Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w projekcie – dopuszczalne zmiany; sposób procedowania zmian Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Ochrony Klimatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w projekcie – dopuszczalne zmiany; sposób procedowania zmian Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Ochrony Klimatu."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w projekcie – dopuszczalne zmiany; sposób procedowania zmian Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Ochrony Klimatu Warszawa, 12 października 2015 r.

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zmiany do projektów wskazane są w art. 13 umowy ws. projektu (art. 12 porozumienia ws. projektu). Zmiany do projektów zgłaszane przez beneficjentów:

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wskaźniki – raportowanie, monitorowanie zmiana harmonogramu płatności przedstawionego w Planie Wdrażania Projektu – należy przedłożyć: zaktualizowany w części II, IV, V oraz podpisany ze strony beneficjenta, Plan Wdrażania Projektu w 2 egzemplarzach (oryginały) oraz pismo przewodnie

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przesunięcia między pozycjami budżetowymi wskazanymi w części II Planu Wdrażania Projektu – należy przedłożyć: zaktualizowany oraz zatwierdzony ze strony beneficjenta Plan Wdrażania Projektu w 2 egzemplarzach (oryginały) oraz pismo przewodnie

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przesunięcia między działaniami lub do nowych działań – należy przedłożyć: zaktualizowany w cz. IV (cz. II jeśli dotyczy) oraz zatwierdzony ze strony beneficjenta, Plan Wdrażania Projektu w 2 egzemplarzach (oryginały) oraz pismo przewodnie

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wzrost całkowitych kosztów projektu w części wydatków niekwalifikowalnych – należy przedłożyć: zaktualizowany w cz. I, II i IV oraz zatwierdzony ze strony beneficjenta, Plan Wdrażania Projektu w 2 egzemplarzach (oryginały) oraz pismo przewodnie

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejszenie wartości bazowych lub docelowych wskaźników wykazanych w części III Planu Wdrażania Projektu – należy przedłożyć: zaktualizowany w cz. III i IV Plan Wdrażania Projektu jedynie w wersji elektronicznej. Zaktualizowany oraz zatwierdzony ze strony beneficjenta Plan Wdrażania Projektu w 2 egzemplarzach (oryginały) należy przekazać po uzyskaniu decyzji o wnioskowanych zmianach, w przypadku obniżenia wartości wskaźników celu ogólnego projektu aktualizacja audytu efektywności ekologicznej (dotyczy Programu PL04), w przypadku utrzymania wartości wskaźników celu ogólnego projektu na niezmienionym poziomie załącznik do Wskazówek dla Beneficjentów dot. sposobu zgłaszania zmian do Projektów na wzorcu opracowanym przez Narodowy Fundusz (dotyczy Programu PL04) oraz pism o przewodnie

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększenie wartości bazowych lub docelowych wskaźników wykazanych w części III Planu Wdrażania Projektu, z wyłączeniem zwiększenia kwoty dofinansowania – należy przedłożyć: zaktualizowany w cz. III i IV Plan Wdrażania Projektu jedynie w wersji elektronicznej. Zaktualizowany oraz zatwierdzony ze strony beneficjenta Plan Wdrażania Projektu w 2 egzemplarzach (oryginały) należy przekazać po uzyskaniu decyzji o wnioskowanych zmianach, w przypadku obniżenia wartości wskaźników celu ogólnego projektu jako skutek zmian wartości docelowych rezultatów lub wyników projektu, aktualizacja audytu efektywności ekologicznej (dotyczy Programu PL04),

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku wartości wskaźników celu ogólnego projektu na niezmienionym poziomie załącznik do Wskazówek dla Beneficjentów dot. sposobu zgłaszania zmian do Projektów na wzorcu opracowanym przez Narodowy Fundusz, w przypadku poprawy (zwiększenia) wartości wskaźników celu ogólnego projektu, oświadczenie załącznik do Wskazówek dla Beneficjentów dot. sposobu zgłaszania zmian do Projektów na wzorcu opracowanym przez Narodowy Fundusz oraz pismo przewodnie

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiana terminu realizacji projektu – należy przedłożyć: zaktualizowany w cz. I oraz zatwierdzony ze strony beneficjenta Plan Wdrażania Projektu w 2 egzemplarzach (oryginały) oraz pismo przewodnie

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiana (obniżenie) kwoty dofinansowania – należy przedłożyć: zaktualizowany w cz. I, II, IV i V oraz zatwierdzony ze strony beneficjenta, Plan Wdrażania Projektu w 2 egzemplarzach (oryginały) oraz pismo przewodnie

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dziękuję za uwagę Paweł Choromański Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Pobierz ppt "Zmiany w projekcie – dopuszczalne zmiany; sposób procedowania zmian Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Ochrony Klimatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google