Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Łamanie Praw człowieka Na Świecie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Łamanie Praw człowieka Na Świecie"— Zapis prezentacji:

1 Łamanie Praw człowieka Na Świecie
Mikołaj Walęczak Klasa 1B

2 Zagadnienia Zdefiniowanie praw, przysługujących każdemu człowiekowi.
Określenie, w jaki sposób są one w dzisiejszych czasach łamane. Przedstawienie form walki z łamaniem praw w człowieka.

3 Jakie prawa przysługują każdemu człowiekowi?

4 Prawa Człowieka Polityczne Prawo do głosowania.
Religijne Wolość wyznaniowa. Polityczne Prawo do głosowania. Społeczne Prawo do dobrobytu. Prawa Człowieka Osobiste Prawo do prywatności. Ekonomiczne Jednakowe prawo do pracy.

5 Różnice klasowe – ludzie nie zawsze byli równi wobec prawa
Arystrokracja Monarchia Trzecia Klasa

6 Różnice klasowe – ludzie nie zawsze byli równi wobec prawa
Do XVII w. kraje europy rządzone były przez monarchów, (najczęściej króla lub królową). Monarchowie posiadali pełnie władzy ustawodawczej, oraz sądowniczej. Status człowieka oraz jego prawa w społeczeństwie, były definiowane przez jego urodzenie, edukacje, religie, oraz profesje. Arystokracja Monarchia Trzecia Klasa

7 Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
10 grudnia, 1948 r. generalne gromadzenie ONZ utworzyło „Powszechną Deklarację Praw Człowieka”.

8 “Ludzie rodzą się i pozostają wolni i równi z punktu widzenia prawa.”
(„Les hommes naissent et demeurent libres et egaux en droits”) -Francuska deklaracja praw człowieka i obywatela, 26 sierpnia roku.

9 Jakie siły mogą ograniczyć lub odebrać prawa człowieka?
Po mimo tego, dziś również dochodzi to skrajnych przypadków pogwałcenia praw człowieka. Szczególnie często zdaża się to w państwach biednych, w których panuje ustruj komunistyczny lub reżim jednego przywódcy.

10

11 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Łamanie Praw Człowieka Na Świecie – Wolność Słowa Art. 19. „Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji o poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

12 Łamanie Praw Człowieka Na Świecie – Wolność Słowa
Cenzura Internetu w Chińskiej Republice Ludowej jest realizowana przez władze państwowe poprzez szereg praw i rozporządzeń administracyjnych. Rząd Chin blokuje głównie treści polityczne. Najczęściej blokowane są: Strony związane z Dalai Lamą i ruchami dążącymi do uzyskania niepodległości Tybetu. Strony powiązane z rządem Tajwanu, mediami, organizacjami i uddyzmem. Strony nielegalnych organizacji Strony informacyjne, które poruszają tematykę brutalności policji,wolności słowa, demokracji czy filozofii marksistowskiej.

13 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Łamanie Praw Człowieka Na Świecie – Równość wobec prawa Art. 7. „Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażenie na taką dyskryminację.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

14 Łamanie Praw Człowieka Na Świecie – Równość wobec prawa
Prawa mniejszości narodowych łamane są na całym świecie. W szczególności w Kazachstanie, na Białorusi czy w Ukrainie prawa do posługiwania się własnym językiem. Nie mogą one wydawać prasy we własnym języku. Nie mogą również uczyć się we własnym ojczystym języku. Przedstawiciele mniejszości są szykanowani, poniżani a nawet trudniej im znaleźć prace.

15 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Łamanie Praw Człowieka Na Świecie – Tortury Art. 32. „Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

16 Łamanie Praw Człowieka Na Świecie - Tortury
W wielu miejscach na świecie nadal w sposób niejawny stosowane są tortury. Ofiarami najczęściej są opozycje polityczne bądź różnego rodzaju separatyści. - Chiny, Rosja, Białoruś, Turcja, Uzbekistan, czy Arabia - to tylko niektóre z tych miejsc. Torturom poddawani są więźniowie amerykańskiej bazy GUANTANAMO na Kubie czy w więzieniu ABU-GHRAIB w Bagdadzie.

17 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Łamanie Praw Człowieka Na Świecie – Dostępność Edukacji Art. 26. „Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna, przynajmniej na stopniu podstawowym. Nauka podstawowa jest obowiązkowa. Oświata techniczna i zawodowa jest powszechnie dostępna, a studia wyższe są dostępne dla wszystkich na zasadzie równości w zależności od zalet osobistych.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

18 Łamanie Praw Człowieka Na Świecie – Dostępność Edukacji
W Liberii 4 na 5 uczennic uprawia prostytucję, aby zapłacić za naukę w szkole Niski poziom nauczania, braki w kadrze nauczycielskiej oraz trudności życia na wsi sprawiają, że edukacja w Ugandzie schodzi na drugi,trzeci a nawet czwarty plan Za semestr w prywatnej Ugandyjskiej szkole trzeba zapłacić nawet do 400 euro. Cena ta odstrasza 99,9% społeczeństwa Ugandy

19 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Łamanie Praw Człowieka Na Świecie – Równość Wobec Prawa Art. 1. „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

20 Łamanie Praw Człowieka Na Świecie – Równość Wobec Prawa
W krajach islamu tj. Afganistan, Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie, Kuwejt, Jordania czy Pakistan kobietom nie wolno: oglądać telewizji, mieć prawa jazdy, uczyć się korzystać z pomocy medycznej, chodzić do kina, pokazywać twarzy, włosów, ciała czytać Koranu.

21 Konwencja o Prawach Dziecka
Łamanie Praw Człowieka Na Świecie - Dzieci Art. 32. „Państwa-Strony uznają prawo dziecka do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, przed wykonywaniem pracy, która może być niebezpieczna lub też może kolidować z kształceniem dziecka, bądź może być szkodliwa dla zdrowia dziecka lub jego rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, moralnego lub społecznego.” Konwencja o Prawach Dziecka

22 Łamanie Praw Człowieka Na Świecie - Dzieci
W ponad 20 krajach na całym świecie około 300 tys. dzieci jest wykorzystywanych jako żołnierze na wojnie. Co 6 dziecko na świecie pomiędzy 5 a 14 rokiem życia pracuje. Pracują często godzin na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Są one pozbawione możliwości chodzenia do szkoły. Tracą również prawo do zabawy, spotkań z rówieśnikami czy do ochrony przed przemocą. Zarabiają mniej niż 5 centów amerykańskich na godz. Są wykorzystywane fizycznie, psychicznie i seksualnie przez swoich pracodawców.

23 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Łamanie Praw Człowieka Na Świecie - Wyznania Art. 18. „Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania: prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź współ z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.” Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

24 Łamanie Praw Człowieka Na Świecie - Wyznania
Większość państw muzułmańskich łamie prawo wolność sumienia i wyznania chrześcijan. Są oni traktowani jako obywatele drugiej kategorii. W Iranie i Arabii Saudyjskiej za posiadanie Biblii czy innego symbolu religijnego grozi kara więzienia. Władze utrudniają działalność nie muzułmańskich instytucji religijnych.

25 Amnesty Na całym świecie istnieje wiele organizacji obywatelskich walczących o prawa człowieka. Jedną z najbardziej popularnych jest Amnesty International.

26 Amnesty Amnesty International – międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie – od organizowania pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach, po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom.

27 KONIEC Źródła: -wikipedia.com -amnesty.org.pl / amnesty.org
-unic.un.org.pl -un.org -unesco.pl


Pobierz ppt "Łamanie Praw człowieka Na Świecie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google