Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja kandydatów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja kandydatów"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja kandydatów
do konkursu „WYCHOWAWCA ROKU”

2 Cechy dobrego nauczyciela – wychowawcy
kryteria legionowskiego konkursu „Wychowawca Roku” opracowane przez Młodzieżową Radę Miasta 1. Sprawiedliwy : • Każdego ucznia traktuje w równy sposób • Ocenia według ustalonych reguł • Obiektywnie rozstrzyga spory uczniowskie • Uczciwie przyznaje sie do błędu i przeprasza za niego • Rozumie i szanuje poglądy uczniów, pozwala im mieć swoją opinię i nie wyciąga w związku z tym konsekwencji • Zna i przestrzega podstawowe prawa i obowiązki uczniów 2. Pomysłowy: • Potrafi zainteresować tematem lekcji • Stosuje ciekawe metody nauczania, różne formy przekazu wiedzy • Próbuje dotrzeć do każdego ucznia z osobna • Rozwija pasje i zainteresowania uczniów

3 3. Życzliwy: 4. Wymagający: 5. Pasjonat: • Docenia wysiłek uczniów
• Posiada poczucie humoru i z dystansem do swojej osoby, potrafi się z siebie śmiać • Poświęca swój wolny czas uczniom • Dyskretny- potrafi dotrzymać tajemnicy • Odnosi sie do wszystkich uczniów z szacunkiem • Jest cierpliwy, otwarty i pomocny • Dotrzymuje obietnic • Używa słów grzecznościowych: dziękuję, proszę 4. Wymagający: • Potrafi zapanować nad klasą z zachowaniem cierpliwości i szacunku • Wymagający najpierw od siebie, a dopiero potem od uczniów • Jest konsekwentny i zawsze dotrzymuje słowa • Jest prawdomówny • Wyjaśnia uczniom czego i dlaczego od nich wymaga 5. Pasjonat: • Posiada wiedzę z wielu dziedzin , nie tylko z tej, której uczy • Organizuje dodatkowe zajęcia dla swoich uczniów • Angażuje się w każde działanie, które dotyczy jego pracy • Podąża za pomysłami uczniów, wspiera w ich inicjatywach • Dzieli z uczniami swoją pasję, poprzez zajęcia dodatkowe, wycieczki

4 Wybory naszego kandydata
W dniu 17 marca odbędą się wybory jednej osoby, która będzie naszym nominowanym kandydatem do II etapu konkursu. Każdy uczeń z klas IV-VI otrzyma kartę wyborczą zawierającą nazwiska pięciu osób. Zadaniem ucznia będzie dokonanie wyboru poprzez zaznaczenie na karcie wyborczej jednego nazwiska. Karty inaczej wypełnione (np. zaznaczone dwa nazwiska, zawierające dopiski itp.) będą unieważnione. Samorząd Uczniowski w składzie przewodnicząca i gospodarze klas IV-VI podliczy głosy i sporządzi protokół z wyborów.

5 WYBORY 18 marca 2015 W godzinach na holu obok sali informatycznej będą czynne stanowiska wyborcze. Każdy uczeń osobiście odbierze swoją kartę do głosowania od wyznaczonego przedstawiciela S.U. Uwaga! Konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości – legitymacja szkolna, karta biblioteczna itp. Po zaznaczeniu symbolem X nazwiska wybranego kandydata kartę należy wrzucić do urny. Karty wypełnione inaczej są uważane za nieważne.

6 KANDYDACI do tytułu WYCHOWAWCA ROKU 2014/2015

7 EWA DZIURA

8 W szkole pracuję od 16 lat , uczę języka polskiego
W szkole pracuję od 16 lat , uczę języka polskiego. Ukończyłam studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim. Wspólnie z uczniami realizuję liczne projekty dydaktyczne o randze ogólnopolskiej: „Ślady przeszłości” (4 lata), „Literacki Atlas Polski” (3 lata), „Poczytaj mi przyjacielu” (2 lata). Rokrocznie przygotowuję uczniów do różnorodnych konkursów literackich, recytatorskich i artystycznych o szerokim zasięgu, w których moi podopieczni osiągają znaczące sukcesy (laureaci konkursów ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i gminnych). Ewa Dziura

