Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza GDAŃSK, 21 października 2015 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza GDAŃSK, 21 października 2015 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza GDAŃSK, 21 października 2015 r. 1

2 KALENDARIUM 60 – lecia Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza (wybrane fakty - na podstawie Kroniki autorstwa Agnieszki Mencel i Marii Tatarewicz) 2

3 1 września 1955 r. Zabrzmiał uroczyście pierwszy dzwonek w murach Czternastki. Naukę rozpoczęło 644 uczniów. 3 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

4 1959 r. Uczyło się już 1253 uczniów w 32 oddziałach. Szkoła musiała pracować w systemie dwuzmianowym, a przerwy trwały tylko 5 minut. 4 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

5 1960 r. Uczniowie zebrali składki na Fundusz Budowy Szkół Tysiąclecia i zajęli w ramach tej akcji II miejsce na terenie Gdańska. 5 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

6 1961 r. Budynek szkoły doczekał się pierwszego generalnego remontu: pomalowano klasy i dach, wymieniono okna, naprawiono ławki i wyczyszczono parkiety. 6 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

7 1962 r. Uczniowie Czternastki w czynie społecznym zasadzili drzewa wzdłuż ulicy Kartuskiej. 7 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

8 1963 r. Na podstawie orzeczenia Kuratorium szkole nadano imię gen. Karola Świerczewskiego. Komitet Rodzicielski przekazał młodzieży sztandar, a Stocznia Gdańska drzewce i gablotę do przechowywania sztandaru. 8 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

9 1964 r. SP12 i SP14 zorganizowały Szkolną Spartakiadę Tysiąclecia. Sportowe zmagania uświetnił przelot nad boiskiem samolotu Aeroklubu. Szkoła otrzymała wyróżnienie w konkursie ku uczczeniu Tysiąclecia Państwa Polskiego. 9 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

10 1965 r. Rozpoczęła się reforma szkolnictwa. Odtąd nauczanie podstawowe miało trwać osiem lat. Wprowadzono klasopracownie w szkole. 10 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

11 1967 r. Działający w szkole od 1955 r. szczep harcerski otrzymał imię Piotra Dunina. 11 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

12 1971 r. SP12 została rozwiązana, a uczniowie przeniesieni do Czternastki. Przeprowadzono remont dachu i sali gimnastycznej, w klasach zainstalowano głośniki. Czwartek ogłoszono dniem mundurowym. Z czasem granatowy mundurek z naszytą szkolną tarczą stał się obowiązkowym strojem uczniowskim. 12 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

13 1973 r. To pierwszy rok, gdy uroczyście pożegnano klasy ósme, które z ceremoniałem przekazały sztandar kolegom z klasy VII. 13 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

14 1975 r. Z okazji 30 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem przy szkolnym boisku posadzono dęby zwycięstwa (okazały się być rosłymi i strzelistymi topolami). 14 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

15 1982 r. Wprowadzono pięciodniowy tydzień pracy – soboty były wolne. 15 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

16 1989 r. Zorganizowano I Festyn z okazji Dni Kultury, Oświaty, Książki i Pracy. Po raz pierwszy przyznano nagrodę pieniężną im. Gen. Karola Świerczewskiego dla najlepszego absolwenta. 16 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

17 1989 r. Reforma szkolnictwa po 1989 r. przyniosła zmiany w systemie nauczania: wprowadzono oceny opisowe w nauczaniu początkowym, dodatkową ocenę mierną (dziś dopuszczającą) i celującą. 17 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

18 1989 r. Do szkół wróciła religia, nauczanie języka rosyjskiego zastąpiono nauką języka angielskiego. W klasach VII i VIII odbywały się zajęcia KOSS-u, czyli Kształcenia Obywatelskiego w Szkołach Samorządowych. 18 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

19 1990 r. Zbudowano nową szatnię w szkole, a dzięki finansowemu wsparciu i osobistemu zaangażowaniu rodziców położono chodnik przed szkołą i w przejściu między SP14 a VIII LO, co znacznie ułatwiło dotarcie do szkoły.. 19 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

20 1991 r. Na wniosek SP14 Kuratorium Oświaty i Wychowania wyraziło zgodę na zaniechanie używania przez szkołę imienia gen. Karola Świerczewskiego. 20 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

21 1994 r. Utworzono salę komputerową. Sprzęt komputerowy zakupiono dzięki hojności rodziców.. 21 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

22 1996 r. Nawiązano korespondencję ze szkołą w Kazachstanie oraz ze szwedzką szkołą w Kalmarze. Od tamtej pory rokrocznie odwiedza nas tradycyjny orszak św. Łucji ze Szwecji. 22 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

23 1997 r. Po raz pierwszy przyznano 32 uczniom klas I-III wyróżnienia Lew Czternastki. Drużyna naszych piłkarzy, po osiągnięciu najwyższych trofeów w kraju, wzięła udział w międzynarodowym Turnieju Euro’97 we Francji, gdzie zdobyła III miejsce. 23 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

