Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE PROPONOWANE WYCHOWANKOM MOW w KAMIONKU WIELKIM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE PROPONOWANE WYCHOWANKOM MOW w KAMIONKU WIELKIM"— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE PROPONOWANE WYCHOWANKOM MOW w KAMIONKU WIELKIM

2 PRACA PRACA Z GRUPĄ INDYWIDUALNA WSPARCIE TERAPIA INTERWENCJA
PSYCHOEDUKACJA PRACA Z GRUPĄ TERAPIA GRUPOWA ZAJĘCIA RELAKSACYJNE SPOTKANIA Z GRUPAMI WYCHOWAWCZYMI

3 ROMUALD WESOŁOWSKI PEDAGOG MOW W ramach oferty terapeutycznej prowadzi: Indywidualną terapię pedagogiczną Rewalidację społeczną Pedagogizację rodziców

4 ANNA WOJTCZAK – SOCJOTERAPEUTKA I NAUCZYCIEL SZTUKI

5 GABINET SOCJOTERAPEUTY W BUDYNKU PSYCHOEDUKACJI

6 ALEKSANDRA DYKS – ŁEPEK PSYCHOLOG TERAPEUTA TRENER SZKOLEŃ

7 GABINET PSYCHOLOGA

8 GABINET PSYCHOLOGA

9 TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI Z ELEMENTAMI TERAPII SPRAWCÓW Prowadzące: Anna Wojtczak i Aleksandra Dyks - Łepek Trening Zastępowania Agresji wspiera realizację programu profilaktycznego i wychowawczego naszej placówki. Głównym celem programu jest poprawa relacji wychowanka z jego otoczeniem poprzez zaszczepianie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach. Realizowane w ramach treningu bloki tematyczne: umiejętności prospołeczne, radzenie sobie ze złością i wnioskowanie moralne. TZA wzbogacone jest o elementy programu psychoedukacyjnego DULUTH (Domestic Abuse Intervention Project of Duluth), w którym omawia się tematy wzajemnego szacunku, zaufania, wspierania się i partnerstwa. Najczęściej stosuje się tu schemat: prezentacja indywidualnej historii, omówienie jej z różnych punktów widzenia i szukanie dobrych rozwiązań oraz programu EMERGE, gdzie uczestnicy omawiają incydenty, w których są agresorami a opowiadając o innych starają się używać sformułowań wyrażających szacunek dla poszkodowanych a także programu AMEND – psychoedukacja i praca z mechanizmami zaprzeczania sprawcy. Uczestnicy rozpoznają własne racjonalizacje związane ze stosowaniem przemocy, uczą się mówić prawdę, nazywać rzeczy po imieniu oraz budują w grupie terapeutycznej sieć wzajemnego wsparcia.

10 SALA TERAPEUTYCZNA W BUDYNKU PSYCHOEDUKACJI

11 SALA TERAPEUTYCZNA

12 SALA TERAPEUTYCZNA

13 ARTETERAPIA Prowadzące: Aleksandra Dyks – Łepek i Anna Wojtczak
Arteterapia jest wykorzystaniem sztuki w celach leczniczych. Wspiera dokonywanie wewnętrznej zmiany poprzez wyrażenie własnych uczuć za pomocą technik plastycznych w sprzyjających warunkach terapeutycznych. Osoby uczestniczące w zajęciach arteterapeutycznych nie muszą posiadać zdolności artystycznych, gdyż głównym celem spotkań jest dzielenie się znaczeniami odczytywanymi ze stworzonych dzieł, które pomagają lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów. Arteterapia w naszej placówce jest przeznaczona szczególnie dla chłopców wycofanych społecznie, borykających się z trudnościami adaptacyjnymi, mających trudności z wyrażaniem swoich myśli i uczuć. Główne cele zajęć to: rozładowywanie wewnętrznych napięć psychicznych, głównie lęku; podnoszenie poziomu samoakceptacji i poczucia własnej wartości; uaktywnienie społeczne i tworzenie systemu wsparcia w grupie; rozwój twórczej wyobraźni oraz lepsze rozwiązywanie problemów..

