Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiana Zygmunt Korzeniewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiana Zygmunt Korzeniewski."— Zapis prezentacji:

1 Zmiana Zygmunt Korzeniewski

2 Zygmunt Korzeniewski

3 Zmiana – jak rozumieć? Zmiana to długotrwały i organiczny proces, który musi być odpowiednio zarządzany, aby przynieść zamierzone efekty. Większość zmian wymaga pracy i wysiłku w wielu jej obszarach: przygotowania odpowiedniego podłoża, pielęgnowania, nawożenia, czasami - interwencji sekatora lub przesadzenia w inne miejsce, wszystkiego co niezbędne do stymulacji szybkiego wzrostu i osiągania wysokich plonów. Zygmunt Korzeniewski

4 Człowiek a zmiana Człowiek, jak kameleon, aby przetrwać, musi się dostosowywać do zmian w otoczeniu. Zmiany te nie są niczym nowym. Bez precedensu jest natomiast ich skala, złożoność i tempo, w jakim zachodzą. Dlatego przetrwanie i rozwój wymaga zmian. Najlepsi z nas - po prostu akceptują konieczność zmian i szukają w nich szans na rozwój, zamiast traktować je jako zagrożenie. Zygmunt Korzeniewski

5 Typowe fazy reakcji organizacji na zmianę
Każda zmiana wiąże się z dość podobnym ciągiem odczuć odbieranych przez poszczególnych członków organizacji w czasie zachodzenia zmiany: Pierwszą najistotniejszą otwierającą fazą jest strach przed zmianą rodzący pytanie dlaczego ma ona miejsce. Drugą reakcją jest odczucie potrzeby brania udziału w zmianie. Zygmunt Korzeniewski

6 Typowo fazy reakcji organizacji na zmianę
Trzecią bardzo istotną reakcją jest odczucie potrzeby wiedzy czyli uzyskania wiedzy, jak wykonać zmianę. Czwartą reakcją jest odczucie posiadania zdolności nabycia. nowych umiejętności i zachowań w trakcie zmiany. Piąta zamykającą reakcją jest odczucie potrzeby wsparcia realizacji zmiany. Zygmunt Korzeniewski

7 Zygmunt Korzeniewski

8 Najczęściej popełniane błędy
Sposób wdrażania zmian jest podobny, niezależnie od ich rodzaju, jednak co się okazuje osób, które potrafią wdrażać zmiany jest niewiele. Patrząc na praktykę wdrażania zmian do najczęściej popełnianych błędów należą: Zygmunt Korzeniewski

9 Najczęściej popełniane błędy
Ignorowanie emocji członków, którzy uczestniczą w zmianie. Próby walczenia ze strachem i budowanie agresji i oporu wobec zmiany (tak niestety robi wiele osób). Naciskanie i narzucanie swoje woli zanim nastąpi zrozumienie dla zmiany i opadnie zbędny strach. Brak zrozumienia, że zmianę wprowadza się w tempie narastającym (nadmierne naciskanie na zmianę na początku, zanim zespół stanie się gotowy do jej przyjęcia). Zygmunt Korzeniewski

10 Najczęściej popełniane błędy
Brak informowania o zakresie zmiany i stawianie zespołów w świecie zawieszenia, gdzie nie są znane reguły transformacji i nie ma pewności, jak się należy zachować. Brak informowania o nieuchronności zmiany. Brak wzmocnienia i gratyfikacji gotowości na zmianę przez zespół - ignorowania chęci posiadania wiedzy, posiadania przekonania o posiadaniu zdolności do zmiany, odrzucania wsparcia dla realizacji zmiany. Zygmunt Korzeniewski

11 Zygmunt Korzeniewski

12 Najczęściej popełniane błędy
Brak koordynowania zmiany i oceny postępu jej wdrażania. Brak umiejętność zakończenia zmiany i przekazania informacji o jej udanym lub czasami nieudanym zakończeniu. Nie akceptowanie drobnych pomyłek podczas zmiany i nadmierna drobiazgowość. Zygmunt Korzeniewski

