Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2016-01-111 PROCESY SPAJANIA Opracował dr inż. Tomasz Dyl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2016-01-111 PROCESY SPAJANIA Opracował dr inż. Tomasz Dyl."— Zapis prezentacji:

1 2016-01-111 PROCESY SPAJANIA Opracował dr inż. Tomasz Dyl

2 2016-01-112 Literatura 1. Gourd L.M.: Podstawy Technologii Spawalniczych, WNT 1997. 2. Opartny-Myśliwiec Dąbrówka, Myśliwiec Mieczysław.: Techniki wytwarzania: spawalnictwo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981. 3. Rosłanowski, Jan.: Praktyka warsztatowa : zagadnienia spajania i cięcia materiałów, WYD. AKADEMII MORSKA W GDYNI, Gdynia 2002.

3 2016-01-113 Spawalnicze źródła ciepła Spawalnictwo posługuje się różnymi rodzajami źródeł ciepła, które charakteryzują się : stopniem koncentracji energii cieplnej, stopniem koncentracji energii cieplnej, rodzajem emitowanej energii rodzajem emitowanej energii sprawnością źródła energii. sprawnością źródła energii. Każde źródło ciepła charakteryzuje się właściwą sobie mocą cieplną, która decyduje o mniej lub bardziej efektywnym procesie nagrzewania i topienia metalu spawanego. Zwiększenie skupienia energii cieplnej przy wyższej temperaturze źródła powoduje zwiększenie głębokości wtopienia w wąskiej strefie wpływu ciepła. Oznacza to, że w materiale spawanym na niewielkim obszarze zachodzą zmiany własności pod wpływem ciepła.

4 2016-01-114 Stopień skoncentrowania energii cieplnej źródeł spawalniczych, h – głębokość przetopienia, d – szerokość przetopienia, s – szerokość strefy wpływu ciepła (SWC).

5 2016-01-115 Spawalnicze źródła ciepła Koncentracja energii jest określona przez moc właściwą w miejscu nagrzewania. Duża koncentracja energii jest korzystna dla powstającego złącza, jednakże przekroczenie wartości 10 8 - 10 10 W/m 2 uniemożliwia łączenie materiałów ze względu na parowanie i rozpryskiwanie metalu największą koncentrację energii ma strumień elektronów i fotonów (około 10 10 - 10 12 W/m 2 przy powierzchni oddziaływania około 10 -12 m 2 ). Pod względem koncentracji energii źródła można uszeregować następująco : strumień fotonów 10 14 W/m 2, strumień fotonów 10 14 W/m 2, strumień elektronów 10 13 W/m 2, strumień elektronów 10 13 W/m 2, strumień plazmy 10 12 W/m 2, strumień plazmy 10 12 W/m 2, łuk elektryczny 10 6 - 10 9 W/m 2, łuk elektryczny 10 6 - 10 9 W/m 2, płomień gazowy 5*10 7 W/m 2. płomień gazowy 5*10 7 W/m 2. Stosowanie źródeł o dużej koncentracji energii jest tylko wówczas uzasadnione, gdy wynika to z niezbędnych warunków technicznych np. : zastosowania materiału rodzimego o wysokiej aktywności chemicznej, o wysokiej temperaturze topnienia, minimalnych dopuszczalnych odkształceniach itp.