14 MASKI WYKONANE NA ARTETERAPII

15 „Pomocnicze służby ratunkowe” wykonane w ramach zajęć

16 WSZYSTKIE FORMY PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ OPIERAJĄ SIĘ NA PODOBNYCH REGUŁACH
Zaryzykuj i zaufaj innym. Spróbuj przyjąć nowe propozycje. Ćwicz opowiadanie o sobie. Słuchaj historii innych. Zaakceptuj i uszanuj samego siebie. Szanuj odmienność innych. Okazuj życzliwość i troskę. Przyjrzyj się swojej życiowej filozofii. Naucz się żyć z własnymi problemami, podejmuj decyzje i ponoś ich konsekwencje. Badaj konflikty i szukaj własnych rozwiązań. Naucz się czegoś co przyda Ci się w życiu.

17 GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM prowadzące: Iwona Nowik i A. Dyks - Łepek
Program pracy z grupą powstał w oparciu o Model Minnesota bazujący na budowaniu wspierającej społeczności terapeutycznej oraz model pracy młodzieżowych grup wsparcia. Głównymi celami spotkań są: budowanie grupy opartej na zasadach wzajemnej akceptacji, zaufania i szczerości; zmotywowanie uczestników do zaprzestania lub maksymalnego ograniczenia zażywania środków psychoaktywnych; lepsze przewidywanie przez chłopców konsekwencji nadużywania alkoholu i narkotyków oraz pomoc rozwijaniu kompetencji interpersonalnych potrzebnych wychowankom do życia w trzeźwości. Najczęściej poruszane na spotkaniach tematy, to: historie uzależnień w rodzinie i wpływ używek na relacje z najbliższymi; planowanie trzeźwych przepustek; dyskusje na temat korzyści i strat związanych z odurzaniem się; rozmowy na temat życiowych planów, celów i marzeń.

18 IWONA NOWIK – INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ

19 TRENINGI RELAKSACYJNE Prowadząca: Anna Wojtczak
Proponowane wychowankom ćwiczenia relaksacyjne zaczerpnięte są z metod Shultza i Jacobsona oraz technik medytacyjnych i elementów pracy z ciałem i oddechem. Głównym celem relaksacji jest wyposażenie wychowanków w umiejętności rozładowywania napięcia oraz obniżania poziomu stresu. Poprzez udział w tego typu zajęciach chłopcy uczą się jak świadomie i skutecznie odpoczywać, jak ograniczać fizjologiczne i psychologiczne skutki doświadczanego stresu a tym samym polepszyć swoją koncentrację uwagi i wydajność w nauce.

20 SOCJOTETRAPIA Z ELEMENTAMI TZA, BIBLIOTERAPII, MUZYKOTERAPII I FILMOTERAPII Prowadzące: Anna Wojtczak i Bożena Szczodrowska Grupa socjoterapeutyczna prowadzona w budynku psychoedukacji uzupełnia realizację programu profilaktycznego i wychowawczego MOW w Kamionku Wielkim. Grupę tworzą wychowankowie ze wskazaniami do udziału w zajęciach o charakterze socjoterapeutycznym oraz chłopcy typowani przez wychowawców i nauczycieli MOW. Głównym celem zajęć jest rozwijanie podstawowych kompetencji społecznych. Podstawowe bloki tematyczne to: tworzenie grupy, komunikacja interpersonalna, samoświadomość emocjonalna, asertywność, radzenie sobie ze złością i rozwiązywanie konfliktów.

21 Bożena Szczodrowska: nauczyciel historii i geografii, trener TZA, I
Bożena Szczodrowska: nauczyciel historii i geografii, trener TZA, I. Nowik i A. Wojtczak


Pobierz ppt "DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE PROPONOWANE WYCHOWANKOM MOW w KAMIONKU WIELKIM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google