Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Urszula Banaszczak - Soroka. Bank Polski ( 1828 – 1886) Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa (1918 – 1924 tymczasowo pełniła rolę banku emisyjnego) Bank.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Urszula Banaszczak - Soroka. Bank Polski ( 1828 – 1886) Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa (1918 – 1924 tymczasowo pełniła rolę banku emisyjnego) Bank."— Zapis prezentacji:

1 Dr Urszula Banaszczak - Soroka

2 Bank Polski ( 1828 – 1886) Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa (1918 – 1924 tymczasowo pełniła rolę banku emisyjnego) Bank Polski (1924 – 1945) Narodowy Bank Polski (od 1945 – 1989 bank depozytowo – kredytowy a od 1989 bank centralny) Historia banku centralnego w Polsce C. Leszczyńska, Zarys historii polskiej bankowości centralnej, NBP, Warszawa 2010

3 „Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. NBP odpowiada za wartość polskiego pieniądz” (art. 227 Konstytucji RP) „Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityk gospodarczej rządu o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP” (art. 3 ustawy o NBP) Rola NBP

4 Organizowanie rozliczeń pieniężnych Prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi Prowadzenie działalności dewizowej w granicach ustalonych ustawami Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie Kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego Działanie na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego w ramach Komitetu Stabilności Finansowej Opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Wykonywanie innych zadań określonych ustawami (art. 3 ust. 2 ustawy o NBP) Podstawowe zadania NBP

5 Bezpośrednie Pośrednie (rezerwy obowiązkowe, operacje depozytowo – kredytowa, polityka otwartego rynku) Perswazyjne Inne Instrumenty polityki pieniężnej

6 Stopy NBP


Pobierz ppt "Dr Urszula Banaszczak - Soroka. Bank Polski ( 1828 – 1886) Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa (1918 – 1924 tymczasowo pełniła rolę banku emisyjnego) Bank."

Podobne prezentacje


Reklamy Google