Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zioła. Wewn ę trzne zastosowania je ż ówki to: zapobieganie i leczenie przewlekłych i ostrych zaka ż e ń bakteryjnych i wirusowych (przezi ę bienie, grypa),

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zioła. Wewn ę trzne zastosowania je ż ówki to: zapobieganie i leczenie przewlekłych i ostrych zaka ż e ń bakteryjnych i wirusowych (przezi ę bienie, grypa),"— Zapis prezentacji:

1 Zioła

2 Wewn ę trzne zastosowania je ż ówki to: zapobieganie i leczenie przewlekłych i ostrych zaka ż e ń bakteryjnych i wirusowych (przezi ę bienie, grypa), stany zapalne górnych dróg oddechowych. Zalecany podczas długotrwałego podawania antybiotyków, w stanach wyczerpania i osłabienia organizmu oraz przy nawracaj ą cych schorzeniach górnych dróg oddechowych. Pomocniczo w łagodnym przero ś cie gruczołu krokowego i w chorobach nowotworowych. Zewn ę trznie: trudno goj ą ce si ę rany, uporczywe wypryski, ropne przetok, łuszczyca, półpasiec, owrzodzenia podudzi, zmiany alergiczne skóry. Jeżówka

3 Zawarty w nim olejek eteryczny ma działanie antyalergiczne, bakteriobójcze i przeciwzapalne. Herbatka z rumianku bardzo skutecznie uspokaja i koi stargane nerwy. Mo ż e by ć równie ż pomocna w walce z bezsenno ś ci ą. Rumianek ma wła ś ciwo ś ci rozkurczowe, wi ę c skutecznie likwiduje wzd ę cia. Wspomaga trawienie i stosowany jest do pobudzania apetytu. Napar z rumianku słu ż y do płukania jamy ustnej w przypadku zapalenia dzi ą seł. Rumianek

4 Eukaliptus jest jednym z najszybciej rosn ą cych drzew. Jest równie ż jednym z najwi ę kszych drzew na ś wiecie Eukaliptus jest tradycyjnym ś rodkiem leczniczym Aborygenów w czasie infekcji i gor ą czek. Jest stosowany w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych górnych dróg oddechowych, zapaleniu oskrzeli, przezi ę bieniach z kaszlem i katarem, zapaleniu zatok. Pobudza czynno ść wydzielnicz ą dróg oddechowych, rozkurcza oskrzela, upłynnia zalegaj ą cy ś luz i ułatwia jego odkrztuszanie. Eukaliptus

5 Kwiaty wyrastaj ą pojedynczo lub p ę czkami po 2-12, s ą wzniesione ponad li ś cie. Maj ą do ść dług ą szypułk ę i w dolnej cz ęś ci podługowat ą podsadk ę. Całe kwiaty maj ą jasno ż ółt ą barw ę i wydzielaj ą intensywny, przyjemny zapach. Ich pr ę ciki s ą zbli ż one wielko ś ci ą do płatków korony. Kwiatostan lipy

6 Herbata mi ę towa jest jedn ą z najbardziej powszechnych i cz ę sto wypijanych mieszanek. Cho ć posiada wiele walorów zdrowotnych, warto zastanowi ć si ę, czy wypijanie jej w nadmiarze nie działa na organizm negatywnie. Mi ę towa herbata najbardziej popularna jest w Maroku. Cz ę sto mo ż na nawet naby ć w Polsce tzw. maroka ń sk ą mi ę t ę pochodz ą c ą z eksportu. Warto pami ę ta ć, ż e ten rodzaj herbaty to wzmacniana mi ę t ą zielona herbata, nie za ś sama mi ę ta. Nie zmienia to faktu, i ż herbata ta jest niezwykle smaczna i ma dodatkowo działanie ochładzaj ą ce, wi ę c ś wietnie nadaje si ę na upały. Herbata miętowa

7 NAGIETEK – ro ś lina zielna, jednoroczna. W Polsce zakwita od maja, czerwca i kwitnie do wrze ś nia ( czasem do listopada). Dawniej był u ż ywany jako jarzyna, a dzi ś jako przyprawa. Ma wiele wła ś ciwo ś ci leczniczych, w tym najwi ę ksze posiadaj ą kwiaty, w barwie ciemnopomara ń czowej. Działa: moczop ę dnie, pobudzaj ą co na akcj ę serca, rozkurczowo, przeciwnowotworowo, przeciwzapalnie, antyseptycznie i goj ą co. Stosowany wewn ę trznie jest ś rodkiem pomocniczym mi ę dzy innymi w leczeniu stanów l ę kowych i depresji oraz bólów miesi ą czkowych. Stosowany zewn ę trznie pomaga doskonale leczy ć powa ż niejsze odmro ż enia, oparzenia, uszkodzenia skóry, wrzodzianki, opryszczki i stany zapalne: gardła, krtani, jamy ustnej, spojówek. Sposoby u ż ycia: wewn ę trzne – napar, odwar, nalewka, a zewn ę trzne – odwar, ma ść, sok, płukanka do gardła. Nagietek

