Jak efektywnie zarządzać podatkami?"— Zapis prezentacji:

1 D ORADZTWO P ODATKOWE Jak efektywnie zarządzać podatkami?

2 2 Czy podatkami można efektywnie zarządzać? Tak. Zarządzanie podatkami (ZP): –Poprawność rozliczeń (compliance): sprawozdawczość i sankcje –Optymalizacja podatkowa: planowanie i oszczędności Kluczowe czynniki w ZP: –Wewnętrzne: kadry, systemy IT, procedury, wskaźniki –Zewnętrzne: regulacyjne, outsourcing, interpretacje, doradcy zewnętrzni Dlaczego ZP jest ważne: –wzrost zysku netto (Efektywna Stopa Podatkowa => Zwrot na inwestycji => Wartość dla akcjonariuszy) –poprawa cash-flow –„spokojny sen”

3 3 Efektywne ZP – czynniki wewnętrzne Procedury i kontrola wewnętrzna: –Sformalizowane i udokumentowane (instrukcje i regulaminy, best practices, aktualne, faktycznie stosowane i przestrzegane, „plany awaryjne”) –Obieg dokumentów, poziomy autoryzacji –Zaangażowanie działów nie-finansowych –Przegląd umów i dokumentów korporacyjnych pod kątem implikacji podatkowych –Procedury na wypadek niecodziennych zdarzeń gospodarczych –Okresowe wewnętrzne przeglądy podatkowe –Zarządzanie kontrolą podatkową i skarbową –Zarządzanie ryzykiem podatkowym

4 4 Efektywne ZP – czynniki wewnętrzne, cd. Kadry: –Formalny podział obowiązków i określenie zakresów odpowiedzialności wśród personelu finansowego i nie- finansowego –Program szkoleń i zarządzania wiedzą –Wyznaczone osoby (grupy osób) do zarządzania kontaktami z władzami skarbowymi, zewnętrznymi doradcami –Optymalizacja vs. compliance – podział (i rozgraniczenie) ról

5 5 Efektywne ZP – czynniki wewnętrzne, cd. Systemy IT: –Znaczenie funkcjonalności podatkowej w księgowo-finansowych systemach IT –Stopień zautomatyzowania procedur podatkowych vs. poziom „manualnej obróbki” rozliczeń –Aktualizacje systemów IT odzwierciedlające zmiany w prawie podatkowym –Interfejsy między systemami –Raporty vs. deklaracje (zeznania)

6 6 Efektywne ZP – czynniki zewnętrzne Aspekt regulacyjny –Zmiana jest „wpisana” w naturę prawa podatkowego –Proces legislacyjny; orzecznictwo sądów i ETS Outsourcing: poziom kontroli rozliczeń vs. odpowiedzialność karna skarbowa Interpretacje podatkowe –Wiążące interpretacje prawa –Uprzednie porozumienia cenowe (Advance Pricing Agreements) Rola zewnętrznego doradcy podatkowego

7 7 Jak efektywnie zarządzać podatkami? Zdefiniuj i udokumentuj wewnętrzne procedury podatkowe; określ obowiązki i zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników; zaprojektuj i wdróż funkcjonalność podatkową w systemie finansowo-księgowym Zautomatyzuj compliance Zarządzaj podatkowym cash-flow (np. zwroty VAT, zaliczki na CIT) Działaj na rzecz poprawy jakości prawa podatkowego Optymalizuj obciążenia podatkowe – planuj; w razie potrzeby występuj o interpretację prawa podatkowego i uzyskuj opinię zewnętrznego doradcy podatkowego

8 8 Optymalizacja podatkowa – model E&Y Jak optymalizować: –Analiza przepływów (towarów, usług, kapitału, finansowania, ludzi) –Arbitraż podatkowy (transgraniczny, pomiędzy czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, pomiędzy podatnikami w różnej sytuacji podatkowej, związany z momentem zmian w prawie) Co optymalizować: –Podatki i inne należności publicznoprawne –Zachęty podatkowe Legalność optymalizacji (substance over form) Rodzaje optymalizacji (Zarządzanie Ryzykiem Podatkowym, koszty compliance, poprawa cash-flow, koszty prowadzenia działalności gospodarczej)

9 9 Efektywne ZP – kilka pytań, co nie nowe… Planowane wydatki kapitałowe i przewidywane zatrudnienie Finansowanie inwestycji Strukturyzowanie inwestycji, np. lokalizacja spółki holdingowej, dystrybucja zysków Kwestie operacyjne

10 10 Efektywne ZP – kilka przykładów SSE (nowe inwestycje) i inne zachęty podatkowe (w tym gotówkowe) Cash-flow: –VAT: zwroty podatku, Postponed Accounting System (planowany), import, miejsce świadczenia i dostawy, arbitraż (np. korelacja daty wystawienia faktury i terminu płatności), planowanie współczynnika VAT –CIT: zaliczki (metoda uproszczona), amortyzacja, dywidendy, różnice kursowe, alokacja kosztów (bezpośrednich i pośrednich), planowanie „końcoworoczne”, umowy międzynarodowe Finansowanie – długiem czy kapitałem (pcc)?

11 © 2006 Ernst & Young Wszelkie prawa zastrzeżone. Ernst & Young jest zarejestrowanym znakiem towarowym. www.ey.com/pl E RNST & Y OUNG Jacek Jędrszczyk Senior Manager jacek.jedrszczyk@pl.ey.com tel. (032) 760 77 09 Ernst & Young Katowice


Pobierz ppt "D ORADZTWO P ODATKOWE Jak efektywnie zarządzać podatkami?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google