Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Historyków Sztuki „ SZKOŁA OTWARTA – SZKOŁA AKTYWNA”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Historyków Sztuki „ SZKOŁA OTWARTA – SZKOŁA AKTYWNA”"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Historyków Sztuki „ SZKOŁA OTWARTA – SZKOŁA AKTYWNA”

2 W szkole pobiera naukę 90 uczniów w 7 oddziałach i …

3 25 dzieci w oddziale przedszkolnym.

4 Nasza szkoła znajduje się na wsi o nazwie Marcyporęba. Jest to mała, ale bardzo malownicza miejscowość w gminie Brzeźnica, powiecie wadowickim. Szkoła jest ważną instytucją w naszej miejscowości. Korzystamy z zasobów innych podmiotów, jednocześnie dajemy szansę środowisku na korzystanie z naszego potencjału dla dobra obu stron. Nasza szkoła znajduje się na wsi o nazwie Marcyporęba. Jest to mała, ale bardzo malownicza miejscowość w gminie Brzeźnica, powiecie wadowickim. Szkoła jest ważną instytucją w naszej miejscowości. Korzystamy z zasobów innych podmiotów, jednocześnie dajemy szansę środowisku na korzystanie z naszego potencjału dla dobra obu stron. Co roku nawiązujemy współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji. Dzięki temu rozwijamy zainteresowania i talenty naszych uczniów, wzbogacamy ofertę programową placówki, ale również doskonalimy kompetencje zawodowe nauczycieli. Jesteśmy szkołą aktywną - nauczyciele wspólnie z uczniami podejmują wiele działań służących rozwojowi nie tylko uczniów, ale również naszej Małej Ojczyzny. Jesteśmy szkołą otwartą na sztukę, kulturę i sport. Jesteśmy szkołą aktywną - nauczyciele wspólnie z uczniami podejmują wiele działań służących rozwojowi nie tylko uczniów, ale również naszej Małej Ojczyzny. Jesteśmy szkołą otwartą na sztukę, kulturę i sport.

5 Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Marcyporębie Co roku, OSP nadzoruje sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku szkoły. Z okazji 100-lecia straży przygotowaliśmy część artystyczną. Co roku, strażacy współorganizują konkurs o tematyce pożarniczej. Finansują nagrody, zasiadają w jury. Co roku, druhowie strażacy prezentują uczniom pokazy strażackie: sprzęt specjalistyczny, gaszenie ognia, cięcie samochodu itp.

6 Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarna w Marcyporębie Widocznym efektem współpracy szkoły z OSP w Marcyporębie jest fakt, iż uczniowie są najmłodszymi członkami miejscowej straży pożarnej. Druhowie strażacy uczą dzieci udzielania pierwszej pomocy, między innymi: jak sprawdzić tętno i oddech, jak usztywnić złamaną kończynę i zabandażować ranę w ramach programu „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń”.

7 Współpraca z Parafią w Marcyporębie Efektem współpracy jest udział, pomoc i współorganizowanie: Szkolnej Wigilii, Jasełek, Misterium Męki Pańskiej, Kiermaszu Świątecznego. Uczniowie organizują oprawę muzyczną Mszy Św. i rekolekcji.

8 Współpraca z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z pomocą” Zakręć się dla Mileńki. Zbieraj zakrętki Mileńka jest mieszkanką Marcyporęby. Co roku cała szkoła zbiera dla niej zakrętki. Zachęcamy również do oddania 1% podatku dla dziewczynki poprzez ulotki w szkole i informację na stronie internetowej naszej szkoły. http://dzieciom.pl/p odopieczni/17265 Zbieramy, bo chcemy pomagać!

9 Współpraca z Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody Towarzystwo na Rzecz Ochrony Środowiska w ramach zadania „Ochrona drzew jako element działań na rzecz ochrony powietrza” zorganizowało konkurs, który miał na celu zwrócenie uwagi na uroki drzew województwa małopolskiego. Na terenie naszej miejscowości są 2 pomniki przyrody: kasztanowiec i sosna zwyczajna. Patrycja namalowała jeden z tych pomników tj. sosnę zwyczajną rosnącą w pobliżu swojego domu. Praca dziewczynki na konkursie została wyróżniona. Dzięki temu większość uczniów i mieszkańców wsi dowiedziała się o tych pomnikach przyrody ożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej w Marcyporębie. Teraz pracujemy, aby o naszych pomnikach dowiedzieli się mieszkańcy Gminy Brzeźnica i Ziemi Wadowickiej.

