Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości rozwoju turystyki wiejskiej w gminie Pszczew mgr inż. Justyna Kozłowska- Hałas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości rozwoju turystyki wiejskiej w gminie Pszczew mgr inż. Justyna Kozłowska- Hałas."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości rozwoju turystyki wiejskiej w gminie Pszczew mgr inż. Justyna Kozłowska- Hałas

2 Podział turystyki wiejskiej Turystyka na terenach wiejskich Turystyka w gospodarstwach rolnych- agroturystyka

3 Trochę historii Wypoczynek preferowany w kulturze ziemiańskiej i mieszczańskiej Okres międzywojenny- organizacje oświatowe, spółdzielnie... 1937-początek organizacji turystyki wiejskiej- ”Gromada” 1938-Centralne Biuro Wczasów „Wczasy pod gruszą”-turystyka socjalna

4 Dlaczego turystyka rozwija się na terenach wiejskich? Możliwość wypoczynku w środowisku odmiennym od warunków życia i pracy w mieście Możliwość kontaktu bezpośredniego z nie zanieczyszczonym środowiskiem przyrodniczym Cisza, spokój, mały ruch

5 Dlaczego turystyka rozwija się na terenach wiejskich? Możliwość kontaktu z życiem wiejskim, zwierzętami domowymi, pracami rolnymi, folklorem wsi i możliwością ich poznania Możliwość korzystania ze zdrowej żywności

6 Turystyka wiejska jako czynnik pobudzający rozwój obszarów wiejskich Efekt mnożnikowy-na turystyce zarabiają wszyscy Rozwój infrastruktury i różnych form zatrudnienia w gospodarstwach i poza nimi Stwarza nowe miejsca pracy i dodatkowy dochód Jest źródłem powstania dodatkowego rynku zbytu na produkty żywnościowe i różnego rodzaju usługi miejscowe: rękodzielnictwo, stolarstwo, rzeźbiarstwo

7 Atrakcyjność wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej Gęstość zaludnienia Udział rolnictwa indywidualnego Udział łąk i pastwisk w powierzchni użytków rolnych Udział lasów Udział wód 24 osoby/km 2 (80) >60% 20% 49% 10%

8 Atrakcyjność wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej Typy osadnictwa wiejskiego Udział osób utrzymujących się ze źródeł poza rolniczo- leśnych Zróżnicowane, duża wieś >100 domów mieszkalnych <60%

9 Warunki rozwoju turtstyki w gminie Zasoby przyrodnicze: jeziora, obszary chronione... Zasoby kulturowe: budynki zabytkowe, imprezy lokalne... Warunki klimatyczne Infrastruktura Usługi i urządzenia turystyczne

10 Dlaczego warto działać razem?

11 Współpraca usługodawców sprzyja podwyższeniu atrakcyjności pobytu Badania rynkowe Szkolenia, dostępność do specjalistów np. prawa, finansów, podatków, reklamy Większy wpływ na władze lokalne

12 Dlaczego warto działać razem? Łatwiejszy dostęp do środków pomocowych z funduszy np. gminy Materiały reklamowe, które są rozpowszechniane na targach w kraju i za granicą

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Możliwości rozwoju turystyki wiejskiej w gminie Pszczew mgr inż. Justyna Kozłowska- Hałas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google