Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podnoszenie kwalifikacji kadr jako główny kierunek działania regionalnych organizacji turystycznych prof. SGH dr hab. Magdalena Kachniewska WARSZAWA_09_12_2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podnoszenie kwalifikacji kadr jako główny kierunek działania regionalnych organizacji turystycznych prof. SGH dr hab. Magdalena Kachniewska WARSZAWA_09_12_2015."— Zapis prezentacji:

1

2 Podnoszenie kwalifikacji kadr jako główny kierunek działania regionalnych organizacji turystycznych prof. SGH dr hab. Magdalena Kachniewska WARSZAWA_09_12_2015

3 PROJEKT 2015 Nazwa: „LUDZIE DLA TURYSTYKI” – ROZWÓJ MAZOWIECKICH KADR NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE Dofinansowanie: środki Ministerstwa Sportu i Turystyki Czas realizacji: 01.04.-31.12.2015 Cel główny: Celem głównym realizacji zadania jest wzmocnienie i poprawa jakości funkcjonowania kadr działających na rzecz rozwoju turystyki poprzez organizację spotkań szkoleniowo-warsztatowych. Działanie jest ukierunkowane na wspieranie rozwoju kwalifikacji oraz podniesienie kompetencji zasobów ludzkich.

4 Przedsiębiorca a otoczenie makro-, mikro- i mezootoczenie fałszywe przekonanie o sile lokalnego monopolu brak świadomości znaczenia lub wiedzy o nowych rozwiązaniach i wymaganiach kurczenie się świata wyniku stosowania nowoczesnych technologii informatycznych i transportowych narastanie bezpośredniej rywalizacji ze strony przedsiębiorstw ponadnarodowych

5 Rośnie zapotrzebowanie na: kadry kierownicze ukierunkowane na projektowanie strategii rozwoju i rozwiązywanie problemów elastyczne reagowanie na zmiany rynkowe i sytuacje kryzysowe wykorzystanie nowoczesnych narzędzi kierowania ustawiczne kształcenie personelu średniego i niższego szczebla

6 Korporacje turystyczne: filie i franczyzobiorcy jako naturalna sieć podmiotów pozostających w stałym kontakcie łatwość przepływu wiedzy (naturalny element funkcjonowania) kontakt i wymiana wiedzy z otoczeniem siła negocjacyjna i kompetencje marketingowe wywieranie wpływu na kierunki przepływu międzynarodowych strumieni turystów swoboda technicyzacji i informatyzacji

7 Turystyczne MMSP: rozdrobnienie branży turystycznej przewaga relacji konkurencyjnych nad kooperacyjnymi jako blokada międzyorganizacyjnego systemu uczenia się osłabienie konkurencyjności regionu brak synergii wiedzy niemożność skutecznego ani efektywnego kreowania atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty turystycznej

8 Turystyczne MMSP a region: wzajemna zależność w warunkach zewnętrznego zagrożenia konkurencyjnego niesprecyzowana rola i obowiązki gospodarza regionu obciążenie MMSP koniecznością przezwyciężenia różnorodnych barier rozwoju (izolacja geograficzna, sezonowość, utrudniony dostęp do nowoczesnej wiedzy, doradztwa)

9 Zarządzanie wiedzą: suma wszystkich inicjatyw i narzędzi, które wspierają procesy: lokalizowania pozyskiwania rozwijania dzielenia się i rozpowszechniania pomiaru i definiowania zasobów wiedzy

10 Koszty pozyskiwania wiedzy: niewymierne lub trudno wymierne koszty transakcyjne (dostęp do źródeł wiedzy, poszukiwanie specjalistów, negocjowanie stawek konsultingu lub szkoleń) wymierne koszty finansowe (specjaliści, przeprowadzenie badań, dostęp do danych itd.) koszt dystrybucji wiedzy (publikacje, platformy internetowe, konferencje, szkolenia, warsztaty) koszt rozpoznania zapotrzebowania na wiedzę

11 Wysoki kosztu dostępu do wiedzy stanowi determinantę wspólnego działania stwarza potrzebę instytucjonalizacji systemu pozyskiwania i dystrybucji wiedzy określa parametry instytucji, która może reprezentować określoną grupę podmiotów narzuca rozwiązania organizacyjne i prawne wymaga rozwiązań sieciowych

12 Dlaczego rot? współdziałanie odwołujące się do kompleksowej oferty turystycznej (podejście procesowe) ustalenie współuczestnictwa w toku tworzenia oferty regionu/produktu sieciowego urozmaicona struktura rot daje szansę na zdefiniowanie niedoborów wiedzy oraz jej zasobów (wzajemne uczenie się) efekt synergii spotęgowany dzięki różnorodnym kompetencjom istnienie biura (obsługa administracyjna procesu)

13 Step by step… identyfikacja potrzeb szkoleniowych w toku zgłoszeń, paneli dyskusyjnych (ew. ankiety) ustalenie posiadanych zasobów wiedzy i kapitału relacji (dzielenie się wiedzą) ustalenie trybu szkoleń/warsztatów i zasad współuczestnictwa w kosztach nieustanne powtarzanie cyklu na tym samym (nowi członkowie) i wyższym poziomie tryb zgłoszeń ad hoc (w miarę możliwości ze wsparciem platformy internetowej)

14 Magdalena Kachniewska_ magdalena@kachniewska.net MAZOWIECKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ul. Nowy Świat 27/2 00-029 Warszawa tel. 22/ 877 20 10 www.mrot.pl www.mazowsze.travel DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Podnoszenie kwalifikacji kadr jako główny kierunek działania regionalnych organizacji turystycznych prof. SGH dr hab. Magdalena Kachniewska WARSZAWA_09_12_2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google