Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MASZ POMYSŁ? ZREALIZUJ GO! - JAK ZNALEŹĆ FUNDUSZE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MASZ POMYSŁ? ZREALIZUJ GO! - JAK ZNALEŹĆ FUNDUSZE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH?"— Zapis prezentacji:

1 MASZ POMYSŁ? ZREALIZUJ GO! - JAK ZNALEŹĆ FUNDUSZE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH?

2 PROGRAM  na co można pozyskiwać fundusze i jakie działania warto realizować?  kto może pisać projekty? - Czy na pewno każdy...?  przegląd konkursów i projekty unijne  jak przygotować wniosek projektowy i znaleźć partnerów do działania?

3 na co można pozyskiwać fundusze i jakie działania warto realizować? PROJEKT - zbiór aktywności charakteryzujący się następującymi cechami:  są ze sobą powiązane w złożony sposób  zmierzają do osiągnięcia celu, często poprzez wytworzenie unikatowego produktu  usługi bądź rezultatu, posiadają zaplanowany z góry początek i koniec ZATEM:  zorganizowane ciągi działań ludzkich  zmierzające do osiągnięcia założonego wyniku  zawarte w skończonym przedziale czasu z wyróżnionym początkiem i końcem  realizowane najczęściej zespołowo  z wykorzystaniem skończonej ilości zasobów

4 na co można pozyskiwać fundusze i jakie działania warto realizować? Aktywizacja społeczności - przedsięwzięcia skierowane na animowanie lokalnych społeczności Przedsiębiorczość - działania nastawione na zwiększanie wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości Współpraca - działania nastawione na inicjowanie partnerstw międzyinstytucjonalnych i wewnątrz sektorowych Edukacja Cyfryzacja Zdrowie Kultura …

5 kto może pisać projekty? Czy na pewno każdy...?  entuzjazm i konsekwencja  czas  sieć kontaktów  wiedza i umiejętności m.in. Organizacje pozarządowe Szkoły/Uczelnie Instytucje Firmy Grupy nieformalne

6 przegląd konkursów i projekty unijne Fundacja mBanku - wspiera działania na rzecz edukacji, - projekty z zakresu edukacji matematycznej oraz na projekty rozwojowe okołomatematyczne. Wnioski rozpatrywane są w ostatni poniedziałek miesiąca. http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja/wsparcie-finansowe.html

7 przegląd konkursów i projekty unijne Fundacja im. Stefana Batorego oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” - dotacje na wzmacnianie stosunków dwustronnych między Polską a Norwegią, Liechtensteinem i Islandią Termin składania wniosków: do 1 dnia każdego miesiąca w okresie 3 lutego 2014 - 1 grudnia 2015 r. http://www.ngofund.org.pl/wspolpraca-dwustronna/

8 przegląd konkursów i projekty unijne Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej - projekty realizowane w ramach współpracy instytucji polskich i niemieckich Termin składania wniosków: od 1 do 30 grudnia 2015 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2016 r. http://fwpn.org.pl/aktualnosci/1-12-30-12-2015-konkurs-w-obszarze-kultura- wydarzenie-artystyczne-popularyzacja-kultury-polskiej-w-niemczech-i-kultury- niemieckiej-w-polsce-4xhJov

9 przegląd konkursów i projekty unijne Narodowy Bank Polski - dofinansowanie projektów edukacyjnych dotyczących ekonomii i finansów Wniosek należy złożyć w terminie co najmniej 90 dni przed datą rozpoczęcia projektu we właściwym terytorialnie dla siedziby Wnioskodawcy Oddziale Okręgowym NBP http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp

10 przegląd konkursów i projekty unijne Fundacja im. dr. M. Kantona - oświata i wychowanie dzieci i młodzieży, przedsięwzięcia naukowo-badawcze oraz dydaktyczne, popularyzowanie wiedzy bankowej, niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacje projektów i działalności organizacji charytatywnych, upowszechnianie kultury prowadzi ciągły nabór wniosków na wsparcie finansowe projektów związanych z celami statutowymi Fundacji http://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona/

11 przegląd konkursów i projekty unijne Technologie non-profit - program wspiera organizacje pozarządowe dając dostęp do oprogramowania i sprzętu sieciowego za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie zredukowaną cenę rynkową, obniżając w ten sposób koszt infrastruktury technologicznej Warunki uczestnictwa: należy zarejestrować się na stronie www.technologie.org.pl i przesłać dokumenty rejestracyjne: KRS i statut organizacji na adres technologie@bdr.org.pl. https://www.technologie.org.pl/

12 przegląd konkursów i projekty unijne Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - współfinansuje działania mające na celu nawiązywanie kontaktów między młodzieżą polską i niemiecką Wnioski o dofinansowanie powinny być składane najpóźniej trzy miesiące przed rozpoczęciem projektu. http://www.pnwm.org/

13 przegląd konkursów i projekty unijne Fundacja Konrada Adenauera w Polsce - dotacje na działalność w zakresie edukacji politycznej (szczególnie organizację konferencji, seminariów poświęconych tematom integracji Polski z Unią Europejską, transformacji gospodarczej, reform samorządów terytorialnych, stosunków polsko-niemieckich). Termin składania wniosków: do 30 sierpnia roku poprzedzającego projekt lub z wyprzedzeniem co najmniej trzech miesięcy. http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000227

14 przegląd konkursów i projekty unijne Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży - realizacja pomysłów młodych ludzi – dofinansowuje wymiany, seminaria i szkolenia (wspólne projekty młodych Polaków i Litwinów) Wnioski mogą składać osoby prawne, posiadające doświadczenie w dziedzinie pracy z młodzieżą. Według formy prawnej mogą to być instytucje oświatowe, publiczne oraz organizacje pozarządowe, z wyłączeniem podmiotów komercyjnych nastawionych na zysk. Termin składania wniosków 8 stycznia 2016 r. http://www.plf.org.pl/

15 przegląd konkursów i projekty unijne Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe. Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo. Termin składania ofert na realizację zadań publicznych od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16:15. http://pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2016,3856.html

16 przegląd konkursów i projekty unijne Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014– 2020 Priorytet I. Edukacja osób starszych Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych Program finansowany jest z budżetu państwa. http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/

17 przegląd konkursów i projekty unijne Zarząd Województwa Wlkp. / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - otwarte konkursy Urzędy Miast i gmin Urzędy Marszałkowskie Wojewódzkie Urzędy http://bip.umww.pl/292---489---kategoria_domyslna---ogloszenie-otwartych- konkursow-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-formie-wspierania-zadan- publicznych-wojewodztwa-wielkopolskiego Prezydent Miasta - np.: http://www.bip.lesz no.pl/dokument/1 2380

18 przegląd konkursów i projekty unijne http://rownacszanse.pl/

19 przegląd konkursów i projekty unijne www.dzialajlokalnie.pl

20 przegląd konkursów i projekty unijne http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

21 przegląd konkursów i projekty unijne https://www.power.gov.pl/

22 przegląd konkursów i projekty unijne http://erasmusplus.org.pl/

23 jak przygotować wniosek projektowy i znaleźć partnerów do działania? www.ngo.pl

24 www.akademiawebinaru.pl Realne szkolenia w wirtualnym świecie – zawsze na żywo!


Pobierz ppt "MASZ POMYSŁ? ZREALIZUJ GO! - JAK ZNALEŹĆ FUNDUSZE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google