Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sekcj a Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE - Chełm Założenia X edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sekcj a Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE - Chełm Założenia X edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”."— Zapis prezentacji:

1 Sekcj a Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE - Chełm Założenia X edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

2 Celem programu „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. CEL GŁÓWNY PROGRAMU.

3 Pogłębianie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem i aktywnością fizyczną. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych. CELE SZCZEGÓŁOWE.

4 PARTNERZY Agencja Rynku Rolnego Instytut Medycyny Wsi PATRONI Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Zdrowia (w trakcie potwierdzania) Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Federacja Konsumentów Instytut Żywności i Żywienia Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością.

5 Projekty realizowane przez szkoły powinny służyć promocji aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się młodzieży. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.

6 Przedmiotem projektów nie mogą być zagadnienia związane z handlem i promocją produktów żywnościowych. Żadne nazwy i znaki handlowe produktów żywnościowych lub firm produkujących żywność nie mogą być komunikowane i używane w ramach realizacji programu. Projekty nie mogą być oparte na zakazach i dyskryminować żadnej z grup produktów żywnościowych. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.

7 Poradnik dla nauczyciela MATERIAŁY.

8 Broszura dla ucznia MATERIAŁY.

9 Ulotka dla rodziców MATERIAŁY.

10 Plakat MATERIAŁY.

11 Strona internetowa MATERIAŁY.

12 PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU „TRZYMAJ FORMĘ” (2014/2015).

13 W roku szkolnym 2014/2015 program realizowało 58 placówek (31 gimnazjów, 27 szkół podstawowych). W programie uczestniczyło 5909 uczniów, w tym: uczniowie gimnazjum klasy I-III – 4102 uczniowie szkoły podstawowej klasy V-VI - 1807 TRZYMAJ FORMĘ TRZYMAJ FORMĘ.

14 Umiejętności zdobyte przez młodzież poprzez udział w programie: przyrządzanie potraw: sałatek, surówek,przyrządzanie potraw: sałatek, surówek, poznanie zasad zdrowego żywienia – stosowanie zbilansowanej diety, dbałość o estetykę i kulturę spożywania posiłków, zapoznanie ze skutkami nieprawidłowego żywienia, obliczanie BMI, korzystanie z informacji umieszczonych na opakowaniach produktów,poznanie zasad zdrowego żywienia – stosowanie zbilansowanej diety, dbałość o estetykę i kulturę spożywania posiłków, zapoznanie ze skutkami nieprawidłowego żywienia, obliczanie BMI, korzystanie z informacji umieszczonych na opakowaniach produktów, UMIEJĘTNOŚCI MŁODZIEŻY UMIEJĘTNOŚCI MŁODZIEŻY.

15 Umiejętności zdobyte przez młodzież poprzez udział w programie: dbałość o zdrowie fizycznedbałość o zdrowie fizyczne (umiejętność organizowania i korzystania z aktywnego wypoczynku, postępowanie zgodnie z zasadą 3x30x130), współpraca w grupie, radzenie sobie ze stresem, planowanie dnia.współpraca w grupie, radzenie sobie ze stresem, planowanie dnia. UMIEJĘTNOŚCI MŁODZIEŻY UMIEJĘTNOŚCI MŁODZIEŻY.

16 jednostki administracji samorządowejjednostki administracji samorządowej, zakłady opieki zdrowotnejzakłady opieki zdrowotnej, gminne i miejskie ośrodki kulturygminne i miejskie ośrodki kultury, ośrodki sportu i rekreacjiośrodki sportu i rekreacji, parki krajobrazowe, centra edukacji ekologicznejparki krajobrazowe, centra edukacji ekologicznej, ośrodki doradztwa rolniczegoośrodki doradztwa rolniczego, INSTYTUCJE, ORGANIZACJE I OSOBY WSPIERAJĄCE PROGRAM INSTYTUCJE, ORGANIZACJE I OSOBY WSPIERAJĄCE PROGRAM.

17 sklepiki szkolnesklepiki szkolne, zakłady produkcyjne i usługowezakłady produkcyjne i usługowe, służby mundurowesłużby mundurowe, organizacje pozarządoweorganizacje pozarządowe, eksperci w zakresie zdrowia publicznegoeksperci w zakresie zdrowia publicznego, lokalne medialokalne media. INSTYTUCJE, ORGANIZACJE I OSOBY WSPIERAJĄCE PROGRAM INSTYTUCJE, ORGANIZACJE I OSOBY WSPIERAJĄCE PROGRAM.

18 pokazy i degustacje zdrowej żywnościpokazy i degustacje zdrowej żywności, opracowanie i rozpowszechnianie własnych materiałów informacyjnych nt. zdrowego odżywiania i aktywności fizycznejopracowanie i rozpowszechnianie własnych materiałów informacyjnych nt. zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, przygotowanie potraw według zasad zdrowego odżywiania w oparciu o własne przepisyprzygotowanie potraw według zasad zdrowego odżywiania w oparciu o własne przepisy, pokaz nakrywania, podawania do stołu i zachowania się przy stolepokaz nakrywania, podawania do stołu i zachowania się przy stole, FORMY REALIZACJI PROGRAMU FORMY REALIZACJI PROGRAMU.

