Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postępowanie w przypadku ujawnienia nieletniego zagrożonego demoralizacją. kom. Grzegorz Olesiński asp. Edyta Machnik Wydział Prewencji KPP w Kutnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postępowanie w przypadku ujawnienia nieletniego zagrożonego demoralizacją. kom. Grzegorz Olesiński asp. Edyta Machnik Wydział Prewencji KPP w Kutnie."— Zapis prezentacji:

1 Postępowanie w przypadku ujawnienia nieletniego zagrożonego demoralizacją. kom. Grzegorz Olesiński asp. Edyta Machnik Wydział Prewencji KPP w Kutnie

2  Wobec nieletnich którzy popadli w konflikt z prawem bądź zasadami współżycia społecznego stosowane są przepisy Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

3  Od 13 roku życia do 17 roku nieletni odpowiada za popełnione czyny karalne na które składają się przestępstwa i niektóre wykroczenia

4  Do ukończenia 18 roku życia nieletni odpowiada za popełnione czyny demoralizujące tj. spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających,palenie papierosów, nie realizowanie obowiązku szkolnego

5  Od 15 roku życia nieletni odpowiada jako osoba dorosła za popełnione zbrodnie tj. np. zbrodnie, ciężkie uszkodzenia ciała, gwałt, wymuszenie, rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

6  Najczęściej popełniane czyny karalne przez osoby nieletnie  - bójki i pobicia  - kradzieże  -wymuszenia pieniędzy i przedmiotów  -znęcanie fizyczne i psychiczne ( cyberprzemoc)

7 Przyczyny negatywnych zachowań: -Destruktywne grupy rówieśnicze -Trudności materialne -Telewizja – gry komputerowe -Agresja w rodzinie -Zażywanie środków odurzających -Brak kontaktu z dzieckiem -Brak kontaktu rodzica ze szkoła

8

9

10

11

12

13

14

15 Przy zażywaniu preparat ó w konopi obserwuje się m.in. następujące objawy: wzrost ciśnienia krwi i przyspieszone tętno wysuszenie śluz ó wek jamy ustnej, czasami ataki kaszlu przekrwienie gałek ocznych, spoj ó wek, niekiedy obrzęk powiek pocenie się zwiększenie apetytu b ó le i zawroty głowy zaburzenia koordynacji ruchowej, uwagi i możliwości uczenia się zaburzenia pamięci og ó lnie gorszą sprawność psychofizyczna (wzrost urazowości)

16

17

18

19 Zewnętrzne oznaki używania amfetamin y nerwowość, drażliwość rozszerzone źrenice, w nikłym stopniu reagujące na światło kłopoty ze snem wahania nastroju od euforii do depresji znaczne ubytki wagi ciała (przy długotrwałym używaniu) nadmierne poczucie pewności lub nieuzasadniony strach

20

21 Zewnętrzne oznaki używania pobudzenie mało racjonalne i dziwne zachowanie (np. okazywanie niecodziennej sympatii wobec innych) rozszerzenie źrenic czasem brak koordynacji ruchowej

22

23

24 dziwne, nieracjonalne wypowiedzi wesołkowatość i bełkotliwa mowa rozszerzone źrenice i słaba ich reakcja na światło brak koordynacji ruchowej i widoczne zaburzenie orientacji przestrzenne osłabienie i nudności kołatanie serca wzrost ciśnienia krwi charakterystyczny silny zapach potu

25

26 uczucie opuszczenia ciała halucynacje wszystkie zmysły są bardzo wrażliwe, a w szczeg ó lności słuch i wzrok. normalne oświetlenie staje się nie do zniesienia, najsłabsze dźwięki są wychwytywane, drobne przedmioty przybierają ogromne rozmiary stając się przeszkodami nie do przebycia. brak kontaktu z otoczeniem

27  Dopalacze to substancje psychoaktywne, które mogą działać podobnie do narkotyków.  Sprzedawane były m.in. jako przedmioty kolekcjonerskie, nawozy lub jako legalna alternatywa zabronionych środków.

28 Mylne, fałszywe twierdzenia: NIE JEST PRAWDĄ, że są to produkty  bezpieczne,  o znanym składzie,  produkowane w sposób podlegający kontroli,  działają łagodniej niż narkotyk i,  nie wywołują uzależnień,  są akceptowane przez społeczeństwo.

29

30

31 Asortyment wrzesień 2010

32

33 Rodzice/opiekunowie/wychowawcy - są sytuacje, których nie wolno bagatelizować! Masz prawo sądzić, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego, gdy zauważysz kilka wymienionych niżej objawów równocześnie:  dziecko oddala się od Ciebie, staje się obce, mimo, że wcześniej byliście blisko  ma kłopoty z nauką, choć wcześniej dobrze sobie radziło, wagaruje  unika rozmów, kontaktu,,,kręci” w rozmowie, kłamie,  jest niecierpliwe, rozdrażnione  jest na zmianę pobudzone lub ospałe, sypia o dziwnych porach  znika często w ciągu dnia z domu pod dowolnym pretekstem i stara się unikać kontaktu po powrocie

34 Rodzice/opiekunowie/wychowawcy - są sytuacje, których nie wolno bagatelizować!  wraca bardzo późno lub bez uzgodnienia nocuje poza domem  ma nowych znajomych, których nie chce zapraszać do domu  kwestionuje szkodliwość narkotyków, uważa, że powinny być zalegalizowane  ma nadmierny apetyt lub nie ma apetytu  ma przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice, przewlekły katar  w jego pokoju dziwnie pachnie, miewa fifki i fajki różnych kształtów, bibułki do skrętów, biały proszek, pastylki nieznanego pochodzenia, opalone folie aluminiowe, leki bez recept, nieznane chemikalia  z domu znikają pieniądze i wartościowe przedmioty

