Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„LUDZIE DLA TURYSTYKI” – ROZWÓJ MAZOWIECKICH KADR NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE Warszawa, 26 lutego 2015 WARSZAWA_09_12_2015 Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„LUDZIE DLA TURYSTYKI” – ROZWÓJ MAZOWIECKICH KADR NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE Warszawa, 26 lutego 2015 WARSZAWA_09_12_2015 Projekt."— Zapis prezentacji:

1 „LUDZIE DLA TURYSTYKI” – ROZWÓJ MAZOWIECKICH KADR NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE Warszawa, 26 lutego 2015 WARSZAWA_09_12_2015 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki KONFERENCJA „PROFESJONALNE KADRY – MIT CZY POTRZEBA RYNKU TURYSTYCZNEGO XXI WIEKU” ORGANIZOWANA W RAMACH PROJEKTU

2 Teresa Buczak Departament Strategii POT Czego nie wiemy, czyli o potrzebach badawczych w turystyce

3 Turystyka jako przedmiot badań i analiz rynku pracy Pojęcie gospodarki turystycznej – bezpośrednia – pośrednia Miejsce turystyki w gospodarce – Polska Klasyfikacja Działalności – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług Charakterystyczne Rodzaje Działalności Turystycznej (CRDT) według metodologii Rachunku Satelitarnego Turystyki 2015-12-093

4 Turystyka w PKD - sekcje H H – transport i gospodarka magazynowa I I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi N dział 79 N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca organizowanie i obsługę ruchu turystycznego (w tym dział 79 obejmujący działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji i działania z nią związane) R R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją S S – Pozostała działalność usługowa 2015-12-094

5 Źródła danych o rynku pracy w turystyce Statystyka publiczna (GUS) Statystyka publiczna (GUS) Rachunek Satelitarny Turystyki Rachunek Satelitarny Turystyki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wojewódzkie Urzędy Pracy – Obserwatoria Rynku Pracy Wojewódzkie Urzędy Pracy – Obserwatoria Rynku Pracy Inne Inne 2015-12-095

6 Statystyka publiczna (GUS)  Program badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP)  Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)  Pracujący w gospodarce narodowej  Popyt na pracę  Warunki pracy  Zatrudnienie, wydatki na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej  Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy 2015-12-096

7 Badanie BAEL Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski dostarcza informacji o: liczbie kobiet i mężczyzn pracujących wg rodzaju działalności miejsca pracy (według PKD) w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, transport i gospodarka magazynowa, Czego nie wiemy Czego nie wiemy: brak danych na poziomie niższym niż sekcja brak odpowiednich danych o dochodach respondentów (zarobkowych i niezarobkowych) brak informacji o zawodzie wyuczonym respondentów 2015-12-097

8 Badanie: Pracujący, wynagrodzenia i czas pracy w gospodarce narodowej Badanie dostarcza informacji o Badanie dostarcza informacji o: zmianach zachodzących na rynku pracy (m.in. sezonowość liczby pracujących). określa liczbę, dynamikę i zróżnicowanie pracujących według rodzajów działalności, sektorów i form własności oraz ich przestrzennego rozmieszczenia. badaniem objęte są podmioty prowadzące działalność gospodarczą (duże, średnie, małe, mikro - różne podejście do badania ze względu na wielkość podmiotu, różne formularze, częstotliwość badania). Czego nie wiemy brakuje szczegółowych danych dotyczących podklas informacje nie dotyczą podmiotów o liczbie pracujących 9 i mniej osób 2015-12-098

9 Popyt na pracę Badanie Popyt na pracę ma na celu określenie zmian w liczbie pracujących i wolnych miejsc pracy, w tym nowo utworzonych. Dostarcza informacji o: miejscach pracy według zawodów, sekcji i działów PKD, sektorów własności, regionów, województw. Dostępne dane są kompleksowe dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Czego nie wiemy Brak szczegółowych danych dotyczących podklas. 2015-12-099

10 Inne badania i analizy w ramach PBSSP  Czas pracy  Praca nierejestrowana  Warunki pracy  Bezrobocie rejestrowane  Wolne miejsca pracy Czego nie wiemy  Brak szczegółowych danych dotyczących podklas 2015-12-0910

11 Rachunek Satelitarny Turystyki Na potrzeby RST nie są realizowane dodatkowe badania rynku pracy – tablice rachunku sporządzane są wyłącznie na bazie informacji statystycznej gromadzonej w ramach statystyki publicznej. Informacje dotyczące pracujących w turystyce odnoszą się tylko do charakterystycznych rodzajów działalności turystycznej. Szacowanie wielkości zatrudnienia – z wykorzystaniem wskaźnika spożycia turystycznego dla CRDT Wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących do 9 osób, stanowi największy problem przy badaniu zatrudnienia w ramach RST. 2015-12-0911

12 Rachunek Satelitarny Turystyki Problemem jest oszacowanie liczby pracujących w szarej strefie w poszczególnych regionach. Brak badań, których wyniki w pełni odpowiadałyby potrzebom modułu zatrudnienia rachunku satelitarnego turystyki w zakresie badania rynku pracy. 2015-12-0912

13 Badania realizowane poza PBSSP - przegląd Ogólnopolskie badanie wynagrodzeń. Prognozy rozwoju oraz oddziaływania turystyki na rynek pracy oraz modernizację przedsiębiorstw w województwie śląskim. Analiza zielonego rynku pracy w województwie podlaskim. Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki – trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy województwa łódzkiego. Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Badania poza PBSSP są realizowane niesystematycznie lub jednorazowo - nie mogą stanowić źródła wiedzy o rynku pracy w turystyce oraz jego fluktuacji Badania poza PBSSP są realizowane niesystematycznie lub jednorazowo - nie mogą stanowić źródła wiedzy o rynku pracy w turystyce oraz jego fluktuacji. 2015-12-0913

14 Potrzeby badawcze w zakresie badań rynku pracy w turystyce Cel badań – Poznanie opinii pracobiorców na temat pracy w turystyce i warunków jej wykonywania. – Diagnoza potencjału zatrudnieniowego i zapotrzebowania pracodawców na kompetencje zawodowe w turystyce. Zakres podmiotowy badań Zakres podmiotowy badań – pracobiorcy (wszystkie osoby pracujące) – pracodawcy (podmioty gospodarcze, które w czasie realizacji badań zatrudniają przynajmniej jednego pracownika najemnego) Zakres przestrzenny Zakres przestrzenny – Polska Częstotliwość badania Częstotliwość badania - cykliczne (raz na 5 lat) 2015-12-0914

15 Dziękuję za uwagę Teresa.Buczak@pot.gov.pl www.pot.gov.pl


Pobierz ppt "„LUDZIE DLA TURYSTYKI” – ROZWÓJ MAZOWIECKICH KADR NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE Warszawa, 26 lutego 2015 WARSZAWA_09_12_2015 Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google