Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świętokrzyskie Centrum Onkologii Założenia i metody wdrażania projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” w roku szkolnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świętokrzyskie Centrum Onkologii Założenia i metody wdrażania projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” w roku szkolnym."— Zapis prezentacji:

1 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Założenia i metody wdrażania projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” w roku szkolnym 2015 / 2016 Jadwiga Zapała Świętokrzyskie Centrum Onkologii

2 Świętokrzyskie Centrum Onkologii  wziąć udział w warsztatach edukacji onkologicznej, jeśli nauczyciele realizujący projekt nie uczestniczyli w podobnych warsztatach w latach poprzednich. Nauczyciele pierwszy raz uczestniczący w projekcie powinni wziąć udział w warsztatach edukacji onkologicznej, bądź zgłosić chęć zaproszenia edukatora z ramienia ŚCO do przeprowadzenia zajęć w placówce Każda szkoła, która przystąpi do programu w roku szkolnym 2015/2016 powinna:

3 Świętokrzyskie Centrum Onkologii  przeprowadzić zajęcia edukacyjne dla uczniów w oparciu o przygotowane przez metodyków materiały lub zorganizować spotkania dla młodzieży z edukatorami z ramienia ŚCO. Materiały tj. prezentacje, poradnik metodyczny są do pobrania na stronie Programu: www.prewencja- kielce.pl w zakładce: Szkoła promująca EKWzR / materiały dla nauczycieli Każda szkoła, która przystąpi do programu w roku szkolnym 2015/2016 powinna:

4 Świętokrzyskie Centrum Onkologii  przekazać raz na kwartał sprawozdanie potwierdzające realizację zajęć w szkole, w tym: sprawozdanie za tegoroczne działania do 10 grudnia 2015, za I kwartał 2016 r. do 15 marca 2016 r., za II kwartał 2016 r. do 3 czerwca 2016r. Każda szkoła, która przystąpi do programu w roku szkolnym 2015/2016 powinna:

5 Świętokrzyskie Centrum Onkologii WAŻNE:  jeśli w szkole działania realizowane były tylko w jednym kwartale należy przesłać sprawozdanie za dany kwartał a w kolejnych terminach tylko informację mailową o braku działań w placówce  przestrzeganie terminów sprawozdań (brak możliwości uwzględnienia przeze mnie działań szkoły w podsumowaniu dla Ministerstwa Zdrowia)  Zamieszczanie w sprawozdaniu jedynie działań związanych z zaleceniami Kodeksu np. organizacja dnia zdrowej żywności, rajd promujący aktywność ruchową, zawody sportowe z hasłem prozdrowotnym, itp. (bez akcji typu: zdrowe ząbki, mleko w szkole, itp.)  Nie wymienianie w jakich jeszcze Programach bierzecie Państwo udział tylko jakie działania wpisują się w realizację naszego projektu, np. zajęcia dotyczące biernego palenia, wpływu używek na zdrowie, spotkanie z dietetykiem, itd. Nowe sprawozdanie w roku szkolnym 2015/2016 - uwagi

6 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Nowe sprawozdanie w roku szkolnym 2015/2016 - uwagi Nazwa placówki Gimnazjum nr 2 w Radlinie - w przypadku zespołów szkół – osobne sprawozdania do SP, Gimnazjum, Liceum, technikum Miejscowość Kod pocztowy Ulica i nr domuPowiatGminaTelefonFaxE-mail Radlin 25-555Ul. Szkolna 8 kielecki Górno 33- 33333 41 33 3333 gim.2@inter ia.pl Typ placówki podstawowa* gimnazjalna * ponadgimnazjalna* *proszę podkreślić właściwe Liczba uczniów w placówce 200 Liczba nauczycieli w placówce 50 Koordynatorzy programu w placówce Anna Nowak Telefon komórkowy/ stacjonarny koordynatora 660721277/ 41 3674032 E-mail służbowy lub prywatny koordynatora Anna.nowak@....pl

7 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Nowe sprawozdanie w roku szkolnym 2015/2016 - uwagi Działania promujące Europejski kodeks walki z rakiem realizowane w placówce Termin dzia- łania Forma działania (prelekcja, warsztaty, zajęcia lekcyjne, festyn, rajd, zawody sportowe, itp.) Krótki opis działania w powiązaniu z elementami Europejskiego kodeksu walki z rakiem (tj. prezentacja całego kodeksu, czynne i bierne palenie, profilaktyka otyłości, rola warzyw i owoców w diecie, profilaktyka nowotworów skóry, szczepienia w prewencji nowotworów) WAŻNE!!! Odbiorca (uczniowie klasy …../ nauczyciel e/rodzice uczniów klas …..) Liczba ucze stników 17.09. 2015 prelek cja Zajęcia antytytoniowe ”Nie pal przy mnie proszę” – bierne palenie ucz. kl. II/- /- 30 19.09. 2015 rajdpromocja regularnej aktywności ruchowej wśród uczniów i rodziców ucz. kl I- III/nauczyci ele/ rodzice 100/20/ 15

8 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Nowe sprawozdanie w roku szkolnym 2015/2016 - uwagi Uwagi dotyczące realizacji Programu w szkole: ……………………………………………… ……………………………………………… ………………… …………………… Podpis i pieczątka dyrektora szkoły Podpis szkolnego koordynatora programu

9 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Materiały dla realizatorów programu: Poradnik metodyczny dla nauczycieli – dostępny w formie papierowej i elektronicznej prezentacja multimedialna egzemplarze Kodeksu Walki z Rakiem – forma elektroniczna i papierowa Komiksy „Kodeks zdrowego życia” – forma elektroniczna i papierowa plakaty promujące zalecenia Kodeksu. Proszę o kontakt w sprawie przekazania szkołom materiałów na adres mailowy: jadwigaza@onkol.kielce.pl Projekt Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem w roku szkolnym 2015/2016

10 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Uhonorowaniem udziału w programie będzie nadanie szkole tytułu „Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” na rok szkolny 2015 / 2016, potwierdzone stosownym certyfikatem.

11 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zaproszenie Zapraszam nauczycieli, którzy chcą się podzielić swoją wiedzą z innymi szkołami do kontaktu mailowego: jadwigaza@onkol.kielce.pl

12 Świętokrzyskie Centrum Onkologii Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Świętokrzyskie Centrum Onkologii Założenia i metody wdrażania projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” w roku szkolnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google