10 Współpraca z Krakowskim Oddziałem Stowarzyszenia Historyków Sztuki Warsztaty Sztuka na Kółkach Tym razem wszyscy Uczniowie spojrzeli na znany i bliski sobie kościół pod innym kątem. Uczniowie dowiedzieli się mnóstwo ciekawych rzeczy na temat tego zabytku. Warsztaty otwarły Dzieci i mieszkańców na lokalne dziedzictwo oraz nauczyły ich odczytywania znaczenia danych dzieł sztuki. Żeby zrozumieć coś wielkiego i dalekiego, trzeba najpierw dostrzec piękno rzeczy małych i znajdujących się w zasięgu reki. Dzieci przekonały się, że ze sztuką można obcować nie tylko w muzeach w miastach, ale także na wsi, w swojej małej Ojczyźnie. Sztuka na Kółkach miała miejsce w zabytkowym, drewnianym Kościele Św. Marcina w Marcyporebie zbudowanym w 1670 r. znajdującym się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

11 Współpraca z Krakowskim Oddziałem Stowarzyszenia Historyków Sztuki Warsztaty Ludowa Akademia Dziedzictwa Cykl zajęć dla wszystkich uczniów był realizowany w czterech blokach tematycznych („Ludowy szyfr”, „Patrzeć przez ludowe okulary”, „Ludowo mi” oraz „Siła tradycji”) przez animatorki ze Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Uczniowie poznali elementy wiedzy na temat sztuki i tradycji ludowej. W ramach warsztatów wykonali wiele ciekawych ćwiczeń w formie m. in. rebusów, zagadek i kolorowanek. Robili również wycinanki. Mieli także możliwość oglądania stosownych zdjęcia oraz filmy, a także słuchać nagrań audio. Dzięki warsztatom uczniowie nie tylko pogłębili swą wiedzę o sztuce ludowej, ale i wzbogacili swoje słownictwo. Nauczyli się także szacunku do własnego dziedzictwa kulturowego.

12 Współpraca z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków Zimowe ptakoliczenie Co roku w okresie zimowym chętni uczniowie jako wolontariusze biorą udział w akcji „ Zimowe ptakoliczenie”. Pod opieką nauczyciela przyrody wybierają się do miejscowego lasu, aby policzyć ptaki przebywające na naszym terenie. Zebrane dane są przekazywane do OTOPU za pomocą Elektronicznej Karty Obserwacji. Dzięki temu tworzy się odpowiednie zestawienia i dokonuje analizy. Prowadzone działania pogłębiają naszą wiedzę o ptakach i zmierzają do ich ochrony, a przez to do ochrony całej przyrody.

13 Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów dzieci Niepełnosprawnych ogłosiło regionalny konkurs plastyczny „Uzależnienia to nie dla mnie”. Tematyka konkursu wpisała się w program profilaktyki i wychowawczy szkoły. Uczniowie naszej szkoły postanowili wziąć w nim udział. Jedna praca w tym konkursie została wyróżniona. Jednak najważniejszy jest fakt, iż konkurs dał początek rozmowom podczas godziny wychowawczej na temat szkodliwości palenia tytoniu i zażywania narkotyków. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Dać Szansę” w Wadowicach

14 Współpraca ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” Kampania No promil - no problem Co roku, w ramach Gminnego Dnia Profilaktyki organizujemy wiele działań. W tym roku w ramach akcji „No promil – no problem” uczniowie w grupach przygotowywali plakaty, a następnie z ich wykorzystaniem zorganizowali happening. Rozdawali kierowcom ulotki. Uczniowie klas V i VI oglądali filmy „Piłeś, nie jedź” oraz „Dagmara”, które powinny przestrzec ich, aby w dorosłym życiu nie popełniali tego błędu, a raczej przestępstwa.

15 Współpraca z Ligą Ochrony Przyrody Co roku uczestniczymy w kolejnych edycjach konkursu ekologicznego i osiągamy w nim wysokie lokaty. Konkurs jest dwuetapowy ( etap szkolny i finałowy) i ma formę testu otwartego. W tym roku już rozpoczęliśmy przygotowania: została zakupiona literatura, rozpoczęły się zajęcia przygotowujące do konkursu w ramach koła LOP. Nauczyciel działa w strukturach Krakowskiego Okręgu LOP - udział w spotkaniu założycielskim LOP w okręgu wadowickim, objecie funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Udział w Konferencji naukowej z okazji 85-lecia LOP w Oddziale Krakowskim oraz spotkaniu z Prezesem Małopolskiego Okręgu LOP w Wadowicach. W szkole działa koło LOP. Celem koła jest kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody, wrażliwości na jej problemy oraz odpowiedzialności za jej stan.

