Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza GDAŃSK, 21 października 2015 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza GDAŃSK, 21 października 2015 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza GDAŃSK, 21 października 2015 r. 1

2 KALENDARIUM 60 – lecia Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza (wybrane fakty - na podstawie Kroniki autorstwa Agnieszki Mencel i Marii Tatarewicz) 2

3 1 września 1955 r. Zabrzmiał uroczyście pierwszy dzwonek w murach Czternastki. Naukę rozpoczęło 644 uczniów lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

4 1959 r. Uczyło się już 1253 uczniów w 32 oddziałach. Szkoła musiała pracować w systemie dwuzmianowym, a przerwy trwały tylko 5 minut lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

5 1960 r. Uczniowie zebrali składki na Fundusz Budowy Szkół Tysiąclecia i zajęli w ramach tej akcji II miejsce na terenie Gdańska lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

6 1961 r. Budynek szkoły doczekał się pierwszego generalnego remontu: pomalowano klasy i dach, wymieniono okna, naprawiono ławki i wyczyszczono parkiety lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

7 1962 r. Uczniowie Czternastki w czynie społecznym zasadzili drzewa wzdłuż ulicy Kartuskiej lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

8 1963 r. Na podstawie orzeczenia Kuratorium szkole nadano imię gen. Karola Świerczewskiego. Komitet Rodzicielski przekazał młodzieży sztandar, a Stocznia Gdańska drzewce i gablotę do przechowywania sztandaru lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

9 1964 r. SP12 i SP14 zorganizowały Szkolną Spartakiadę Tysiąclecia. Sportowe zmagania uświetnił przelot nad boiskiem samolotu Aeroklubu. Szkoła otrzymała wyróżnienie w konkursie ku uczczeniu Tysiąclecia Państwa Polskiego lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

10 1965 r. Rozpoczęła się reforma szkolnictwa. Odtąd nauczanie podstawowe miało trwać osiem lat. Wprowadzono klasopracownie w szkole lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

11 1967 r. Działający w szkole od 1955 r. szczep harcerski otrzymał imię Piotra Dunina lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

12 1971 r. SP12 została rozwiązana, a uczniowie przeniesieni do Czternastki. Przeprowadzono remont dachu i sali gimnastycznej, w klasach zainstalowano głośniki. Czwartek ogłoszono dniem mundurowym. Z czasem granatowy mundurek z naszytą szkolną tarczą stał się obowiązkowym strojem uczniowskim lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

13 1973 r. To pierwszy rok, gdy uroczyście pożegnano klasy ósme, które z ceremoniałem przekazały sztandar kolegom z klasy VII lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

14 1975 r. Z okazji 30 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem przy szkolnym boisku posadzono dęby zwycięstwa (okazały się być rosłymi i strzelistymi topolami) lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

15 1982 r. Wprowadzono pięciodniowy tydzień pracy – soboty były wolne lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

16 1989 r. Zorganizowano I Festyn z okazji Dni Kultury, Oświaty, Książki i Pracy. Po raz pierwszy przyznano nagrodę pieniężną im. Gen. Karola Świerczewskiego dla najlepszego absolwenta lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

17 1989 r. Reforma szkolnictwa po 1989 r. przyniosła zmiany w systemie nauczania: wprowadzono oceny opisowe w nauczaniu początkowym, dodatkową ocenę mierną (dziś dopuszczającą) i celującą lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

18 1989 r. Do szkół wróciła religia, nauczanie języka rosyjskiego zastąpiono nauką języka angielskiego. W klasach VII i VIII odbywały się zajęcia KOSS-u, czyli Kształcenia Obywatelskiego w Szkołach Samorządowych lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

19 1990 r. Zbudowano nową szatnię w szkole, a dzięki finansowemu wsparciu i osobistemu zaangażowaniu rodziców położono chodnik przed szkołą i w przejściu między SP14 a VIII LO, co znacznie ułatwiło dotarcie do szkoły lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

20 1991 r. Na wniosek SP14 Kuratorium Oświaty i Wychowania wyraziło zgodę na zaniechanie używania przez szkołę imienia gen. Karola Świerczewskiego lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

21 1994 r. Utworzono salę komputerową. Sprzęt komputerowy zakupiono dzięki hojności rodziców lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

22 1996 r. Nawiązano korespondencję ze szkołą w Kazachstanie oraz ze szwedzką szkołą w Kalmarze. Od tamtej pory rokrocznie odwiedza nas tradycyjny orszak św. Łucji ze Szwecji lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

23 1997 r. Po raz pierwszy przyznano 32 uczniom klas I-III wyróżnienia Lew Czternastki. Drużyna naszych piłkarzy, po osiągnięciu najwyższych trofeów w kraju, wzięła udział w międzynarodowym Turnieju Euro’97 we Francji, gdzie zdobyła III miejsce lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