13 Zygmunt Korzeniewski

14 Jedyna pewna w życiu rzecz to ZMIANA.
Uwaga! Jedyna pewna w życiu rzecz to ZMIANA. Zygmunt Korzeniewski

15 Zmiana: C = (A*B*D)>X
C – zmiana A – niezadowolenie ze stanu istniejącego B – określony stan pożądany D – działania w kierunku X – koszt zmiany Zmiana następuje wtedy, gdy jej koszt nie jest wysoki Zygmunt Korzeniewski

16 Tylko głupcy się nie zmieniają.
Gabriela Zapolska Tylko głupcy się nie zmieniają. Zygmunt Korzeniewski

17 Robert Bly Już bardzo dawno temu zauważono, że gdy dążenie do zmiany rozpala psychikę, sam ten żar przyciąga demony, uśpione kompleksy czy zewnętrznych wrogów ducha - różnego rodzaju kłopoty. Zygmunt Korzeniewski

18 Aldous Huxey Chciałem zmienić świat. Doszedłem jednak do wniosku, że mogę jedynie zmieniać samego siebie. Zygmunt Korzeniewski

19 Paulo Coelho Ludzie tęsknią za całkowitą odmianą, a jednocześnie pragną, by wszystko pozostało takie jak dawniej. Zygmunt Korzeniewski

20 Ten, który stale jest szczęśliwy, musi się często zmieniać.
Konfucjusz Ten, który stale jest szczęśliwy, musi się często zmieniać. Zygmunt Korzeniewski

21 Jean Cocteau Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną. Zygmunt Korzeniewski

22 George Bernard Shaw Nic nie zmienia bardziej naszych przyjaciół niż powodzenie; obojętnie, czy ich powodzenie, czy nasze. Zygmunt Korzeniewski

23 George Bernard Shaw Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata. Człowiek nierozsądny usiłuje dostosować świat do siebie. Dlatego wielki postęp dokonuje się dzięki ludziom nierozsądnym. Zygmunt Korzeniewski

24 Katarzyna Grochala Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wygodniejsze jest znane. Każda zmiana powoduje stres i bardzo często unikamy czegoś dużo lepszego, chroniąc się przed stresem właśnie. Zygmunt Korzeniewski

25 Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.
Mahamata Gandhi Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie. Zygmunt Korzeniewski

26 Platon Gdy zmienią się trendy muzyczne, jednocześnie zmianom ulegają fundamentalne prawa państwa. Zygmunt Korzeniewski

27 Jedyną rzeczą niezmienną w człowieku jest jego chęć zmieniania [...].
Julio Cortazar Jedyną rzeczą niezmienną w człowieku jest jego chęć zmieniania [...]. Zygmunt Korzeniewski

28 Paulo Coelho Zmiany zachodzą tylko wtedy, gdy idziemy pod prąd, kiedy robimy coś całkowicie wbrew wszystkiemu, do czego przywykliśmy. Zygmunt Korzeniewski

29 Przyczyny oporu przed zmianami
Lęk przed nieznanym i obrona postaw – niech już zostanie tak jak jest. Niepewność, jakie nieoczekiwane skutki pociągnie za sobą zmienianie czegoś. Brak oparcia w autorytetach czy chęci do akceptowania autorytetów lub ich braku. Brak zaufania do osób proponujących zmiany. Zygmunt Korzeniewski

30 Przyczyny oporu przed zmianami
Przykre doświadczenia z przeszłości. Obawa przed utratą czegoś do czego się przyzwyczailiśmy. Brak natychmiastowych, widocznych korzyści. Zrozumiały lęk przed popełnieniem błędu. Bierność, niechęć do aktywnego działania. Utrwalone nawyki. ? Zygmunt Korzeniewski

31 Sposoby przezwyciężenia oporu (wg. Kotter’a i Schlesinger’a)
Wyjaśnienie i komunikowanie. Uczestnictwo i zaangażowanie. Ułatwienia i poparcie. Negocjacje i uzgodnienia. Manipulacja i kooptacja. Wyraźne lub ukryte wymuszenie. Zygmunt Korzeniewski

32 Zygmunt Korzeniewski

33 Dziękuję za uwagę! Zygmunt Korzeniewski


Pobierz ppt "Zmiana Zygmunt Korzeniewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google