Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potrzeba zwiększenia retencji poprzez odtworzenie istniejącej infrastruktury. Autor: Szymon Wiener Opole, 01.10.2015r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potrzeba zwiększenia retencji poprzez odtworzenie istniejącej infrastruktury. Autor: Szymon Wiener Opole, 01.10.2015r."— Zapis prezentacji:

1 Potrzeba zwiększenia retencji poprzez odtworzenie istniejącej infrastruktury. Autor: Szymon Wiener Opole, 01.10.2015r.

2 Na podstawie danych IMGW dla lat 1951 – 2000 Opole, 01.10.2015r.

3 Zadania techniczne i nietechniczne, zmierzające do poprawy bilansu wodnego poprzez zwiększenie zdolności retencyjnej małych zlewni, w celu ochrony przed powodzią i suszą, zatrzymywania zanieczyszczeń z jednoczesną poprawą walorów przyrodniczych środowiska naturalnego oraz ograniczenia energii wody i ruchu rumowiska. Definicja małej retencji S. Wiener Opole, 01.10.2015r.

4 Podstawowymi problemem, z którym wiąże się odnowienie małej retencji jest zły stan infrastruktury technicznej regulującej przepływy wód. Problem S. Wiener Opole, 01.10.2015r.

5 Intensywna budowa systemów melioracyjnych przeprowadzona w I połowie XX wieku doprowadziła do ograniczenia powierzchni terenów podmokłych. Działania te zmniejszyły naturalną zdolność zlewni do zatrzymywania wód, a doprowadziły do szybkiego odprowadzenia wody do cieków, co wpływa na duże wahania stanów wody w rzekach. Przyczyna S. Wiener Opole, 01.10.2015r.

6 Odtworzenie infrastruktury technicznej w większości przypadków wpływa pozytywnie na poprawę zdolności retencjonowania wody w zlewni. Możliwe jest przywrócenie pierwotnych funkcji retencyjnych obiektów z jednoczesnym zachowaniem aktualnego sposobu użytkowania obszarów przyległych. Możliwości S. Wiener Opole, 01.10.2015r.

7 Zwiększenie retencji skutkuje podniesieniem zwierciadła wód gruntowych, często na obszarze większym niż założony w projekcie. Aby uniknąć podtopień, należy na etapie planowania zasięgu oddziaływania retencji uzyskać jak największą ilość informacji na temat poziomów zwierciadła wód gruntowych oraz przebiegu warstw nieprzepuszczalnych. Zagrożenia S. Wiener Opole, 01.10.2015r.

8 Zalety mikro i małej retencji – Zmiana struktury odpływu powierzchniowego. – Zaspokojenie wodnych potrzeb ekosystemów rolniczych, leśnych i cennych przyrodniczo obszarów mokradłowych. – Zwiększenie zasilania warstw wodonośnych. – Zaspokojenie celów gospodarczych. – Poprawa walorów przyrodniczych, zwiększenie biologicznej różnorodności ekosystemu. – Ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem. Opole, 01.10.2015r.

9 Efekty S. Wiener Podjęte działania: - Odbudowa trzech przepustów w ciągu drogi polnej. - Oczyszczenie ok. 700 metrów rowów doprowadzających wodę. Retencjonowana woda: - 8500 m 3 Opole, 01.10.2015r.

10 Niedobory wody, wynikające ze złej gospodarki wodnej i niekorzystnych zmian klimatycznych, doprowadzą do wielu groźnych perturbacji, którym już dzisiaj należy przeciwdziałać. Podsumowanie S. Wiener 1. Opole, 01.10.2015r.

11 Ważnym elementem strategii ochronnych są programy gospodarowania wodami, w tym małej i mikro retencji mające spowodować wydłużenie drogi i czasu obiegu wód w zlewniach, z jednoczesnym zapewnieniem ich samooczyszczania. Podsumowanie S. Wiener 2. Opole, 01.10.2015r.

12 Odtworzenie starych obiektów małej retencji w ekosystemach leśnych i rolniczych oraz jednostkach osadniczych jest jednym z tańszych i gospodarczo korzystniejszych sposobów poprawy bilansu wodnego zlewni. Podsumowanie S. Wiener 3. Opole, 01.10.2015r.

13 Dziękuję za uwagę Opole, 01.10.2015r.


Pobierz ppt "Potrzeba zwiększenia retencji poprzez odtworzenie istniejącej infrastruktury. Autor: Szymon Wiener Opole, 01.10.2015r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google