Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSTAW NA SŁOŃCE PROJEKT NAUKOWY GRUPY „POZYTYWNIE ZAKRĘCENI” GIMNAZJUM NR 2 IM. ŚW. WALENTEGO W BIERUNIU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSTAW NA SŁOŃCE PROJEKT NAUKOWY GRUPY „POZYTYWNIE ZAKRĘCENI” GIMNAZJUM NR 2 IM. ŚW. WALENTEGO W BIERUNIU."— Zapis prezentacji:

1 POSTAW NA SŁOŃCE PROJEKT NAUKOWY GRUPY „POZYTYWNIE ZAKRĘCENI” GIMNAZJUM NR 2 IM. ŚW. WALENTEGO W BIERUNIU.

2 NASZE LOGO I SKŁAD OSOBOWY: Piwowar Maksymilian – szef zespołu, Moskwytyn Maksymilian, Sobol Tomasz, Bizoń Karol, Popiela Maciej, Laby Piotr – autor logo, Bajon Dawid, Wanot Jakub, Sojka Krzysztof, p. Śleziona Marzena.

3 OTO MY – DZIEWIĘCIU WYBRAŃCÓW „POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH”

4 CELE PROJEKTU Celem projektu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych; Wspieranie rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii; Zdobycie przez uczniów umiejętności wyliczenia zużycia energii elektrycznej przez budynek; Nabycie przez młodzież nowych umiejętności związanych z oszczędzaniem i domowymi wydatkami.

5 ADRESACI I ZASIĘG Projekt ogólnopolski, skierowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zarządzany poprzez portal internetowy będący bazą wiedzy, jak również platformą komunikacji z uczestnikami. Pośrednio adresatem projektu jest również społeczność lokalna, dla której uczniowie organizować będą kampanie informacyjno-edukacyjne promujące wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem ogniw fotowoltaicznych i ich praktycznego zastosowania.

6 ETAPY KONKURSU ETAP I - ENERGIA SŁOŃCA DLA SZKOŁY ETAP II - ENERGIA SŁOŃCA DLA DOMU ETAP III - ZARABIAJ NA SŁOŃCU - PROMOCJA INSTALACJI OZE NA PRZYKŁADZIE MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

7 ZAPOZNAJEMY SIĘ Z POJĘCIEM OZE OZE - Odnawialne Źródła Energii to źródła, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie.

8  energia wiatru – sposób jej wykorzystania opracowany został w USA, dziś jest to popularne źródło energii zwłaszcza w krajach posiadających małe zasoby surowców energetycznych,  energia słoneczna – jej wykorzystanie jest stosunkowo trudne ze względu na zróżnicowaną i zmienną dostępność, jest to źródło popularne przede wszystkim w małych gospodarstwach domowych i rolnych,  energia pływów morskich – aby ją wykorzystać, buduje się zapory zamykające ujście wody zatoki morskiej. Po nagromadzeniu wody w czasie przypływu otwiera się zaporę, a siła płynącej wody napędza turbiny wytwarzające energię elektryczną,

9  energia geotermalna – wykorzystanie energii skumulowanej w gorących wodach cyrkulujących w przepuszczalnej warstwie skorupy ziemskiej, na głębokości większej niż 1.000 m,  energia wody – wykorzystuje energię wód płynących, różnica poziomów może wystąpić naturalnie lub być stworzona w sposób sztuczny,  energia biomasy – wykorzystywana na wiele sposobów, m.in.: biogazowe, wykorzystanie biogazu wysypiskowego, spalanie biomasy

10  energia jądrowa – uwalniana jest w czasie przemian jądrowych, procesy te są wykorzystywane, np. w technologii bomby jądrowej, nowoczesną technologią wykorzystującą energię jądrową jest fuzja jądrowa,  energia wodoru – wodór jest nośnikiem energii, występuje w przyrodzie w postaci wolnej w śladowych ilościach, energię wodoru wykorzystują np. ogniwa paliwowe.

11 POZNAJEMY MECHANIZM DZIAŁANIA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH Panele fotowoltaiczne umożliwiają produkcję energii elektrycznej dzięki tzw. efektowi fotowoltaicznemu. Jest to zjawisko, które zachodzi w półprzewodniku – fotony wytwarzają w nim energię elektryczną. Półprzewodnikiem takim w zależności od technologii paneli może być np.: – krzem amorficzny, polikrystaliczny, krystaliczny, – tellurek kadmu, – barwniki i związki organiczne. Po dostarczeniu do półprzewodnika odpowiedniej ilości energii za pomocą fotonów dochodzi do „wybicia” części elektronów z pasma walencyjnego dzięki czemu powstaje tzw. dziura elektronowa, która stanowi nośnik ładunku. Proces ten prowadzi do przemieszczania się elektronów i w konsekwencji produkcji prądu. Proces zachodzi w oparciu o proste zjawiska fizyczne. Nie mamy tu do czynienia z jakimikolwiek reakcjami chemicznymi, które mogłyby np. powodować emisję szkodliwych substancji.

12

13 POZNAJEMY POJĘCIE „PROSUMENT”: Prosument to producent energii elektrycznej, który pozyskuje ją z własnej mikroinstalacji OZE i zużywa na własne potrzeby. Innymi słowy, prosument to także indywidualny wytwórca energii. Może on produkować energię na własną potrzebę, a jej nadmiar może (nie musi) sprzedawać do sieci. Oczywiście tylko certyfikowany specjalista będzie mógł zbudować, uruchomić i podłączyć mikroinstalację. Prosument wytwarza własną ilość, moc i rodzaj energii, lecz jeżeli chciałby coś zmienić musi bezwzględnie powiadomić o tym operatora sieci.

14 Dokonane przez nas obliczenia zużycia energii elektrycznej przez szkołę:

15 WYKRES PRZEDSTAWIAJĄCY ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE Największe zużycie energii przypada na salę komputerową – wynosi 15,48% całego zapotrzebowania energetycznego szkoły.

16 Aby pokryć 100% zapotrzebowanie sali komputerowej na energie elektryczną należałoby na dachu szkoły zamontować 27 modułów fotowoltaicznych o wymiarach 1m x 1,7 m. Trochę danych: * Roczna produkcja energii przez tak zainstalowany system fotowoltaiczny to 6318 kWh, * Koszt instalacji systemu to kwota 43291,5 zł), * Wartość energii elektrycznej wyprodukowany we własnym systemie to 4106,7 zł. * Zainstalowanie systemu powinno się zwrócić po upływie ok 10 lat.

17 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ PATRONI: FUNDACJA BOŚ, MINISTERSTWO ŚRODOWISKA, MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ, UNIWERSYTET WARSZAWSKI UNIWERSYTECKIE CENTRUM BADAŃ NAD ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM, POLITECHNIKA WARSZAWSKA LABORATORIUM FOTOWOLTAIKI


Pobierz ppt "POSTAW NA SŁOŃCE PROJEKT NAUKOWY GRUPY „POZYTYWNIE ZAKRĘCENI” GIMNAZJUM NR 2 IM. ŚW. WALENTEGO W BIERUNIU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google