Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 w Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej ćwiczy co roku około 120 uczniów  ćwiczący to uczniowie z poziomu różnych szkół czechowickich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " w Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej ćwiczy co roku około 120 uczniów  ćwiczący to uczniowie z poziomu różnych szkół czechowickich."— Zapis prezentacji:

1

2  w Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej ćwiczy co roku około 120 uczniów  ćwiczący to uczniowie z poziomu różnych szkół czechowickich - w przedziale wiekowym 7-19 lat  procesem korekcji objęte są dzieci i młodzież ze skoliozami

3  zajęcia są obowiązkowe 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, wyjątek stanowią podopieczni prowadzeni systemem indywidualnym  nauczyciele pracujący w Ośrodku: mgr Joanna Pielech mgr Elżbieta Szczypka mgr Marek Pietrzyk

4  uczestnicy zajęć są objęci specjalistyczną opieką lekarza ortopedy-traumatologa, który diagnozuje podopiecznych i prowadzi badania kontrolne  dla wytypowanych dzieci z progresywnymi skoliozami dodatkowo prowadzona jest przez fizjoterapeutkę terapia manualna

5 masaż i kinesiology taping

6  Ośrodek spełnia rolę placówki metodycznej poprzez:  prowadzenie praktyk studenckich  organizowanie szkoleń dla nauczycieli  udzielanie konsultacji rodzicom i dzieciom spoza Ośrodka  współpracę z konsultantem ds. skolioz mgr Ryszardem Harężlakiem

7 mgr Ryszard Harężlak

8  zajęcia w Ośrodku są prowadzone w oparciu o metodę Ryszarda Harężlaka : „Asymetryczna koncepcja korekcji skolioz”  bardzo wysoki procent popraw dowodzi zasadności stosowanej koncepcji ćwiczeń asymetrycznych i indywidualnego doboru ćwiczeń do wady każdego dziecka

9 Studenci AWF Katowice na praktykach- czerwiec 2013

10 współpraca z AWF Katowice- spotkanie w Ośrodku: od lewej- prof. J. Ślężyński, burmistrz M. Błachut, v-ce burmistrz M. Kołoczek, J.Pielech-kierownik

11 Współpraca  skuteczność metody zależy od współpracy na linii: nauczyciel - rodzic – lekarz oraz systematyczności i dokładności wykonywania przez dziecko zaleconych przez nauczyciela ćwiczeń domowych

12 asymetryczna elongacja w zwisie

13 ćwiczenie na trójpłaszczyznowym korektorze skolioz jest fizjoterapeutkę terapia manualna dla wytypowanych

14 ćwiczenie na korektorze odcinka lędźwiowego

15 redresja na szczyt łuku skrzywienia

16 przykładowy efekt korekcji Paulina Sc.ThdxThLsin 2013-13 lat 27°/17° 2015-15 lat 19°/10°

17  okres dojrzewania, który dotyczy gimnazjalistów jest okresem bardzo niebezpiecznym ze względu na „skok wzrostowy”, w którym może wystąpić znaczące pogorszenie istniejącej już wady postawy ciała przykład następny slajd

18 6º6º 40 º Sc Th dx L sin 6º6º 36 º


Pobierz ppt " w Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej ćwiczy co roku około 120 uczniów  ćwiczący to uczniowie z poziomu różnych szkół czechowickich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google