9 Moją pasją są podróże. Interesuję się odległą kulturą i obyczajami, chętnie poznaję różne zakątki naszego świata. Lubię czynny wypoczynek. W wolnych chwilach chętnie sięgam po dobrą książkę. Szczególnie interesuje mnie twórczość M. Hłaski i S. I. Witkiewicza. Książka, do której wielokrotnie powracam to „Mistrz i Małgorzata” M. Bułhakowa. Ewa Dziura

10 Język polski jest piękny i bogaty, więc ucząc się o polskiej literaturze i mowie, poszerzamy swoją wiedzę, umiejętności i zasób słownictwa. Szanując polską mowę, dajemy dowód patriotyzmu, co ważne jest także we współczesnych czasach. Pokazujemy swoją kulturę, nieodłącznie związaną z językiem w zjednoczonej Europie. Nasi uczniowie mają wspaniałe pomysły, prezentują często własne zdania i opinie. Warto ich wysłuchać, ponieważ spojrzenie młodzieży na pewne problemy bywa twórcze. Uczniowie potrafią myśleć rzeczowo i logicznie. Szanuję swych uczniów tak, jak dorosłych, bo uczę ich w ten sposób takiego stosunku do drugiego człowieka. Są często partnerami podczas pracy nad projektami, w akcjach charytatywnych, czy innych działaniach. Ewa Dziura

11 Ewa Dziura

12 ANETA OSYPIUK

13 W szkole pracuję około 9 lat, ukończyłam studia wychowania fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej oraz Podyplomowe Studia "Wychowanie seksualne„ na Uniwersytecie Warszawskim. Aneta Osypiuk

14 Moje hobby to dobra książka, gotowanie, podróże, wycieczki rowerowe, a ostatnio język angielski.
Aneta Osypiuk

15 Uczniowie naszej szkoły zajmują wysokie miejsca na zawodach miejskich, powiatowych, międzypowiatowych a także reprezentują Legionowo na szczeblu wojewódzkim.   Wychowanie fizyczne uważane jest niekiedy za niepotrzebny przedmiot, tak jak muzyka czy plastyka; wbrew pozorom to właśnie te przedmioty dopełniają ludzką edukację i wrażliwość człowieka. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, ze uczymy się dbania o siebie i innych, umiemy funkcjonować w społeczeństwie, jesteśmy zdrowi. Uczestnictwo w sportach zespołowych pozwala kształtować charakter, poprawia koordynację ruchową, uczy podejmowania szybkich i trafnych decyzji, radzenia sobie ze stresem, a także na uczeniu pracy  w grupie czy odpowiedzialności za całą grupę. Aneta Osypiuk

16 Rozwijam pasje uczniów przez pracę z nimi na lekcjach i dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Rozmawiam z nimi o ich zainteresowaniach i staram się wyjść im naprzeciw. Uczniowie rozwijają swoje pasje i doskonalą swoje umiejętności poprzez dobrą zabawę, miłą atmosferę na lekcji i zajęciach dodatkowych. Uczniowie, których uczę są wyjątkowi, o różnych charakterkach i różnej osobowości.  Od moich uczennic oczekuję zrozumienia, wzajemnego szacunku i współpracy na lekcji. Aneta Osypiuk

17 ZOFIA PLECHAWSKA W szkole jako nauczyciel pracuję od 2002 roku. Ukończyłam Studia Magisterskie na kierunku Biologia na Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Studia Podyplomowe z Przyrody na Uniwersytecie Warszawskim. W wolnych chwilach lubię oglądać filmy podróżnicze. Zofia Plechawska

18 Podczas lekcji przyrody rozwijam zainteresowania uczniów, staram się uwrażliwiać ich na piękno otaczającej przyrody. Uczę umiejętnego rozwiązywania problemów w sposób twórczy, samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków oraz praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Zofia Plechawska

19 Moi uczniowie chętnie biorą udział w projektach edukacyjnych oraz konkursach,
w których odnoszą sukcesy. Zofia Plechawska

20 TOMASZ SZCZEPANIUK pasjonuję się sportem, astronomią i fantastyką naukową * wolny czas (to zjawisko występuje bardzo rzadko) najchętniej spędzam z rodziną w kinie, teatrze lub po prostu na spacerach * czytam komiksy  * w wolnych chwilach (późnym wieczorem) oglądam bajki dla dzieci albo programy przyrodnicze lub naukowe

21

22 KRZYSZTOF KUNA Nauczyciel wychowania fizycznego,
trener gry w siatkówkę

23

24 Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Jadwiga Świderska


Pobierz ppt "Prezentacja kandydatów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google