Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rejestr publiczny jako podstawa ładu informacyjnego państwa Józef Oleński Uniwersytet Warszawski Główny Urząd Statystyczny Warszawa, 11 marca 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rejestr publiczny jako podstawa ładu informacyjnego państwa Józef Oleński Uniwersytet Warszawski Główny Urząd Statystyczny Warszawa, 11 marca 2009."— Zapis prezentacji:

1 Rejestr publiczny jako podstawa ładu informacyjnego państwa Józef Oleński Uniwersytet Warszawski Główny Urząd Statystyczny Warszawa, 11 marca 2009

2 Społeczeństwo informacyjne Rosnące społeczne minima informacyjneRosnące społeczne minima informacyjne Rosnące luki informacyjne:Rosnące luki informacyjne: –Cywilizacyjne –Funkcjonalne –Sytuacyjne Rosnący naturalny popyt na informacjęRosnący naturalny popyt na informację Rosnące koszty informacjiRosnące koszty informacji Rosnący szum informacyjnyRosnący szum informacyjny Rozwój i upowszechnianie technologii informacyjnych służyć powinny minimalizacji luk informacyjnychRozwój i upowszechnianie technologii informacyjnych służyć powinny minimalizacji luk informacyjnych

3 Gospodarka oparta na wiedzy Informacja - podstawowym czynnikiem wytwórczym, produktem, towarem i dobrem konsumpcyjnymInformacja - podstawowym czynnikiem wytwórczym, produktem, towarem i dobrem konsumpcyjnym „Przemysłowa” produkcja informacji„Przemysłowa” produkcja informacji Sektor informacyjny – jednym z podstawowych sektorów gospodarkiSektor informacyjny – jednym z podstawowych sektorów gospodarki –Publiczny sektor informacyjny –Komercyjny sektor informacyjny Globalny rynek informacyjny i jego specyfikaGlobalny rynek informacyjny i jego specyfika Jakość informacji - konflikt między publicznym i komercyjnym sektorem informacyjnymJakość informacji - konflikt między publicznym i komercyjnym sektorem informacyjnym Poziom infrastruktury informacyjnej decyduje o rozwoju społecznym i gospodarczymPoziom infrastruktury informacyjnej decyduje o rozwoju społecznym i gospodarczym

4 Demokracja zapewnia obywatelom społeczne bezpieczeństwo informacyjne Społeczne minima informacyjneSpołeczne minima informacyjne –cywilizacyjne –funkcjonalne –sytuacyjne Warunek bezpieczeństwa - informacja, jaką dysponują ludzie, podmioty społeczno – gospodarcze i instytucje państwa, spełnia minima informacyjneWarunek bezpieczeństwa - informacja, jaką dysponują ludzie, podmioty społeczno – gospodarcze i instytucje państwa, spełnia minima informacyjne Dostarczenie informacji adekwatnej do społecznych minimów informacyjnych jest niezbywalnym zadaniem państwa demokratycznegoDostarczenie informacji adekwatnej do społecznych minimów informacyjnych jest niezbywalnym zadaniem państwa demokratycznego Państwo, które tych obowiązków nie wypełnia, nie jest państwem demokratycznymPaństwo, które tych obowiązków nie wypełnia, nie jest państwem demokratycznym

5 Społeczny ład informacyjny Spójny systemSpójny system –Społecznych norm informacyjnych –Procesów informacyjnych –Systemów informacyjnych –Zasobów informacyjnych zapewniający obywatelom i podmiotomzapewniający obywatelom i podmiotom –bezpieczeństwo informacyjne –symetrię informacyjną między państwem a obywatelem i podmiotem społecznym lub gospodarczym

6 Fundamenty prawne społecznego ładu informacyjnego i społecznego bezpieczeństwa informacyjnego Prawo człowieka do prawdyPrawo człowieka do prawdy Prawo obywatela do informacjiPrawo obywatela do informacji Prawo do ochrony informacji i ochrony przed informacjąPrawo do ochrony informacji i ochrony przed informacją Obowiązkiem państwa jest zapewnienie społecznego bezpieczeństwa i ładu informacyjnegoObowiązkiem państwa jest zapewnienie społecznego bezpieczeństwa i ładu informacyjnego Społeczny ład informacyjny determinuje sprawna infrastruktura informacyjna państwaSpołeczny ład informacyjny determinuje sprawna infrastruktura informacyjna państwa Brak dobrej infrastruktury informacyjnej generuje sytuacje kryzysowe w społeczeństwie i gospodarceBrak dobrej infrastruktury informacyjnej generuje sytuacje kryzysowe w społeczeństwie i gospodarce

