Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niepełnosprawność Władysław Sanocki „Człowiek niepełnosprawny jest pełnoprawnym członkiem ludzkiej wspólnoty”. Anna Zygmańska Grażyna Korczak Hanna Gleńska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niepełnosprawność Władysław Sanocki „Człowiek niepełnosprawny jest pełnoprawnym członkiem ludzkiej wspólnoty”. Anna Zygmańska Grażyna Korczak Hanna Gleńska."— Zapis prezentacji:

1 Niepełnosprawność Władysław Sanocki „Człowiek niepełnosprawny jest pełnoprawnym członkiem ludzkiej wspólnoty”. Anna Zygmańska Grażyna Korczak Hanna Gleńska

2

3 LOGO SYMBOLIZUJĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

4 Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawności
Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób.

5 Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawności
Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata. Według danych WHO ponad 650 mln osób na świecie jest niepełnosprawnych w następstwie psychicznych, fizycznych oraz sensorycznych niesprawności. Natomiast w Polsce liczba osób niepełnosprawnych to prawie 5,5 mln. Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności w Polsce stanowią schorzenia układu krążenia, narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne.

6 Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawności
Celem corocznych obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych jest zwrócenie uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także  ukazanie korzyści płynących z  pełnej integracji osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia.

7 Niepełnosprawność to nie kara za grzechy!
To, że ktoś jest niepełnosprawny nie oznacza, że jest głupi! To, że ktoś jest niewidomy nie zawsze oznacza, że kompletnie nic nie widzi! To, że ktoś jest niesłyszący nie oznacza, że jest głuchy jak pień! To, że ktoś jest niepełnosprawny intelektualnie nie umniejsza jego godności! To, że ktoś jeździ na wózku nie oznacza, że jest nieporadny życiowo!

8 Zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO):
Osoba niepełnosprawna to taka, która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej

9 Rodzaje niepełnosprawności:

10 osoby niewidome i słabowidzące

11 osoby niesłyszące i słabosłyszące

12 Osoby z niepełnosprawnością fizyczną:
osoby z uszkodzonym narządem ruchu osoby z przewlekłymi schorzeniami narządów wewnętrznych

13 Osoby z niepełnosprawnością psychiczną
Stan ten jest definiowany jako stan obniżonej sprawności umysłowej w stosunku do stanu normalnego.

14 Osoby z niepełnosprawnością złożoną, dotknięte więcej niż jedną niepełnosprawnością.

15 Gdyby wszyscy byli tacy sami, nikt nikomu nie byłby potrzebny.
ks. Twardowski

16 wobec osób niepełnosprawnych
Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych

17 Praktyczny poradnik savoir – vivre
wobec osób niepełnosprawnych Mówiąc i pisząc o osobach z niepełnosprawnością nigdy nie używaj krzywdzących określeń: kaleka, inwalida, upośledzony, niepełnosprawny!

18 Praktyczny poradnik savoir – vivre
wobec osób niepełnosprawnych Mówiąc i pisząc o osobach z niepełnosprawnością nigdy nie używaj określeń żargonowych : przykuty do wózka, inwalida na wózku, sprawny inaczej!

19 Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych
Mówiąc i pisząc o osobach z niepełnosprawnością używaj określeń: osoba z niepełnosprawnością osoba z niepełnosprawnością ruchową osoba poruszająca się na wózku osoba poruszająca się o kulach osoba niewidoma  - osoba niedowidząca osoba niesłysząca – osoba niedosłysząca osoba głuchoniewidoma osoba z niepełnosprawnością intelektualną osoba z zaburzeniem psychicznym osoba niskiego wzrostu

20 Praktyczny poradnik savoir – vivre
wobec osób niepełnosprawnych Zanim udzielisz pomocy zapytaj czy osoba z niepełnosprawnością życzy jej sobie.

21 Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych
Bądź taktowny. Zanim „dotkniesz” osoby z niepełnosprawnością, uprzedź ją o tym.

22 Praktyczny poradnik savoir – vivre
wobec osób niepełnosprawnych Wózek, laska, proteza to elementy przestrzeni osobistej osoby z niepełnosprawnością – nie dotykaj ich bez potrzeby.

23 Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych
Jeśli coś mówisz – zwracaj się bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Rozmawianie tylko z jej towarzyszem, opiekunem, pomocnikiem lub tłumaczem języka migowego świadczy o ignorowaniu takiej osoby i jest wyrazem braku kultury.

24 Praktyczny poradnik savoir – vivre
wobec osób niepełnosprawnych Reaguj uprzejmie na prośby osób z niepełnosprawnością. One się nie skarżą, ale podpowiadają ci, co mogłoby im ułatwić funkcjonowanie w pewnej przestrzeni.

25 Praktyczny poradnik savoir – vivre
wobec osób niepełnosprawnych Jeśli nie wiesz jak się zachować wobec osoby z niepełnosprawnością – po prostu ją o to zapytaj!

26 KONIEC


Pobierz ppt "Niepełnosprawność Władysław Sanocki „Człowiek niepełnosprawny jest pełnoprawnym członkiem ludzkiej wspólnoty”. Anna Zygmańska Grażyna Korczak Hanna Gleńska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google