19 pokazy ćwiczeń gimnastycznych, relaksacyjnych, tańca, aerobiku, walk zapaśniczych, taekwondo,pokazy ćwiczeń gimnastycznych, relaksacyjnych, tańca, aerobiku, walk zapaśniczych, taekwondo, turnieje i gry ruchowe,turnieje i gry ruchowe, ćwiczenia pomiarów tętna, obliczania BMI,ćwiczenia pomiarów tętna, obliczania BMI, rajdy rowerowe, wycieczki,rajdy rowerowe, wycieczki, happeningi, festyny, pikniki.happeningi, festyny, pikniki. FORMY REALIZACJI PROGRAMU FORMY REALIZACJI PROGRAMU.

20 Większość placówek sygnalizuje potrzebę wsparcia finansowego na realizację programu: zakup materiałów, produktów spożywczych, drobnych nagród; Pojedyncze przypadki dotyczące: braku zainteresowania młodzieży, rodziców, braku specjalisty ds. żywienia, braku czasu na dodatkowe zajęcia, brak sali gimnastycznej. TRUDNOŚCI W REALIZACJI PROGRAMU TRUDNOŚCI W REALIZACJI PROGRAMU.

21 Zmiany w stołówkach szkolnych, sklepikach. Poszerzenie asortymentu sklepiku szkolnego o: - owoce - soki - wodę mineralną - kanapki z warzywami - batony mussli Do obiadu uczniowie otrzymują jogurt lub owoc. Ekspozycja plakatów i wykonanie gablot zawierających informacje nt. zdrowego żywienia, witamin zawartych w owocach i warzywach. ZMIANY W PLACÓWKACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU ZMIANY W PLACÓWKACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU.

22 Uczniowie: pozytywnie wyrażali swoje opinie na temat zajęć i sposobów prezentacji zdrowego odżywiania oraz aktywności ruchowej;pozytywnie wyrażali swoje opinie na temat zajęć i sposobów prezentacji zdrowego odżywiania oraz aktywności ruchowej; mogli się wykazać aktywnością i kreatywności;mogli się wykazać aktywnością i kreatywności; pogłębili swoja wiedzę dot. zdrowego żywienia i zwiększyli swoją aktywność fizyczną w czasie wolnym od zajęć.pogłębili swoja wiedzę dot. zdrowego żywienia i zwiększyli swoją aktywność fizyczną w czasie wolnym od zajęć. Efektem programu jest wprowadzenie zmian do asortymentu sklepików szkolnych (wycofanie lub ograniczenia sprzedaży chipsów, słodyczy, słodkich napojów gazowanych oraz wprowadzenie owoców i warzyw). PODSUMOWANIE UWAGI I WNIOSKI.

23 CIEKAWE FORMY REALIZACJI.

24 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W REJOWCU FABRYCZNYM.

25 SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWIE WIELKIEJ.

26 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CHEŁMIE.

27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W CHEŁMIE.

28 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W CHEŁMIE.

29 ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIERZBICY.

30 ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIEDLISZCZU.

31 ZESPÓŁ SZKÓŁ W SAWINIE.

32 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W CHEŁMIE.

33 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W CHEŁMIE.

34 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W CHEŁMIE.

35 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 W CHEŁMIE.

36 ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W CHEŁMIE.

37 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DOROHUSKU SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DOROHUSKU.

38 PODSUMOWANIE KONKURSU WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA „TRZYMAJ FORMĘ” - IV EDYCJA.

39 Uczniowie gimnazjów zlokalizowanych w wybranych powiatach następujących województw: dolnośląskiego – powiaty: kłodzki, legnicki i wołowski; lubelskiego – powiaty: kraśnicki, chełmski, tomaszowski; łódzkiego – powiaty: piotrkowski, tomaszowski, wieluński; mazowieckiego – powiaty: ciechanowski, legionowski, ostrowski; pomorskiego – powiaty: chojnicki, kwidzyński, miasto Gdańsk; świętokrzyskiego – powiaty: ostrowiecki, staszowski, skarżyski. ADRESACI KONKURSU.

40 Do Konkursu zgłosiło się 102 uczniów z 8 szkół: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmie, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Chełmie, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Chełmie, Zespół Szkół w Stawie, Zespół Szkół w Żółtańcach, Zespół Szkół w Okszowie, Zespół Szkół w Siedliszczu, Pisemny test wiedzy w dniu 9 stycznia 2015 r. ETAP SZKOLNY.

41 Do etapu powiatowego zakwalifikowało się pięciu uczniów: Emil Skwarski ZSO Nr 1 w Chełmie, Julia Pogoda ZSO Nr 7 w Chełmie, Katarzyna Hałas ZS w Okszowie, Joanna Pamulska ZS w Okszowie, Irmina Musur ZS w Okszowie. powiat kraśnicki – 9 uczniów, powiat tomaszowski – 5 uczniów W dniu 6 marca 2015 r. odbył się pisemny test wiedzy w siedzibach Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. ETAP POWIATOWY.

42 Do finału zakwalifikowała się: Julia Pogoda ZSO Nr 7 w Chełmie III etap składał się z części pisemnej – wyłaniającej finalistów Konkursu oraz z części praktycznej – wyłaniającej laureatów Konkursu. FINAŁ.

43 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. AKTY PRAWNE.

44 Kwestionariusz ankiety dla szkolnego koordynatora programu należy dostarczyć do dnia: 20.05.2016 r. do koordynatora powiatowego na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Chełmie, ul. Szpitalna 48 fax: (082) 565 30 13 e – mail: ozipz@pssechelm.plozipz@pssechelm.plSPRAWOZDANIE.

45 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!.


Pobierz ppt "Sekcj a Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE - Chełm Założenia X edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google