7 Infrastruktura informacyjna podstawą ładu informacyjnego Systemy identyfikacji  osób,  podmiotów,  terytorium Ogólnokrajowe systemy : rejestry publiczne, systemy podatkowe, ubezpieczenia społecznego,zdrowotnego, usług społecznych, INTE, … Wyspecjalizowane systemy informacyjne administracji publicznej i innych instytucji realizujących zadania publiczne Ogólnokrajowe normy informacyjne

8

9 Spójny system rejestrów i ewidencji administracyjnych Rejestr Ewidencja Podstawowe funkcjePodstawowe funkcje –Stanowiąca –Identyfikacyjna Podstawa prawnaPodstawa prawna –ustawa Rejestr jest systemem referencyjnym dla ewidencjiRejestr jest systemem referencyjnym dla ewidencji Podstawowe funkcje –Obsługa procedur –Informacyjna Podstawa prawna –Rozporządzenia na podstawie delegacji ustawowej –zarządzenia

10 Modele infrastruktury informacyjnej sektora publicznego w Europie Model skandynawskiModel skandynawski Model francuskiModel francuski Model polskiModel polski

11 Model skandynawski Bazowe systemy identyfikacji osób, podmiotów i terytorium Ogólnokrajowe systemy administracji: podatkowe, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, usług społecznych Wyspecjalizowane systemy informacyjne administracji i innych instytucji realizujących zadania publiczne Normygeneratywne Ogólnokrajowe rejestry i ewidencje wyspecjalizowane Admi- nistra- cyjna Infor- macja Pro- cedu- ralna Oficjalne systemy informacji publicznej Metainformacje i parainformacje Standardowe dane elementarne

12 Model „skandynawski” Zasoby informacyjne sektora publicznego są wspólnym zasobem państwaZasoby informacyjne sektora publicznego są wspólnym zasobem państwa Centralna instytucjonalna (ponadresortowa) koordynacja infrastruktury informacyjnej państwaCentralna instytucjonalna (ponadresortowa) koordynacja infrastruktury informacyjnej państwa Obowiązkowe normy odwzorowania i wymiany informacji w sektorze publicznymObowiązkowe normy odwzorowania i wymiany informacji w sektorze publicznym 3 ogólnokrajowe pierwotne rejestry wielofunkcyjne (osób, podmiotów, terenu)3 ogólnokrajowe pierwotne rejestry wielofunkcyjne (osób, podmiotów, terenu) Minimalizacja pierwotnego ujmowania informacjiMinimalizacja pierwotnego ujmowania informacji Obligatoryjna wymiana informacji między systemamiObligatoryjna wymiana informacji między systemami Aktywna aktualizacja wg zasady kto pierwszy ten lepszyAktywna aktualizacja wg zasady kto pierwszy ten lepszy

13 Rejestr referencyjny System identyfikacji i klasyfikacji ludzi, podmiotów i wybranych klas obiektówSystem identyfikacji i klasyfikacji ludzi, podmiotów i wybranych klas obiektów Rejestr obligatoryjny, pełnyRejestr obligatoryjny, pełny Posiada rękojmię wiary publicznejPosiada rękojmię wiary publicznej Wyłączny rejestr pierwotnyWyłączny rejestr pierwotny Obowiązek aktualizacjiObowiązek aktualizacji –przez inne systemy administracji –innych systemów administracji Stanowi normy informacyjne w określonym zakresie kompetencyjnymStanowi normy informacyjne w określonym zakresie kompetencyjnym

14 Bazowe rejestry referencyjne w modelu skandynawskim Rejestr ludnościRejestr ludności Rejestr podmiotówRejestr podmiotów Rejestr terytorialnyRejestr terytorialny

15 Rejestr – ewidencja – system użytkowy Ewidencja 1 Ewidencja 3 Rejestr 1Rejestr 2 Rejestr bazowy System 1 System 2 System 3 System 4 System 5 Ewidencja 2

16 Model polski CEPIKPESELEGIB POWIATY BUDŻET POLTAX GMINY STATYSTYKA Województwo - WOI Jednostki sektora publicznego IACS PL KRS Obywatele, przedsiębiorstwa KSIZUS GMINY POWIATY

