Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Work Based Learning Warszawa, 10 grudnia 2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Work Based Learning Warszawa, 10 grudnia 2015"— Zapis prezentacji:

1 Work Based Learning Warszawa, 10 grudnia 2015 anna.kowalczyk@frse.org.pl

2 Work Based Learning Kryzys gospodarczy Wysokie bezrobocie młodzieży Jednoczesne duże braki wykwalifikowanej kadry Inicjatywy podejmowane przez KE, np. Program gwarancji dla młodych, Youth Employment Packagegwarancji dla młodychYouth Employment Package Alliance for Apprenticeships – 2 lipca 2013 Lipsk Projekt Międzyagencyjny NetWBL (2013-2016)

3 Kształcenie dualne (Apprenticeships) Work Based Learning Znaczny udział kształcenia dualnego Niski poziom bezrobocia wśród młodych

4 wykorzystanie i pogłębienie wiedzy teoretycznej w praktyce, w rzeczywistych warunkach pracy, zwiększenie praktycznych umiejętności zawodowych, kształtowanie właściwego stosunku do miejsca pracy, przełożonych, współpracowników, przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad etyki i kultury pracy, kształtowanie postaw odpowiedzialności, współpracy w zespole, zorientowania na klienta, na wizerunek firmy… pogłębianie umiejętności komunikacyjnych, językowych, zarówno w miejscu pracy jak i w sytuacjach codziennych, przełamywanie barier kulturowych. Work Based Learning

5 Program Erasmus+ Priorytet dla projektów KA2 – VET Promowanie uczenia się w miejscu pracy we wszystkich jego formach, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania zawodowego u pracodawcy, poprzez włączanie partnerów społecznych, przedsiębiorstw i instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, a także poprzez stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości

6 Work Based Learning Uczenie w środowisku pracy http://www.net-wbl.eu/

7 Work Based Learning Uczenie w oparciu o pracę http://www.net-wbl.eu/ Główne rezultaty: Raport „needs and gaps” – analiza potrzeb i luk z zakresie zwiększania udziału WBL w systemach VET, Seria konferencji międzynarodowych oraz regionalnych, Baza projektów - dobrych praktyk, Baza narzędzi przydatnych we wdrażaniu WBL – tool-kit: - materiały dla nauczycieli, opiekunów praktyk, liderów szkół - materiały dla doradców zawodowych, - narzędzia do promowania WBL, - pogramy praktyk/staży, - modele (narzędzia) współpracy z przedsiębiorstwami partnerami społecznymi.

8 Work Based Learning Uczenie w środowisku pracy http://www.wbl-toolkit.eu/

9 Work Based Learning Dziękuję za uwagę anna.kowalczyk@frse.org.pl


Pobierz ppt "Work Based Learning Warszawa, 10 grudnia 2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google