Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Transformator jako urządzenie elektryczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Transformator jako urządzenie elektryczne."— Zapis prezentacji:

1 1. Transformator jako urządzenie elektryczne.

2 Transformator jest urządzeniem elektrycznym, które umożliwia – za pośrednictwem pola magnetycznego – przetwarzanie wartości napięć i prądów przemiennych przy zachowaniu niezmiennej częstotliwości.

3 Transformator jest zbudowany z rdzenia ferromagnetycznego, na który nawinięte są dwa (lub więcej) uzwojenia. Uzwojenia można podzielić według kryterium przepływu energii elektrycznej na: Pierwotne – do którego dostarcza się energię elektryczną prądu przemiennego, Wtórne – z którego pobiera się energię.

4 Wielkości dotyczące uzwojenia pierwotnego są nazywane wielkościami pierwotnymi: napięcie pierwotne U1, prąd pierwotny I1, itd. Wielkości odnoszące się do uzwojenia wtórne-go nazywają się wielkościami wtórnymi: napięcie wtórne U2, prąd wtórny I2, itd.

5 Wyróżnia się trzy stany pracy transformatora zasilanego od strony pierwotnej. Stan jałowy – zaciski uzwojenia wtórnego są rozwarte, czyli natężenie prądu wtórnego równa się zero. Stan obciążenia – do zacisków uzwojenia wtórnego jest dołączony odbiornik. Stan zwarcia – bezpośrednie połączenie zacisków wtórnych ze sobą.

6 Zastosowanie transformatorów stwarza możliwości:
Zmiany parametrów energii elektrycznej; Dopasowania impedancyjnego odbiornika do źródła zasilania; Oddzielenia galwanicznego obwodów elektrycznych przy przekazywaniu energii elektrycznej; Tłumienia niektórych zakłóceń przenoszonych przez linie zasilające.

7 Transformatory znajdują szerokie zasto-sowanie w następujących dziedzinach:
W energetyce elektrycznej do podwyższania napięcia przy przesyłaniu energii liniami wysokiego napięcia; Przy pomiarach wysokich napięć i dużych prądów przemiennych, przez transformowanie wartości odpowiadających zakresom stosowanych przyrządów pomiarowych i wymogom bezpieczeństwa pomiarowego;

8 Do nastawiania żądanych napięć (transformatory regulacyjne);
Do zasilania obiektów przemysłowych wymagających odpowiedniego dopasowania parametrów energii elektrycznej (piece łukowe, prostowniki itd.); W układach elektronicznych i urządzeniach automatyki, do oddzielenia galwanicznego obwodów oraz dopasowania impedancji odbiornika do źródła.

9 Ze względu na zastosowanie transformatory można podzielić na trzy podstawowe grupy:
Transformatory energetyczne; Transformatory małej mocy; Transformatory specjalne. W mechatronice istotne znaczenie mają budowa i warunki pracy transformatorów małej mocy i transformatorów specjalnych.


Pobierz ppt "1. Transformator jako urządzenie elektryczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google