17 Atrybuty infrastruktury informacyjnej – model polski AUTONOMIZACJA NA SZCZEBLU CENTRALNYM - infrastrukturalne rejestry i systemy użytkowe są autonomiczne prawnie, organizacyjnie, funkcjonalnie i informacyjnie AUTONOMIZACJA NA SZCZEBLU CENTRALNYM - infrastrukturalne rejestry i systemy użytkowe są autonomiczne prawnie, organizacyjnie, funkcjonalnie i informacyjnie DEZINTEGRACJA - każdy infrastrukturalny system tworzy własne środowisko informacyjne i informatyczne DEZINTEGRACJA - każdy infrastrukturalny system tworzy własne środowisko informacyjne i informatyczne IZOLACJONIZM - minimalna wymiana informacji między systemami, autonomiczna aktualizacja danych IZOLACJONIZM - minimalna wymiana informacji między systemami, autonomiczna aktualizacja danych REDUNDANCJA - wielokrotne pierwotne ujmowanie danych REDUNDANCJA - wielokrotne pierwotne ujmowanie danych KONFLIKTY funkcji systemów i kompetencji gestorów KONFLIKTY funkcji systemów i kompetencji gestorów DEZORGANIZACJA – na szczeblach terenowych DEZORGANIZACJA – na szczeblach terenowych INFORMATYZACJA – petryfikuje autonomizację i dezintegrację INFORMATYZACJA – petryfikuje autonomizację i dezintegrację KOSZTY - ekonomiczne i społeczne dla budżetu, obywateli i przedsiębiorstw KOSZTY - ekonomiczne i społeczne dla budżetu, obywateli i przedsiębiorstw

18 Unia Europejska CEPIKPESELEGIB POWIAT BUDŻET POLTAX GMINA STATYSTYKA Województwo - WOI Jednostki sektora publicznego IACS-PL SIS IIIACSVIES ESS INSPIRE

19 Przykłady ogólnokrajowych rejestrów administracyjnych 1 Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności PESELPowszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności PESEL Powszechny rejestr podmiotów gospodarki narodowej REGONPowszechny rejestr podmiotów gospodarki narodowej REGON Krajowa Ewidencja Podatników KEPKrajowa Ewidencja Podatników KEP Ewidencja działalności gospodarczej (Dz.U. 99.101.1178)Ewidencja działalności gospodarczej (Dz.U. 99.101.1178) Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr przedsiębiorców (Dz.U. 01.17.209)Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr przedsiębiorców (Dz.U. 01.17.209) Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych (Dz.U. 01.17.209)Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych (Dz.U. 01.17.209) Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr dłużników niewypłacalnych (Dz.U. 01.17.209)Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr dłużników niewypłacalnych (Dz.U. 01.17.209) Rejestr kredytobiorców Biura Informacji KredytowejRejestr kredytobiorców Biura Informacji Kredytowej Rejestr dłużników Związku Banków PolskichRejestr dłużników Związku Banków Polskich Krajowy Rejestr Karny (Dz.U. 00.50.580, art.2 ust.3)Krajowy Rejestr Karny (Dz.U. 00.50.580, art.2 ust.3)

20 Przykłady rejestrów 2 Rejestr pośredników ubezpieczeniowych (Dz.U.03.124.1157, Dz.U.03.211.2053, Dz.U. 03.211.2068)Rejestr pośredników ubezpieczeniowych (Dz.U.03.124.1157, Dz.U.03.211.2053, Dz.U. 03.211.2068) Rejestr producentów i importerów paliw ciekłych (Dz.U. 02.84.757)Rejestr producentów i importerów paliw ciekłych (Dz.U. 02.84.757) Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych (Dz.U. 04.173.1807)Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych (Dz.U. 04.173.1807) Rejestr funduszy emerytalnych (Dz.U. 98.69.456)Rejestr funduszy emerytalnych (Dz.U. 98.69.456) Rejestr funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 02.68.628)Rejestr funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 02.68.628) Rejestr producentów butelek miarowych (Dz.U. 01.128.1209)Rejestr producentów butelek miarowych (Dz.U. 01.128.1209) Państwowy Rejestr Muzeów (Dz.U.01.72.753)Państwowy Rejestr Muzeów (Dz.U.01.72.753) Rejestr instytucji filmowych (Dz.U. 87.38.217)Rejestr instytucji filmowych (Dz.U. 87.38.217) Rejestr instytucji kultury (Dz.U. 92.20.80)Rejestr instytucji kultury (Dz.U. 92.20.80) Rejestr bibliotek, które tworzą narodowy zasób biblioteczny (Dz.U. 98.146.955)Rejestr bibliotek, które tworzą narodowy zasób biblioteczny (Dz.U. 98.146.955) Rejestr bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych (Dz.U. 97.29.161)Rejestr bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych (Dz.U. 97.29.161)

