Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mikołaj Walęczak Klasa 1B. Zdefiniowanie praw, przysługujących każdemu człowiekowi. Określenie, w jaki sposób są one w dzisiejszych czasach łamane. Przedstawienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mikołaj Walęczak Klasa 1B. Zdefiniowanie praw, przysługujących każdemu człowiekowi. Określenie, w jaki sposób są one w dzisiejszych czasach łamane. Przedstawienie."— Zapis prezentacji:

1 Mikołaj Walęczak Klasa 1B

2 Zdefiniowanie praw, przysługujących każdemu człowiekowi. Określenie, w jaki sposób są one w dzisiejszych czasach łamane. Przedstawienie form walki z łamaniem praw w człowieka.

3

4 Religijne Wolość wyznaniowa. Prawa Człowieka Ekonomiczne Jednakowe prawo do pracy. Społeczne Prawo do dobrobytu. Polityczne Prawo do głosowania. Osobiste Prawo do prywatności.

5 Monarchia Arystrokracja Trzecia Klasa

6 Do XVII w. kraje europy rządzone były przez monarchów, (najczęściej króla lub królową). Monarchowie posiadali pełnie władzy ustawodawczej, oraz sądowniczej. Status człowieka oraz jego prawa w społeczeństwie, były definiowane przez jego urodzenie, edukacje, religie, oraz profesje. Monarchia ArystokracjaTrzecia Klasa

7 10 grudnia, 1948 r. generalne gromadzenie ONZ utworzyło „Powszechną Deklarację Praw Człowieka”.

8 -Francuska deklaracja praw człowieka i obywatela, 26 sierpnia 1789 roku. („Les hommes naissent et demeurent libres et egaux en droits”)

9 Po mimo tego, dziś również dochodzi to skrajnych przypadków pogwałcenia praw człowieka. Szczególnie często zdaża się to w państwach biednych, w których panuje ustruj komunistyczny lub reżim jednego przywódcy.

10

11 Art. 19. „Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji o poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

12 Cenzura Internetu w Chińskiej Republice Ludowej jest realizowana przez władze państwowe poprzez szereg praw i rozporządzeń administracyjnych. Rząd Chin blokuje głównie treści polityczne. Najczęściej blokowane są: Strony związane z Dalai Lamą i ruchami dążącymi do uzyskania niepodległości Tybetu. Strony powiązane z rządem Tajwanu, mediami, organizacjami i uddyzmem. Strony nielegalnych organizacji Strony informacyjne, które poruszają tematykę brutalności policji,wolności słowa, demokracji czy filozofii marksistowskiej.

13 Art. 7. „Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażenie na taką dyskryminację.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

14 Prawa mniejszości narodowych łamane są na całym świecie. W szczególności w Kazachstanie, na Białorusi czy w Ukrainie prawa do posługiwania się własnym językiem. Nie mogą one wydawać prasy we własnym języku. Nie mogą również uczyć się we własnym ojczystym języku. Przedstawiciele mniejszości są szykanowani, poniżani a nawet trudniej im znaleźć prace.

15 Art. 32. „Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

16 W wielu miejscach na świecie nadal w sposób niejawny stosowane są tortury. Ofiarami najczęściej są opozycje polityczne bądź różnego rodzaju separatyści. - Chiny, Rosja, Białoruś, Turcja, Uzbekistan, czy Arabia - to tylko niektóre z tych miejsc. Torturom poddawani są więźniowie amerykańskiej bazy GUANTANAMO na Kubie czy w więzieniu ABU-GHRAIB w Bagdadzie.

17 Art. 26. „Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna, przynajmniej na stopniu podstawowym. Nauka podstawowa jest obowiązkowa. Oświata techniczna i zawodowa jest powszechnie dostępna, a studia wyższe są dostępne dla wszystkich na zasadzie równości w zależności od zalet osobistych.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

18 W Liberii 4 na 5 uczennic uprawia prostytucję, aby zapłacić za naukę w szkole Niski poziom nauczania, braki w kadrze nauczycielskiej oraz trudności życia na wsi sprawiają, że edukacja w Ugandzie schodzi na drugi,trzeci a nawet czwarty plan Za semestr w prywatnej Ugandyjskiej szkole trzeba zapłacić nawet do 400 euro. Cena ta odstrasza 99,9% społeczeństwa Ugandy

19 Art. 1. „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

20 W krajach islamu tj. Afganistan, Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie, Kuwejt, Jordania czy Pakistan kobietom nie wolno: oglądać telewizji, mieć prawa jazdy, uczyć się korzystać z pomocy medycznej, chodzić do kina, pokazywać twarzy, włosów, ciała czytać Koranu.

21 Art. 32. „Państwa-Strony uznają prawo dziecka do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, przed wykonywaniem pracy, która może być niebezpieczna lub też może kolidować z kształceniem dziecka, bądź może być szkodliwa dla zdrowia dziecka lub jego rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, moralnego lub społecznego.” Konwencja o Prawach Dziecka

22 W ponad 20 krajach na całym świecie około 300 tys. dzieci jest wykorzystywanych jako żołnierze na wojnie. Co 6 dziecko na świecie pomiędzy 5 a 14 rokiem życia pracuje. Pracują często 16-18 godzin na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Są one pozbawione możliwości chodzenia do szkoły. Tracą również prawo do zabawy, spotkań z rówieśnikami czy do ochrony przed przemocą. Zarabiają mniej niż 5 centów amerykańskich na godz. Są wykorzystywane fizycznie, psychicznie i seksualnie przez swoich pracodawców.

23 Art. 18. „Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania: prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź współ z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

24 Większość państw muzułmańskich łamie prawo wolność sumienia i wyznania chrześcijan. Są oni traktowani jako obywatele drugiej kategorii. W Iranie i Arabii Saudyjskiej za posiadanie Biblii czy innego symbolu religijnego grozi kara więzienia. Władze utrudniają działalność nie muzułmańskich instytucji religijnych.

25 Na całym świecie istnieje wiele organizacji obywatelskich walczących o prawa człowieka. Jedną z najbardziej popularnych jest Amnesty International.

26 Amnesty International – międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie – od organizowania pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach, po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom.

27 Źródła: -wikipedia.com -amnesty.org.pl / amnesty.org -unic.un.org.pl -un.org -unesco.pl


Pobierz ppt "Mikołaj Walęczak Klasa 1B. Zdefiniowanie praw, przysługujących każdemu człowiekowi. Określenie, w jaki sposób są one w dzisiejszych czasach łamane. Przedstawienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google