6 2016-01-116 Spawalnicze źródła ciepła Procesy spawalnicze prowadzone są najczęściej przy użyciu skupionych źródeł ciepła, powodujących miejscowe nagrzewanie do temperatur zależnych od właściwości materiału rodzimego oraz rodzaju stosowanego procesu. Procesy spawalnicze prowadzone są najczęściej przy użyciu skupionych źródeł ciepła, powodujących miejscowe nagrzewanie do temperatur zależnych od właściwości materiału rodzimego oraz rodzaju stosowanego procesu. Temperatura procesu spajania w przypadku spawania zawsze przekracza temperaturę topnienia metalu. Temperatura procesu spajania w przypadku spawania zawsze przekracza temperaturę topnienia metalu. W większości przypadków zgrzewania temperatura procesu powinna być na tyle wysoka, aby umożliwić w miejscu łączenia łatwy przebieg odkształceń plastycznych i procesów fizykochemicznych związanych z utworzeniem złącza. W większości przypadków zgrzewania temperatura procesu powinna być na tyle wysoka, aby umożliwić w miejscu łączenia łatwy przebieg odkształceń plastycznych i procesów fizykochemicznych związanych z utworzeniem złącza. Spawalnicze źródła ciepła oprócz działania korzystnego wywierają również oddziaływanie niekorzystne w miejscu połączenia Spawalnicze źródła ciepła oprócz działania korzystnego wywierają również oddziaływanie niekorzystne w miejscu połączenia Spawalnicze źródła energii cieplnej muszą zapewniać taką koncentrację energii i wynikającego ciepła w obszarze spajania, aby było ono wystarczające do stopienia materiału i przetopienia go na niezbędną głębokość, nie powodując przy tym parowania i przegrzania materiału oraz tworzenia zbyt szerokiej strefy (SWC) zmian strukturalnych w materiale rodzimym. Spawalnicze źródła energii cieplnej muszą zapewniać taką koncentrację energii i wynikającego ciepła w obszarze spajania, aby było ono wystarczające do stopienia materiału i przetopienia go na niezbędną głębokość, nie powodując przy tym parowania i przegrzania materiału oraz tworzenia zbyt szerokiej strefy (SWC) zmian strukturalnych w materiale rodzimym. Klasyfikacja spawalniczych źródeł ciepła może być dokonana ze względu na używane źródła energii. Do celów spawalniczych wykorzystuje się przemianę różnych form energii w energię cieplną. Klasyfikacja spawalniczych źródeł ciepła może być dokonana ze względu na używane źródła energii. Do celów spawalniczych wykorzystuje się przemianę różnych form energii w energię cieplną.

7 2016-01-117 Rodzaje źródeł energii, źródeł ciepła oraz ich zastosowanie w procesach spawalniczych

8 2016-01-118 Spawalnicze źródła ciepła Ilość ciepła, jaką wykorzystuje się praktycznie podczas procesów spajania, jest zależna w znacznym stopniu od metod spajania. Ilość ciepła, jaką wykorzystuje się praktycznie podczas procesów spajania, jest zależna w znacznym stopniu od metod spajania. Przy zastosowaniu łuku niezależnego (jarzącego się między dwoma elektrodami w atmosferze powietrza) w niewielkim stopniu wykorzystuje się efektywnie ciepło łuku. Przy zastosowaniu łuku niezależnego (jarzącego się między dwoma elektrodami w atmosferze powietrza) w niewielkim stopniu wykorzystuje się efektywnie ciepło łuku. Natomiast zastosowanie łuku niezależnego w atmosferze np. wodoru podwyższa w znacznym stopniu termiczną sprawność procesu. Natomiast zastosowanie łuku niezależnego w atmosferze np. wodoru podwyższa w znacznym stopniu termiczną sprawność procesu. Wykorzystanie łuku zależnego (podłączenie przedmiotu w elektryczny obwód spawania), także w znacznym stopniu poprawia energetyczną sprawność procesu spajania. Wykorzystanie łuku zależnego (podłączenie przedmiotu w elektryczny obwód spawania), także w znacznym stopniu poprawia energetyczną sprawność procesu spajania. Podczas spawania występuje zjawisko pola cieplnego zmiennego w czasie. Zjawisko to jest związane z rozchodzeniem się ciepła w obszarze spawanego elementu, a także z wymianą ciepła z ośrodkami otaczającymi. Podczas spawania występuje zjawisko pola cieplnego zmiennego w czasie. Zjawisko to jest związane z rozchodzeniem się ciepła w obszarze spawanego elementu, a także z wymianą ciepła z ośrodkami otaczającymi. Na przykładzie spawania automatycznego łukiem krytym (rysunek), można zauważyć, że nawet 30% wydzielonego ciepła odprowadzane jest przez materiał rodzimy, wskutek jego przewodnictwa cieplnego. Na przykładzie spawania automatycznego łukiem krytym (rysunek), można zauważyć, że nawet 30% wydzielonego ciepła odprowadzane jest przez materiał rodzimy, wskutek jego przewodnictwa cieplnego.

9 2016-01-119 Klasyfikacja metod spawania


Pobierz ppt "2016-01-111 PROCESY SPAJANIA Opracował dr inż. Tomasz Dyl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google