21 Przykłady rejestrów 3 Rejestr podmiotów prowadzących niektóre rodzaje działalności dotyczące zwierząt i produktów zwierzęcych (Dz.U. 04.100.1022)Rejestr podmiotów prowadzących niektóre rodzaje działalności dotyczące zwierząt i produktów zwierzęcych (Dz.U. 04.100.1022) Rejestr zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 04.69.625)Rejestr zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 04.69.625) Rejestr przedsiębiorców korzystających z zezwoleń globalnych i generalnych (Dz.U. 02.17.201)Rejestr przedsiębiorców korzystających z zezwoleń globalnych i generalnych (Dz.U. 02.17.201) Rejestr Dostawców leśnego materiału podstawowego (Dz.U. 01.71.761)Rejestr Dostawców leśnego materiału podstawowego (Dz.U. 01.71.761) Rejestr Związków Międzygminnych (Dz.U. 01.142.1592)Rejestr Związków Międzygminnych (Dz.U. 01.142.1592) Rejestr Związków Powiatów (Dz.U. 01.131.1472)Rejestr Związków Powiatów (Dz.U. 01.131.1472) Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych (Dz.U. 99.38.374)Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych (Dz.U. 99.38.374) Rejestr jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz.U.04.161. 1686)Rejestr jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz.U.04.161. 1686)

22 Przykłady rejestrów 4 Rejestr zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. 00.74.864)Rejestr zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. 00.74.864) Rejestr aptek (Dz.U. 00.74.864)Rejestr aptek (Dz.U. 00.74.864) Rejestr uczelni niepaństwowych(Dz.U. 91,12.53)Rejestr uczelni niepaństwowych(Dz.U. 91,12.53) Rejestr bezrobotnych i osób poszukujących pracy (Dz.U. 97.25.131)Rejestr bezrobotnych i osób poszukujących pracy (Dz.U. 97.25.131) Rejestr agencji zatrudnienia (Dz.U. 03.73.655)Rejestr agencji zatrudnienia (Dz.U. 03.73.655) Rejestr przedsiębiorców skupujących produkty rybne (Dz.U.04.34.291)Rejestr przedsiębiorców skupujących produkty rybne (Dz.U.04.34.291) Rejestr organizacji producentów rybnych uznanych (Dz.U. 04.34.291)Rejestr organizacji producentów rybnych uznanych (Dz.U. 04.34.291) Rejestr aktuariuszy (Dz.U. 03.124.1151)Rejestr aktuariuszy (Dz.U. 03.124.1151) Rejestr detektywów (Dz.U. 02.12.110)Rejestr detektywów (Dz.U. 02.12.110) Centralny rejestr zakazów wstępu na imprezy masowe (Dz.U. 01.120.1298)Centralny rejestr zakazów wstępu na imprezy masowe (Dz.U. 01.120.1298)

23 Przykłady rejestrów 5 Rejestr pojazdów (Dz.U. 01.106.1166, Dz.U. 02.133.1123)Rejestr pojazdów (Dz.U. 01.106.1166, Dz.U. 02.133.1123) Rejestr statków wodnych (Dz.U. 04.47.400, dz.U. 04.102.1074)Rejestr statków wodnych (Dz.U. 04.47.400, dz.U. 04.102.1074) Rejestr administracyjny polskich statków żeglugi śródlądowej ( Dz.U. 03.39.400)Rejestr administracyjny polskich statków żeglugi śródlądowej ( Dz.U. 03.39.400) Rejestr statków rybackich (Dz.U. O4.62.547)Rejestr statków rybackich (Dz.U. O4.62.547) Rejestr statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego (Dz.U. 02.205.1739.Rejestr statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego (Dz.U. 02.205.1739. Rejestr cywilnych statków powietrznych (Dz.U. 03.109.1034)Rejestr cywilnych statków powietrznych (Dz.U. 03.109.1034) Rejestr zastawów (Dz.U. 96.149.703)Rejestr zastawów (Dz.U. 96.149.703) Rejestr zastawów skarbowych (Dz.U. 02.240.2068)Rejestr zastawów skarbowych (Dz.U. 02.240.2068) Rejestr zabytków (Dz.U. 04.124.1305)Rejestr zabytków (Dz.U. 04.124.1305) Rejestr form ochrony przyrody (Dz.U. 04.92.880)Rejestr form ochrony przyrody (Dz.U. 04.92.880)

