Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYMIJANIE to przejeżdżanie obok pojazdu lub innego uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYMIJANIE to przejeżdżanie obok pojazdu lub innego uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku."— Zapis prezentacji:

1 WYMIJANIE to przejeżdżanie obok pojazdu lub innego uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.

2 WYMIJANIE Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się.

3 WYMIJANIE NA ZWĘŻONYM ODCINKU DROGI
pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi

4 OMIJANIE to przejeżdżanie obok nie poruszającego się pojazdu lub przeszkody.

5 OMIJANIE Kierujący pojazdem jest obowiązany przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość.

6 Fazy omijania: Upewnić się Zasygnalizować lewą ręką zamiar omijania
Ponownie upewnić się i rozpocząć omijanie Ominąć przeszkodę Po ominięciu zmienić ponownie pas ruchu Zająć miejsce przy prawej krawędzi jezdni

7 Zabronione jest omijanie pojazdów, które zatrzymały się przed przejściem dla pieszych w celu przepuszczenia przechodzących pieszych.

8 Zabronione jest też omijanie pojazdu oczekującego przed przejazdem kolejowym na otwarcie ruchu, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

9 WYPRZEDZANIE to przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.

10 Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:
1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu 2) kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania 3) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu

11 Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania zwiększania prędkości.
Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo i w razie potrzeby - zatrzymać się w celu ułatwienia wyprzedzania.

12 Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

13 Fazy wyprzedzania: 1. Upewnij się czy masz odpowiednią widoczność i dostatecznie dużo miejsca przed sobą oraz czy z tyłu inny pojazd nie rozpoczął manewru wyprzedzania 2. Zasygnalizuj zamiar zmiany pasa ruchu 3. Jeszcze raz upewnij się, czy bezpiecznie wykonasz ten manewr 4 – 5. Rozpocznij manewr wyprzedzania zachowując bezpieczny odstęp 6-7. Zasygnalizuj powrót na pas, po którym uprzednio się poruszałeś 8-9. Po wyprzedzeniu pojazdu wróć na pas, jaki zajmowałeś przed wyprzedzaniem.

14 Podczas wyprzedzania kierujący pojazdem jest obowiązany przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, ale od tej zasady istnieją wyjątki:

15 Pojazdy szynowe należy wyprzedzać tylko z prawej strony, chyba że znajdujemy się na jezdni jednokierunkowej lub położenie torów to uniemożliwia.

16 Z prawej wyprzedzamy uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcania w lewo na skrzyżowaniu.

17 Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu:
 1) na jezdni jednokierunkowej  2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

18

19 Zabrania się wyprzedzania:
przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

20 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

21 na skrzyżowaniach, z wyjątkiem skrzyżowań o ruchu okrężnym lub na których ruch jest kierowany.

22 na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim

23 na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany

24 na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany

25 Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego.

26 Dopuszcza się wyprzedzanie:
na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi na jezdni jednokierunkowej lub dwukierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu.

27 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
na jezdni jednokierunkowej lub dwukierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu.

28 Włączanie się do ruchu Za włączającego się do ruchu uważany jest motorowerzysta, który rozpoczyna jazdę po drodze. Włączanie do ruchu odbywa się również przy wjeżdżaniu: Z pobocza lub z drogi dla rowerów na jezdnię, Z pola na drogę lub z drogi gruntowej na drogę twardą, Na drogę z nieruchomości (np. z parkingu, z placu przy sklepie, posesji, itp.)

29 WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU:
następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

30 na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, ze strefy zamieszkania

31 na drogę z pola, na drogę twardą z drogi gruntowej, na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych

32 Zmiana pasa ruchu Zmieniając pas ruchu, należy zachować szczególną ostrożność oraz upewnić się, czy nie spowoduje to zajechania drogi innym uczestnikom ruchu. Zmiana pasa ruchu musi być odpowiednio wcześnie zasygnalizowana.

33 SKRĘT W PRAWO Upewnić się Zasygnalizować prawą ręką zamiar skrętu
Zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni Ostrożnie skręcić w prawo

34 SKRĘT W LEWO NA DRODZE JEDNOKIERUNKOWEJ
Upewnić się Zasygnalizować lewą ręką zamiar skrętu Ponownie upewnić się Zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni Zasygnalizować Ostrożnie skręcić w lewo Zająć miejsce przy prawej krawędzi jezdni

35 SKRĘT W LEWO NA DRODZE DWUKIERUNKOWEJ
Upewnić się Zasygnalizować lewą ręką zamiar skrętu Ponownie upewnić się Zbliżyć się do środka jezdni Zasygnalizować Ostrożnie skręcić w lewo Zająć miejsce przy prawej krawędzi jezdni

36 Zawracanie Podczas wykonywania tego manewru należy stosować takie same zasady, jakie obowiązują przy skręcaniu w lewo. Zawracając rowerzysta powinien zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom poruszającym się po drodze.

37 Zawracanie jest zabronione:
W tunelach, na mostach i wiaduktach, Na drogach jednokierunkowych, Na autostradach, W miejscach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego lub ruch ten utrudnić.

38


Pobierz ppt "WYMIJANIE to przejeżdżanie obok pojazdu lub innego uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google