16 Współpraca z OTOZ Animals Uczniowie klasy I podczas jednej z lekcji poświęconej opiece na zwierzętami postanowili zorganizować pomoc bezdomnym zwierzętom. Zorganizowali w szkole zbiórkę koców, ręczników i karmy dla bezdomnych psów i kotów ze Schroniska w Oświęcimiu. Do akcji włączyła się cała szkoła.

17 Współpraca z Ośrodkiem Działań Ekologicznych Źródła Trzydniowe szkolenie dla nauczyciela. Nabyte wiadomości i umiejętności nauczyciel wykorzystuje w bieżącej pracy - organizuje zabawy terenowe dla uczniów. Warsztaty terenowe dla uczniów klasy III. Trzy prowadzone przez edukatora zewnętrznego, dwa przez nauczyciela prowadzącego projekt. Uczniowie poznali zabawy terenowe np: Przechadzka z mapą po okolicy, Dziuple, Regaty. Celem projektu jest budzenie więzi z przyrodą. Podczas zajęć uczniowie wielokrotnie pracowali w grupach doświadczając współodpowiedzialności za wykonane zdanie. Kontakt z miejscową przyrodą pozwolił im na lepsze poznanie świata. Projekt „W dziką stronę”

18 Współpraca z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła” Projekt „Postaw na rozwój! Zrównoważony!”

19 Współpraca z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła” Wystawa „Woda nas uwodzi”.. W szkole zorganizowano wystawę, która obejrzeli uczniowie oraz rodzice. Wystawa dla uczniów zakończyła się konkursem z zakresu treści prezentowanych na tablicach.

20 Uczniowie poznali kulturę Azji, Afryki, Ameryki Południowej oraz Środkowej, różnorodność i podobieństwa regionów świata. Od najmłodszych lat kształtujemy u uczniów solidarność międzyludzką. Projekt realizowała klasa III. Odbył się cykl warsztatów dotyczący edukacji globalnej prowadzony przez edukatora zewnętrznego oraz nauczyciela prowadzącego projekt. Nauczyciel uczestniczył w szkoleniu. Nabyte wiadomości i umiejętności wykorzystuje podczas swojej codziennej pracy z uczniami. Szkoła otrzymała pakiet edukacyjny ze scenariuszami zajęć, grami dydaktycznymi i zabawami. Współpraca z Ośrodkiem Działań Ekologicznych Źródła Projekt „Edukacja globalna dla najmłodszych”

21 Współpraca z Fundacją „Nasza Ziemia” Co roku, bierzemy udział w akcji Sprzątanie świata. Zbieramy śmieci po naszej miejscowości. Każda klasa ma swój teren do porządkowania. Przy okazji uczymy się ich segregowania. Współpracujemy przy realizacji tego programu z Gminą Brzeźnica. W minionym roku realizowaliśmy program Zielona Stopa Filantropia- zbieraliśmy elektrośmieci - telefony komórkowe. Przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

22 Współpraca z Towarzystwem Nasz Dom Góra Grosza Co roku, na przełomie listopada i grudnia Samorząd Uczniowski organizuje akcję „Góra Grosza”. Zbieramy drobne monety. Przekazujemy je potrzebującym dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka lub też w rodzinach zastępczych.

23 Współpraca z Fundacją „VERBA” Warsztaty Niezwykłe spotkania Animatorka z Fundacji VERBA przeprowadziła warsztaty dla dzieci młodszych. Poznano bohaterów bajek z serii „Leon i jego nie-zwykłe spotkania”, w których pojawiają się postacie z niepełnosprawnością. Malowały kolorowanki, rozwiązywali łamigłówki, a także brali udział w grach i zabawach nawiązujących do tematu zajęć. Fundacja przekazała do szkolnej biblioteki bajki z serii pt. „Leon i jego nie-zwykłe spotkania”, puzzle oraz kolorowankę. Materiał te są wykorzystują nauczyciele podczas lekcji – uczą dzieci szacunku do drugiego człowieka, zawierania przyjaźni, i wspólnej zabawy z niepełnosprawnymi rówieśnikami.