24 Przykłady rejestrów 6 Rejestr patentowy (Dz.U. 02.80.723)Rejestr patentowy (Dz.U. 02.80.723) Rejestr wzorów użytkowych (Dz.U. 02.80.723)Rejestr wzorów użytkowych (Dz.U. 02.80.723) Rejestr wzorów przemysłowych (Dz.U. 02.80.723)Rejestr wzorów przemysłowych (Dz.U. 02.80.723) Rejestr znaków towarowych (Dz.U. 02.80.723)Rejestr znaków towarowych (Dz.U. 02.80.723) Rejestr oznaczeń geograficznych (Dz.U. 02.80.723)Rejestr oznaczeń geograficznych (Dz.U. 02.80.723) Rejestr topografii układów scalonych (Dz.U. 02.80.723)Rejestr topografii układów scalonych (Dz.U. 02.80.723) Rejestr znaków identyfikacyjnych producentów butelek miarowych (Dz.U. 01.128.1409)Rejestr znaków identyfikacyjnych producentów butelek miarowych (Dz.U. 01.128.1409) Rejestr produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 02.191.1600)Rejestr produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 02.191.1600) Rejestr wyrobów medycznych (Dz.U. 04.100.1028)Rejestr wyrobów medycznych (Dz.U. 04.100.1028)

25 Przykłady rejestrów 7 Rejestr produktów biobójczych (Dz.U. 02.175.1433)Rejestr produktów biobójczych (Dz.U. 02.175.1433) Rejestr koniowatych (Dz.U. 04.91.872, Dz.U. 04.122.1280)Rejestr koniowatych (Dz.U. 04.91.872, Dz.U. 04.122.1280) Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych (Dz.U. 04.91.872, Dz.U. 04.152.1605)Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych (Dz.U. 04.91.872, Dz.U. 04.152.1605) Rejestr wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej (Dz.U. 04.93.893)Rejestr wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej (Dz.U. 04.93.893) Krajowy rejestr leśnego materiału rozmnożeniowego (Dz.U. 04.20.190)Krajowy rejestr leśnego materiału rozmnożeniowego (Dz.U. 04.20.190) Ewidencja gruntów i budynków (Dz.U. 01.38.454)Ewidencja gruntów i budynków (Dz.U. 01.38.454) Ewidencja dróg i mostów (Dz.U. 00.32.393)Ewidencja dróg i mostów (Dz.U. 00.32.393) Rejestr lotnisk cywilnych (Dz.U. 04.122.1273)Rejestr lotnisk cywilnych (Dz.U. 04.122.1273) Rejestr obszarów górniczych (Dz.U. 01.148.1660)Rejestr obszarów górniczych (Dz.U. 01.148.1660) Ewidencja gospodarstw rolnych (Dz.U. 04.10.76)Ewidencja gospodarstw rolnych (Dz.U. 04.10.76) Rejestr mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. 04.175.1823)Rejestr mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. 04.175.1823) i wiele, wiele innych…………..

26 Dobre systemy informacyjne i ich efektywna informatyzacja Zły system informatyczny gorszy niźli tyran najsroższy. Bo wżdy tyran albo odmienić się, albo namówić, albo umrzeć może i jego tyraństwo ustaje. A zły system informatyczny zawżdy trwa, zawżdy zabija i szkodę czyni i na duszy, i na ciele. Jest jako lew i bestyja nierozumna, która namówić się nie da, aż ją zabić i umorzyć. Tak i złe systemy informatyczne, które szkody ludziom czyni miasto pomocy, dla której wszystkie się systemy stawią. A zły system informatyczny zawżdy trwa, zawżdy zabija i szkodę czyni i na duszy, i na ciele. Jest jako lew i bestyja nierozumna, która namówić się nie da, aż ją zabić i umorzyć. Tak i złe systemy informatyczne, które szkody ludziom czyni miasto pomocy, dla której wszystkie się systemy stawią.

