Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Udział obywatela w wyborach i referendach. 1.Prawo udziału w życiu publicznym. a.Prawo obywateli do zrzeszania się: -partie polityczne, -związki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Udział obywatela w wyborach i referendach. 1.Prawo udziału w życiu publicznym. a.Prawo obywateli do zrzeszania się: -partie polityczne, -związki."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Udział obywatela w wyborach i referendach. 1.Prawo udziału w życiu publicznym. a.Prawo obywateli do zrzeszania się: -partie polityczne, -związki zawodowe, -stowarzyszenia; b.organizowanie zgromadzeń; c.listy i petycje do organów władzy państwowej; d.udział w wyborach (prezydenckie, parlamentarne, samorządowe, do Parlamentu Europejskiego; e.udział w referendum (ogólnokrajowym, lokalnym).

2 2.Czynne prawo wyborcze. a.możliwość głosowania b.czynne prawo wyborcze – 18 lat i zdolność do czynności prawnych; c.w wyborach do Parlamentu Europejskiego i lokalnych również obywatele UE; d.brak prawa do głosowania – pozbawieni praw publicznych, pozbawieni prawa wyborczego orzeczeniem Trybunału Stanu, ubezwłasnowolnieni.

3 3.Bierne prawo wyborcze. a.prawo do kandydowania; b.przysługuje osobom, które posiadają czynne prawo wyborcze i osiągnęły odpowiedni wiek w dniu wyborów; c.obywatele UE, jeżeli mieszkają w UE 5 lat; d.cenzusy wiekowe obowiązujące w Polsce do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – 18 lat do Sejmu – 21 lat do Parlamentu Europejskiego – 21 lat na urząd wójta, burmistrza i prezydenta miasta – 25 lat do Senatu – 30 lat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej – 35 lat

4 4.Rejestracja wyborców. a.rejestr wyborców prowadzi gmina – osoby stale zamieszkujące(nazwisko, imiona, imię ojca, data urodzenia, PESEL i adres); osoby zamieszkałe bez stałego zameldowania są wpisywane na własny wniosek; b.spis wyborców – tworzony na podstawie rejestru na 14 dni przed wyborami – w dniu wyborów otrzymuje go przewodniczący komisji obwodowej; c.dopisanie do spisu wyborców – na 10 dni przed wyborami dopisuje się wyborcę przebywającego czasowo na jego wniosek; d.wyborca zmieniający miejsce pobytu na własne żądanie otrzymuje zaświadczenie o prawie głosowania w miejscu pobytu;

5 e.osoby stale mieszkające za granicą mogą zostać umieszczone w spisach sporządzanych przez konsulów – głosowanie w siedzibie przedstawicielstwa dyplomatycznego; f.dodatkowe obwody do głosowania – szpitale i zakłady pomocy społecznej(50 wyborców przewidywanych), zakłady karne i statki morskie(15 wyborców, spisuje kapitan na 5 dni przed wyborami).

6 5.Przebieg głosowania. a.wybory parlamentarne, prezydenckie i samorządowe – 1 dzień wolny od pracy; b.do Parlamentu Europejskiego – 2 dni; c.referendum – 1 lub 2 dni; d.głosowanie jest dobrowolne; e.od 2010 r. można głosować przez pełnomocnika(niepełnosprawni, po 75 r. życia) wniosek 10 dni przed głosowaniem w urzędzie gminy.

7 f.przebieg głosowania: 1.na karcie urzędowej 2.urna opieczętowana przez komisję obwodową, 3.bez broni, 4.w lokalu tylko obwieszczenie wyborcze, 5.potrzebny dokument tożsamości, 6.karta do głosowania opieczętowana, 7.podpis wyborcy w spisie wyborców, 8.tajne głosowanie(kabina,kotara, itp.), 9.niepełnosprawny może korzystać z pomocy innej osoby.


Pobierz ppt "Temat: Udział obywatela w wyborach i referendach. 1.Prawo udziału w życiu publicznym. a.Prawo obywateli do zrzeszania się: -partie polityczne, -związki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google