Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lectio IX Zaimki osobowe Verba composita ACI. Zaimki osobowe PrzypadkiSingularisPluralis Nominativus Genetivus Dativus Accusativus Ablativus ego mei mihi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lectio IX Zaimki osobowe Verba composita ACI. Zaimki osobowe PrzypadkiSingularisPluralis Nominativus Genetivus Dativus Accusativus Ablativus ego mei mihi."— Zapis prezentacji:

1 Lectio IX Zaimki osobowe Verba composita ACI

2 Zaimki osobowe PrzypadkiSingularisPluralis Nominativus Genetivus Dativus Accusativus Ablativus ego mei mihi me tu tui tibi te nos nostri, (nas) nostrum (z nas) nobis nos nobis vos vestri, (was) vestrum (z was) vobis vos vobis

3 Zaimek zwrotny N:-- G:suisiebie D:sibisobie Acc:sesiebie Abl.sesobą wykorzystywany wyłącznie w odniesieniu do osoby trzeciej: Ego de me narrat – Opowiadam o mnie (sobie). Tu de te narrat – Opowiadasz o tobie (sobie). Puer de se narrat – Chłopiec opowiada o sobie. często spotykany w konstrukcji ACI

4 Zaimek podany w nawiasie wpisz w odpowiednim przypadku i liczbie Tu ….. (ego) places. *** Ego ….. (tu) placeo. *** Vos ….. (nos) placetis. *** Tu ….. (nos) places. *** Vos ….. (ego) placetis. *** Placetne ….. (tu) puella? *** ….. (Vos) me videtis et ….. (ego) de vobis narratis. *** Puella de ….. (ego) narrat. *** Narra ….. (nos) de ….. (tu). *** ….. (nos) de ….. (nos) narramus.

5 Zaimek podany w nawiasie wpisz w odpowiednim przypadku i liczbie Tu mihi (ego) places. *** Ego tibi (tu) placeo. *** Vos nobis (nos) placetis. *** Tu nobis (nos) places. *** Vos mihi (ego) placetis. *** Placetne tibi (tu) puella? *** Vos (Tu) me videtis et mihi (ego) de vobis narratis. *** Puella de me (ego) narrat. *** Narra nobis (nos) de te (tu). *** Nos (nos) de nobis (nos) narramus.

6 Verba composita (czasowniki złożone)  nieodmienny przyrostek: ad-, inter-, ab-, de- i inne oraz oddmiennie czasownik esse  np. ab – sum ab – es ab – est itd.

7 Ćwiczenie – stwórz właściwą formę obsum3 sg. imperf.oberat intersum2 pl. praesens desum1 plur. fut. I adsum infinitivus praesentis act.

8 Ćwiczenie – stwórz właściwą formę obsum3 sg. imperf.oberat intersum2 pl. praesensinterestis desum1 plur. fut. Ideerimus adsum infinitivus praesentis act. adesse

9 ACI – Accusativus cum infinitivo  Audimus te narrare.  Magistra videt te laborare.  Magistrae vident vos studere.  elementy składni ACI i ich odpowiedniki:  verbum regens (słowo rządzące) – w formie osobowej; verba dicendi, sentendi itp.  accusativus – w polskim tłumaczeniu zawsze podmiot  infinitivus – w polskim tłumaczeniu zawsze orzeczenie

10 ACI – Accusativus cum infinitivo  Studiosa putat se bene respondere. Studentka uważa, że dobrze odpowiada.  Studiosae putant se bene respondere. Studentki uważają, że dobrze odpowiadają.