27 Strategia informatyzacji państwa determinuje jego sprawność i koszty funkcjonowania Model „skandynawski” optymalny dla e- państwaModel „skandynawski” optymalny dla e- państwa Jaki model infrastruktury informacyjnej państwa chcemy zbudować ?Jaki model infrastruktury informacyjnej państwa chcemy zbudować ? Plan informatyzacji państwa na lata 2006 – 2010 zakłada petryfikację „polskiego” modelu infrastruktury informacyjnej poprzez jego informatyzacjęPlan informatyzacji państwa na lata 2006 – 2010 zakłada petryfikację „polskiego” modelu infrastruktury informacyjnej poprzez jego informatyzację

28 Interoperacyjność – warunkiem efektywnej informatyzacji sektora publicznego Minimalna redundancjaMinimalna redundancja Wspólne zasoby metainformacyjneWspólne zasoby metainformacyjne Wspólne zasoby informacyjneWspólne zasoby informacyjne „Jedno okienko”„Jedno okienko” Minimalizacja uczestnictwa obywateli i podmiotów w procedurach administracyjnychMinimalizacja uczestnictwa obywateli i podmiotów w procedurach administracyjnych Minimalizacja kosztów w skali makroMinimalizacja kosztów w skali makro Kontrola jakościKontrola jakości Ogólnokrajowy system parainformacyjnyOgólnokrajowy system parainformacyjny

29 Warunki interoperacyjności - standardy informacyjne Normy pojęć, terminologii i definicji społecznych i ekonomicznychNormy pojęć, terminologii i definicji społecznych i ekonomicznych Normy dla powtarzalnych danych elementarnychNormy dla powtarzalnych danych elementarnych Normatywne pojęcia, terminy i definicjeNormatywne pojęcia, terminy i definicje Normy generatywne dla struktur danych (e.g. GESMES/TS)Normy generatywne dla struktur danych (e.g. GESMES/TS) Normatywne języki wyspecjalizowane: klasyfikacje, nomenklatury, typologieNormatywne języki wyspecjalizowane: klasyfikacje, nomenklatury, typologie Spójne normy prawne dostępu do informacji, przechowywania, archiwowaniaSpójne normy prawne dostępu do informacji, przechowywania, archiwowania

30 Instrumenty interoperacyjności Spójne prawne podstawy infrastruktury informacyjnej państwaSpójne prawne podstawy infrastruktury informacyjnej państwa Ogólnokrajowe rejestry referencyjneOgólnokrajowe rejestry referencyjne Publiczne systemy informacyjnePubliczne systemy informacyjne Metainformacja i parainformacja sektora publicznego – dobrem publicznymMetainformacja i parainformacja sektora publicznego – dobrem publicznym

31 Spójne prawne podstawy infrastruktury informacyjnej państwa Infrastruktura informacyjna państwa – specyfikacja norm, zasobów i systemów infrastrukturalnychInfrastruktura informacyjna państwa – specyfikacja norm, zasobów i systemów infrastrukturalnych Zasady informatyzacji sektora publicznego, w tym administracjiZasady informatyzacji sektora publicznego, w tym administracji Podpis elektronicznyPodpis elektroniczny Bezpieczeństwo, udostępnianie i przechowywanie informacjiBezpieczeństwo, udostępnianie i przechowywanie informacji Harmonizacja podstaw prawnych podstawowych rejestrów i systemów informacyjnych państwaHarmonizacja podstaw prawnych podstawowych rejestrów i systemów informacyjnych państwa

32 Ogólnokrajowe rejestry referencyjne PESELPESEL REGONREGON TERYTTERYT

33 Rejestry wewnątrzsystemowe KEPKEP Rejestry ubezpieczonych (ZUS i KRUS)Rejestry ubezpieczonych (ZUS i KRUS) Rejestr ubezpieczonych (NFZ)Rejestr ubezpieczonych (NFZ) Rejestr gospodarstw rolnych (ARiMR)Rejestr gospodarstw rolnych (ARiMR) Rejestry wyspecjalizowaneRejestry wyspecjalizowane EGiBEGiB …………….…………….