8 Ż urawina to wci ąż mało popularny w Polsce owoc. Wi ę kszo ść z nas nie wie bowiem, jakie ma ono wła ś ciwo ś ci i ż e jest jednym z najbardziej prozdrowotnych owoców. Jej działanie zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby przyz ę bia i próchnic ę, wrzody ż oł ą dka, infekcje dróg moczowych, a tak ż e choroby serca. Wszystko to dzi ę ki bardzo silnym przeciwutleniaczom, poliantocyjanidom. Te owoce w diecie powinny mie ć swoje stałe miejsce. Żurawina

9 Szczaw k ę dzierzawy gatunek ro ś liny rodziny rdestowatych, o trudnym do ustalenia pochodzeniu. Zwyczajowo w niektórych okolicach nazywany kobylim szczawiem lub szczekajem. Aktualnie zasi ę g prawie kosmopolityczny. Naturalny obszar jego wyst ę powania to niemal cała Azja, Europa i Afryka Północna, rozprzestrzenił si ę te ż w obydwu Amerykach, w Australii, w Afryce, na wyspach Oceanu Indyjskiego. W Polsce gatunek pospolity. Szczaw kędzierzawy

10 Koper jest znanym i szeroko wykorzystywanym ziołem i przypraw ą. Wszystkie cz ęś ci ro ś liny s ą jadalne: korzenie, łodygi i li ś cie, a przyprawa pochodzi z suszonych nasion. Koper pochodzi z basenu Morza Ś ródziemnego; znany był ju ż przez staro ż ytnych Greków, a rozpowszechniony w całej Europie przez Imperium Rzymskie. Jest równie ż uprawiany w Indiach, na Bliskim Wschodzie, w Australii, Ameryce Południowej oraz w USA. Koper był nazywany przypraw ą "spotkania" przez Purytanów, którzy ż uli jego nasionka podczas długich nabo ż e ń stw. Koper włoski

11 Dziurawiec zwyczajny jest wieloletnim, aromatycznym ziołem nale żą cym do rodziny Hypericaceae. Zioło to produkuje ż ółto-złote kwiaty, które wydaj ą si ę szczególnie obfite 24 czerwca. Dzie ń ten jest tradycyjnie obchodzony jako dzie ń urodzin Jana Chrzciciela. Dziurawiec zwyczajny jest równie ż nazywany ziołem Ś w.Jana. Li ś cie i kwiaty dziurawca zwyczajnego, które s ą u ż ywane w leczeniu, zbiera si ę równie ż w tym czasie. Zioło to pochodzi z Europy; mo ż na go równie ż znale źć na obszarze Stanów Zjednoczonych. Dziurawiec

12 Zastosowanie Skrzypu : - skrzyp, dzięki dużej zawartości krzemu jest zastosowaniem w ziołolecznictwie i kosmetologii. - napary i odwary są stosowane wewnętrznie i zewnętrznie. - skrzyp jest szczególnie pomocny przy zmianach skórnych np. trądzik, przy schorzeniach układu moczowego i miażdżycy. Skrzyp

13 Pokrzywa to nie tylko chwast. Na wsi od wieków traktowano j ą z szacunkiem ze wzgl ę du na wła ś ciwo ś ci lecznicze i warto ś ci od ż ywcze. Pokrzywa zawiera wiele cennych witamin, mikroelementów i soli mineralnych pomocnych m.in. przy leczeniu kamicy nerkowej i artretyzmu. Pokrzywa

14 Nazwa szałwii pochodzi od łaci ń skiego słowa: salvus, czyli zdrowie. Jednak zastosowanie tej ro ś liny nie ogranicza si ę tylko do lecznictwa. Szałwia to tak ż e ś wietna przyprawa i ro ś lina ozdobna, a nawet ś rodek zapewniaj ą cy przyjemny zapach w szafie. Szałwia

15 Krwawnik jest znan ą ro ś lin ą lecznicz ą. Surowcem zielarskim s ą wysuszone kwiatostany krwawnika oraz ziele krwawnika zebrane w okresie kwitnienia. Krwawnik działa przeciwbakteryjnie, ż ółciotwórczo, przeciwzapalnie, przeciwkrwotocznie, bakteriostatycznie i wiatrop ę dnie. Krwawnik

16 Mlecz– rodzaj ro ś lin nale żą cych do rodziny astrowatych. Rodzaj liczy około 60 gatunków wyst ę puj ą cych na terenie Europy, Azji i Afryki.Niektóre gatunki stały si ę chwastami ruderalnymi i znacznie powi ę kszyły zasi ę g wyst ę powania. Gatunkiem typowym jest mlecz zwyczajny. Mniszek Pospolity


Pobierz ppt "Zioła. Wewn ę trzne zastosowania je ż ówki to: zapobieganie i leczenie przewlekłych i ostrych zaka ż e ń bakteryjnych i wirusowych (przezi ę bienie, grypa),"

Podobne prezentacje


Reklamy Google