11 Rozpoznaj element składni ACI 1.Audio ancillam in casa laborare. 2.Domina ancillam laborare videt. 3.Marcum iam esse sentio. 4.Auditis magistram historiam puellis narrare. 5.Tulia dicit se dominam esse. 1 2 3 4 5 Verbum regens AccusativusInfinitivus

12 Rozpoznaj element składni ACI 1.Audio ancillam in casa laborare. 2.Domina ancillam laborare videt. 3.Marcum iam esse sentio. 4.Auditis magistram historiam puellis narrare. 5.Tulia dicit se dominam esse. TŁUMACZENIA 1.Słyszę, że niewolnica pracuje w domu. 1audioancillamlaborare 2 3 4 5 Verbum regens AccusativusInfinitivus

13 Rozpoznaj element składni ACI 1.Audio ancillam in casa laborare. 2.Domina ancillam laborare videt. 3.Marcum iam esse sentio. 4.Auditis magistram historiam puellis narrare. 5.Tulia dicit se dominam esse. TŁUMACZENIA 1.Słyszę, że niewolnica pracuje w domu. 2.Pani widzi, że niewolnica pracuje. 1audioancillamlaborare 2videtancillamlaborare 3 4 5 Verbum regens AccusativusInfinitivus

14 Rozpoznaj element składni ACI 1.Audio ancillam in casa laborare. 2.Domina ancillam laborare videt. 3.Marcum iam esse sentio. 4.Auditis magistram historiam puellis narrare. 5.Tulia dicit se dominam esse. TŁUMACZENIA 1.Słyszę, że niewolnica pracuje w domu. 2.Pani widzi, że niewolnica pracuje. 3.Czuję, że Marek już jest. 1audioancillamlaborare 2videtancillamlaborare 3sentioMarcumesse 4 5 Verbum regens AccusativusInfinitivus

15 Rozpoznaj element składni ACI 1.Audio ancillam in casa laborare. 2.Domina ancillam laborare videt. 3.Marcum iam esse sentio. 4.Auditis magistram historiam puellis narrare. 5.Tulia dicit se dominam esse. TŁUMACZENIA 1.Słyszę, że niewolnica pracuje w domu. 2.Pani widzi, że niewolnica pracuje. 3.Czuję, że Marek już jest. 4.Słyszycie, że nauczycielka opowiada dziewczętom historię. 1audioancillamlaborare 2videtancillamlaborare 3sentioMarcumesse 4auditismagistramnarrare 5 Verbum regens AccusativusInfinitivus

16 Rozpoznaj element składni ACI 1.Audio ancillam in casa laborare. 2.Domina ancillam laborare videt. 3.Marcum iam esse sentio. 4.Auditis magistram historiam puellis narrare. 5.Tulia dicit se dominam esse. TŁUMACZENIA 1.Słyszę, że niewolnica pracuje w domu. 2.Pani widzi, że niewolnica pracuje. 3.Czuję, że Marek już jest. 4.Słyszycie, że nauczycielka opowiada dziewczętom historię. 5.Tulia mówi, że (ona) jest panią. 1audioancillamlaborare 2videtancillamlaborare 3sentioMarcumesse 4auditismagistramnarrare 5dicitseesse Verbum regens AccusativusInfinitivus

17 De linguae Latinae fortuna Hodie de Europae historia et de linguaem Latinae fortuna dicere nobis placet. Cum de Europae historia disputamus historiam Graeciae antiquae et Romae aeternae revocare in memoriam debemus. Graecia antiqua Romae antiquae tamquam magistra erat. Roma enim litteris ac doctrinis Graecis sapientiam suam augebat. Postea Roma, ut scimus, multas Europae terras superabat et litteras disciplinasque varias in Europa propagabat. Itaque lingua Latina tota fere Europa usitata erat, etiam in Polonia, patria nostra, florebat. Incolae cunctarum fere Europae terrarum linguam Latinam discebant, discunt et discent. Itaque multis in Europae terris lingua Latina olim nota erat et hodie nota est. Variis in disciplinis scientificis non solum linguam latinam sed linguam Graecam adhibemus. Etiam sententiae Latinae olim notae erant et hodie notae sunt. Notitiam linguae Latinae necessariam esse intellegitis.


Pobierz ppt "Lectio IX Zaimki osobowe Verba composita ACI. Zaimki osobowe PrzypadkiSingularisPluralis Nominativus Genetivus Dativus Accusativus Ablativus ego mei mihi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google