Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Działania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Działania."— Zapis prezentacji:

1 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Działania 3 „Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji Ochrony Środowiska” Anna Dębowiec – lider działania 3 22 października 2013 r. Problemy merytoryczne zgłoszone przez WIOŚ w karcie monitorującej działanie ISWK nr 4 1

2 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 22 października 2013 r. 2 Raporty rocznych i kwartalnych planów kontroli Zgłoszony problem: Planowaniu podlegają zakłady należące do kategorii ryzyka od I do IV. Każda zmiana kategorii ryzyka zakładu wynikająca z ustaleń kontroli np. z IV na V powoduje automatyczną zmianę w zatwierdzonym rocznym planie kontroli i kwartalnych planach. Wygenerowany z ISWK plan sugeruje, że wioś zaplanował zakłady z V kategorii ryzyka. Propozycja WIOŚ: Plan nie powinien ulegać zmianie w zakresie kategorii ryzyka i nie tytlko.

3 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 22 października 2013 r. 3 Raporty rocznych i kwartalnych planów kontroli Zgłoszony problem: W tabeli rocznego planu kontroli (dok. 2.1.1) należy wpisać Regon zakładu przewidzianego do kontroli. Co w przypadku gdy Regon nie jest znany? Ponadto w ocenie GIOŚ: Nie wszytkie zakłady identyfikowane są po nr Regon. W dokumentacji SK (protokoły kontroli) i w ISWK wprowadzono zmianę polegającą na dodaniu nr Pesel. Regon lub Pesel podmiotu, który nie posiada regonu np. rolnicy indywidualni..

4 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 22 października 2013 r. Planowanie kontroli – realizacja planu 4 Zgłoszony problem: 1.Brak możliwości monitorowania realizacji kwartalnych planów kontroli. 2.Brak możliwości wprowadzenia adnotacji w tabeli rocznego i kwartalnego planu kontroli, z jakiego powodu kontrola nie odbyła się. Propozycja WIOŚ: W zakładce Rejestr kontroli planowych/rozpocznij kontrole planowe proponuje się dodanie opcji wyboru: 1.Kontrola nie odbyła się z powodu likwidacji zakładu/zawieszenia działalności, 2.Kontrola nie obyła się z powodu zmiany miejsca prowadzenia działalności, poza obszar działania jednostki organizacyjnej, 3.Zaznaczenie zaplanowanej kontroli jako wykonanej, w przypadku jej wykonania w kwartale poprzedzającym plan (konieczność przeprowadzenia kontroli interwencyjnej lub inwestycyjnej). W ocenie GIOŚ: Wymaga podkreślenia, że celem zapisu planów kontroli jest kontrola jego realizacji i trafności planowania, a nie dopasowywania fikcyjnego planu do wykonanych kontroli. W dokumentach do procedury planowania kontroli należy wprowadzić kolumnę w celu możliwość odznaczenia, powodu z jakiego kontrola nie odbyła się.

5 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Anna Dębowiec – lider działania 3 22 października 2013 r.5


Pobierz ppt "Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Działania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google