35 SUGEROWANE PROCEDURY DLA PEDAGOGÓW UCZEŃ W STANIE WSKAZUJĄCYM NA UŻYCIE NARKOTYKÓW LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

36  w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy (w miarę możliwości zapewnić osobie udzielającej pomocy wsparcie w celu odizolowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa własnego i innych),  powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły,  w miarę możliwości ustalić jaką substancję dziecko zażyło, w jakiej ilości, kiedy, z kim, gdzie i który raz się to zdarzyło oraz jakie jest jej źródło pochodzenia; o ile jest taka możliwość zabezpieczyć pozostałość substancji (procedura jak w przypadku posiadania alkoholu albo środków psychoaktywnych),

37  wezwać pogotowie ratunkowe (w razie konieczności) - nr 999 i podać ustalone informacje,  powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych,  powiadomić Policję (nr 997) i podać ustalone informacje, o dalszym postępowaniu w przypadku zagrożenia życia dziecka decyduje lekarz, w pozostałych przypadkach rodzic (do tego czasu pieczę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel),  współpracować z Policją, która podejmuje dalsze czynności i ewentualnie kieruje materiały do sądu rodzinnego,

38  przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę, w tym ewentualnie spisać kontrakt (nie prowadzimy rozmów z uczniem ani rodzicem, którzy są pod wpływem alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej),  objąć problem pracą „zespołu wychowawczego” (pracownicy szkoły, pracownik socjalny, dzielnicowy, kurator sądowy jeśli rodzina objęta jest nadzorem i inni) oraz współpracować z organizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi (poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej); współpracować z rodzicami, dokumentować pracę,  powiadomić organy nadzoru i tworzyć dokumentację związaną ze zdarzeniem,

39 SUGEROWANE PROCEDURY DLA PEDAGOGÓW POSIADANIE, UDZIELANIE, ROZPROWADZANIE I PROPAGOWANIE NARKOTYKÓW LUB INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

40  zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom poprzez odizolowanie (w miarę możliwości ująć sprawców),  zabezpieczyć miejsce zdarzenia i ewentualne przedmioty związane ze zdarzeniem (zabezpieczyć środek nie dotykać),  ograniczyć do minimum kontakt osób postronnych ze śladami zdarzenia,  w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy,  powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły,

41  zachować dyskrecję, rozgłos nie odstraszy innych, przeciwnie jest gwarantem popularności w grupie rówieśniczego odniesienia,  w uzasadnionych przypadkach wezwać pogotowie ratunkowe lub inne służby specjalistyczne  powiadomić Policję (nr 997 lub rejonowy komisariat)  podjąć próbę odzyskania środka (pracownik oświaty nie ma prawa dokonać przeszukania; prawo takie posiada Policja),

42  powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów sprawców i ofiar (w przypadku podejrzenia, iż współsprawcą może być jeden z rodziców lub zachodzi podejrzenie, że w miejscu zamieszkania mogą znajdować się przedmioty pochodzące z przestępstwa lub służące do jego popełnienia lub posiadanie których jest zabronione, rodziców powiadamia Policja, a nie szkoła); do czasu przyjazdu rodziców lub prawnych opiekunów lub Policji, pieczę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel; po przyjeździe Policji dostosować się do poleceń funkcjonariuszy),

43  przygotować na przyjazd Policji następujące informacje: o zdarzeniu, dane osobowe sprawców i ofiar oraz listy świadków (rozpytanie przez Policję sprawców i ofiar jest możliwe bez uczestnictwa ich rodziców i pracowników szkoły; Policja ma prawo zatrzymać i zabrać sprawców),  powiadomić organy nadzoru i tworzyć dokumentację związaną ze zdarzeniem,

44 Zmiany w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 29.07.2005 roku (Dz.U. z 2012 r.poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28)

45 Cel:  Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań zmierzających do objęcia większą kontrolą substancji chemicznych, które były przedmiotem obrotu handlowego w sklepach z tzw. dopalaczami, a w ostatnim czasie również przedmiotem obrotu w sklepach internetowych oraz rozszerzenie instytucji leczenia, edukacji i terapii w odniesieniu do osób używających środki odurzające.

46 Nowa substancja psychoaktywna  substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym, o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 44b ust. 2;”

47  Ustawa wprowadza na listę 114 nowych substancji rozpoznawanych do tej pory jako dopalacze, a które po wejściu ustawy w życie uzyskały status narkotyków.

48  Przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie przewiduje przyzwolenia na posiadanie niewielkich ilości narkotyków. W świetle obowiązującego prawa, nieuprawnione posiadanie każdej ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej jest zagrożone karą pozbawienia wolności. Po wejściu w życie nowych regulacji, posiadanie choćby najmniejszej ilości narkotyku nadal jest karane. Mówiący o tym art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nie ulega zmianie, a mówi on:

49  Art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

50 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !!!


Pobierz ppt "Postępowanie w przypadku ujawnienia nieletniego zagrożonego demoralizacją. kom. Grzegorz Olesiński asp. Edyta Machnik Wydział Prewencji KPP w Kutnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google