24 Federacja przekazała również bibliotece materiały edukacyjne, które są udostępniane wszystkim zainteresowanym. Na początku roku szkolnego zwłaszcza nowi nauczyciele zapoznają sie ze zgromadzonymi materiałami. Dzieciom czytamy bajkę „Życie cukrem pisane…” Współpraca z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę „Przedszkole i szkoła przyjazne diabetykom!” Dzięki wsparciu federacji wszyscy pracownicy szkoły zostali bezpłatnie przeszkoleni i nabyli podstawą wiedzę o cukrzycy. Każdy potrafi teraz dzieciom chorym na cukrzycę udzielić pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

25 Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej Program Zgodnie z Naturą I ZADANIE - GRA TERENOWA. W grze uczestniczyli uczniowie klas I – VI naszej szkoły oraz grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tłuczani. Wszystkie grupy uczniów wraz z przedszkolakami wędrowały pod opieką nauczycieli oraz rodziców miejscowym Pasmem Draboża. Na kolejnych przystankach rozwiązywano zadania wymagające wykazania się znajomością gatunków roślin zielnych, drzew oraz zwierząt (ptaków i ssaków chronionych) charakterystycznych dla naszej okolicy, poruszania się w terenie z wykorzystaniem mapy okolicy, wskazywaniem na mapie najwyższych wzniesień Pasma Draboża, rozpoznawano znaki turystyczne mijane na trasie takie jak: ścieżka Nordic Walking, ścieżka niebieskim szlakiem turystycznym, ścieżka rowerowa. Projekt edukacji ekologicznej realizowany drugi rok w szkole w klasach IV - VI. Jest okazją doskonalenia umiejętności pracy grupowej oraz metody projektu. W tym roku odbyły się kolejne warsztaty prowadzone przez edukatora zewnętrznego, a przed uczniami kolejne zadanie do wykonania, a mianowicie „Gramy okolicę”. Projekt ten polega na opracowaniu spotu reklamującego naszą miejscowość. Z zapałem przystępujemy do pracy.

26 Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej Projekt WF z Klasą W ramach projektu w szkole odbyło się wiele działań: Uroczysta debata okrągłego stołu z lokalną władzą i kandydatami na radnych. Sprawozdanie uczennicy z tej dyskusji zostało wyróżnione. Wyjazdy na basen w ramach projektu „Już pływam”. Kontynuacja w b. r szkolnym. Ruch na przerwach i innych lekcjach. Praktyka stosowana na stałe w szkole. Realizacja zadania zdrowe odżywianie: Akcja „Śniadanie daje moc”. Działanie kontynuowane w szkole. Wykonywanie sałatek i kanapek prze uczniów. Jak powstaje chleb? – wycieczka do piekarni. Gazetki szkolne o zdrowym odżywianiu. Zakończenie projektu Lokalna akcja sportowa z udziałem uczniów z ZSP w Tłuczani. Zdobycie certyfikatu WF z klasą. Efekty: poprawa bazy sportowej szkoły, ogłoszenie przez Wójta rozpoczęcia budowy sali gimnastycznej, a przed wszystkim zmiana nawyków żywieniowych i ruch na lekcjach i przerwach.

27 Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej Projekt WF z Klasą Debata Okrągłego Stołu w ramach programu odbiła się bardzo dużym echem w środowisku lokalnym i wywołała głośną dyskusję społeczną. Efektem jest poprawa wyposażenia i bazy sportowej szkoły. Najważniejszy jest fakt, iż podjęto działania związane z budową sali gimnastycznej.

28 Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej „Samorządy mają głos” Od trzech lat, uczniowie wybierają władze SU przy współpracy z CEO w ramach akcji „Samorządy mają głos”. Kandydaci tworzą plakaty, prezentują programy wyborcze, prowadzą agitację. Komisja wyborcza przygotowuje lokal, karty go głosowania i czuwa, aby każdy uczeń oddał swój głos na wybranego kandydata. Głosy wrzuca się do prawdziwej urny, na której widnieje godło Polski. Dzień wyborów w naszej szkole jest świętem demokracji!

29 Współpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Uczymy uczniów udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem przekazanych szkole przez Wielką Orkiestrę Świątecznej pomocy fantomów. Ratujemy i uczymy ratować!

30 Dziękujemy za uwagę! Opracowała: Krystyna Korus


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Historyków Sztuki „ SZKOŁA OTWARTA – SZKOŁA AKTYWNA”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google