Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROPS Poznań Konsultacje z PUP grupa docelowa projektu i instrumenty aktywizacji edukacyjnej PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROPS Poznań Konsultacje z PUP grupa docelowa projektu i instrumenty aktywizacji edukacyjnej PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ."— Zapis prezentacji:

1 ROPS Poznań Konsultacje z PUP grupa docelowa projektu i instrumenty aktywizacji edukacyjnej PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE wiedza zmienia przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego marzec 2011

2 Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Formy współpracy pomiędzy instytucjami Zlecanie Informowanie Konsultowanie Wspólne zespoły Umowy partnerskie

3 Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Grupa docelowa projektu systemowego OPS/PCPR Osoby spełniające łącznie 3 warunki: 1.W wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lat). 2.Niezatrudnione (bezrobotne/nieaktywne zawodowo) lub zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym. 3.Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. SzOP POKL 2007-2013 z 1 czerwca 2010 r.

4 Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Grupa docelowa projektu systemowego OPS/PCPR a Plan działania na rok 2011 Grupa docelowa projektu konsultowana jest z właściwym dla Beneficjenta Powiatowym Urzędem Pracy. Konsultacja grupy docelowej projektu z Powiatowym Urzędem Pracy daje gwarancje właściwego doboru grupy docelowej projektu oraz efektywnego zastosowania instrumentów aktywnej integracji, co pozytywnie wpłynie na jakość świadczonych w projekcie działań.

5 Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Konsultowanie grupy docelowej projektu systemowego OPS/PCPR z PUP – ogólne zasady Służy podejmowania lepszych i bardziej przemyślanych decyzji i wypracowaniu bardziej satysfakcjonujących rozwiązań. Warto, aby odbywały się według określonych procedur przy zachowaniu pewnych zasad, które mogą być zawarte np. w porozumieniu. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada wnioskodawca. Odpowiednia ilość czasu jest konieczna do wnikliwej analizy i przygotowania stanowiska. (nie nadużywać) Informacja zwrotna, co zostało uwzględnione, a co odrzucone przez wnioskodawcę.

6 Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Instrumenty aktywnej integracji – instrumenty aktywizacji edukacyjnej Skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego (po konsultacji* z właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy klientem jest osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna) *Konsultacja oznacza poinformowanie właściwego powiatowego urzędu pracy o zamierzonym działaniu oraz otrzymanie informacji czy urząd nie planuje wobec tej samej osoby podobnego działania ze środków Funduszu Pracy. „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania…” Warszawa 1 stycznia 2011 r., s.22.

7 Projekt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pt.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 85 67 330 e-mail: doradcy@rops-wielkopolska.poznan.pl www.rops-wielkopolska.poznan.pl


Pobierz ppt "ROPS Poznań Konsultacje z PUP grupa docelowa projektu i instrumenty aktywizacji edukacyjnej PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google