Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja programów zdrowotnych za 2014 rok finansowanych z budżetu miasta Bolesławiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja programów zdrowotnych za 2014 rok finansowanych z budżetu miasta Bolesławiec."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja programów zdrowotnych za 2014 rok finansowanych z budżetu miasta Bolesławiec

2 W 2014 roku realizowano, przyjęte Uchwałą Nr XLV/367/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013 r. następujące programy zdrowotne:

3 „Badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” Realizator programu - Centrum Medyczne „STOMADENT” w Bolesławcu - wyłoniony w drodze konkursu. Program „Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” był uzupełnieniem programu finansowanego przez Narodowy Funduszu Zdrowia i pozwolił na objęcie bezpłatnymi badaniami kobiety od 40 do 50 lat oraz kobiety powyżej 69 lat. Do programu nie były kwalifikowane kobiety, którym Gmina Miejska Bolesławiec sfinansowała badania w 2013 roku z wyjątkiem przypadków, gdy powtórzenie badania wynikało z zalecenia lekarskiego. W ramach tego programu były wykonywane: - mammografia piersi wraz z instruktażem samobadania piersi, - opis zdjęcia mammograficznego, - USG piersi. W okresie realizacji programu, tj. od marca do grudnia 2014 r. na badania zgłosiły się 203 kobiety, tj. 3,63 % mieszkanek Bolesławca (rocznik od 1964 do 1974 oraz poniżej 1945 roku). Wydatkowano - 30.980 zł.

4 "Profilaktyka chorób wzroku u dzieci" Realizatorem programu była Pani Elżbieta Ośko lek. med. prowadząca Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską - podmiot wyłoniony w drodze konkursu. U dzieci z klas I szkół podstawowych w ramach programu zostały wykonane: badania ostrości wzroku, badania komputerowe wad wzroku, badania dna oka oraz ukierunkowano rodziców w zakresie dalszego postępowania z dzieckiem w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Do badań zgłosiło się 161 uczniów, tj. 55,5 % w stosunku do ogólnej liczby dzieci z klas I, których rodzice zadeklarowali wolę skorzystania z bezpłatnych badań. W 37 przypadkach stwierdzono wady wzroku. Wszystkie dzieci zostały objęte dalszym leczeniem (poza programem). Program realizowany był od kwietnia do czerwca 2014 r. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 4.025 zł.

5 Zestawienie liczby uczniów objętych badaniami wzroku i stwierdzonych nieprawidłowości Placówka liczba uczniów klas I, których rodzice zadeklarowali wolę skorzystania z bezpłatnych badań wzroku liczba dzieci u których wykonano przegląd % (kol. 3/2) liczba dzieci z wadą wzroku % stwierdzonych nieprawidłowości do ilości przebadanych dzieci 145678 SP 1/MZS nr 2521732,69317,65 SP 2/MZS nr 3372875,68621,43 SP 3252392,00313,04 SP 4967477,082229,73 SP 5/MZS nr 130930,0000,00 Oxpress34514,71240,00 PS Pijarzy16531,25120,00 Razem29016155,523722,98

6 Program zdrowotny „Profilaktyka próchnicy u dzieci” Realizatorem programu była Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Grabskiego 19, Legnica, podmiot wyłoniony w drodze konkursu. Zgodnie z zawartą umową, podmiot realizujący program zobowiązany był do dokonania przeglądu stanu jamy ustnej – oceny stanu uzębienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecność zmian próchniczych i wad zgryzu (diagramy zębowe) u dzieci z klas II uczęszczających do bolesławieckich publicznych szkół podstawowych oraz ukierunkowania rodziców w zakresie dalszego postępowania z dzieckiem w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Do badań zgłosiło się 313 uczniów, tj. 88,7% w stosunku do ogólnej liczby dzieci z klas II. W 27 przypadkach stwierdzono próchnicę zębów stałych, a w 68 przypadkach stwierdzono konieczność leczenia ortodontycznego. W porównaniu z rokiem poprzednim ilość dzieci z próchnicą zębów stałych utrzymuje się na tym samym poziomie, natomiast aż o 22% zwiększyła się ilość dzieci wymagających wizyty u ortodonty. Program realizowany był od marca do czerwca 2014 r. Wydatkowano środki w wysokości 7.825 zł

7 Zestawienie liczby uczniów objętych badaniami jamy ustnej i stwierdzonych nieprawidłowości Placówka liczba uczniów klas II liczba dzieci u których wykonano przegląd % (kol. 3/2) liczba dzieci z próchnicą zębów stałych % (kol. 5/3) liczba dzieci u których konieczne jest leczenie ortodontyczne % (kol. 7/3) liczba dzieci u których stwierdzono nieprawidłowości ogółem % stwierdzonych nieprawidłowości do ilości przebadanych dzieci 12345678910 SP 1 – MZS nr 255 100,0610,959,11120,0 SP 2 – MZS nr 3625995,2711,91830,12542,4 SP 3454497,8715,91534,12250,0 SP 4836780,746,01623,92029,9 SP 5 – MZS nr 1574986,024,1816,31020,4 PSP „Oxpress”322267,000,029,12 PSP Zakonu Pijarów191789,515,9423,5529,4 Razem35331388,7278,66821,79530,1

8 „Badania przesiewowe wad postawy i kończyn dolnych u dzieci w wieku przedszkolnym” W ramach programu przebadano dzieci w wieku trzech i sześciu lat przy użyciu specjalistycznych narzędzi pomiarowych. Każde przebadane dziecko otrzymało zaświadczenie (kartę badania) z informacją o istniejących wadach kończyn dolnych i postawy. Karty te opiekunowie grup przekazali rodzicom. Opiekunowie grup, jak i rodzice na podstawie zawartych informacji w karcie zostali ukierunkowani w zakresie dalszego postępowania z przebadanym dzieckiem w razie występowania jakiejkolwiek wady. Termin realizacji - listopad 2014 r. Zgłoszono do badań 543 dzieci, natomiast przebadano 451 dzieci, tj. 83 % (różnica wynika z absencji dzieci). U 173 przebadanych dzieci, tj. 38 % stwierdzono wady kończyn dolnych, a u 38 dzieci, tj. 8% stwierdzono wady postawy. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 11.275 zł

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Realizacja programów zdrowotnych za 2014 rok finansowanych z budżetu miasta Bolesławiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google