24 1998 r. Czternastka została przyjęta w poczet Szkół Promujących Zdrowie. 24 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

25 1999 r. Weszła w życie reforma zmieniająca strukturę organizacyjną szkoły z dwóch etapów nauczania na trzy: szkołę podstawowa, gimnazjum i liceum lub technikum. 25 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

26 1999 r. Zmiany dotyczyły także podstawy programowej, m.in. w szkołach podstawowych zlikwidowano chemię, biologię, fizykę geografię, zastępując je przyrodą i ekologią, a plastykę i muzykę zastąpiono lekcjami sztuki. 26 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

27 2002 r. Zatwierdzono i wprowadzono logo szkoły, czyli uśmiechnięte słoneczko Czternastki. 27 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

28 2003 r. Szkoła otrzymała certyfikat w ogólnopolskiej akcji Szkoła z klasą. 28 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

29 2004 r. Zorganizowano I Sportowy Festyn Rodzinny. 29 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

30 2005 r. Powstała Księga Pamiątkowa o polskim papieżu Janie Pawle II z wierszami, listami i pracami plastycznymi stworzonymi przez uczniów i nauczycieli. 30 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

31 2005 r. Czternastka wzięła udział w akcji Czytajmy razem i uzyskała dyplom Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją. Powstał projekt Exlibrisu Biblioteki Szkolnej. 31 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

32 2006 r. Uczniowie Czternastki po raz pierwszy wzięli udział w Polach Nadziei – akcji charytatywnej gdańskiego Hospicjum im. ks. E.Dutkiewicza. 32 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

33 2006 r. Uroczyście obchodzono 50-lecie Szkoły. 33 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

34 2008 r. Ksiądz Grzegorz Piramowicz, osiemnastowieczny działacz oświatowy, współtwórca Komisji Edukacji Narodowej i promotor zdrowia, został patronem SP14 w Gdańsku. 34 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

35 35 Piramowicz Grzegorz (1735-1801), ksiądz, pedagog, działacz oświatowy, pisarz, autor podręczników i rozpraw pedagogicznych. Pracownik KEN od jej powołania, był współtwórcą nowoczesnego ustawodawstwa szkolnego, członkiem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Autor prac: Powinności nauczyciela, Nauka obyczajowa dla ludu - fragment Elementarza dla szkół parafialnych, podręcznika Wymowa i poezja. Publikował wiersze okolicznościowe w Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych.

36 36

37 2009 r. Modernizacja sanitariatów dla chłopców. 37 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

38 2009 – 2010 r. Wycinka posadzonych w 1975 r. topoli, które urosły do takiej wysokości, że stały się niebezpieczne dla otoczenia. 38 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

39 2010 r. Modernizacja sanitariatów dla dziewcząt. 39 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

40 2011 r. Nowe boisko po modernizacji do użytku uczniów i mieszkańców dzielnicy Siedlce. 40 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

41 2011 r. Czternastka otrzymuje tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. 41 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

42 2011 r. Inauguracja Akademii Gdańskich Lwiątek z udziałem Katarzyny Hall – Minister Edukacji Narodowej. 42 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

43 2013 r. Modernizacja węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej. 43 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

44 2014 r. Otwarto placyk zabaw dla dzieci w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła, remont przyszkolnych tarasów. 44 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

45 2015 r. Remont sali gimnastycznej, wymiana okien w sali i szatni. 45 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

46 2015 r. Czternastka otrzymuje certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie (1998, 2008 i 2015 r). 46 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

47 2015 r. Sześćdziesiąte urodziny Czternastki. 47 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

48 KIEROWNICY i DYREKTORZY SZKOŁY w poszczególnych latach 48 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

49 1. KIEROWNIK SZKOŁY w latach 1955 – 1958 JANINA KOWALSKA 49 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

50 2. KIEROWNIK SZKOŁY w latach 1958 – 1961 WŁADYSŁAW NADOLSKI 50 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

51 3. KIEROWNIK SZKOŁY w latach 1961 – 1964 SABINA DOCZKAŁ 51 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

52 4. KIEROWNIK SZKOŁY w latach 1964 – 1968 GENOWEFA JANIKOWSKA 52 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

53 5. DYREKTOR SZKOŁY w latach 1968 – 1985 IRENA MACIUK 53 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

54 6. DYREKTOR SZKOŁY w latach 1985 – 1988 MARIA RADZICKA 54 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

55 7. DYREKTOR SZKOŁY w latach 1988 – 2002 ANNA GOSTOMSKA 55 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza

56 8. DYREKTOR SZKOŁY od roku 2002 HANNA JÓŹWIAKOWSKA 56 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza


Pobierz ppt "60-lecie Szkoły Podstawowej nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza GDAŃSK, 21 października 2015 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google