24 1998 r. Czternastka została przyjęta w poczet Szkół Promujących Zdrowie lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

25 1999 r. Weszła w życie reforma zmieniająca strukturę organizacyjną szkoły z dwóch etapów nauczania na trzy: szkołę podstawowa, gimnazjum i liceum lub technikum lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

26 1999 r. Zmiany dotyczyły także podstawy programowej, m.in. w szkołach podstawowych zlikwidowano chemię, biologię, fizykę geografię, zastępując je przyrodą i ekologią, a plastykę i muzykę zastąpiono lekcjami sztuki lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

27 2002 r. Zatwierdzono i wprowadzono logo szkoły, czyli uśmiechnięte słoneczko Czternastki lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

28 2003 r. Szkoła otrzymała certyfikat w ogólnopolskiej akcji Szkoła z klasą lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

29 2004 r. Zorganizowano I Sportowy Festyn Rodzinny lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

30 2005 r. Powstała Księga Pamiątkowa o polskim papieżu Janie Pawle II z wierszami, listami i pracami plastycznymi stworzonymi przez uczniów i nauczycieli lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

31 2005 r. Czternastka wzięła udział w akcji Czytajmy razem i uzyskała dyplom Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją. Powstał projekt Exlibrisu Biblioteki Szkolnej lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

32 2006 r. Uczniowie Czternastki po raz pierwszy wzięli udział w Polach Nadziei – akcji charytatywnej gdańskiego Hospicjum im. ks. E.Dutkiewicza lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

33 2006 r. Uroczyście obchodzono 50-lecie Szkoły lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

34 2008 r. Ksiądz Grzegorz Piramowicz, osiemnastowieczny działacz oświatowy, współtwórca Komisji Edukacji Narodowej i promotor zdrowia, został patronem SP14 w Gdańsku lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

35 35 Piramowicz Grzegorz ( ), ksiądz, pedagog, działacz oświatowy, pisarz, autor podręczników i rozpraw pedagogicznych. Pracownik KEN od jej powołania, był współtwórcą nowoczesnego ustawodawstwa szkolnego, członkiem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Autor prac: Powinności nauczyciela, Nauka obyczajowa dla ludu - fragment Elementarza dla szkół parafialnych, podręcznika Wymowa i poezja. Publikował wiersze okolicznościowe w Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych.

36 36

37 2009 r. Modernizacja sanitariatów dla chłopców lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

38 2009 – 2010 r. Wycinka posadzonych w 1975 r. topoli, które urosły do takiej wysokości, że stały się niebezpieczne dla otoczenia lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

39 2010 r. Modernizacja sanitariatów dla dziewcząt lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

40 2011 r. Nowe boisko po modernizacji do użytku uczniów i mieszkańców dzielnicy Siedlce lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

41 2011 r. Czternastka otrzymuje tytuł Szkoły Odkrywców Talentów lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

42 2011 r. Inauguracja Akademii Gdańskich Lwiątek z udziałem Katarzyny Hall – Minister Edukacji Narodowej lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

43 2013 r. Modernizacja węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

44 2014 r. Otwarto placyk zabaw dla dzieci w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła, remont przyszkolnych tarasów lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

45 2015 r. Remont sali gimnastycznej, wymiana okien w sali i szatni lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

46 2015 r. Czternastka otrzymuje certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie (1998, 2008 i 2015 r) lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

47 2015 r. Sześćdziesiąte urodziny Czternastki lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

48 KIEROWNICY i DYREKTORZY SZKOŁY w poszczególnych latach lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

49 1. KIEROWNIK SZKOŁY w latach 1955 – 1958 JANINA KOWALSKA lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

50 2. KIEROWNIK SZKOŁY w latach 1958 – 1961 WŁADYSŁAW NADOLSKI lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

51 3. KIEROWNIK SZKOŁY w latach 1961 – 1964 SABINA DOCZKAŁ lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

52 4. KIEROWNIK SZKOŁY w latach 1964 – 1968 GENOWEFA JANIKOWSKA lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

53 5. DYREKTOR SZKOŁY w latach 1968 – 1985 IRENA MACIUK lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

54 6. DYREKTOR SZKOŁY w latach 1985 – 1988 MARIA RADZICKA lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

55 7. DYREKTOR SZKOŁY w latach 1988 – 2002 ANNA GOSTOMSKA lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

56 8. DYREKTOR SZKOŁY od roku 2002 HANNA JÓŹWIAKOWSKA lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza


Pobierz ppt "60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza GDAŃSK, 21 października 2015 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google