34 Publiczne systemy informacyjne System informacji prawnej i organizacyjnej państwaSystem informacji prawnej i organizacyjnej państwa System informacji naukowej i technicznejSystem informacji naukowej i technicznej System statystyki publicznejSystem statystyki publicznej

35 Funkcje infrastrukturalne podstawowych systemów informacyjnych POLTAXPOLTAX KSI ZUSKSI ZUS SI NFZSI NFZ IACSIACS CEPIKCEPIK

36 Wnioski uwarunkowania efektywnej e-administracji Wprowadzenie kompleksu obligatoryjnych norm informacyjnych dla sektora publicznegoWprowadzenie kompleksu obligatoryjnych norm informacyjnych dla sektora publicznego Prawne uregulowanie statusu rejestrów: PESEL, REGON, TERYT, jako ogólnokrajowych bazowych rejestrów referencyjnychPrawne uregulowanie statusu rejestrów: PESEL, REGON, TERYT, jako ogólnokrajowych bazowych rejestrów referencyjnych Określenie obowiązków podstawowych systemów resortowych względem całej infrastruktury informacyjnej pańswtaOkreślenie obowiązków podstawowych systemów resortowych względem całej infrastruktury informacyjnej pańswta

37 Dziękuję za uwagę

38

39 Model „francuski” Ogólnokrajowe rejestry (osób, podmiotów, terenu ) spełniają tylko funkcję identyfikacyjną i klasyfikacyjnąOgólnokrajowe rejestry (osób, podmiotów, terenu ) spełniają tylko funkcję identyfikacyjną i klasyfikacyjną Ogólnokrajowe systemy użytkowe oparte na rejestrach ogólnokrajowychOgólnokrajowe systemy użytkowe oparte na rejestrach ogólnokrajowych Ograniczenie pierwotnego ujmowania informacji przez systemy użytkowe do minimum wynikającego z ich funkcjiOgraniczenie pierwotnego ujmowania informacji przez systemy użytkowe do minimum wynikającego z ich funkcji Ograniczona wymiana informacji między systemami (w ramach dozwolonych explicite przez prawo)Ograniczona wymiana informacji między systemami (w ramach dozwolonych explicite przez prawo) Aktualizacja pasywna (na żądanie)Aktualizacja pasywna (na żądanie)

40 VI. Funkcje systemów identyfikacji Funkcja identyfikacyjnaFunkcja identyfikacyjna Funkcja stanowiącaFunkcja stanowiąca Funkcja klasyfikacyjnaFunkcja klasyfikacyjna Funkcja normalizacyjnaFunkcja normalizacyjna Funkcja integracyjnaFunkcja integracyjna Funkcja weryfikacyjnaFunkcja weryfikacyjna Funkcja kontrolnaFunkcja kontrolna Funkcja informacyjnaFunkcja informacyjna

41 Fundamentalne prawo informacji informacja gorsza wypiera informacja gorsza wypiera informację lepszą Fundamentalne prawo informacji ma charakter uniwersalny i obiektywny Fundamentalne prawo informacji ma charakter uniwersalny i obiektywny

42 Model „polski” AUTONOMIZACJA - infrastrukturalne rejestry i systemy użytkowe są autonomiczne prawnie, organizacyjnie, funkcjonalnie i informacyjnieAUTONOMIZACJA - infrastrukturalne rejestry i systemy użytkowe są autonomiczne prawnie, organizacyjnie, funkcjonalnie i informacyjnie DEZINTEGRACJA - każdy infrastrukturalny system użytkowy tworzy własne, niezależne środowisko informacyjne i informatyczneDEZINTEGRACJA - każdy infrastrukturalny system użytkowy tworzy własne, niezależne środowisko informacyjne i informatyczne Pierwotne ujmowanie danychPierwotne ujmowanie danych Minimalna wymiana informacji między systemami, autonomiczna aktualizacja danychMinimalna wymiana informacji między systemami, autonomiczna aktualizacja danych Ekstremalna redundancjaEkstremalna redundancja Niska jakość danychNiska jakość danych Konflikty funkcji i kompetencjiKonflikty funkcji i kompetencji Bardzo duże koszty ekonomiczne i społeczne (wewnętrzne, a zwłaszcza zewnętrzne !!!!)Bardzo duże koszty ekonomiczne i społeczne (wewnętrzne, a zwłaszcza zewnętrzne !!!!)


Pobierz ppt "Rejestr publiczny jako podstawa ładu informacyjnego państwa Józef Oleński Uniwersytet Warszawski Główny Urząd Statystyczny Warszawa, 11 marca 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google